Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of the 1990s WSM.IASP-FDP2-19
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
WSMP-0120-2SO - Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-1-ZD-6 - Kulturoznawstwo, amerykanistyka stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-120-1-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-120-2-UD-4 - Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-135-0-UD-4 - Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-E163-2SO - Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-n047-18-UD-4 - MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
ER
ER-DOKT
WSMP-0120-2SO
WSMP-047-1-ZD-6
WSMP-120-1-UD-4
WSMP-120-2-UD-4
WSMP-135-0-UD-4
WSMP-E163-2SO
WSMP-n047-18-UD-4
Punkty ECTS
ECTS
3
(17/18 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
5
(14/15 - ...)
4
(20/21 - ...)
2
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(17/18 - ...)
5
(17/18 - ...)
5
(14/15 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
3
(17/18 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(20/21 - ...)
nie zdefiniowano 3
(14/15 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(17/18 - ...)
5
(20/21 - ...)
5
(14/15 - ...)