Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski - A1 - 30 godzin/2 semestr JCJ-W-M-A1-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

D_WH - Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym
MSMP-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia
SDSP-0602-D - Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia, kształcenie w szkole doktorskiej
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia
WB-n311-0-UD-4 - Biochemia, stacjonarne II stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBBB-0141-2SO - Biotechnologia molekularna, stacjonarne drugiego stopnia
WBBB-0311-1SO - Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia
WBNZ-n031-0-UD-4 - Geologia, stacjonarne drugiego stopnia
WCH-0014-2SO - Chemia, stacjonarne drugiego stopnia
WCH-0145-2SO - Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia
WCh-161-0-UD-4 - Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia
WCh-n014-2-UD-4 - Chemia, stacjonarne II stopnia
WF-022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-ZW-6 - Filologia angielska, niestacjonarne I stopnia
WF-125-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3.o-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-UD-4 - Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-43.1-UD-4 - Przekład literacki - język angielski, stacjonarne II stopnia
WF-n022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0169A-2SO - Przekład literacki - język angielski, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0220-1SO - Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0220-2SO - Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0222-2SO - European Joint Master’s Programme in English and American Studies
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0225-1SO - Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WGG-n031-0-UD-4 - Geologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-0036-1SO - Historia sztuki, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-0053-2SO - Muzykologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-149-0-ZD-6 - Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-n053-0-UD-4 - Muzykologia, stacjonarne II stopnia
WMI-037-0-MD-10 - Informatyka, dzienne magisterskie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPL-0129-1SO - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-2-ZD-6 - Komparatystyka, stacjonarne I stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0079-1SO - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0184-1SO - Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-139-0-UD-4 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n047-20-ZD-6 - studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-ZD-6 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
WSMP-n066-0-UD-4 - Politologia, stacjonarne II stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-0016-1SP - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZW-6 - Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-069-2-MD-10 - Neuropsychologia i neurokognitywistyka, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n016-0-UD-4 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n105-1-ZD-6 - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WH
MSMP-141-0-UD-4
SDSP-0602-D
TEST-JEDNOLITE
WB-141-0-UD-4
WB-n311-0-UD-4
WB-n311-0-ZD-6
WBBB-0141-2SO
WBBB-0311-1SO
WBNZ-n031-0-UD-4
WCH-0014-2SO
WCH-0145-2SO
WCh-161-0-UD-4
WCh-n014-2-UD-4
WF-022-1I-ZD-6
WF-022-1I-ZW-6
WF-125-1.1-UD-4
WF-125-1.2-UD-4
WF-125-1.3.o-UD-4
WF-125-1.4-UD-4
WF-125-19-UD-4
WF-125-19-ZD-6
WF-125-1I-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WF-125-43.1-UD-4
WF-n022-1I-ZD-6
WFLG-0169A-2SO
WFLG-0220-1SO
WFLG-0220-2SO
WFLG-0222-2SO
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFLG-0225-1SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n069-0-MD-10
WGG-n031-0-UD-4
WH-0036-1SO
WH-0053-2SO
WH-035-0-ZD-6
WH-149-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WH-n036-0-ZD-6
WH-n053-0-UD-4
WMI-037-0-MD-10
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPL-0129-1SO
WPl-023-2-ZD-6
WPl-129-0-ZD-6
WPl-n023-10-ZD-6
WSMP-0079-1SO
WSMP-0184-1SO
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-139-0-UD-4
WSMP-n047-20-ZD-6
WSMP-n047-9-ZD-6
WSMP-n066-0-UD-4
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WZKS-0016-1SP
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-047-23-ZW-6
WZKS-069-2-MD-10
WZKS-n016-0-UD-4
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n105-1-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(20/21 - ...)
1
(14/15 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(17/18 - ...)
1
(14/15 - 15/16)
2
(16/17 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
1
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)
1
(18/19 - ...)
1
(14/15Z - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(17/18 - ...)
4
(16/17 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(14/15 - ...)
4
(14/15 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(06/07 - 10/11)
0
(08/09 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(12/13 - ...)
4
(20/21 - ...)
3
(19/20 - ...)
2
(10/11 - 10/11)
2
(17/18 - ...)
2
(10/11 - 10/11)
3
(18/19 - ...)
0
(13/14 - ...)
3
(12/13 - ...)
2
(07/08 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(19/20 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(12/13 - ...)
1
(18/19 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(20/21 - ...)
1
(07/08 - ...)
1
(08/09 - ...)
0
(14/15 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(14/15 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(07/08 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
1
(08/09 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
2
(18/19 - ...)
0
(08/09 - 14/15)
0
(11/12L - 11/12L)
0
(13/14L - 13/14L)
0
(10/11 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(08/09 - 11/12)
2
(12/13 - 12/13)
2
(13/14 - 13/14L)
2
(14/15 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(13/14 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano