Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hispanoamerykańskiej WF-IFR42b
Reguły punktacji przedmiotu

ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
ER-WF.IFR - Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej
ER-WF.KUN - Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO
MISH-022-3-ZD-6 - Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-125-3-ZD-6 - Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
WF-022-3-MD-10 - Filologia hiszpańska, dzienne magisterskie
WF-022-3-ME-10 - Filologia hiszpańska, eksternistyczne magisterskie
WF-022-3-ZD-6 - Filologia hiszpańska, stacjonarne I stopnia
WF-022-3-ZE-6 - Filologia hiszpańska, niestacjonarne eksternistyczne I stopnia
WF-125-3-ZD-6 - Filologia hiszpańska, stacjonarne I stopnia
WPl-023-12-UD-4 - Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ER
ER-DOKT
ER-WF.IFR
ER-WF.KUN
MISH-022-3-ZD-6
MISH-125-3-ZD-6
MISH-n-ZD-6
WF-022-3-MD-10
WF-022-3-ME-10
WF-022-3-ZD-6
WF-022-3-ZE-6
WF-125-3-ZD-6
WPl-023-12-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
8
(00/01 - 09/10)
7
(14/15 - ...)
8
(12/13 - ...)
8
(12/13 - ...)
7
(14/15 - ...)
7
(14/15 - ...)
8
(05/06 - ...)
7
(14/15 - ...)
7
(14/15 - ...)
8
(00/01 - ...)
8
(00/01 - ...)
8
(09/10 - ...)
8
(09/10 - ...)
7
(14/15 - 16/17)
5
(19/20 - ...)
8
(18/19 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
7
(14/15 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 8
(00/01 - 10/11)
8
(00/01 - ...)
8
(09/10 - ...)
8
(09/10 - ...)
7
(14/15 - 16/17)
5
(19/20 - ...)
nie zdefiniowano