Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i nieorganiczna dla I roku biochemii WBT-BCH512
Reguły punktacji przedmiotu

MSMP-0311-1SO - Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
WB-n311-0-ZD-6 - Biochemia, stacjonarne I stopnia
WBBB-0311-1SO - Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-314-0-ZD-6 - Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne I stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MSMP-0311-1SO
WB-n311-0-ZD-6
WBBB-0311-1SO
WFAIS-314-0-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 9
(19/20 - ...)
9
(18/19 - ...)
9
(19/20 - ...)
8
(18/19 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 8
(18/19 - ...)