Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska scena polityczna WSM.INP-PDL-14
Reguły punktacji przedmiotu

MISH-n066-0-ZD-6 - Politologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
WH-n053-0-ZD-6 - Muzykologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-066-0-MD-10 - Politologia, dzienne magisterskie
WSMP-066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-066-0-ZZ-6 - Politologia, niestacjonarne zaoczne I stopnia
WSMP-n066-0-ZD-6 - Politologia, stacjonarne I stopnia
WSMP-n079-0-ZD-6 - Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
WYMIANA - Wymiana międzynarodowa
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MISH-n066-0-ZD-6
WH-n053-0-ZD-6
WSMP-066-0-MD-10
WSMP-066-0-ZD-6
WSMP-066-0-ZZ-6
WSMP-n066-0-ZD-6
WSMP-n079-0-ZD-6
WYMIANA
Punkty ECTS
ECTS
3
(12/13 - ...)
3
(17/18 - ...)
3
(14/15 - ...)
3
(10/11 - ...)
2
(07/08 - 11/12)
3
(12/13 - ...)
3
(10/11 - ...)
2
(07/08 - 11/12)
3
(15/16 - ...)
3
(18/19Z - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
2
(07/08 - 11/12)
3
(12/13 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano