Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wybierz rejestrację

Filtruj po jednostce:
Wyświetlanych jest pierwszych 30 elementów tabeli ... pokaż więcej | pokaż wszystko
Jednostka organizacyjna Nazwa i kod rejestracji Status
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych IASP-SUM-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia IASP-STAC-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na Leadership - amerykanistyka, migracje międzynarodowe IASP-LEADER-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na proseminarium - II SUM - Ameryka Łacińska IASP-PROS.AŁ-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka IASP-PROS-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka IASP-PROSL-17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Archeologii UJ.WH.IA Studia licencjackie 17/18 WH-n004-0-ZD-6-17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Archeologii UJ.WH.IA SUM 17/18 WH-n004-0-UD-4-17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW Rejestracja na praktyki studenckie - 2016/17 KBDW-PRAKTYKI-16/17 A - aktywna wybierz
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW Rejestracja na przedmiot: Koreański w praktyce - 3 roku 16/17 KBDW-KOREAWPRAKT P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW Rejestracja na przedmioty monograficzne w języku angielskim - sem. zimowy 2017/18 KBDW-MONO-I-17/18EN A - aktywna wybierz
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW Rejestracja na przedmioty monograficzne - sem. zimowy 2017/18 KBDW-MONO-I-17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.WZ.ID Rejestracja na kursy kierunkowe, studia niestacjonarne (zaoczne), III rok, sem. zimowy 2017/18 WZID-Z-k_kier-17/18z A - aktywna wybierz
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.WZ.ID Rejestracja na kursy kierunkowe, studia stacjonarne II SUM, 2017/2018z WZID-k_kier-17/18z A - aktywna wybierz
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.WZ.ID Rejestracja na kursy kierunkowe, studia stacjonarne, I stopnia, III rok, semestr zimowy 2017/18 WZID-D-k_kier-17/18z A - aktywna wybierz
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.WZ.IEZ Rejestracja na seminarium licencjackie - Ekonomia, studia niestacjonarne - rok III 17/18 WZ/IEZ/SEM.LEN/17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.WZ.IEZ Rejestracja na seminarium licencjackie - Ekonomia, studia stacjonarne - rok III 17/18 WZ/IEZ/SEM.LES/17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.WZ.IEZ Rejestracja na seminarium licencjackie - Zarządzanie, studia niestacjonarne - rok III 17/18 WZ/IEZ/SEM.LZN/17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.WZ.IEZ Rejestracja na seminarium licencjackie - Zarządzanie, studia stacjonarne - rok III 17/18 WZ/IEZ/SEM.LZS/17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.WH.IE Rejestracja na zajecia dla studentów etnologii i antropologii kulturowej, semestr zimowy WH.IEiAK17/18Z A - aktywna wybierz
Instytut Europeistyki UJ.WSM.IE Rejestracja na europeistyce w semestrze zimowym 2017/2018 WSM.IE-17/18Z P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na seminarium magisterskie - I rok studiów II stopnia stacjonarnych WF.IFA-17/18SEM A - aktywna wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na zajecia obligatoryjne I,II,III roku filologia angielska z jezykiem niemieckim WF.IFA-17/18ZFENDEst P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na zajęcia obligatoryjne - 2017/18 WF.IFA-17/18-kanon A - aktywna wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne I rok studia zaoczne II stopnia WF.IFA-17/18ZSMIz P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne II rok studia zaoczne II stopnia WF.IFA-17/18ZSMIIz P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA Rejestracja na zajęcia opcyjne 2017/18 - semestr zimowy WF.IFA-17/18Z-opcje A - aktywna wybierz
Instytut Filologii Germańskiej UJ.WF.IFG Rejestracja na drugą spejalizację:translatologię, językową, nauczycielską, WF-IFG-M-17/18Z P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Filologii Germańskiej UJ.WF.IFG Rejestracja na język duński - filologia szwedzka 17/18 WF-IFG-FSZ-D-17/18 A - aktywna wybierz
Instytut Filologii Germańskiej UJ.WF.IFG Rejestracja na opcje - dla 3 roku Ist.oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka WF-IFG-FSZ-OP-17/18Z A - aktywna wybierz
następna strona