Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski - A2 - 30 godzin/2 semestr JCJ-W-M-A2-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
D_WB_SSD_IB - Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
D_WB_SSD_IB_E - PhD programme in Biology
D_WB_SSD_IZ_E - PhD programme in Biology
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-141-0-UD-4 - Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia
WB-311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WCh-n014-2-UD-4 - Chemia, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-022-1.4-UW-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, niestacjonarne II stopnia
WF-022-1I-UD-4 - Filologia angielska, stacjonarne II stopnia
WF-022-1I-UZ-4 - Filologia angielska, niestacjonarne II stopnia
WF-022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-ZW-6 - Filologia angielska, niestacjonarne I stopnia
WF-125-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3.o-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-UD-4 - Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-n022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0169A-2SO - Przekład literacki - język angielski, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0220-1SO - Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0220-2SO - Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0223-1SO - Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0223-2SO - Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n069-0-MD-10 - Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
WH-0035-1SO - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-0053-2SO - Muzykologia, stacjonarne drugiego stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n004-0-ZD-6 - Archeologia, dzienne licencjackie
WH-n053-0-UD-4 - Muzykologia, stacjonarne II stopnia
WPA-001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n001-0-ZD-6 - Administracja, stacjonarne I stopnia
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-132-0-ZD-6 - Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WSMP-120-1-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-139-0-ZD-6 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-9-UD-4 - Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne uzupełniające
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-047-23-ZD-6 - Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-069-1-MD-10 - Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n069-1-MW-10 - Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
D_WB_SSD_IB
D_WB_SSD_IB_E
D_WB_SSD_IZ_E
ER
ER-DOKT
TEST-JEDNOLITE
WB-141-0-UD-4
WB-311-0-ZD-6
WB-n311-0-ZD-6
WCh-n014-2-UD-4
WF-022-1.1-UD-4
WF-022-1.2-UD-4
WF-022-1.3-UD-4
WF-022-1.4-UD-4
WF-022-1.4-UW-4
WF-022-1I-UD-4
WF-022-1I-UZ-4
WF-022-1I-ZD-6
WF-022-1I-ZW-6
WF-125-1.1-UD-4
WF-125-1.2-UD-4
WF-125-1.3-UD-4
WF-125-1.3.o-UD-4
WF-125-1.4-UD-4
WF-125-19-UD-4
WF-125-19-ZD-6
WF-125-1I-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WF-n022-1I-ZD-6
WFLG-0169A-2SO
WFLG-0220-1SO
WFLG-0220-2SO
WFLG-0223-1SO
WFLG-0223-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-069-0-MD-10
WFz-n024-0-ZD-6
WFz-n069-0-MD-10
WH-0035-1SO
WH-0053-2SO
WH-035-0-ZD-6
WH-n004-0-ZD-6
WH-n053-0-UD-4
WPA-001-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n001-0-ZD-6
WPA-n067-0-MD-10
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WPl-132-0-ZD-6
WSMP-047-9-UD-4
WSMP-079-0-ZD-6
WSMP-120-1-UD-4
WSMP-139-0-ZD-6
WSMP-n047-9-UD-4
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-UD-4
WSMP-n079-0-ZD-6
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-017-0-ZD-6
WZKS-047-23-ZD-6
WZKS-069-1-MD-10
WZKS-069-1-MW-10
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n069-1-MW-10
WZKS-n099b-0-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(13/14 - 13/14)
2
(13/14 - 13/14)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(14/15 - ...)
2
(13/14 - 13/14)
2
(13/14 - 13/14)
0
(06/07 - ...)
1
(17/18 - ...)
1
(10/11 - ...)
2
(16/17 - ...)
1
(14/15Z - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(11/12 - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(16/17 - ...)
3
(17/18 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(13/14 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(08/09Z - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(20/21 - ...)
2
(20/21 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(09/10 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(09/10 - ...)
3
(20/21 - ...)
3
(19/20 - ...)
0
(11/12 - ...)
2
(06/07 - ...)
3
(15/16 - ...)
0
(10/11 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(06/07 - ...)
1
(13/14 - ...)
1
(12/13 - 14/15)
0
(15/16 - ...)
1
(15/16 - ...)
0
(11/12 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(13/14L - ...)
0
(17/18L - ...)
0
(11/12 - ...)
2
(16/17 - ...)
1
(14/15 - ...)
1
(10/11 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(12/13L - 12/13L)
0
(13/14L - 13/14L)
0
(10/11 - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(09/10Z - ...)
0
(08/09 - 11/12)
2
(12/13 - 12/13)
2
(13/14 - 13/14)
0
(14/15 - 14/15)
2
(17/18 - ...)
1
(17/18L - 17/18L)
1
(20/21L - 20/21L)
0
(09/10Z - ...)
0
(20/21 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano