Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego III WF-IFR135
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-022-5-ZD-6 - Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-125-5-ZD-6 - Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
WF-022-5-MD-10 - Filologia portugalska, dzienne magisterskie
WF-022-5-ZD-6 - Filologia portugalska, stacjonarne I stopnia
WF-022-5-ZE-6 - Filologia portugalska, niestacjonarne eksternistyczne I stopnia
WF-125-5-ZD-6 - Filologia portugalska, stacjonarne I stopnia
WFLG-0228-2SO - Filologia włoska, stacjonarne drugiego stopnia
WFLG-0229-1SO - Filologia portugalska, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-022-5-ZD-6
MISH-125-5-ZD-6
MISH-ZD-6
MISH-n-ZD-6
WF-022-5-MD-10
WF-022-5-ZD-6
WF-022-5-ZE-6
WF-125-5-ZD-6
WFLG-0228-2SO
WFLG-0229-1SO
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 12
(07/08 - ...)
12
(12/13 - ...)
12
(07/08 - ...)
12
(07/08 - ...)
12
(99/00 - ...)
12
(07/08 - ...)
12
(07/08 - ...)
11
(14/15 - ...)
12
(20/21 - ...)
12
(19/20 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 12
(02/03 - ...)
12
(07/08 - ...)
nie zdefiniowano 11
(14/15 - ...)
11
(20/21 - ...)
12
(19/20 - ...)