Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Angielski-B2- 30 godzin/4 semestr JCJ-A-Wfz-B2-30/4
Reguły punktacji przedmiotu

D_WH - Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym
MSMP-011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-n011-0-ZD-6 - Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WBNZ-011-0-MD-10 - Biologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WBNZ-011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n011-0-ZD-6 - Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-022-2I-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0225-2SO - Filologia szwedzka, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-047-0-ZD-6 - Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-047-25-ZD-6 - Buddologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n047-15-ZD-6 - Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n047-25-ZD-6 - Buddologia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n310-0-ZD-6 - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n053-0-ZD-6 - Muzykologia, stacjonarne I stopnia
WMI-n037-0-ZD-6 - Informatyka, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-n047-26-ZD-6 - Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WSMP-135-0-ZD-6 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-147-ZD-6 - Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n107-0-ZD-6 - Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-010-0-ZD-6 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-016-0-MD-10 - Dziennikarstwo, dzienne magisterskie
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-099-15-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-099-19-ZD-6 - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-1-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WH
MSMP-011-0-ZD-6
MSMP-n011-0-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WBNZ-011-0-MD-10
WBNZ-011-0-ZD-6
WBNZ-n011-0-ZD-6
WF-022-2I-ZD-6
WF-125-2-ZD-6
WFLG-0225-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-047-0-ZD-6
WFz-047-15-ZD-6
WFz-047-25-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-310-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n047-15-ZD-6
WFz-n047-25-ZD-6
WFz-n069-0-MD-10
WFz-n310-0-ZD-6
WH-035-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WH-n053-0-ZD-6
WMI-n037-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPl-132-0-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
WPl-n047-26-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WSMP-135-0-ZD-6
WSMP-147-ZD-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n107-0-ZD-6
WZKS-010-0-ZD-6
WZKS-016-0-MD-10
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-099-15-ZD-6
WZKS-099-19-ZD-6
WZKS-105-1-ZD-6
WZKS-121-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07 - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(17/18 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(07/08 - ...)
0
(07/08 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(14/15 - ...)
3
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(11/12 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(15/16 - ...)
0
(12/13L - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(11/12 - 12/13)
0
(13/14 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(15/16L - ...)
1
(18/19 - ...)
0
(13/14L - ...)
0
(14/15L - ...)
1
(14/15L - ...)
2
(15/16 - 16/17Z)
0
(16/17L - 16/17L)
2
(19/20 - ...)
2
(13/14 - 15/16)
0
(16/17 - ...)
0
(18/19 - ...)
0
(11/12L - ...)
0
(07/08L - 07/08L)
0
(12/13 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(11/12L - ...)
1
(20/21 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano