Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - C1 - 30 godzin/4 semestr JCJ-A-WZiKS-C1-30/4
Reguły punktacji przedmiotu

MOST-WZ.IEZ - MOST
MSMP-011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-012-0-YD-10/6 - Biotechnologia, dzienne magisterskie z możl. lic.
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-307-0-ZD-6 - Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-022-14-ZD-6 - Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia
WF-022-15-ZD-6 - Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia
WF-022-16-ZD-6 - Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
WF-022-17-ZD-6 - Filologia serbska, stacjonarne I stopnia
WF-022-18-ZD-6 - Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia
WF-125-19-UD-4 - Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia
WFAIS-n305-1-ZD-6 - Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WMI-037-0-MD-10 - Informatyka, dzienne magisterskie
WMI-050-0-MD-10 - Matematyka, dzienne magisterskie
WMI-n037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-138-0-ZD-6 - Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-136-1-ZD-6 - Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WZKS-010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-0121-1SO - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-MD-10 - Dziennikarstwo, dzienne magisterskie
WZKS-017-0-MD-10 - Ekonomia, dzienne jednolite magisterskie
WZKS-017-0-YD-10/6 - Ekonomia, dzienne magisterskie z możl. lic.
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-6-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne I stopnia
WZKS-047-8-ZD-6 - Filmoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-4-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne I stopnia
WZKS-099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-119-0-ZD-6 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-123-0-ZD-6 - Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-134-0-ZD-6 - Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MOST-WZ.IEZ
MSMP-011-0-ZD-6
MSMP-n011-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-012-0-YD-10/6
WBNZ-011-0-ZD-6
WBNZ-307-0-ZD-6
WBNZ-n011-0-ZD-6
WF-022-14-ZD-6
WF-022-15-ZD-6
WF-022-16-ZD-6
WF-022-17-ZD-6
WF-022-18-ZD-6
WF-125-19-UD-4
WFAIS-n305-1-ZD-6
WFz-024-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WMI-037-0-MD-10
WMI-050-0-MD-10
WMI-n037-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-138-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPl-136-1-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WZKS-010-0-ZD-6
WZKS-0121-1SO
WZKS-016-0-MD-10
WZKS-017-0-MD-10
WZKS-017-0-YD-10/6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-047-6-ZD-6
WZKS-047-8-ZD-6
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-4-ZD-6
WZKS-099b-0-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-119-0-ZD-6
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
WZKS-123-0-ZD-6
WZKS-134-0-ZD-6
WZKS-n010-0-ZD-6
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MD-10
WZKS-n099-19-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
5
(11/12 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(05/06Z - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(07/08 - ...)
2
(09/10L - ...)
2
(09/10L - ...)
2
(09/10L - ...)
2
(09/10L - ...)
2
(09/10L - ...)
4
(14/15 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
2
(07/08 - ...)
0
(09/10L - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(13/14 - ...)
2
(09/10 - ...)
2
(09/10 - ...)
0
(09/10L - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(07/08L - 07/08L)
3
(07/08 - 07/08)
3
(07/08 - 07/08)
0
(09/10 - 09/10)
5
(12/13L - 12/13L)
0
(13/14L - 13/14L)
5
(13/14Z - 13/14Z)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
2
(06/07 - ...)
4
(13/14L - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(11/12 - 11/12)
0
(13/14 - ...)
0
(11/12L - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(13/14 - ...)
1
(16/17 - ...)
1
(16/17 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(09/10L - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(09/10 - 09/10)
0
(11/12 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(19/20L - ...)
0
(11/12L - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano