Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny WPl/JP/3/3
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n035-0-ZD-6 - Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-n069-0-MD-10 - Psychologia w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie
WF-125-43.6-UD-4 - Przekład literacki - język włoski, stacjonarne II stopnia
WPl-136-1-ZD-6 - Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-n-ZD-6
MISH-n035-0-ZD-6
MISH-n069-0-MD-10
WF-125-43.6-UD-4
WPl-136-1-ZD-6
WPl-n023-10-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
3
(17/18Z - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(17/18Z - ...)
4
(18/19 - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(16/17 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
3
(16/17Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(18/19 - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(16/17 - ...)