Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms WPA-10.P-3242
Reguły punktacji przedmiotu

D_WPA - Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
ER-WPA - Program Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji
STAŻ - Staż
WH-n035-0-UD-4 - Historia, stacjonarne drugiego stopnia
WPA-067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MD-10 - Prawo, stacjonarne magisterskie
WPA-n067-0-MZ-10 - Prawo, niestacjonarne magisterskie
WSMP-n079-0-UD-4 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
WYMIANA - Wymiana międzynarodowa
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D_WPA
ER
ER-DOKT
ER-WPA
STAŻ
WH-n035-0-UD-4
WPA-067-0-MD-10
WPA-n067-0-MD-10
WPA-n067-0-MZ-10
WSMP-n079-0-UD-4
WYMIANA
Punkty ECTS
ECTS
5
(14/15 - 18/19)
5
(19/20 - ...)
2
(14/15 - ...)
5
(14/15 - 19/20)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - 19/20)
5
(14/15 - ...)
4
(14/15 - ...)
5
(14/15 - 18/19)
5
(14/15 - 19/20)
5
(14/15 - 19/20)
4
(19/20 - ...)
5
(15/16 - 19/20)
Punkty za liczbę przedmiotów zdawanych w języku obcym WPA
WPA-ILO-OBCY
1
(19/20 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(14/15 - 18/19)
1
(14/15 - 19/20)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano