Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - C1 - 30 godzin/1 semestr JCJ-A-WZiKS-C1-30/1
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
MISH-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MSMP-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-ZD-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBNZ-n312-0-UD-4 - Biologia i geografia, biologia środowiskowa, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-UD-4 - Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-38.3-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-4-ZD-6 - Fizyka doświadczalna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n037-1-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n305-2-ZD-6 - Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-136-1-ZD-6 - Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0079-2SO - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-120-0-ZD-6 - Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WZKS-010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-0119-1SO - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-0119-2SO - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-017-0-MD-10 - Ekonomia, dzienne jednolite magisterskie
WZKS-017-0-YD-10/6 - Ekonomia, dzienne magisterskie z możl. lic.
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-0201-2SO - Zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-4-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne I stopnia
WZKS-099-5-ZD-6 - Zarządzanie w administracji publicznej, stacjonarne I stopnia
WZKS-099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-119-0-UD-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-0-UD-4 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-0-ZZ-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-UD-4 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-UD-4 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-134-0-UD-4 - Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-134-0-ZD-6 - Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-148-0-ZD-6 - Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n099-19-UD-4 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
ER
ER-DOKT
MISH-0121-1SO
MSMP-6
MSMP-ZD-6
MSMP-n027-3-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-141-0-UD-4
WB-n311-0-ZD-6
WBNZ-n312-0-UD-4
WF-125-19-UD-4
WF-125-19-ZD-6
WF-125-38.3-ZD-6
WFAIS-n027-3-ZD-6
WFAIS-n027-4-ZD-6
WFAIS-n037-1-ZD-6
WFAIS-n305-1-ZD-6
WFAIS-n305-2-ZD-6
WFz-024-0-ZD-6
WFz-047-15-ZD-6
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n310-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPl-136-1-ZD-6
WSMP-0079-2SO
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-047-9-ZD-6
WSMP-120-0-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WZKS-010-0-ZD-6
WZKS-0119-1SO
WZKS-0119-2SO
WZKS-0121-1SO
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-017-0-MD-10
WZKS-017-0-YD-10/6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-0201-2SO
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-4-ZD-6
WZKS-099-5-ZD-6
WZKS-099b-0-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-119-0-UD-4
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-0-UD-4
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-0-ZZ-6
WZKS-121-1-UD-4
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-123-0-UD-4
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-134-0-UD-4
WZKS-134-0-ZD-6
WZKS-148-0-ZD-6
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MD-10
WZKS-n099-19-UD-4
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(18/19 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
3
(14/15 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(14/15 - 14/15)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(10/11 - 10/11)
0
(14/15 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(14/15 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(20/21 - ...)
2.5
(06/07 - ...)
2.5
(06/07 - ...)
2
(17/18 - ...)
2.5
(06/07 - ...)
2.5
(06/07 - 13/14L)
2
(14/15 - ...)
0
(11/12Z - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(18/19 - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
3
(06/07 - 06/07)
3
(06/07 - 06/07)
3
(08/09 - 10/11)
0
(11/12Z - 11/12Z)
0
(12/13Z - 12/13Z)
1
(20/21 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(12/13 - ...)
2
(13/14 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(12/13 - ...)
1
(15/16Z - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
3
(08/09 - 10/11)
0
(13/14Z - 13/14L)
0
(18/19 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(18/19Z - ...)
0
(10/11 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty za lektorat
LEK
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano