Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Youth Culture WSM.IASP-FDK2-7
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
IP-MISH - Program IPHSS w ramach MISH
MISH-119-0-UD-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne II stopnia
STAŻ - Staż
WF-125-1I-ZD-6 - Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
WSMP-0120-2SO - Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-1-UD-4 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka dzienne uzup.
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-047-17-UD-4 - Migracje i etniczność, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-19-UD-4 - Latynoamerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-1-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-2-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-3-UD-4 - Amerykanistyka, migracje i etniczność, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-E163-2SO - Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n047-18-UD-4 - MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n066-0-UD-4 - Politologia, stacjonarne II stopnia
WYMIANA - Wymiana międzynarodowa
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
ER
ER-DOKT
IP-MISH
MISH-119-0-UD-4
STAŻ
WF-125-1I-ZD-6
WSMP-0120-2SO
WSMP-047-1-UD-4
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-047-17-UD-4
WSMP-047-19-UD-4
WSMP-120-1-UD-4
WSMP-120-2-UD-4
WSMP-120-3-UD-4
WSMP-E163-2SO
WSMP-n047-18-UD-4
WSMP-n066-0-UD-4
WYMIANA
Punkty ECTS
ECTS
3
(17/18 - 20/21)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(15/16 - ...)
2
(13/14 - ...)
3
(12/13 - ...)
4
(19/20 - ...)
2
(13/14 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
5
(20/21 - ...)
5
(15/16 - ...)
3
(12/13 - ...)
2
(14/15 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
3
(17/18 - 20/21)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(19/20 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(12/13 - ...)
2
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
3
(12/13 - ...)
5
(20/21 - ...)
5
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano