Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski - B2+ - 30 godzin/2 semestr JCJ-W-M-B2+-30/2
Reguły punktacji przedmiotu

WF-125-1.1-UD-4 - Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.2-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.3.o-UD-4 - Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia
WF-125-1.4-UD-4 - Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia
WSMP-0184-1SO - Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WF-125-1.1-UD-4
WF-125-1.2-UD-4
WF-125-1.3-UD-4
WF-125-1.3.o-UD-4
WF-125-1.4-UD-4
WSMP-0184-1SO
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
2
(16/17 - ...)
0
(20/21 - ...)