Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski - B1 - 30 godzin/2 semestr JCJ-W-M-B1-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

D_WH - Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym
MISH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne licencjackie
MSMP-027-8-ZD-6 - Fizyka doświadczalna i teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
MSMP-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
MSMP-ZD-6 - Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze
TEST-JEDNOLITE - Testowe jednolite magisterskie
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-022-1I-ZW-6 - Filologia angielska, niestacjonarne I stopnia
WF-125-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WF-125-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-UD-4 - Filologia germańska, stacjonarne II stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WF-125-43.1-UD-4 - Przekład literacki - język angielski, stacjonarne II stopnia
WF-n022-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WFAIS-n027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WFLG-0169A-2SO - Przekład literacki - język angielski, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0220-2SO - Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia
WFz-024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WFz-n024-0-ZD-6 - Filozofia, stacjonarne I stopnia
WH-n035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WH-n036-0-ZD-6 - Historia sztuki, stacjonarne licencjackie
WH-n053-0-UD-4 - Muzykologia, stacjonarne II stopnia
WH-n058-0-ZD-6 - Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0139-2SO - Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-21-ZD-6 - studia dalekowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WZKS-016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n016-0-UD-4 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne
WZKS-n016-0-ZD-6 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne
WZKS-n017-0-ZD-6 - Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-n099b-0-ZD-6 - Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WH
MISH-n058-0-ZD-6
MSMP-027-8-ZD-6
MSMP-6
MSMP-ZD-6
TEST-JEDNOLITE
WB-n311-0-ZD-6
WF-022-1I-ZD-6
WF-022-1I-ZW-6
WF-125-1.1-UD-4
WF-125-1.2-UD-4
WF-125-1.3-UD-4
WF-125-1.4-UD-4
WF-125-1I-ZD-6
WF-125-2-UD-4
WF-125-2-ZD-6
WF-125-43.1-UD-4
WF-n022-1I-ZD-6
WFAIS-n027-3-ZD-6
WFLG-0169A-2SO
WFLG-0220-2SO
WFz-024-0-ZD-6
WFz-n024-0-ZD-6
WH-n035-0-ZD-6
WH-n036-0-ZD-6
WH-n053-0-UD-4
WH-n058-0-ZD-6
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPl-129-0-ZD-6
WSMP-0139-2SO
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-21-ZD-6
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WZKS-016-0-ZD-6
WZKS-n016-0-UD-4
WZKS-n016-0-ZD-6
WZKS-n017-0-ZD-6
WZKS-n099b-0-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
2
(19/20 - ...)
0
(13/14 - ...)
1
(15/16 - ...)
1
(15/16L - ...)
1
(15/16L - ...)
0
(06/07 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(08/09Z - ...)
0
(12/13 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
0
(12/13 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
0
(12/13 - 16/17)
2
(17/18 - ...)
0
(12/13 - 14/15)
2
(15/16 - ...)
0
(13/14 - 15/16)
2
(16/17 - ...)
2
(17/18 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(17/18 - ...)
0
(08/09Z - ...)
1
(14/15L - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(08/09 - ...)
3
(13/14 - ...)
0
(13/14 - ...)
3
(15/16 - ...)
0
(13/14 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(06/07 - ...)
0
(16/17 - ...)
0
(20/21 - ...)
0
(10/11Z - ...)
0
(11/12 - ...)
1
(06/07 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(08/09 - ...)
0
(12/13 - ...)
0
(08/09 - ...)
1
(20/21L - 20/21L)
0
(20/21 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(06/07Z - 12/13)
1
(13/14 - 13/14)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano