Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury WPL/WT/1/12
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-022-19-ZD-6 - Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
WFAIS-027-3-ZD-6 - Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia
WH-035-0-ZD-6 - Historia, stacjonarne pierwszego stopnia
WPL-0090-1SO - Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-n090-0-ZD-6 - Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie
WPl-n090-2-UD-4 - Teatrologia, dzienne uzupełniające
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-022-19-ZD-6
MISH-129-0-ZD-6
WFAIS-027-3-ZD-6
WH-035-0-ZD-6
WPL-0090-1SO
WPl-090-0-ZD-6
WPl-n090-0-ZD-6
WPl-n090-2-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
4
(11/12 - 11/12)
2
(12/13 - ...)
4
(10/11 - 12/13)
4
(12/13L - ...)
nie zdefiniowano 4
(11/12 - ...)
2
(19/20L - ...)
nie zdefiniowano 2
(13/14 - ...)
2
(12/13 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(13/14 - ...)
nie zdefiniowano 2
(19/20L - ...)
4
(10/11 - 15/16)
2
(13/14L - ...)
nie zdefiniowano