Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego WF-FDEEN-SLIZKKN
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-0224-1SO - Filologia germańska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-0666-1SO - Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne pierwszego stopnia
WF-125-29.o-ZD-6 - Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia
WFLG-0224-1SO - Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-0224-1SO
MISH-0666-1SO
WF-125-29.o-ZD-6
WFLG-0224-1SO
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(19/20 - ...)
2
(19/20 - ...)
2
(18/19 - ...)
2
(18/19 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(18/19 - ...)
2
(18/19 - ...)