Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna XX wieku WPl/l.pow./3
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-023-2-ZD-6 - Komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-023-4-ZD-6 - Wiedza o kulturze w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-023-9-UD-4 - Krytyka literacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-125-4-ZD-6 - Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
MISH-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
MISH-n024-0-ZD-6 - Filozofia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
WF-125-19-ZD-6 - Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
WF-125-2-ZD-6 - Filologia germańska, stacjonarne I stopnia
WPl-023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-023-2-ZD-6 - Komparatystyka, stacjonarne I stopnia
WPl-023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
WPl-023-4-ZD-6 - Wiedza o kulturze, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-129-0-UD-4 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-129-0-ZD-6 - Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia
WPl-n023-10-ZD-6 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
WPl-n023-3-ZD-6 - Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-023-10-UD-4
MISH-023-10-ZD-6
MISH-023-2-ZD-6
MISH-023-4-ZD-6
MISH-023-9-UD-4
MISH-125-4-ZD-6
MISH-129-0-UD-4
MISH-129-0-ZD-6
MISH-n-ZD-6
MISH-n023-10-UD-4
MISH-n023-10-ZD-6
MISH-n024-0-ZD-6
WF-125-19-ZD-6
WF-125-2-ZD-6
WPl-023-10-ZD-6
WPl-023-2-ZD-6
WPl-023-3-ZD-6
WPl-023-4-ZD-6
WPl-129-0-UD-4
WPl-129-0-ZD-6
WPl-n023-10-UD-4
WPl-n023-10-ZD-6
WPl-n023-3-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
6
(11/12 - 12/13)
5
(13/14Z - 13/14Z)
5
(13/14L - 13/14L)
5
(14/15 - ...)
6
(10/11 - 12/13)
8
(07/08 - 12/13)
6
(06/07 - 12/13)
8
(06/07 - 12/13)
6
(10/11 - 12/13)
3
(13/14 - 13/14)
10
(14/15L - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(15/16 - ...)
6
(10/11 - 12/13)
3
(13/14Z - ...)
5
(14/15L - ...)
5
(15/16 - ...)
3
(14/15 - ...)
4
(14/15 - ...)
10
(11/12 - 12/13)
5
(13/14 - ...)
5
(13/14L - ...)
5
(06/07 - 06/07)
8
(07/08 - 07/08)
10
(09/10 - ...)
8
(07/08 - ...)
5
(12/13 - ...)
10
(12/13 - 12/13)
5
(13/14 - 13/14)
10
(14/15 - 14/15)
5
(15/16Z - ...)
3
(13/14 - 13/14)
6
(14/15 - 14/15)
3
(15/16 - ...)
10
(11/12 - 14/15)
5
(15/16 - ...)
5
(06/07 - 06/07)
8
(07/08 - 07/08)
10
(11/12 - 11/12)
5
(13/14L - 13/14L)
5
(13/14Z - 13/14Z)
10
(14/15 - 14/15)
5
(15/16 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
6
(06/07 - 11/12)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 10
(13/14 - ...)
10
(11/12 - 12/13)
10
(13/14 - ...)
10
(11/12 - ...)
nie zdefiniowano 10
(12/13 - ...)
10
(12/13 - 12/13)
10
(13/14L - ...)
6
(14/15 - 14/15)
6
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano 10
(11/12 - ...)