Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej WSM.IASP-LM50
Reguły punktacji przedmiotu

WSMP-0135-1SO - Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-0153-1SO - Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSMP-0135-1SO
WSMP-0153-1SO
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano 1
(19/20 - ...)
1
(19/20 - ...)