Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - A2 - 30 godzin/2 semestr JCJ-R-M-A2-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-146-0-UD-4 - Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, stacjonarne II stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBBB-0311-1SO - Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-022-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.4-UW-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, niestacjonarne II stopnia
WF-022-11-ZD-6 - Filologia romańska, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-UD-4 - Filologia angielska, stacjonarne II stopnia
WF-022-1I-UZ-4 - Filologia angielska, niestacjonarne II stopnia
WF-022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-ZW-6 - Filologia angielska, niestacjonarne I stopnia
WF-125-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3.o-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-125-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-n022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0220-2SO - Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WH-0035-1SO - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WMI-037-0-MD-10 - Informatyka, dzienne magisterskie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-023-2-ZD-6 - Komparatystyka, stacjonarne I stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-0016-1SP - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-MD-10 - Dziennikarstwo, dzienne magisterskie
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-8-ZD-6 - Filmoznawstwo, stacjonarne I stopnia
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n016-0-UD-4 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TEST-JEDNOLITE
WB-146-0-UD-4
WB-n311-0-ZD-6
WBBB-0311-1SO
WF-022-1.1-UD-4
WF-022-1.2-UD-4
WF-022-1.3-UD-4
WF-022-1.4-UD-4
WF-022-1.4-UW-4
WF-022-11-ZD-6
WF-022-1I-UD-4
WF-022-1I-UZ-4
WF-022-1I-ZD-6
WF-022-1I-ZW-6
WF-125-1.1-UD-4
WF-125-1.2-UD-4
WF-125-1.3-UD-4
WF-125-1.3.o-UD-4
WF-125-1.4-UD-4
WF-125-1I-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WF-n022-1I-ZD-6
WFLG-0220-2SO
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n069-0-MD-10
WH-0035-1SO
WH-035-0-ZD-6
WH-036-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WH-n036-0-ZD-6
WMI-037-0-MD-10
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPl-023-2-ZD-6
WPl-129-0-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-047-9-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WZKS-0016-1SP
WZKS-016-0-MD-10
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-8-ZD-6
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-n016-0-UD-4
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
0
(06/07 - ...)
1
(17/18 - ...)
1
(14/15 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(13/14 - 15/16)
2
(17/18 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
3
(20/21 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12Z - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12Z - ...)
2
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(06/07 - ...)
2.5
(06/07 - ...)
0
(06/07 - 12/13L)
3
(13/14L - ...)
2.5
(06/07 - 13/14Z)
2
(13/14L - 15/16L)
0
(16/17L - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(07/08L - 07/08L)
0
(08/09 - ...)
0
(10/11 - ...)
4
(13/14 - ...)
0
(07/08Z - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(08/09 - 13/14)
2
(14/15 - 15/16)
0
(16/17 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
0
(18/19 - 19/20)
1
(20/21L - 20/21L)
0
(08/09Z - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano