Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 246 dni temu

Archiwum aktualności

01.09.2018 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - COLLEGIUM MEDICUM.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2017/2018.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach (TEST, REJESTRACJA, PODPIĘCIE PRZEDMIOTU).

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM.

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY dostępny na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminie od 5 września 2017 od godz. 9.00 do 17 września 2017 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji (terminy poniżej).

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

Natomiast studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2016/2017 kierując się numerem grupy, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Studenci kierunku Lekarski rejestrują się na lektoraty do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup).

Studenci kierunku Lekarsko-dentystyczny rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

Studenci kierunku Dietetyka II roku ze względu na zmniejszoną ilość grup rejestrują się na lektoraty zgodnie z informacją przesłaną od Koordynatora.

Studenci kierunku Dietetyka III roku rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2016/2017.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM.

Studenci kierunku Farmacja podziału studentów do grupy dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

Studenci kierunku Analityka medyczna rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2016/2017.

Studenci kierunku Kosmetologia rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2016/2017.

UWAGA!!!

Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu !!!

Aby dokonać rejestracji student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-17/18, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA: od 21.09.2017 r. od godziny 11.00 do 02.10.2017 r. do godziny 23.00

II TURA: od 06.10.2017r. od godziny 8.00 do 12.10.2017r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM p. mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl, ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM p. mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

Szczegółowe informacje oraz oznaczenia kierunków w kodach USOS na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.08.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2017/18 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:

od 18.09.2017 r. (godz. 08:00) i trwać będzie do 06.10.2017 r. (godz. 23:00)

Rejestracja dotyczy:
- przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego dla każdego kierunku zgodnie z tabelkami poniżej
- seminariów dyplomowych z semestru zimowego przygotowanymi w oparciu o plan studiów

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/18 zostanie uruchomiona w styczniu 2018 r. Szczegółowa data będzie podana w USOSweb.

Szczegóły dotyczące rejestracji:
http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

Treść:Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.08.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznastwa

Studenci Instytutu Religioznawstwa - rejestracja na kursy w roku akademickim 2017/2018 odbywa się od 07 sierpnia 2017 do 01 października 2017 roku.

Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.08.2017 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2017/18 SEMESTR ZIMOWY

I TURA: 17 września, godz. 10.00-28 września, godz. 17.00

II TURA: 04 października, godz. 10.00-10 października, godz. 17.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury !

W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które

znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)

i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 20.10.2017. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach 20.09-08.09.2017. Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 10 października 2017 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

 seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się 07.08.2017 do 30.09.2017 . Zgłoszenie chęci realizacji danego kursu należy przesłać na adres pani Elżbiety Szyjewskiej e.szyjewska@iphils.uj.edu.pl podając imię, nazwisko, numer indeksu, pełny tytuł kursu.

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW

terminy rejestracji:

04.09-14.09

18.09-22.09

25.09-29.09

Rejestracyjne FAQ:

W jakich jednostkach mogę realizować kursy fakultatywne?

Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta. Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Ponieważ IR prowadzi rejestrację wyłącznie w semestrze zimowym studenci KPSC mogą zwrócić się z prośbą o rejestrację na drodze mailowej. zob. wyżej


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE) W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)

· studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.00 - 14.09.2017 godz. 23.00
II tura: 18.09.2017 godz. 18:00 - 22.09.2017 godz. 23:00
III tura: 25.09.2017 godz. 18:00 - 29.09.2017 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się na kursów fakultatywnych – tura ta powinna być potrzebna osobom, które w późniejszym terminie zaczęły się rejestrować. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 5 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE) W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)
 • studentów KPSC
 • Studentów programu ERASMUS odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.30 - 22.09.2017 godz. 23.00
II tura: 25.09.2017 godz. 18:30 - 29.09.2017 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być poprawnie podpięte najpóźniej do dnia 22 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje.


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.07.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Geografii

Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2017/18 Geografia i e-gospodarka przestrzenna Od 1 sierpnia do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje na stronie IGiGP http://www.geo.uj.edu.pl w ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z sekretariatem ds studenckich IGiGP (12/664-52-43, astrzelec@geo.uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2017/2018

Terminy zapisów na WF 2016/2017 Studium WFiS UJ:

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2017 od godz.9.00 – 01.10.2017 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2017 od godz.9.00 – 18.10.2017 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl
Treść: Zdzisława Rodzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

27.06.2017 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/18. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
27 czerwca do 10 września 2017. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
16 do 24 września 2017. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 28 września-05 października 2017.

4. W czasie giełdy nie będzie możliwości rejestracji bezpośredniej na kursy: WFAIS.IF-D007.1 – II Pracownia Fizyczna (cz. 1),
WFAIS.IF-B027.1 – Pracownia Metod Fizycznych Biologii I.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, w tym przypadku do 23 października 2017. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2017 Rejestracja na zajęcia na MSMP

W dniu 21.07.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy. Termin rejestracji od 21.07.2017 r. godz. 06:00 do 05.10.2017 r. godz. 23:59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.06.2017 Rejestracja na Chirurgię

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na Chirurgię 4/4 z roku VI w cyklu 17/18 (WL-L6.Chir....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-17

I tura od 19.06.2017 r. godz. 18:00 do 20.06.2017 r. godz.03:00

II tura od 20.06.2017 r. godz. 18:00 do 21.06.2017 r. godz. 03:00

III tura od 21.06.2017 r. godz. 18:00 do 22.06.2017 r. godz. 03:00

IV tura od 22.06.2017 r. godz. 18:00 do 23.06.2017 r. godz. 03:00

V tura od 23.06.2017 r. godz. 18:00 do 25.06.2017 r. godz. 23:00

Studenci zostali przypisani do odpowiedniej Chirurgii zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką.

W ramach rejestracji należy wybrać dowolną grupę z dostępnej listy.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.06.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 4.10.2017 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2017 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-17/18-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-17/18-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-17/18Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że I tura rejestracji na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunków: etyka, kognitywistyka zostanie uruchomiona 08.06. 2017 r. o godz. 08.00 i trwać będzie do 31.08.2017r. do godz. 23.00.

Instytut Filozofii informuje, że I tura rejestracji na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia zostanie uruchomiona 01.06. 2017 r. o godz. 10.00 i trwać będzie do 31.08.2017r. do godz. 23.59.
Treść: Katarzyna Jakusik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.05.2017 Rejestracja na praktyki wakacyjne na Wydziale Lekarskim

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!! Wydziału Lekarskiego kierunku: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki rok akademicki 2016/2017

Od dnia 16.05.2017 r. (wtorek) od godz. 15:00
do dnia 21.05.2017 r. (niedziela) do godz. 23:00

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem : https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/ (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.) Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie. Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji. Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura.

Niedokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało niezaliczeniem jej w roku akad. 2016/2017

Dziekanat Wydział Lekarskiego

Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.04.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

08.05.2017 rusza rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2017/18. (rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2017/18)

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe. Rejestracja ma 3 etapy:

I etap

Rejestracja na przedmioty do wyboru ( semestr zimowy i letni) WMI.IM-17/18Z-1

jest aktywna dla studentów : od 8 do 17 maja 2017.

Uwaga.
Uruchomione zostaną kursy, na które w pierwszej turze rejestracji zgłosi się dostateczna liczba studentów.

W tym samym czasie rusza także oddzielna rejestracja na PROSEMINARIUM (na przedmiot i od razu do grup ćwiczeniowych) WMI.IM-17/18Z-2

dla obecnego 2 roku studiów 1 stopnia oraz tych studentów 3 roku, którzy nie realizowali tego przedmiotu w tym roku akademickim.

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym będzie aktywna dla studentów:

od 5 do 8 września 2017

II etap

Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów :

od 13 do 18 września 2017.

III etap

Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla

osób, które nie zapisały się na zajęcia: od 21 do 26 września 2017.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu w innych jednostkach dla studentów 2 stopnia specjalności stosowanej) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na dwa przedmioty z roku VI w cyklu 17/18 tj. zajęcia dowolne (WL-L6-N.Klin.) oraz choroby wewnętrzne 4/4 (WL-L6.Chor.Wew....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-17

I tura od 24.04.2017 r. godz. 20:00 do 25.04.2017 r. godz.03:00

II tura od 25.04.2017 r. godz. 20:00 do 26.04.2017 r. godz. 03:00

III tura od 26.04.2017 r. godz. 20:00 do 27.04.2017 r. godz. 03:00

IV tura od 27.04.2017 r. godz. 20:00 do 28.04.2017 r. godz. 03:00

V tura od 28.04.2017 r. godz. 20:00 do 06.05.2017 r. godz. 23:00

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 111-173 mają obowiązek wybrać ścieżki M,N,S,T,U,Z

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 211-273 mają obowiązek wybrać ścieżki O,P,R,W,X,Y

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 311-373 mają obowiązek wybrać ścieżki A,B,F,G,H,L

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 411-473 mają obowiązek wybrać ścieżki C,D,E,I,J,K

Brak zapisu według powyższej zasady upoważnia Dziekanat do przepisania studenta.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.04.2017 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są w dniach od 21.04.2017 do 30.04.2017 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC) NASTĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-16/17L
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając koszyczek z zieloną strzałką
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
 • Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl
 • Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.03.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!!!

03.03.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2016/17

dotyczy

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 12.03.2017!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/2017 rozpoczyna się w dniu

24.02.2017 r. o godz. 20.00 .

kończy się 10.03. 2017 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść:Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.02.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Szanowni Studenci WBBiB

Rejestracja na zajęcia WBBiB rozpocznie się w sobotę 18 lutego 2017 od godz. 11. i będzie przebiegała w dwóch etapach:

I etap – od 18.02.2017 od godz. 11 do 23.02.2017 do godz. 23,59 – rejestracja bezpośrednia do grup na semestr letni 2016/17

II etap – od 24.02.2017 od godz. 17 do 26.02.2017 do godz. 23 – rejestracja uzupełniająca, tylko na te przedmioty, na których są jeszcze wolne miejsca, bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów wybranych w I etapie.

Przedmioty, na które nie zgłosi się wystarczająca liczba studentów nie zostaną uruchomione.

Po zarejestrowaniu należy dokonać podpięć przedmiotów w systemie usosweb.

Sekretariat ds. studenckich WBBiB

Dorota Żołnierczyk, Katarzyna Tokarz


Treść: Dorota Żołnierczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

Kod rejestracji: WFz.IP-WPP-II-16/17L

Instytut Pedagogiki rejestracja na WPP - warsztaty pracy pedagoga zajęcia do wyboru - harmonogram poniedziałkowy, (oraz na przedmiot w języku obcym - TYLKO dla I roku II stopnia) rozpocznie się : 21.02.2017 od godz.21.00 i potrwa do 23.02.2017 do godz. 22.00

UWAGA: Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA : rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy" przedmiot
z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list
z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl

Rejestracji na tzw. „małe WPP za 2 ECTS" dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2017 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2016/2017 (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Od dnia 15.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00

do dnia 21.02.2017 r. (wtorek) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2016/2017.
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

W dniu 21.02.2017 o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02. 2017 br. o godz. 22.00.

II tura: rejestracja od dnia 01.03. 2017 godz. 10.00 do 05.03.2017 g.22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22.03.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia niestacjonarne.

W dniu 24.02.2017 o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 05.03. 2017 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22.03.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – semestr letni w roku akademickim 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo, przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 24 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2016/17 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo, przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 05 marca br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne ( dla I roku przekładoznawstwa 1 opcja: 1. American Love Poetry lub Transgessive Literature, dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1 Gender in Literature lub The Class System in Great Britain from the Victorian Period to the Present i 2.Finance, Banking and Economy in Translation lub Career Path Dokuments in Translation; dla I roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Introduction to Interpreting lub Business Translation 1 i 2. Introduction to Economics lub Reading and Understanding Economics, dla II roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja specjalizacyjna: Morfologia lub Opcja specjalizacyjna: Fonologia i 2. Legal Translation lub Translating Official Documents

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)
Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego(niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.02.2017 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. letni 2016/2017

1. Termin rejestracji :

Od 21 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do 5 marca 2017 r. o godz. 22.00.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-16/17L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Neofilologii Orientalnej

WF.IFO-M-16/17L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Neofilologii Orientalnej

WF.IFO-16/17Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Neofilologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 22 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Zapisy przez USOSweb na zajęcia na II semestr w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną się:

18 lutego (sobota) od godz. 8:00, a zakończą 28 lutego (wtorek) 2017 roku do godz. 23:59.

W dniach 01- 08 marca 2017, będzie można dokonywać korekt i przeprowadzać zmiany w zapisach na kursy.

Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane .

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Judaistyki UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do sekretariatu IJ UJ.


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia WBiNoZ

W dniu 08 lutego 2017 rusza rejestracja uzupełniająca na przedmioty z sem. letniego z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia.

Semestr letni:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r . do godz. 23:00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Ważne:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach), wpisu studentów dokonuje wyłącznie Sekretariat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów proszę ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2016/2017

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

· wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

· studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 08.02.2017 godz. 18.00 - 16.02.2017 godz. 18.00
II tura: 20.02.2017 godz. 14:00 - 23.02.2017 godz. 14:00
III tura: 27.02.2017 godz. 18:00 - 1.03.2017 godz. 18:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych – tura ta powinna być potrzebna osobom, które w późniejszym terminie zaczęły się rejestrować. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Uwaga – wpisanie się na przedmiot dopiero podczas 3 tury – po rozpoczęciu zajęć – nie usprawiedliwia automatycznie nieobecności na wybranych zajęciach.

Równocześnie przypominam o konieczności podpinania przedmiotów, po wpisaniu się na nie w systemie USOS i następnie złożenia deklaracji na przedmioty !


Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 20 lutego br. o godz. 12.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2016/2017 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Tura zakończy się w dniu 27 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 1 marca br. o godz. 8.00 i zakończy się

5 marca br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania).

Przypominam Państwu, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 15 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 • 1 rok – gatunki dziennikarskie w mediach od 10.02.2017 r. ( godz. 14.00) do 14.02.2017 (godz. 22.00) oraz język obcy w pracy dziennikarza od 10.02.2017 r (godz. 15.00) do godz. 14.02.2017 r.
 • 2 rok – montaż telewizyjny od 10.02.2017 r. (godz. 09.00) do 14.02.2017 r. (godz. 22.00)
 • 3 rok – kursy kierunkowe od 10.02.2017 r. (godz. 09.00) do 14.02.2017 r. (godz.22.00)

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS: WBNZ-16/17, WBNZ-16/17-ŚF, WBNZ-16/17-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Ecology and evolution

· Zarządzanie zasobami przyrody

 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2016r. od godz. 9:00 do 14.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 19.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 14.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2017r.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na przedmiot w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,

w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zostanie uruchomiona rejestracja do grup laboratoryjnych dla studentów 2-go roku drugiego stopnia na przedmiot Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English w dniu 01.02.2017 o godz. 10.15. Rejestracja będzie trwała do 03.02.2017, do godz. 23:59. Kod typu rejestracji WZ.ZI-16/17L-2r-2stg

Ten podział będzie również obowiązywał na przedmioty: Etyka badań i zawodów informacyjnych oraz Obserwatorium kultury
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
 • - pod właściwy program studiów
 • - pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2016/2017 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 06.02.2017 r. (godz.06:00) do 15.02.2017 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/16/17 – liczebność grupy: 13 osób

Zarządzanie Jakością - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZJ/16/17 – liczebność grupy: 11 osób

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/16/17 – liczebność grupy: 13 osób

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/16/17 - liczebność grupy: 13 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/16/17

limit in group – 9 people

 

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/16/17 - liczebność grupy: 13 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Rejestracja na zajęcia w II semestrze roku akad. 2016/17 będzie trwała od 22.02. do 5.03.2017 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne

Dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpocznie się22.02.2017r. od godz. 800, a zakończy 5.03.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
I i II stopnia
: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 30.03.2017 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2017 Rejestracja na zajęcia fakultatywne w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 24.02.2017 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne /wykłady do wyboru/ rok akademicki 2016/2017.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Rejestracja zakończy się 8.03.2016 r. o godz. 23.00.
W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFK-16/17L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.
Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Michał Pysz

23.01.2017 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.
Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie

 • 13.02.2017 r 8:00 do 22.02.2017 r. 12:00 - I tura
 • 23.02.2017 r. 9:00 do 24.02.2017 r. 12:00 - II tura.
Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Michał Pysz

16.01.2017 Rejestracja na zajęcia MSMP

W dniu 23.01.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Termin rejestracji od 23.01.2017 r. godz. 09.00 do 03.03.2017 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się z godnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

23.01.2017 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2016/17. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty
w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 23 stycznia do 5 lutego 2017. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 10 do 19 lutego 2017.

3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 23 lutego do 3 marca 2017.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego”… do 20 marca 2017. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.01.2017 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze letnim 2016

Kod rejestracji WMI.IM -16/17L

I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe.

od 20 stycznia 2017r. godz. 09:00 (piątek) do 24 stycznia 2017 godz. 23:59 (wtorek)

UWAGA WAŻNE;

-studenci I roku rejestrują się tylko na przedmiot analiza matematyczna 2 i informatyka, na pozostałe przedmioty tj. algebrę liniową z geometrią 2, topologię 1, wstęp do algebry zostaną zapisani przez sekretariat dydaktyczny IM

- rejestracja na przedmioty do wyboru dotyczy osób, które nie zapisały się na przedmioty podczas wstępnej rejestracji w maju 2016r. Jeżeli liczba osób zapisanych na dany przedmiot będzie większa od ustalonego limitu w grupie (po zakończeniu zapisów na przedmioty) pierwszeństwo maja studenci zapisani na przedmiot w maju 2016r. inne osoby będą odrzucane.

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 27 stycznia 2017 godz. 09:00 (piątek) do 3 lutego 2017 godz. 23:59 (piątek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

od 16 lutego 2017 godz. 09:00 (czwartek) do 21 lutego 2017 godz. 23:59 (wtorek)

Rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.12.2016 Rejestracja na seminaria dyplomowe

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2016/17 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie:
od 05.01.2017 r. (godz. 8:00) do 15.01.2017 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem

http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.11.2016 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są w dniach od 30.11.2016 do 07.12.2016 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji spowoduje brak możliwości wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów.
 • Studenci rejestrują się na egzamin wybierając rejestracje dla odpowiedniego toku studiów:

np. JCJ-EGZ-LIC-16/17Z - Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 16/17Z następnie student wybiera:

 • odpowiedni poziom lektoratu
 • nazwisko prowadzącego lektorat
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE - (semestr zimowy i przedmioty całoroczne) 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim - studia niestacjonarne.

REJESTRACJA MOŻLIWA JEST DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY WPISU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 14 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne (na sem. zimowy i na przedmioty całoroczne) dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 21.10.2016 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy. (I rok - podział na grupy na srtonie IFA UJ)

Rok I i II - proszę o zarejestrowanie się na przedmiot PNJA oraz KONIECZNIE na egzamin z tego przedmiotu.

Rejestracji dokonują również osoby powtarzające przedmiot oraz osoby, które wybrały przedmioty awansem.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 14 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 21 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla przekładoznawstwa 2 opcje: 1. The Temptation of Power in Shakespeare’s Tragedies lub Tragic Aspects of Shakespeare’s Comedies i 2. American Science Fiction lub American Literature and the Gothic Imagination, dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja specjalizacyjna: Semantics lub Syntax oraz jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 14 października br. o godz.10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 21 października br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji : przedmioty obligatoryjne, opcyjnie ( dla przekładoznawstwa 1 opcja: Selected EU Documents in Translation lub Translating EU Documents; dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja : Practical Polish Stylistics lub Correct Polish in Practice) i jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127).

Tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – (semestr zimowy i przedmioty całoroczne) 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

REJESTRACJA MOŻLIWA JEST DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY WPISU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 10 października br. o godz. 12.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne (na sem. zimowy i na przedmioty całoroczne) dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 17.10.2016 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

Rok I i II - proszę o zarejestrowanie się na przedmiot PNJA oraz KONIECZNIE na egzaminy z tego przedmiotu.

Rejestracji dokonują również osoby powtarzające przedmiot oraz osoby, które wybrały przedmioty awansem.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.09.2016 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 1 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00.

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2016 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) starts on September 29th at 9 A.M. lasts until October, 13th 09 A.M. Please, remember about linkage of the courses (in "Student’s Section" directory "Linkage"). Unlinked courses are removed from student account next day after registering (instruction available at www.usosweb.uj.edu.pl) . In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl
Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2016 Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 1 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2016/2017 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 4 października br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 6 października o godz. 8.00

i zakończy się 10 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć).

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2016 Rejestracja na zajęcia w IFA

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

Dnia 27 września br. o godz. 14.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 2 października br. o godz. 22.00.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

23.09.2016 (piątek 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na wykłady, warsztaty i ćwiczenia

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

23.09.2016 (piątek 19:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz lektoraty (studia niestacjonarne)

24.09.2016 (sobota 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty

29.09.2016 (czwartek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

25.09.2016 (niedziela 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne 26.09.2016 (poniedziałek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty oferowane przez Ośrodek Koordynacji Szkół Praw Obcych

26.09.2016 (poniedziałek 20:30) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty podstawowe, praktyki i lektoraty (studia niestacjonarne)

26.09.2016 (poniedziałek 21:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne

27.09.2016 (wtorek 20:00) – 03.10.2016

I tura - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych oraz na warsztaty

II tura - od 04.10.2016 godz.9:00 do 22.10.2016 w ramach wolnych miejsc studenci niestacjonarni będą się mogli rejestrować na grupy stacjonarne

28.09.2016 (środa 20:00) – 03.10.2016

I tura - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe i specjalizacyjne

II tura - od 04.10.2016 godz.9:00 do 22.10.2016 w ramach wolnych miejsc studenci niestacjonarni będą się mogli rejestrować na grupy stacjonarne 30.09.2016 (piątek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria IV roku 30.09.2016 (piątek 20:30) – 22.10.2016 - Rejestracja na proseminaria 30.09.2016 (piątek 21:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria V roku


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

WFz.IP-WPP-I-16/17Z - Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) rozpocznie się : 5 października 2016 r
o godz. 21.00 i potrwa do 8 października 2016r do godz. 22.00

UWAGA : rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot
z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list
z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl Rejestracji na „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Rejestracja na seminaria magisterskie i przedmiot w języku obcym
WFz.IP-FL-I-16/17 (dla I roku II stopnia) rozpocznie się o godz. 21.00, 6 października 2016 i potrwa do godz.22.30, 9 października 2016.

Rejestracja na seminaria licencjackie WFz.IP-SL-2016/17 (dla III roku I stopnia) rozpocznie się o godz. 21.00, 5 października 2016 i potrwa do godz.22.00, 9 października 2016.

Rejestracja na moduły specjalizacyjne dla III roku ASK WFz.IP-MODask2016 rozpocznie się o godz. 21.00, 1 października 2016 i potrwa do godz. 22.00, 3 października.

Rejestracja dla ASK I rok II st na ścieżki specj. do wyboru: C: DZIEDZICTWO KULTUROWE i D: KULTURA MUZYCZNA WFz.IP-ASKIIrIsZ rozpocznie się o godz. 22.00 2 października 2016 i potrwa do godz. 22.00, 4 października.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016/2017 rozpoczyna się w dniu

5.10. 2016 r. o godz. 06.00 .

kończy się 10.10. 2016 r. o godz. 12.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 3 do 9 października rusza rejestracja na fakultety oraz proseminarium licencjackie. Przypominamy, że należy zapisać się na trzy fakultety w semestrze po jednym z każdego modułu (K1, P1, S1) zgodnie z programem studiów.
 • IASP-LIC2-16/17Z - Rejestracja na fakultety dla II roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC3-16/17Z - Rejestracja na fakultety dla III roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC3-16/17ZPS - Rejestracja na proseminarium dla III roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

Kod rejestracji - WMI.II-16/17Z

1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia w roku akademickim 2016/17)

2. Terminy rejestracji :

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 22 września 2016 godz. 08:00 do 25 września 2016 godz. 23:59

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci

pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na

zasadzie wymiany (giełdy)

od 27 września 2016 godz. 08:00 do 02 października 2016 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IIiMK p. 1138.


Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: 30.09. 2016 - 15. 10. 2016 początek: godz. 8:00
Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 16/17
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2016 Rejestracja na WF

Terminy zapisów na WF 2016/2017 _Studium WFiS UJ

I tura zapisów 26.09.2016 od godz. 9.00 - 02.10.2016 do godz. 23.00 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów /każdy program ma przypisane terminy zajęć (dzień, godzina, miejsce)/.

W pierwszej turze jest również możliwość rejestracji do jednej z grup "otwartych", do których zaliczają się: zajęcia korekcyjne, fitness, grupy rowerowe, piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, grupa dla osób posiadających zwolnienie lekarskie, grupa dla osób posiadających zaliczenie uzyskane na innym kierunku/uczelni wyższej.

II tura zapisów 4.10.2016 od godz. 9.00 - 18.10.2016 do godz. 23.00 tura bez dedykacji, termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź zmianę pierwotnie wybranej grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Nieprzekraczalny termin rejestracji na WF (bądź zmiany grupy na inną) to 18 października 2016.

Zapisy odbywają się w serwise UL zapisy.usos.uj.edu.pl


Treść: Zdzisława Rodzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2016 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji:

23.09.2016 g. 10.00 – 30.09.2016 g. 22.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do 30 września!

W terminie od 4.10.2016 g. 10.00 do 10.10.2016 g. 22.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. Na tym etapie wyrejestrowanie z kursu możliwe jest jedynie za pisemną zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

UWAGA! Studenci I roku studiów I stopnia w semestrze zimowym rejestrują się TYLKO I WYŁĄCZNIE na kursy obowiązkowe.

Pozostali studenci rejestrują się na kursy semestru zimowego – obowiązkowe
i fakultatywne oraz na kursy całoroczne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl.

Rejestracja na lektoraty nieoferowane przez jednostkę (np. język angielski) odbywa się za pośrednictwem Jagiellońskiego Centrum Językowego, na zajęcia wychowania fizycznego poprzez Studium WF.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)
i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 7 listopada 2016. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.


Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat ( student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach:

27.09.2016-30.09.2016 oraz 04.10.2016-10.10.2016

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha) drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie 27-30.09.2016 oraz 4-10.10.2016 w miarę wolnych miejsc.

Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 • wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 • seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ , SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Dziękuję

Sabina Hałucha

koordynator USOS w KPSC


Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

W dniu 21 września 2016 (środa) godz. 9:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 27 września 2016 (wtorek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW -> Rejestracje). Rejestracja:WL-16/17-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-dietetyka

- kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

- kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

- kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

- kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2016 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2016/2017

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 dla studentów III roku studiów

I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 22.09.2016 r. (godz. 06:00) do 29.09.2016 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ http://www.econ.uj.edu.pl/ w zakładce Studenci -> Seminaria dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu.

Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2016 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. zimowy 2016/2017

1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2016 r. od godz. 14.00 do 07 października 2016 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i BHP, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-16/17Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-16/17Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-16/17Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 21 października br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 7 listopada br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2016 Rejestracja na zajęcia w SWF CM UJ

Dnia 22.09.2016r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:
I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-JS-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)
I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)
I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru : gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-L1) oraz terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-ZFAD-L1)
II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru : turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-L2)
III roku Ratownictwa Medycznego : ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3) i wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, I rok

rejestracja na przedmiot - język obcy w pracy dziennikarza w dniach 26.09 godz. 12.00 - 29.09 godz. 22.00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok

rejestracja na wykłady monograficzne w dniach 27.09 godz. 12.00 - 30.09 godz. 22.00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna , studia stacjonarne, pierwszego stopnia, III rok

rejestracja na kursy kierunkowe w dniach 26.09 godz. 12.00- 29.09 godz. 22.00


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.09.2016 Zapisy na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 8:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej zapisy.usos.uj.edu.pl .
W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbędą się następujące wykłady:

 • „Mistrzowie kina i ich dzieła - od Griffitha do Almodóvara " - Prowadzący: Prof. dr hab. Grażyna Stach, termin: czwartki16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ,
  Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • „Cztery i pół miliarda lat historii Ziemi w piętnastu krokach " - Prowadzący: Dr hab. Mariusz Kędzierski, termin: poniedziałki, 15:45-17:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ,
  Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Ofiarować Niderlandy. O kulturze dawnej Holandii" - Prowadzący: Dr hab. Piotr Oczko, termin: wtorki18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A,
  ul. Krupnicza 33).
 • "Ewolucja a etyka"- Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Załuski, termin: poniedziałki
  18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/17 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

UWAGA: Z dniem 1 października 2016 roku następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!!!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales


Treść: Aneta Filus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że

uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną

w systemie USOSweb

WL-16/17-FAK.2-5 rejestracja na obowiązkowy fakultet dla:

lat II-V kierunku lekarskiego

lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

od 16.09.2016 (piątek) godz. 10:00 – do 27.09.2016 (wtorek) godz. 23:00

WL-16/17-NFAK.4 rejestracja na nadobowiązkowy fakultet dla IV roku kierunku lekarskiego

od 16.09.2016 (piątek) godz. 10:30 – do 27.09.2016 (wtorek) godz. 23:00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2016/2017.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl/) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia wybranego fakultetu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2016/2017.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Zapisy do grup

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-16/17-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 8.00

do 27 września 2016 r.(wtorek) godzina: 23.00

WL-16/17-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego (tylko V rok!)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina 9.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

WL-16/17-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 11.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

WL-16/17-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 11.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2016/2017.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Rejestrację dopuszczają giełdę.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na

12 września 2016 roku od godziny 09:00 rano zostanie uruchomiona rejestracja na kierunku informatyka analityczna na:
- obowiązkowe przedmioty dla studentów z drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia;
- na języki programowania dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia.
- seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;
- przedmioty fakultatywne dla studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia WBiNoZ

W poniedziałek rozpocznie się rejestracja na przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia.

Semestr zimowy:

od 12.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii znajdują się na stronie WWW kierunku w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia.

Semestr letni:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Ważne:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach), wpisu studentów dokonuje wyłącznie Sekretariat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów proszę ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne od 26.09.2016 do 07.10.2016 r. Studia niestacjonarne od 10.10.2016 do 15.10.2016 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 26.09.2016 r. od godz. 800,
a zakończy 07.10.2016 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 10.10.2016 r. od godz. 800,
a zakończy 15.10.2016 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
I i II stopnia
: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 30.10.2016 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

· WF-IFG-FSZ-SEM-16/17 Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok

· WF-IFG-FSZ-L-16/17 Rejestracja na seminaria licencjackie – filologia szwedzka 16/17

· WF-IFG-FSZ-OP-16/17Z Rejestracja na opcje - dla 3 roku Ist.oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka

· WF-IFG-FSZ-NID-16/17 Rejestracja na język niderlandzki - II stopień filologia szwedzka 1 rok II st.

Terminy rejestracji: od

10:00 15.09.2016

do 10:00 20.09.2016.


Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
19.09.2016 r 8:00 do 28.09.2016 r. 12:00 - I tura
29.09.2016 r. 8:00 do 30.09.2016 r. 12:00 - II tura.


Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki.

Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np.JCJ-A-M-B2-30/1

Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np.JCJ-A-M-B2-30/3

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:

WPiA-Wydział Prawa i Administracji

WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych

WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki

WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WCH – Wydział Chemii

WPL – Wydział Polonistyki

WF – Wydział Filologiczny

WH – Wydział Historyczny

WFZ – Wydział Filozoficzny

M - Międzywydziałowa

ZAPISY

I TURA - studenci I i II stopnia

- tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.

od 27.09.2016 r. od godziny 8.00 do 04.10.2016 r. do godziny 23.59

II TURA – studenci I, II oraz III stopnia

- tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.

od 07.10.2016r. od godziny 8.00 do 13.10.2016r. do godziny 23.59

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:

- j.angielski Pani mgr Monika Garncarz

- pozostałe języki Pani Anna Sania

Uwaga aby dokinać rejestracji w serwisie UL niezbedne jest wybranie domyślnego programu podpięcia.
Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2016/17 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:
od 16.09.2016 r. (godz. 13:00) i trwać będzie do 05.10.2016 r. (godz. 23:00)

Rejestracja dotyczy:
- przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego

- seminariów dyplomowych z semestru zimowego

dla każdego kierunku zgodnie z tabelkami przygotowanymi w oparciu o plan studiów

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/17 zostanie uruchomiona
w styczniu 2017 r. Szczegółowa data będzie podana w USOSweb.

Szczegóły dotyczące rejestracji:
http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia


Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS: WBNZ-16/17, WBNZ-16/17-ŚF, WBNZ-16/17-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Ecology and evolution

Zarządzanie zasobami przyrody

 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2016r. od godz. 9:00 do 14.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 19.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 14.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2017r.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2016 Rejestracja na lektoraty w CM UJ

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl . Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA !

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wybierając grupę językową na odpowiednim kierunku i poziomie po uprzednim wypełnieniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO dostępnego na stronie www.pegaz.uj.edu.pl w terminach od 5 września 2016 od godz. 9.00 do 18 września 2016 do godz. 23.00.

Wynik testu wskazuje grupę do której student powinien się wpisać w czasie rejestracji, jeśli student wpisze się do grupy z innym wynikiem testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

Studenci kontynuujący lektorat wpisują się do grup do których uczęszczali w roku akademickim 2015/2016

Uwaga! może nastąpić zmiana lektora (przy rejestracji proszę kierować się numerem grupy, zmiana grupy możliwa wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora)

Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony LEK-CM-16/17

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

ZAPISY

I TURA: od 21.09.2016 r. od godziny 11.00 do 02.10.2016 r. do godziny 23.00

II TURA: od 06.10.2016r. od godziny 8.00 do 12.10.2016r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM p. mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl, ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM p. Piotr Kołaczyński (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

Szczegółowe informacje na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.08.2016 Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I roku na kierunku LINGWISTYKA odbędą się w dniach 22.09.2016-23.09.2016 od godz. 8.00.

Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na zajęcia opcyjne dla I i II roku na kierunku LINGWISTYKA odbędą się w dniach 26.09.2016-30.09.2016 od godz. 8.00.

17.02.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa

Studenci Instytutu Religioznawstwa - rejestracja na kursy w roku akademickim 2016/2017 odbywa się od 15 lipca 2016 do 02 października 2016 roku. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2016 Rejestracja na zajęcia w MSMP

W dniu 21.07.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy. Termin rejestracji od 21.07.2016 r. godz. 06.00 do 05.10.2016 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.07.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Psychologii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy na rok akademicki 2016/2017 odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Od 6 lipca do 2 września 2016 - ETAP 1 - zapisy na kursy limitowane

Od 6 września do 12 września 2016 - kwalifikacja studentów na kursy limitowane po 1 etapie zapisów

15 września 2016 - ogłoszenie listy osób przyjętych na kursy po 1 etapie zapisów

Od 16 września do 19 września 2016 - ETAP 2 - zapisy na kursy limitowane

Od 20 września do 22 września 2016 - kwalifikacja studentów na kursy po 2 etapie zapisów

23 września 2016 - ogłoszenie list uczestników kursów limitowanych oraz informacja o kursach, które z uwagi na niewypełnienie limitu nie będą realizowane w roku akademickim 2016/2017

Od 24 września do 28 września 2016 - ETAP 3 - zapisy na kursy nielimitowane oraz ewentualne zmiany w podjętych wcześniej wyborach ( wypisy lub dodatkowe zapisy na kursy w miarę wolnych miejsc)

30 września 2016 - ogłoszenie ostatecznych list uczestników kursów.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ „Zapisanie się studenta na kurs oznacza deklarację jego zrealizowania na zasadach określonych przez prowadzącego w katalogu" , a także, że student może zapisać się tylko na jedno seminarium magisterskie. Prosimy zatem o przemyślane deklaracje.

Katalog kursów zostanie udostępniony 3 lipca 2016r.


Treść: Małgorzata Manwelian
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.06.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

27.06.2016 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2016/17. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
27 czerwca do 13 września 2016. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
20 do 27 września 2016. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia - 01-07 października 2016.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów"…, w tym przypadku do 24 października 2016. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.06.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 2.10.2016 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2016/2017.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2016 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-16/17-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-16/17-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-16/17Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.04.2016 Rejestracja na letnie praktyki na Wydziale Lekarskim

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!!

Wydziału Lekarskiego kierunku:

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki

rok akademicki 2015/2016

Od dnia 10.05.2016 r. (wtorek) od godz. 2100

do dnia 17.05.2016 r. (wtorek) do godz. 2300

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem

https://zapisy.usos.uj.edu.pl

lub

https://usosweb.uj.edu.pl/ul

(student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa.

Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako "Inne miejsca" w wybranym przez siebie terminie.

Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji!!!!!

Zakładka „Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Pierwsza tura zapisów jest turą dedykowaną.

Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2015/2016
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.04.2016 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2016/17

Kod rejestracji - WMI.IM-16/17Z

I tura: (dwuetapowa)

wstępna rejestracja na przedmioty do wyboru (semestr zimowy i letni 2016/17)

od 6 maja 2016 godz. 08:00 (piątek) do 12 maja 2016 godz. 23:59 (czwartek)

rejestracja na przedmioty s. zimowy 2016/17

od 5 września 2016 godz. 08:00 (poniedziałek) do 9 września 2016 godz. 23:59 (piątek)

Studenci rejestrują się samodzielnie w systemie na wszystkie przedmioty obowiązkowe ,

do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe

(ponowna rejestracja na kursy do wyboru z semestru zimowego, te na które we wstępnej turze rejestracji na przedmioty do wyboru zgłosiła się dostateczna liczba studentów)

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

od 14 września 2016 godz. 08:00 (środa) do 16 września 2016 godz. 23:59 (piątek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

od 20 września 2016 godz. 08:00 (wtorek) do 27 września 2016 godz. 23:59 (wtorek)

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się na przedmiot/do grupy oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia (studia licencjackie),

podejmujących studia w roku akademickim 2016/17.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

Prosimy zatem o przemyślane rejestracje.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.

Dokładna informacja z wykazem przedmiotów dla danego roku będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/- w zakładce Ogłoszenia dla studentów .


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.03.2016 Rejestracja na egzaminy w Jagiellońskim Centrum Językowym - sesja letnia 2015/2016

Studenci kończący lektorat egzaminem w sesji letniej 2015/2016 zobowiązani są do elektronicznej rejestracji na egzamin w dniach 07.04.2016 do 17.04.2016.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 15/16L"
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

Osoby które nie zarejestrują się na egzamin mogą zostać dopisane po rejestracji tylko na podstawie pisemnej zgody prowadzącego.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl)

Pozostałe Języki z Anną Sania (anna.sania@uj.edu.pl).


Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.02.2016 Instytut Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE - semestr letni 2015/2016 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim - studia niestacjonarne

W dniu 04 marca br. o godz. 13.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

Tura zakończy się w dniu 14 marca br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia do swojej grupy (grupy takie jak w I semestrze) na przedmioty zgodne z planem studiów. Z małymi wyjątkami może nastąpić na przedmiocie zmniejszenie ilości grup. W takim przypadku rejestrujecie się Państwo na wskazaną w systemie ilość grup.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

INSTRUKCJA REJESTRACJI NA ZAJĘCIA

W SYSTEMIE USOS

1. Zaloguj się na https://www.usosweb.uj.edu.pl/

2. Wejdź w KATALOG (menu na górze strony).

3. Na następnej stronie w okienku „Jednostki” wpisz IFA lub Instytut Filologii Angielskiej.

4. Na następnej stronie wejdź w „przedmioty” (po prawej stronie tabelki).

5. Nie przejmuj się żółtym wykrzyknikiem i kliknij „pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę”.

6. Na górze tabelki zaznacz POKAZUJ CYKLE I KOSZYKI REJESTRACYJNE i zatwierdź klikając przycisk „Zmień ustawienia”.

7. Znajdź interesujące Cię przedmioty. Te, na które możesz się rejestrować (są dla Ciebie dedykowane), mają zieloną strzałkę nad koszyczkiem. Jeśli klikniesz na koszyczek i nie będziesz mógł/mogła wybrać grupy to znaczy, że przedmiot który wybrałeś, nie jest dedykowany dla Ciebie. Wróć do tabelki.

8. Po zarejestrowaniu się do grupy wejdź w „DLA STUDENTÓW” (menu na górze strony)

9. Na następnej stronie, po lewej stronie w Menu „MOJE STUDIA” wybierz „podpięcia”. Powinny pojawić się przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany/a, a które nie są jeszcze podpięte. Klikasz „Dodaj podpięcie” i dalej wybierasz tok studiów oraz
"chcę podpiąć pod konkretny etap programu studiów" (rok I,II,III).

Studenci zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2016 Rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej

W dniu 1.03.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego UJ na semestr letni 2015/2016. Rejestracja będzie trwała od 1 marca 2016 godz. 9.00 do 3 kwietnia 2016 r. godz. 23.00.

Kod rejestracji: WF-OWI-15/16L

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów
studiów stacjonarnych
odbędzie się w dwóch grupach rozbitych na dwa spotkania (grupa do wyboru przez studenta):

I Grupa

I spotkanie - 4 kwietnia b.r. w godz. 17. 45 - 20.00

II spotkanie - 5 kwietnia b.r. w godz. 15.00 - 17.15

II Grupa

I spotkanie: 12 kwietnia b.r. w godz. 17.45-20.00

II spotkanie: 13 kwietnia b.r. w godz. 17. 45- 20.00

w Auli Dużej Auditorium Maximum przy ulicy Krupniczej 33.

Kod przedmiotu: WF-OWI

Wykład dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się:

23 kwietnia b.r. (sobota) w godz. 9.00 -14.00

w Collegium Paderevianum przy al. Mickiewicza 9

Kod przedmiotu: WF-OWI-N


Treść: Anna Lembas
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.02.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!!!

26.02.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

w semestrze letnim 2015/16.

dotyczy to

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 06.03.2016!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY
DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów
w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28%29

Każdy przedmiot ma swój systemowy kod .

Wskazówki dotyczące budowy kodu przedmiotu:

przykład: WF.IFW-J103Zb gdzie :

WF.IFW- oznacza Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

J : studia I stopnia nst: język i kultura Rosji,

M : studia II stopnia nst: język i kultura Rosji,

1,2,3 - oznacza kolejny rok studiów.

Pozostała część kodu oznacza kolejność w spisie przedmiotów


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

Rejestracja na zajęcia - językoznawstwo ogólne w semestrze letnim 2015/16

WF-LING-JO-15/16L

Zapisy na przedmioty z językoznawstwa ogólnego dla I i II roku SUM rozpoczną się 18.02.2016 r. o godz. 13.00 i potrwają do 24.02.2016 r. do godz. 00.00

Rejestracja bezpośrednia na przedmiot i do grupy obejmuje następujące przedmioty:

 • WF.KJE-LI.5 - semantyka
 • WF.KJE-LII.K - Językoznawstwo typologiczne
 • WF.KJE-LI.WM2 - Podstawowe problemy generatywnego opisu języka polskiego (wykład monograficzny)
 • WF.KJE-PS4 - Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii języków

Uwaga! Grupy seminaryjne zostały przepisane na podstawie semestru zimowego 2015/16

Studenci spoza kierunku mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach - w ramach limitu miejsc - kontaktując się z sekretariatem IJ - instytut.jezykoznawstwa@filg.uj.edu.pl


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Filozoficznym

Szanowni Państwo,

w dniu 15 lutego 2016r. rozpoczyna się rejestracja na kurs wydziałowy (obowiązkowy dla I roku studiów doktoranckich):

- WFZ.D-A2.4- Psychologia (prowadzący: prof. dr hab. Edward Nęcka)

- WFz.D-A2.1 - kontynuacja I Semestru - Filozofia (prowadzący: dr Janusz Mizera)

- WFZ.D-A2.2- Ekonomia (prowadzący: dr hab. Elżbieta Adamczyk)

- WFZ.D-A2.6 - Projekty do NCN od teorii do praktyki (prowadzący: prof. dr hab. Irena Borowik)

-WFZ.D-A2.11- Migracje zagraniczne i ich badanie (prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn)

- WFZ.D-A2.15 - Cele, metody oraz tematy łacińsko-amerykańskich „pensadores" i ich "pensamiento critico latino Americano" (prowadzący: dr hab. Michel Kowalewicz)

- WFZ.D-A2.16 - Prawne i praktyczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (prowadzący: dr hab. Marzena Barańska)

- WFZ.D-A2.9 - kontynuacja I Semestru - Metodologiczne aspekty badań religioznawczych: perspektywa klasyczna i najnowsza (prowadzący: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska)

WFz.D-A1.1 - Dydaktyka Szkoły Wyższej (prowadzący: dr Krzysztof Polak) dla I roku studiów doktoranckich

WFz.D-A1.2 - Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej (prowadzący: dr Jacek Urbaniec) dla I roku studiów doktoranckich

Rejestracja będzie trwała do 26 lutego 2016 r.

Link do harmonogramu: http://www.phils.uj.edu.pl/studia/studia-doktoranckie


Treść: Małgorzata Borysławska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2016 Instytut Europeistyki rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2015/2016 rozpoczyna się w dniu

22.02.2016 r. o godz. 8.00 .

kończy się 2.03.2016 r. o godz. 22.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć - nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2016 Instytut Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE - semestr letni 2015/2016 w Instytucie Filologii Angielskiej (specjalność: filologia angielska)

W dniu 18 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2015/2016 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych na specjalności filologia angielska, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 24 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 26 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się 28 lutego br. o godz. 22.00 - będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 15 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p.127), tel. 12-663-43-71, 12-663-43-72 e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr letni w roku akademickim 2015/16 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 4 marca br. o godz. 11.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2015/16 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 14 marca br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne ( dla I roku przekładoznawstwa 1 opcja: 1. American Love Poetry lub Transgessive Literature, dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Translation of EU Legal Acts lub Translation of EU Legal Acts and Documents i 2. Transaltion of Enforceable Legal Text lub Translation of Enforceable Legal texts and Texts of Legal Doctrine; dla I roku językoznawstwa angielskiego 1 opcja: 1. Introduction to Interpreting lub Business Translation 1, dla II roku językoznawstwa angielskiego 1 opcja: 1. EU Translation lub Professional Discourses.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2015/2016 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego(niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2016 Instytut Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE - semestr letni 2015/2016 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim - studia stacjonarne

W dniu 18 lutego br. o godz. 12.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która dedykowana dla poszczególnych lat.

Tura zakończy się w dniu 24 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 26 lutego br. o godz.10.00 i zakończy się 28 lutego br. o godz. 22.00 - będzie to rejestracja uzupełniajaca w miarę wolnych miejsc.

Każdy student rejestruje się na zajęcia do swojej grupy (grupy takie jak w I semestrze) na przedmioty zgodne z planem studiów. Z małymi wyjątkami może nastąpić na przedmiocie zmniejszenie ilości grup. W takim przypadku rejestrujecie się Państwo na wskazaną w systemie ilość grup.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.02.2016 Instytut Pedagogiki rejestracja na WPP

Kod rejestracji: WFz.IP-WPP-II-15/16L

Instytut Pedagogiki rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy, (oraz na przedmiot w języku obcym – TYLKO dla I roku II stopnia) rozpocznie się: 19.02.2016 od godz.21.00 i potrwa do 22.02.2016 do godz. 22.00

UWAGA: Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl

Rejestracji na tzw. „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.
Treść: Dorota Żołnierczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.02.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 17.02.2016 r. o godz. 7.00, a zakończy 02.03.2016 r. o godz. 00.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka, Molecular Biotechnology.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu przed najbliższą planowaną migracją danych między USOSweb a USOS (wykonywaną codziennie około 04:00 rano). Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Treść: Dorota Żołnierczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.02.2016 Rejestracje dla studentów Instytutu Psychologii.

Uwaga studenci I - IV rok studiów niestacjonarnych IPS w R.A.2015/2016

Rejestracja dla studentów I, II, III i IV roku studiów niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni R.A. 2015/2016 tylko dla osób uprawnionych

Studenci I - IV lat studiów niestacjonarnych

Rejestracja na przedmioty tj. do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni

w R.A. 2015/2016.

Kody rejestracji:

I rok - WZ.IPS-MW-1/15/16/II

Termin rejestracji: od 17.02.2016, godz. 14:00 do 18.02.2016, godz. 21:00

II rok - WZ.IPS-MW-2/15/16/II

Termin rejestracji : od 17.02.2016, godz. 14:15 do 18.02.2016, godz. 21:00

III rok - WZ.IPS-MW-3/15/16/II

Termin rejestracji: od 17.02.2016, godz. 14:30 do 18.02.2016, godz. 21:00

IV rok -WZ.IPS-MW-4/15/16/II

Termin rejestracji : od 17.02.2016, godz. 14:45 do 18.02.2016, godz. 21:00 .

Dodatkowe informacje:

 • I rok: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia - grupy przeniesione z semestru zimowego.
 • II rok: Psychologia Ogólna Część D- Osobowość - grupy przeniesione z semestru zimowego
 • III rok: Psychopatologia jednostki - grupy przeniesione z semestru zimowego

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup ćwiczeniowych, proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów, dostępnym na stronie www.ips.uj.edu.pl

Proszę również sprawdzić czy jesteście Państwo zapisani na przedmioty, bo tylko osoby uprawnione będą mogły dokonać rejestracji (dotyczy to zwłaszcza studentów realizujących przedmioty awansem lub powtarzających przedmiot, powracających po urlopie dziekańskim).

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Jeżeli ktoś z Państwa ma nieaktywną rejestrację (nie jest wpisany na przedmiot), proszę o emaila do sekretariatu przed rozpoczęciem zapisów: zofia.popilowska@uj.edu.pl


Treść: Zofia Popilowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2016 Rejestracja w Instytucie Judaistyki na II semestr 2015/2016

Zapisy przez USOSweb na zajęcia na II semestr w roku akademickim 2015/2016 rozpoczną się:

15 lutego (poniedziałek) od godz. 8:00, a zakończą 28 lutego (niedziela) 2016 roku do godz. 23:59.

W dniach 29 luty - 07 marca 2016 , będzie można dokonywać korekt

i przeprowadzać zmiany w zapisach na kursy.

Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane .

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Judaistyki UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do sekretariatu IJ UJ.


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji na semestr letni w roku akademickim 2015/16L

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

13.02.2016 r. o godz. 18:00 - Rejestracja na ćwiczenia i wykłady

Prawo stacjonarne i niestacjonarna

14.02.2016 r. o godz. 18:00 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty 14.02.2016 r. o godz. 19:00 - Rejestracja na wykłady, praktyki

Prawo własności intelektualnej

15.02.2016 r. o godz. 18:00 - Rejestracja na ćwiczenia i wykłady


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2016 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. letni 2015/2016

1. Termin rejestracji :

Od 18 lutego 2016 r. od godz. 10.00 do 4 marca 2016 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-15/16L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-15/16L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-15/16Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb. wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 22 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2016 Rejestracje dla studentów Instytutu Psychologii.

Uwagi studenci II - IV rok studiów stacjonarnych IPS

w R.A.2015/2016

Rejestracja dla studentów II, III i IV roku studiów stacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni R.A. 2015/2016 tylko dla osób uprawnionych

Studenci II - IV lat studiów stacjonarnych

Rejestracja na przedmioty tj. do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni

w R.A. 2015/2016.

Kody rejestracji:

II rok - WZ.IPS-MD-2_15/16LR

Termin rejestracji : od 17.02.2016, godz. 0730 do 18.02.2016, godz.2000

III rok - WZ.IPS-MD-3_15/16LR

Termin rejestracji: od 17.02.2016, godz. 0745 do 18.02.2016, godz.2000

IV rok - WZ.IPS-MD-4_15/16LR

Termin rejestracji : od 17.02.2016, godz. 0800 do 18.02.2016, godz.2000

II i III rok - zapisy do grup lektoratowych ogłasza JCJ UJ

Studenci, którzy mają zgodę na zdawanie eksternistyczne egzaminu w JCJ nie zapisują się na lektorat.

Dodatkowe informacje:

· II rok: Psychologia Ogólna Część D- Osobowość - grupy przeniesione z semestru zimowego

· III rok: Psychopatologia jednostki - grupy przeniesione z semestru zimowego

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup ćwiczeniowych, proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów, dostępnym na stronie www.ips.uj.edu.pl

Proszę również sprawdzić czy jesteście Państwo zapisani na przedmioty, bo tylko osoby uprawnione będą mogły dokonać rejestracji (dotyczy to zwłaszcza studentów realizujących przedmioty awansem lub powtarzających przedmiot, powracających po urlopie dziekańskim).

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Jeżeli ktoś z Państwa ma nieaktywną rejestrację (nie jest wpisany na przedmiot), proszę o emaila do sekretariatu przed rozpoczęciem zapisów: nina.obidzinska@uj.edu.pl


Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2016 Rejestracje dla studentów KPSC.

Rejestracja odbędzie się w terminie:

10 LUTEGO 2016 g. 10.00 - 22 LUTEGO 2016 g. 22.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować
i wyrejestrowywać do 22 LUTEGO, g. 22.00.

24 lutego 2016 o godz. 10.00 , po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

· niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)

· prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu

· z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony" (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny
w tym etapie)

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany
w rejestracji z nim związanej nie będą możliwe.

WYREJESTROWANIE Z KURSU TYLKO DO 12 LUTEGO!

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu
2 MARCA 2016 o godz. 22.00 , PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru LETNIEGO - obowiązkowe
i fakultatywne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów
i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich
z dn.10.09.2008 r.:

1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;

2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;

3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.

Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy, które muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2015/16 w systemie Usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium - min. 15 osób;

seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ ,SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.


Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2016 Rejestracje dla studentów Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

4 lutego 2016 roku od godziny 17:00 zostanie uruchomiona rejestracja:
 • na seminaria dla studentów informatyki analitycznej trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;
 • na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz studentów drugiego stopnia;
 • na projekt zespołowy 2 dla studentów informatyki analitycznej trzeciego roku pierwszego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2016 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2015/2016

Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego

i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2015/2016

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Od dnia 05.02.2015 r. (piątek) od godz. 11.00

do dnia 14.02.2015 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2015/2016.


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.02.2016 II tura rejestracji WBNZ-15/16, WBNZ-15/16_ŚF, WBNZ-15/16_ŚO na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ)

Rozpoczynają się rejestracje (II tura) na przedmioty z katalogu biologii z symbolem WBNZ: WBNZ-15/16, WBNZ-15/16-ŚF, WBNZ-15/16-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Ecology and Evolution

· Zarządzanie zasobami przyrody

· Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody

 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

I etap:

od 08.02.2016r. od godz. 9:00 do 14.02.2016r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2016r. od godz. 9:00 do 23.02.2016r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2016r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.1.2016 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej, w semestrze letnim 2015/16

Kod rejestracji - WMI.II-15/16L

1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia w roku akademickim 2015/16)

2. Terminy rejestracji :

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 1 lutego 2016 godz. 08:00 do 5 lutego 2016 godz. 23:59

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci

pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na

zasadzie wymiany (giełdy)

od 8 lutego 2016 godz. 08:00 do 19 lutego 2016 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IIiMK p. 1138.


Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.1.2016 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 8:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej zapisy.usos.uj.edu.pl .
W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbędą się następujące wykłady:

 • "Cywilizacja zachodnia wobec mnogości Wschodów" - prowadzący: Prof. dr hab. Joachim Diec (termin: wtorki godz. 18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Między Bachem a Banachem; matematyczne struktury w muzyce i sztuce" - prowadzący: Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (termin: czwartki, godz. 19:00-20:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Świat islamu i Zachód - cywilizacje na rozdrożu" - prowadzący: dr Ignacy Nasalski (termin: poniedziałki w godzinach 16:30-18:00, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2015/16 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales


Treść: Aneta Filus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.1.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 • Rejestracja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
  na Gatunki dziennikarskie w mediach oraz Język obcy w pracy dziennikarza
  odbędzie się od 04.02.2016 (godz. 9.00) do 10.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia
  na wykłady monograficzne odbędzie się od 06.02.2016 (godz. 9.00) do 09.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia
  na kursy kierunkowe odbędzie się od 05.02.2016 (godz. 9.00) do 07.02.2016 (godz. 22.00)
  na moduły dla specjalizacji odbędzie się 08.02.2016 (godz. 9.00) do 10.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
  na kursy kierunkowe odbędzie się od 02.02.2016 (godz. 9.00) do 07.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia
  na kursy kierunkowe odbędzie się od 02.02.2016 (godz. 9.00) do 07.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
  na Gatunki dziennikarskie w mediach oraz Język obcy w pracy dziennikarza
  odbędzie się od 02.02.2016 (godz. 10.00) do 10.02.2016 (godz. 22.00)
 • Rejestracja dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
  na wykłady monograficzne odbędzie się od 02.02.2016 (godz. 10.00) do 10.02.2016 (godz. 22.00)

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.1.2016 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia i Chemia medyczna) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.


Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie


10.02.2016 r. 08:00 do 19.02.2016 r. 16:00 - I tura
22.02.2016 r. 10:00 do 23.02.2016 r. 15:00 - II tura.


Rejestracje dostępne są pod kodami:

WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracje w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na seminaria magisterskie w semestrze letnim 2015/2016

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2015/2016 dla studentów I roku studiów II - go stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 03.02.2016 r. (godz.06:00) do 12.02.2016 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

- jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl - pomoc - materiały dla studentów -rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/15/16 - liczebność grupy: 11 lub 22 osoby

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/15/16 - liczebność grupy: 11 osób

Zarządzanie Jakością - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZJ/15/16 - liczebność grupy: 12 osób

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/15/16 - liczebność grupy: 12 osób

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/15/16 - liczebność grupy: 12 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracje w Instytucie Filologii Germańskiej

 • WF-IFG-FSZ-O-15/16L Rejestracja na opcje dla studentów 1 i 2 roku filologii szwedzkiej – studia stacjonarne I stopnia
 • WF-IFG-FGA-O1-15/16L Rejestracja na opcje: projekty krajoznawcze dla studentów 1 roku filologii germańskiej z językiem angielskim– studia stacjonarne I stopnia
 • WF-IFG-FGA-P2-15/16L Rejestracja na opcje praktyczne ( projekty) dla studentów 2 roku filologii germańskiej z językiem angielskim– studia stacjonarne I stopnia
 • WF-IFG-FGA-P3-15/16L Rejestracja na PNJN- do wyboru dla 3 roku filologii germańskiej z językiem angielskim - studia stacjonarne I stopnia
 • WF-IFG-L3-15/16L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 2015/16 - studia I stopnia III rok
 • WF-IFG-L-15/16L - Rejestracja na opcje I rok filologia germańska, studia I stopnia semestr letni 15/16
 • WF-IFG-L2-15/16L -Rejestracja na opcje w semestrze letnim 2015/16 - II rok studia I stopnia
 • WF-IFG-MS-15/16L -Rejestracja na opcje w semestrze letnim 15/16 - I rok filologia germańska, studia II stopnia
 • WF-IFG-MS2-15/16L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 15/16 - II rok filologia germańska studia II stopnia
Termin rejestracji : od 11.02.2016 godz. 10.00 do 17.02.2016 godz. 10.00
Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych od 17.02.2016 do 02.03.2016 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 17.02.2016 r. od godz. 800, a zakończy 02.03.2016 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
I i II stopnia
: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 31.03.2016 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalen Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

23.01.2016 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2015/16. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty
w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 23 stycznia do 2 lutego 2016. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 6 do 18 lutego 2016.

3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 4 marca 2016.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego"… do 18 marca 2016. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji: 1 – 15 luty 2016. Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji. Rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFS-D-15/16L-LIC – zajęcia obowiązkowe , I stopień
 • WF.IFS-D-15/16L-SUM – zaj. obowiązkowe, II stopień
 • WF.IFS-D-15/16L-op – opcje, I i II stopień
UWAGA: Opcja: „Wprowadzenie do turkologii dla slawistów” dedykowana jest dla osób z podstawową znajomością języka tureckiego


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.1.2015 - Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Matematyki UJ

Kod rejestracji - WMI.IM/M-15/16L

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSWEB. Każdy student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych

zgodnie z ramowym planem studiów

Terminy rejestracji :


I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

od 22 stycznia 2016 (piątek) godz. 08:00 do 28 stycznia 2016 (czwartek) godz. 23:59

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Bezpośrednia rejestracja do grup dla osób z pierwszej tury

od 4 lutego 2016 (czwartek) godz. 08:00 do 9 lutego 2016 (wtorek) godz. 23:59

III tura : Giełda i ostateczna rejestracja do grup

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się na przedmiot/ do gup oraz

pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na

zasadzie wymiany (giełdy)

od 12 lutego 2016 (piątek) godz. 08:00 do 18 lutego 2016 (czwartek) godz. 23:59

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowych) zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliżej migracji danych.(migracja-proces uzgadniania danych między głównym systemem USOS, a powiązanymi systemami internetowymi: odbywa się raz dziennie we wczesnych godzinach porannych)

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136 tel. 664 6664

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 SMP

W dniu 23.01.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2015/2016 semestr letni. Termin rejestracji od 23.01.2016 r. godz. 09.00 do 04.03.2016 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych
Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 22.02.2016 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia podlegające wyborowi na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia. Rejestracja zakończy się 4.03.2016 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest jako: WF.IFK-15/16L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.01.2016 Rejestracja dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na seminarium magisterskie w semestrze letnim 2015/2016

W dniu 18.01.2016 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2015/2016.

W bieżącym roku akademickim tj. 2015/2016 seminaria są dedykowane oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Termin rejestracji: od 18.01.2016, godz. 07:30 do 20.01.2016, godz. 20:00.

Odbędzie się tylko I tura zapisów. Można wybrać tylko jedno seminarium!

Zapisy przez USOSweb, decyduje kolejność zapisów.

Kod rejestracji: WZ.IPS-15/16sem_st - dla studentów stacjonarnych

Sylabusy przedmiotów znajdziecie Państwo w Kalendarzu rejestracji w USOSweb oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl, w zakładce Studia Magisterskie/Zajęcia Dydaktyczne/Seminarium magisterskie

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Studenci, których nie obejmuje lista uprawnionych do zapisów, a mają zgodę na uczestnictwo w seminarium w r.a. 2015/16, proszeni są o przysłanie emaila do sekretariatu z prośbą o dopisanie do listy na adres: nina.obidzinska@uj.edu.pl przed rozpoczęciem rejestracji.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 SMP

W dniu 23.01.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2015/2016 semestr letni. Termin rejestracji od 23.01.2016 r. godz. 09.00 do 04.03.2016 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych
Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.1.2015 - Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 22.02.2016 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia podlegające wyborowi na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia. Rejestracja zakończy się 4.03.2016 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest jako: WF.IFK-15/16L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.12.2015 - Rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2015/16 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2015/16 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona od 05.01.2016 r. (godz. 8:00) i trwać będzie do 15.01.2016 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem

http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie - do wyboru 1 z 5 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie - do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora


PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie - do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie - do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie - do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.12.2015 - ZAPISY SPUJ- semestr letni 2015/2016

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2015/2016 odbywać się będą w następujących etapach.

 • I etap - do 9.02.2016 r. - uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2015/2016. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.
 • II etap od 10.02.2016 r. godz. 900 do 23.02.2016 r. godz. 2359 - rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

 • III etap od 24.02.2016 r. do 2.03.2016 r. - ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2015/2016. Procedura uzyskiwania uprawnień w etapie III jest analogiczna do etapu I.

 • IV etap od 3.03.2016 r. godz. 900 do 7.03.2016 r. godz. 2359 - ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jet to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Prosimy nie odkładać zapisów do etapu IV.

 1. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.
 1. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą /w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się ze swoim sekretariatem dydaktycznym/.

 2. Prosimy pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją /w semestrze zimowym/ zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Emisja głosu /do wyboru 15 lub 30 godzin./ jest przedmiotem fakultatywnym, którego uruchomienie jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy /jednocześnie/. Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ. Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki /np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji/.

Uwaga:

Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 24.02.2016 r.

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.12.2015 - szkolenie z USOSweb w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów UJ na szkolenie z obsługi systemu USOSweb. W czasie spotkania Pan Michał Pysz, pracownik Sekcji Systemów Obsługi Studiów
 odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem systemu. W trakcie spotkania przedstawione też zostaną jego najważniejsze funkcjonalności.

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2015 w godz. 17:00-19:00 w sali seminaryjnej Auditorium Maximum UJ. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja internetowa pod adresem: http://149.156.167.200:2015/index.php

Więcej informacji na temat szkolenia oraz pozostałych wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia znajdą Państwo na stronie: www.tjk.uj.edu.pl

Treść: Mateusz Zimnoch
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2015/2016 zobowiązani są w dniach od 30.11.2015 do 07.12.2015 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji spowoduje brak możliwości wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);

· kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"

 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów.

· Studenci rejestrują się na egzamin wybierając rejestracje dla odpowiedniego toku studiów

np. JCJ-EGZ-LIC-14/15Z - Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 14/15Z następnie student wybiera:

- odpowiedni poziom lektoratu

- nazwisko prowadzącego lektorat

· kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl

Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

JCJ EAQUALS

Studenci JCJ UJ!

W dniach 23-25.11.2015r. w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywać się będzie pierwsza wizyta akredytacyjna oceniająca JCJ jako instytucję nauczającą języków obcych.

Wizyta ta jest prestiżowym audytem międzynarodowej organizacji ds. jakości nauczania języków obcych EAQUALS działającej pod auspicjami Rady Europy. Częścią audytu są krótkie (15-20 minutowe) wizyty Inspektorów na zajęciach. Celem tych obserwacji jest uzyskanie przez Inspektorów ogólnego poglądu nt. działań dydaktycznych JCJ, zatem w trakcie obserwacji zajęć nie są oceniani ani studenci ani nauczyciele.

Serdecznie zapraszamy Państwa, którzy obecnie uczęszczacie na lektoraty na spotkanie fokusowe
z Inspektorami EAQUALS, którzy chcieliby porozmawiać oraz zadać Państwu kilka pytań dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych na kursach i lektoratach prowadzonych przez JCJ. Spotkanie odbędzie się 24 listopada (wtorek) w siedzibie JCJ, ul. Krupniczej 2, sala 116, godz. 15.15 i będzie trwało ok. 20-25 minut. Serdecznie zapraszamy! Lektorzy zachęcają Państwa do uczestniczenia w tym spotkaniu.

Dziękujemy za współpracę w organizacji tego audytu ważnego dla naszej społeczności akademickiej.

W imieniu pracowników dydaktycznych i dyrekcji JCJ
dr Monika Stawicka
Dyrektor JCJ UJ

Więcej informacji na temat organizacji Eaquals znajdziecie Państwo tu: http://www.eaquals.org

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!!!

16.10.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

w semestrze zimowym 2015/16.

dotyczy to

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 25.10.2015!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY
DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów
w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28%29

Każdy przedmiot ma swój systemowy kod .

Wskazówki dotyczące budowy kodu przedmiotu:

przykład: WF.IFW-J103Za gdzie :

WF.IFW- oznacza Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

J : studia I stopnia nst: język i kultura Rosji,

M : studia II stopnia nst: język i kultura Rosji,

1,2,3 - oznacza kolejny rok studiów.

Pozostała część kodu oznacza kolejność w spisie przedmiotów

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Kultury

Proszę rejestrować się zgodnie z programem studiów i harmonogramem zajęć, tylko na swoje przedmioty specjalnościowe! Grupy ćwiczeniowe: grupa 1 – dla kultury, grupa 2 – dla mediów Praktyka studencka – osobna rejestracja, podział na dwie grupy taki sam jak w pozostałych przypadkach Przypominam, iż obowiązkowo należy się podpiąć, aktualnie proszę wstrzymać się jedynie z podpięciem pod konkretny etap, nie jesteście Państwo jeszcze rozliczeni w USOSie, czyli nie możecie się jeszcze podpiąć pod 15/16Z. Rozliczenie powinno nastąpić do 15.10.2015.

Szanowni Studenci III roku studiów niestacjonarnych I stopnia w r.a 2015/2016

7 października br. o godz. 09.00 uruchamiamy rejestrację na wszystkie przedmioty na rok akademicki 2015/2016. W jednej rejestracji, oprócz przedmiotów wspólnych dla kultury i mediów (nauka o organizacji, muzyka i wykład monograficzny po angielsku), mamy również przedmioty specjalnościowe. Proszę rejestrować się zgodnie z programem studiów i harmonogramem zajęć, tylko na swoje przedmioty specjalnościowe! Grupy ćwiczeniowe: 1 – kultura, 2,3 - media Przypominam, iż obowiązkowo należy się podpiąć, aktualnie proszę wstrzymać się jedynie z podpięciem pod konkretny etap, nie jesteście Państwo jeszcze rozliczeni w USOSie, czyli nie możecie się jeszcze podpiąć pod 15/16Z. Rozliczenie powinno nastąpić najpóźniej do 15.10.2015.

Treść: Agnieszka Dudek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Kultury

Szanowni Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia,
w dniu jutrzejszym, tj. 03 października br. o godz. 11.00 uruchomiona zostanie rejestracja w USOSweb na wszystkie przedmioty realizowane w semestrze zimowych, dotyczy to wszystkich specjalności. W związku z tym chcielibyśmy przekazać następujące informacje: na I roku mają Państwo do wyboru wykłady monograficzne, przypisane do specjalności, jeden z nich to kurs z Podstaw Zarządzania, prowadzony przez prof. Bogusława Nierenberga. UWAGA! Osoby, które nie zrealizowały na studiach I stopnia Podstaw Zarządzania, zobowiązane są do zarejestrowania się na ten właśnie wykład, w ramach wyrównania wymaganej różnicy programowej. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym - grupy ćwiczeniowe dla I roku mają numery od 1,2 zarzadzanie kulturą; 3, 4 zarzadzanie reklamą. Szanowni Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia, w dniu jutrzejszym, tj. 03 października br. o godz. 11.00 uruchomione zostaną rejestracje w USOSweb na wszystkie przedmioty realizowane w semestrze zimowych, dotyczy to wszystkich specjalności. Pierwsza rejestracja to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności (wspólne), druga natomiast dotyczy przedmiotów specjalnościowych - w tym semestrze po jednym przedmiocie dla danej specjalności, rejestrujecie się Państwo zatem tylko na swój przedmiot specjalnościowy. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym - w związku z tym, iż równolegle ten przedmiot będzie realizowany na I roku II stopnia, rejestracja jest wspólna dla obydwu roczników (mimo że znajduje się w puli przedmiotów dla I roku). II rok rejestruje się do grupy wykładowej nr 2, grupy ćwiczeniowe posiadają numery od 21 do 24 (odpowiednio do numerów grup ćwiczeniowych, do których Państwo należą, dodaliśmy tylko „dwójkę" z przodu, przykład: reklama grupy ćwiczeniowe to 3,4, przy rejestracji: 24,25)

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na Seminaria licencjackie w semestrze zimowym 2015/16 w IFA UJ Filologia Angielska z Językiem Niemieckim dla studentów III roku studiów stacjonarnych.

W dniu 5 października od godziny 9.00 rozpocznie się obowiązkowa rejestracja na seminaria licencjackie w semestrze zimowym 15/16. Rejestracja zakończy się w dniu 8 października br. O godzinie 23.00

Po zarejestrowaniu się na odpowiednie seminarium student musi dokonać podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają prawidłowo podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych, która odbywa się ok. 4.00 rano.

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Winter semester 15/16 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) lasts until October, 15th 3 P.M. Please, remember about linkage of the courses (in "Student’s Section" directory "Linkage"). Unlinked courses are removed from student account next day after registering (instruction available at www.usosweb.uj.edu.pl) .
In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

REJESTRACJA – semestr zimowy 2015/16 Instytut Pedagogiki

WFz.IP-WPP-I-15/16Z - Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) rozpocznie się:
30 września 2015 r o godz. 21.00 i potrwa do 4 października 2015r do godz. 22.00

UWAGA, BARDZO WAŻNE! Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI!!! Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.
UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl
Rejestracji na „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc. Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Michał Pysz

Rejestracje w Instytucie Europeistyki 2015/16

Rejestracja na kursy prowadzone w j. angielskim: Centre for European Studies, Instytut Europeistyki - 1 semestr 2015/16

Registration for courses taught in English at Centre for European Studies, Institute of European Studies - 1 semester 2015/16

Registration for autumn semester courses at the 2015/16 academic year at the Centre for European Studies, Institute of European Studies will take place during the period: 5 October 2015, 11 a.m. - 12 October 2015, 12 p.m.

During the time of registration students are sending request to register/deregister from courses. Please note the request for r egistration does not mean that student is successfully registered for the course. Acceptance into the course will be decided based on the ranking list and the time of online registration. One day after the registration will finish students should check their USOS account whether they have been accepted to the class or not. Courses can only be taken for credit, NOT audited.

Students who decide not to attend a course, in which they are enrolled, may withdraw after the registration will finish under the condition that the Director of Institute of European Studies will agree to students written petition. A petition with a suitable request should be submitted to the CES Administration Office at Garbarska 7a no later than 30 days from the day when classes has started in the semester.

The codes for registrations are following:

WSM.IE.CES-SA-15/16Z : Registration for courses taught in English at the CES (SA Programme) - Autumn Semester 2015/16

WSM.IE.CES- 15/16Z : Registration for courses taught in English at the CES - Autumn Semester 2015/16

WSM.IE-ANG-15/16Z : Registration for courses taught in English - European Studies - Autumn Semester 2015/16

Students not enrolled on the fee based MA programmes at the Centre for European Studies may not take more than three courses. In case you have been accepted for more than three courses please contact the Administration Office at Garbarska 7a personally immediately after the results of the registration will be announced.

Please regularly (on a daily basis) check the MA Daily Course Schedule and/or the Undergraduate Daily Course Schedule, available at www.ces.uj.edu.pl , for detailed information about the course locations, dates and any changes in the schedule.

All questions please address to Elżbieta Baran at elzbieta.baran@uj.edu.pl.

= = = = = = = = = = = = == ==

Rejestracja na Cywilizacje Europejską (po ang), kursy językowe oraz seminaria w CES (Centre for European Studies) - 1 semestr 2015/16

Registration for European Civilisation, languages and MA Seminars at CES (Centre for European Studies) - 1 semester 2015/16Registration for European Civilisation (in English), language and seminar courses at the autumn semester 2015/16 academic year at the Centre for European Studies, Institute of European Studies will take place during the period: 5 October 2015, 11 a.m. - 12 October 2015, 12 p.m.

During the time of registration students may register/deregister from courses.

Students who decide not to attend a course, in which they are enrolled, may withdraw after the registration will finish under the condition that the Director of Institute of European Studies will agree to students written petition. A petition with a suitable request should be submitted to the Administration Office at Garbarska 7a no later than 30 days from the day when classes has started in the semester.

The code for registrations is the following:

WSM.IE.CES-15/16Z-LS : Registration for languages, courses and MA Seminar at CES - Autumn Semester 2015/16

Please regularly (on a daily basis) check the MA Daily Course Schedule and/or the Undergraduate Daily Course Schedule, available at www.ces.uj.edu.pl , for detailed information about the course locations, dates and any changes in the schedule.

All questions please address to Elżbieta Baran at elzbieta.baran@uj.edu.pl.

= = = = = = = = = = = = == ==

Rejestracja na kursy prowadzone w j. angielskim : Europa z perspektywy wyszehradzkiej - 1 semestr 2015/16

Registration for courses taught in English - Europe from Visegrad Perspective - 1 semester 2015/16

Registration for autumn semester courses at the 2015/16 academic year at the Centre for European Studies, Faculty of International and Political Studies will take place during the period: 5 October 2015, 11 a.m. - 12 October 2015, 12 p.m.

During the time of registration students are sending request to register/deregister from courses. Please note the request for registration does not mean that student is successfully registered for the course. Acceptance into the course will be decided based on the ranking list and the time of online registration. One day after the registration will finish students should check their USOS account whether they have been accepted to the class or not. Courses can only be taken for credit, NOT audited.

Students who decide not to attend a course, in which they are enrolled, may withdraw after the registration will finish under the condition that the Director of Institute of European Studies will agree to students written petition. A petition with a suitable request should be submitted to the CES Administration Office at Garbarska 7a no later than 30 days from the day when classes has started in the semester.

The code for registration is the following:

WSM-Visegrad-15/16Z : Registration for courses taught in English - Europe in the Visegrad Perspective - 1 semester 2015/16

Please regularly (on a daily basis) check the Visegrad Daily Course Schedule, available at http://visegradstudies.eu/schedule/ , for detailed information about the course locations, dates and any changes in the schedule.

All questions please address to Elżbieta Baran at elzbieta.baran@uj.edu.pl.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej 2015/16

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - rok akademicki 2015/16 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 3 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2015/16 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 11 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla przekładoznawstwa 2 opcje: 1. The Temptation of Power in Shakespeare's Tragedies lub Tragic Aspects of Shakespeare's Comedies i 2. American Science Fiction lub American Literature and the Gothic Imagination, dla językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Semantics lub Syntax i 2. Introduction to Economics lub Reading and Understanding Economics ) oraz jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - rok akademicki 2015/16 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 3 października br. o godz.10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2015/16 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 11 października br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2015/16.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji : przedmioty obligatoryjne, opcyjnie ( dla przekładoznawstwa 3 opcje: 1.British Identity in Contemporary Literature and Culture: Postcolonialism, Insularity, Hybridity lub British Contemporary Novel: Tradition and Postmodernism, 2. Culture in Transition: Literature and Art at the Turn of the 20th and 21st Century lub Cultural Crosscurrents: Conteporary Encounters in Anglophone Literature i 3 Contemporary Poetry in Translation lub Introduction to Audiovisual Translation; dla językoznawstwa angielskiego 3 opcje : 1. Interpreting for Business lub Business Translation, 2. Legal Translation lub Translation Official Documents i 3 Negotiation Skills lub Conflict Management) i jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Kultury 2015/16

Szanowni Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia w r.a 2015/2016
25 września br. o godz. 10.00 uruchamiamy rejestrację na wszystkie przedmioty na rok akademicki 2015/2016. W jednej rejestracji, oprócz przedmiotów wspólnych dla kultury i mediów (nauka o organizacji, muzyka i wykład monograficzny po angielsku), mamy również przedmioty specjalnościowe. Proszę rejestrować się zgodnie z programem studiów i harmonogramem zajęć, tylko na swoje przedmioty specjalnościowe! Przypominamy również, że 26 września zostanie uruchomiona osobna rejestracja na seminaria licencjackie – zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem.

Szanowni Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia w r.a 2015/2016
25 września br. o godz. 10.00 uruchamiamy rejestrację na wszystkie przedmioty na rok akademicki 2015/2016. W jednej rejestracji, oprócz przedmiotów wspólnych dla kultury i mediów (teatr, mikro i makro, film i estetyka), mamy również przedmioty specjalnościowe. Proszę rejestrować się zgodnie z programem studiów i harmonogramem zajęć, tylko na swoje przedmioty specjalnościowe! Przypominam, jeśli chodzi o ćwiczenia, że gr. 1,2 i 3 to zarządzanie kulturą, gr. 4,5 i 6 to zarządzanie mediami. Praktyka studencka – osobna rejestracja, podział na dwie grupy: gr. 1 to zarządzanie kulturą, gr. 2 to zarządzanie mediami. Treść: Agnieszka Dudek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. zimowy 2015/2016

Wg wcześniejszych ustaleń rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 24 września 2015 r. od godz. 10.00, a zakończy 8 października 2015 r. o godz. 23.59. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i BHP na które zapisy są prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.
 • Studenci I stopnia IO-FO-1st-15/16z rejestracja dla studentów I stopnia Neofilologii Orientalnej- sem. zimowy 15/16
 • Studenci II stopnia IO-FO-2st-15/16z rejestracja dla studentów II stopnia Neofilologii Orientalnej- sem. zimowy 15/16
 • Studenci łącznie I i II stopień IO-FO-MON/JĘZ15/16z rejestracja dla studentów Neofilologii Orientalnej na wykł. mon. j. ang i łacinę sem. zimowy 2015/16
Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracje na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej 2015/16

Rejestracja na seminarium magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych w roku akademickim 2015/16 w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 26 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA NA SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 28 września br. o godz. 22.00.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.

Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE - semestr zimowy 2015/2016

w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 3 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2015/2016 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 5 października br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 7 października o godz. 8.00

i zakończy się 11 października o godz. 22.00 - będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2015/16

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2015/16 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 5 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2015/16 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się w dniu 11 października br. o godz. 22.00.

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2015/16.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki 2015/16

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2015/2016 rozpoczyna się w dniu

5.10. 2015 r. o godz. 20.00 .

kończy się 12.10. 2015 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć - nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

od 25.09.2015-08.10.2015 r.

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 25.09.2015 r. od godz. 10.00, a zakończy 08.10.2015 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I i II stopnia: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3.Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4.Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5.Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6.W trakcie trwającej rejestracji student może sie wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu; po upływie terminu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta dyrektor instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8.Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9.Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 05.11.2015 w Sekretariacie.

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Kultury

Szanowni Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia,

w dniu jutrzejszym, tj. 18 września br. o godz. 8.00 uruchomiona zostanie rejestracja w USOSweb na wszystkie przedmioty realizowane w semestrze zimowych, dotyczy to wszystkich specjalności.

W związku z tym chcielibyśmy przekazać następujące informacje:

na I roku mają Państwo do wyboru wykłady monograficzne, przypisane do specjalności, jeden z nich to kurs z Podstaw Zarządzania, prowadzony przez prof. Bogusława Nierenberga.

UWAGA! Osoby, które nie zrealizowały na studiach I stopnia Podstaw Zarządzania, zobowiązane są do zarejestrowania się na ten właśnie wykład, w ramach wyrównania wymaganej różnicy programowej.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym - grupy ćwiczeniowe dla I roku mają numery od 1 do 8.

Szanowni Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia,

w dniu jutrzejszym, tj. 18 września br. o godz. 8.00 uruchomione zostaną rejestracje w USOSweb na wszystkie przedmioty realizowane w semestrze zimowych, dotyczy to wszystkich specjalności.

Pierwsza rejestracja to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności (wspólne), druga natomiast dotyczy przedmiotów specjalnościowych - w tym semestrze po jednym przedmiocie dla danej specjalności, rejestrujecie się Państwo zatem tylko na swój przedmiot specjalnościowy.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym - w związku z tym, iż równolegle ten przedmiot będzie realizowany na I roku II stopnia, rejestracja jest wspólna dla obydwu roczników (mimo że znajduje się w puli przedmiotów dla I roku).

II rok rejestruje się do grupy wykładowej nr 2, grupy ćwiczeniowe posiadają numery od 21 do 28 (odpowiednio do numerów grup ćwiczeniowych, do których Państwo należą, dodaliśmy tylko „dwójkę" z przodu, przykład: reklama grupy ćwiczeniowe to 6,7,8, przy rejestracji: 26,27,28)

Treść: Agnieszka Dudek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 21.09.2015 r. o godz. 15.00, a zakończy się 09.10.2015 o godz. 00.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu przed najbliższą planowaną migracją danych między USOSweb a USOS (wykonywaną codziennie około 04:00 rano). Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Treść: Monika Pawlus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Zapisy na zajęcia dla studentów dziennikarstwa

Informacja o rejestracji dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej,stacjonarnych ,pierwszego stopnia.
 • I rok , studia stacjonarne , I stopnia - język obcy w pracy dziennikarza (10:00 28.09.2015 - 22:00 30.09.2015)
 • III rok- studia stacjonarne , I stopnia - kursy kierunkowe (10:00 26.09.2015 - 22:00 28.09.2015) oraz specjalizacje (10:00 28.09.2015 - 22:00 30.09.2015)
Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Zapisy na fakultety oraz proseminarium licencjackie dla studentów niestacjonarnych na kierunku amerykanistyka (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)

W dniach od 1 g.10:00 do 7 października odbędą się rejestracje na fakultety oraz proseminarium licencjackie. Studenci są zobowiązani do wyboru trzech przedmiotów po jednym z każdego modułu: K, P i S.
 • IASP-LIC1-15/16Z - I rok I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC2-15/16Z - II rok I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC3-15/16Z - III rok I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC-sem-15/16Z - III rok I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
Przypominamy, że w dniu rejestracji należy również podpiąć wybrany przedmiot. W przeciwnym razie student zostanie z niego wyrejestrowany automatycznie następnego dnia.
Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2015 Rejestracja na zajęcia W Instytucie Filologii Germańskiej 2015/2016

 • WF-IFG-FSZ-L-15/16 Rejestracja na seminaria licencjackie - filologia szwedzka 15/16
 • WF-IFG-FGA-P3-15/16Z Rejestracja na PNJN-do wyboru dla 3 roku filologii germ. z j. angielskim
 • WF-IFG-FGA-P2-15/16Z Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-L2-15/16 Rejestracja na seminarium licencjackie językoznawcze 15/16
 • WF-IFG-FGA-L1-15/16 Rejestracja na seminarium licencjackie glottodydaktyczne 15/16

Termin rejestracji : od 19.09.2015 godz. 10.00 do 24.09.2015 godz. 10.00

oraz
 • WF-IFG-FSZ-SEM-15/16 Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok
 • WF-IFG-FSZ-PO2-15/16 Rejestracja na opcje dla 3 roku I st. oraz dla 1 i 2 roku II st. filologii szwedzkiej
 • WF-IFG-FSZ-OP1-15/16 Rejestracja na opcję i jezyk niderlandzki i norweski dla1 i 2 roku II st. filologia szwedzka

Termin rejestracji : od 22.09.2015 godz. 15.00 do 26.09.2015 godz. 15.00

Więcej Informacji na stronie IFG

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2015 Rejestracja na zajęcia W Instytucie Psychologii 2015/2016

II - V rok studia stacjonarne R.A. 2015/2016

Rejestracja dla studentów II - V roku studiów stacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na przedmioty i do grup (grupy w semestrze zimowym) oraz na przedmioty w semestrze letnim na r.a. 2015/2016

Rejestracja na przedmioty tj. wykłady i grupy ćwiczeniowe na rok akademicki 2015/2016.

II rok: I tura zapisy bezpośrednie - na przedmioty i do grup(semestr zimowy i roczne):

17.09.2015 godz. 0730 do 19.09.2015, godz.2000

I tura zapisy na przedmioty (semestr letni):

17.09.2015 godz. 0735 do 19.09.2015, godz.2000

III rok: I tura zapisy bezpośrednie - na przedmioty i do grup(semestr zimowy i roczne):

17.09.2015 godz. 0740 do 19.09.2015, godz.2000

I tura zapisy na przedmioty (semestr letni):

17.09.2015 godz. 0745 do 19.09.2015, godz.2000

IV rok: I tura zapisy bezpośrednie - na przedmioty i do grup(semestr zimowy i roczne):

17.09.2015 godz. 0750 do 19.09.2015, godz.2000

I tura zapisy na przedmioty (semestr letni):

17.09.2015 godz. 0755 do 19.09.2015, godz.2000

V rok: I tura zapisy bezpośrednie - na przedmioty i do grup:

17.09.2015 godz. 0800 do 19.09.2015, godz.2000

Kody rejestracji:

II rok: WZ.IPS-MD-2_15/16Z

WZ.IPS-MD-2_15/16LR

III rok: WZ.IPS-MD-3_15/16Z

WZ.IPS-MD-3_15/16LR

IV rok: WZ.IPS-MD-4_15/16Z

WZ.IPS-MD-4_15/16LR

V rok: WZ.IPS-MD-5_15/16

PODPIĘCIA

Po zarejestrowaniu się na wybrane przedmioty, należy podpiąć wszystkie kursy pod program oraz etap (kolejny rok studiów), a następnie wydrukować deklarację programową. Łączna ilość punktów ECTS na deklaracji programowej za rok akademicki 2015/16 powinna wynosić 60 punktów ECTS.

W semestrze zimowym studenci rejestrują się bezpośrednio do grup wykładowych i do grup ćwiczeniowych natomiast na semestr letni studenci rejestrują się tylko na przedmioty- rejestracja do grup wykładowych i ćwiczeniowych odbędzie się w lutym 2016r.

Wszystkie przedmioty należy podpiąć do programu i etapu w zakładce DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> podpięcia .

NIE MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ / NIE MAM KOSZYCZKA Z ZIELONĄ STRZAŁKĄ

Proszę zapoznać się z informacjami w zakładce Pomoc->Rejestracje.

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów.

 • II i III rok - zapisy na lektorat tylko przez USOSweb ogłasza i nadzoruje JCJ UJ.

Plan studiów na R.A. 2015/2016 oraz harmonogram na semestr zimowy 2015/2016 znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

Instrukcja dotycząca podpięć przedmiotów w usosweb znajduje się na stronie www.ips.uj.edu.pl - Instrukcje dla studentów

Studenci po urlopach dziekańskich, powtarzający przedmiot lub realizujący przedmioty awansem - proszeni są przed rozpoczęciem rejestracji o przysłanie maila do sekretariatu z prośbą o dopisanie o odpowiedniej rejestracji.

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.09.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim 2015/2016

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej oraz do grup zajęciowych w rejestracji bezpośredniej na fakultety zgodnie z informacją zawartą pod adresem: http://telemedycyna.cm-uj.krakow.pl/rej2015 Treść: Wiesław Pyrczak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.09.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych 2015/2016

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia prowadzone w ING UJ będzie trwać od godz. 9.00 w dniu 14 września do godz. 22:00 w dniu 27 września 2015. Druga (dodatkowa) tura rejestracji będzie trwać od godz. 9.00 w dniu 5 października do godz. 22:00 w dniu 11 października 2015 i będzie obejmować wyłącznie kursy, na których zostaną wolne miejsca. Kursy, na które zgłosi się zbyt mała liczba studentów, nie zostaną uruchomione. Dokonując zapisów na zajęcia należy kierować się planem studiów na rok ak. 2015/16 dostępnym pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia oraz http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia. Po zarejestrowaniu się na wybrane przedmioty, należy podpiąć wszystkie kursy pod program oraz etap (kolejny rok studiów), a następnie wydrukować deklarację przedmiotów. Deklarację podpisaną przez opiekuna naukowego lub opiekuna roku należy złożyć w Sekretariacie studenckim ING. Zapisy na lektorat z języka angielskiego, zajęcia z Wychowania Fizycznego oraz kursy Artes Liberales odbywają się w osobnych rejestracjach. Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.09.2015 Rejestracja na zajęcia w TCS w roku akademickim 2015/2016

8 września 2015 roku od godziny 10:00 rano zostanie uruchomiona rejestracja:
 • na seminaria dla studentów informatyki analitycznej trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;
 • na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;
 • na języki programowania dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia.
Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.09.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 2015/2016

Rejestracja na zajęcia prowadzone w Instytucie Muzykologii odbędzie się przez witrynę www.usosweb.uj.edu.pl. Rejestracja jest dostępna pod kodem WH.IM. Terminy rejestracji:
 • I tura (rejestracja podstawowa): 11.09.2015 (od godz. 9:00) - 30.09.2012 (do godz. 23:59)
 • II tura (rejestracja uzupełniająca): 08.10.2015 (od godz. 9.00) - 16.10.2015 (do godz. 23:59)
Studenci wszystkich lat są zobowiązani zarejestrować się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ (www.muzykologia.uj.edu.pl) w zakładkach "Studia I stopnia" oraz "Studia II stopnia".
Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.09.2015 Rejestracja na fakultety

W dniach od 24.09.2015 (godz. 9:00) do 30.09.2015 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje na fakultety ( studia stacjonarne ):
 • IASP-PROS-15/16Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka
 • IASP-PROSL-15/16Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
 • IASP-STAC-15/16Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-15/16Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM
 • IASP-st.stac-15/16Z - Rejestracja wszystkich specjalności studentów studiów stacjonarnych
Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.09.2015 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne KPSC w semestrze zimowym

Rejestracja odbędzie się w terminie:

21 września 2015 g. 10.00 - 30 września 2015 g. 22.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować
i wyrejestrowywać do 30 września, g. 22.00.

UWAGA! Studenci I roku studiów I stopnia w semestrze zimowym rejestrują się TYLKO I WYŁĄCZNIE na kursy obowiązkowe.

5 października 2015 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu
 • z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony” (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny
  w tym etapie)

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany
w rejestracji z nim związanejnie będą możliwe.

WYREJESTROWANIE  Z KURSU TYLKO DO 30 WRZEŚNIA!

 Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu
9 października 2015  o godz. 22.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru zimowego – obowiązkowe
i fakultatywne oraz na kursy całoroczne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów
i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich
z dn.10.09.2008:

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;

2. Student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;

3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.

Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy, które muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2014/2015 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

1.09.2015 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne WBNZ

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z katalogu biologii z symbolem WBNZ: WBNZ-15/16, WBNZ-15/16-ŚF, WBNZ-15/16-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych  I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Ecology and evolution
 • Zarządzanie zasobami przyrody
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2015r. od godz. 9:00 do 17.09.2015r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2015/16).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 22.09.2015r. od godz. 9:00 do 30.09.2015r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2016r. od godz. 9:00 do 14.02.2016r. do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2016r. od godz. 9:00  do 23.02.2016r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów  należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich  do 9 listopada 2015r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2016r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2016r.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2015 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSWEB. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia i Ochrona środowiska) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
17.09.2015 r  08:00 do 28.09.2015 r. 16:00 - I tura
29.09.2015 r. 10:00 do 01.10.2015 r. 16:00 - II tura.


Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Bardzo prosimy o przemyślane rejestrowanie się na kursy fakultatywne. Wyrejestrować z kursu fakultatywnego można się tylko za zgodą:
Dziekana ds. dydaktyki w przypadku kierunku Chemia,
Kierownika ds. kierunku Ochrona środowiska w przypadku kierunku Ochrona środowiska.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 20:00 23.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty.
 • 20:00 25.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty.
 • 20:00 28.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na seminaria.

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

18:00 25.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady i ćwiczenia.

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

 • 20:00 22.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne.
 • 20:00 24.09.2015 – 23:59 08.10.2015 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty. (I tura)
 • *18:00 03.10.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty. (II tura)
 • 20:00 26.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia obligatoryjne oraz warsztaty.
 • 20:00 27.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe i specjalizacyjne.
 • 20:00 29.09.2015 – 23:59 15.10.2015- Rejestracja na seminaria i proseminaria.
Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.07.2015 Rejestracja na zajęcia fakultatywne na rok akad. 2015/2016 na kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

 1. Rejestracja na zajęcia fakultatywne (z semestru zimowego i letniego) dla II – V roku studiów odbywać się będzie przez USOSWeb. Będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2015/16.
 2. Rejestracja na w/w przedmioty możliwa będzie w dwóch turach:
  1. I tura:  od 11.VIII godz. 12.00 do 22.IX.2015 do  godz. 23:59  – rejestracja podstawowa
  2. II tura: od 07.X  godz. 12:00  do 11.X.2015 do godz. 23:59rejestracja uzupełniająca
 3. W przypadku niewystarczającej liczby studentów w danej grupie (min. 15 osób), pracownicy Dziekanatu zobowiązani są do usunięcia z USOS tych grup. W takiej sytuacji studenci zostaną przesunięci do grup i na przedmioty, dla  których zostały spełnione wymogi formalne, po wcześniejszym uzgodnieniu w Dziekanacie.
Treść: mgr Justyna Bętkowska-Zając
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.07.2015 REJESTRACJA NA STUDIA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

W dniu 29.07.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy. Termin rejestracji od 29.07.2015 r. godz. 06.00 do 05.10.2015 r. godz. 23.59. Rejestracja na kurs Tutorial odbywa się za pośrednictwem Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru TUTORA. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.07.2015 Rejestracje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Lista kursów fakultatywnych BW i DW w roku 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW - rozliczonych z roku 2014/15 i wpisanych na rok akad. 2015/2016
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)
 • studiujących w KPSC

będą możliwe w dniach:

1 tura: 21.09.2015 (od godz.: 18:00) do 30.09.2015 (do godz. 23:59)
2 tura: 5.10.2015 (od godz.: 18:00) do 08.10.2015 (do godz. 23:59)

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci (czyli wpisani na rok akad. 2015/2016) będą mieli możliwość samodzielnej rejestracji i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.
Podczas 2 tury – nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z przedmiotów, studenci mogą się samodzielnie wyłącznie zarejestrować. Podczas 2 tury otwarte będą wyłącznie przedmioty dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

Równocześnie przypominam o konieczności podpinania przedmiotów, po wpisaniu się na nie w systemie USOS !

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.07.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Filologii Klasycznej na rok akademicki 2015/16

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 1.10.2015 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2015/2016.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2015 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-15/16-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-15/16-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-15/16Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.06.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w semestrze zimowym 2015/16

Szanowni Państwo!

26.06.2015 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/16. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

 

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
  26 czerwca do 14 września 2015. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
  19 do 24 września 2015.  W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 29 września do 5 października 2015.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, w tym przypadku do 23 października 2015. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!

 

                                                                                               dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ

         Prodziekan ds. studiów

Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.06.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2015/16

Kod rejestracji - WMI.IM/M-15/16Z
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/16.
  Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia (studia licencjackie), podejmujących studia w roku akademickim 2015/16.
 2. Terminy rejestracji

  I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Studenci rejestrują się samodzielnie w systemie na wszystkie przedmioty bez względu na fakt czy są to dla nich przedmioty obowiązkowe, czy realizowane jako rozszerzenie programowe.

  od 12 czerwca 2015 (piątek) godz. 08:00 do 4 sierpnia 2015 (wtorek) godz. 23:59

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 15 września 2015 (wtorek) godz. 08:00 do 18 września 2015 (piątek) godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 23 września 2015 (środa) godz. 08:00 do 25 września 2014 (piątek) godz. 23:59
Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta. Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.

Dokładna informacja z wykazem przedmiotów dla danego roku jest dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia dla studentów.

15.04.2015 Rejestracja na warsztaty Ars Docendi UJ

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w warsztatach dydaktycznych skierowanych do doktorantów i nauczycieli akademickich UJ.

Rejestracja doktorantów za pomocą systemu USOS rozpocznie się 20 kwietnia (w poniedziałek) 2015 r. o 9.00 i potrwa do 22 kwietnia 2015 r. do 12.00.
 1. "Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)"
  Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak
  Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 21
  Daty spotkań: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 16.30 do 18.45
  Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna
  Liczba miejsc dla doktorantów: 15

 2. "Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki ścisłe i przyrodnicze)"
  Prowadząca: dr Iwona Maciejowska
  Start kursu: 7 maja 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 15
  Daty spotkań: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 17.00 do 19.15
  Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala nr 215
  Liczba miejsc dla doktorantów: 7

 3. "Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring"
  Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj
  Start kursu: 8 maja 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 15
  Daty spotkań: 8, 15, 22, 29 maja oraz 5 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 17.00 do 19.30
  Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala lustrzana nr 1.108
  Liczba miejsc dla doktorantów: 20

12.03.2015 Rejestracja na egzaminy kończące lektorat w sesji letniej 2014/2015

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2014/2015 zobowiązani są w dniach od 9.04.2015 do 16.04.2015 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji uniemożliwi wystawienie oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:
 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej 14/15L”
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Michał Pysz

12.03.2015 Rejestracja na warsztaty Ars Docendi UJ

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na 2 kolejne kursy:
 1. Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych
  Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa
  Start: 25 marca 2015 roku o 16.00
  Daty spotkań: 25 marca oraz 1, 8, 15, i 22 kwietnia 2015 roku (Łącznie 5 spotkań)
  Godziny spotkań: 16.00 - 18.15
  Miejsce: sala wykładowa Zakładu Metodyki Nauczania Chemii (sala numer 208) - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3
  Liczba miejsc:
  Doktoranci – 15
  Nauczyciele akademiccy – 5
 2. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi
  Prowadząca: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
  Start: 15 kwietnia 2015 roku o 16.00
  Daty spotkań: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 roku (Łącznie 4 spotkania)
  Godziny: 16.00 – 20.00
  Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.106
  Liczba miejsc:
  Doktoranci – 10
  Nauczyciele akademiccy - 5
Zapisy od 16 marca (od poniedziałku) od 8.00 do 18 marca (do środy) do 12.00.
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Michał Pysz

09.03.2015 Wydział Filologiczny UJ

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego UJ została przedłużona do 20 marca 2015 ( do godz.23:59).

09.03.2015 Rejestracja w Instytucie Kultury UJ na spotkanie z Panią prof. dr hab. Moniką Kosterą

Rejestracja w Instytucie Kultury UJ na spotkanie z Panią prof. dr hab. Moniką Kosterą rozpocznie się 11.03.2015r o godzinie 8:00 koniec rejestracji 24.03.2015 o godzinie 23:59.

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Michał Pysz

04.03.2015 Rejestracja na studiach niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH !

28.02.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2014/15, dotyczy to WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

Rejestracja będzie trwać tydzień i zostanie zamknięta 7.03.2015 r.

 • Proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie
 • Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykład
 • W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariat
 • UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.
 • w przypadku nie podpięcia przedmiotu rejestracja zostanie USUNIĘTA przez system!
 • Proszę pamiętać o obowiązku wydrukowania i dostarczenia do sekretariatu deklaracji przedmiotów

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2015 Rejestracja na warsztaty "Ars Docendi"

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na kurs pt. "Jak cię słyszą, tak cię widzą – poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej".

Prowadząca: Dr Barbara Batko-Tokarz
Start: 11 marca 2015 r.
Daty spotkań:
11 marca - od 17.00 do 18.30
25 marca - od 17.00 do 20.15
1 kwietnia - od 17.00 do 18.30
15 kwietnia - od 17.00 do 20.15
6 maja - od 17.00 do 18.30
(Łącznie 5 spotkań)
Miejsce: Instytut Historii UJ, sala numer 212
Liczba miejsc:
Doktoranci – 10
Nauczyciele akademiccy – 10

Zapisy od 3 marca (od wtorku) od 8.00 do 5 marca (do czwartku) do 12.00.
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszam!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.02.2015 Druga tura rejestracji na seminarium magisterskie, kierunek Zarządzanie – studia II stopnia niestacjonarne

Druga tura rejestracji na seminarium magisterskie, kierunek Zarządzanie – studia II stopnia niestacjonarne – semestr letni 2014/2015 (specjalności: ZZL, PwZ, MiL, CiDG)

Druga tura rejestracji na seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunku Zarządzanie studia niestacjonarne odbędzie się w terminie od 26.02.2015 r. (godz.07:00) do 03.03.2015 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, które jest przedmiotem obowiązkowym.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – rejestracje na zajęcia

Po dokonaniu rejestracji na seminarium, przedmiot należy niezwłocznie podpiąć. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

studia niestacjonarne
Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/14/15 – liczebność grupy: 14 lub 22 osób

Treść: Urszula Czernik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.02.2015 Rejestracja na kurs podstawowy Ars Docendi

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na kurs podstawowy prowadzony w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi UJ.

Start: 4 marca 2015 r.
Daty spotkań: 4, 11, 18 i 25 marca, 1, 8, 15, 22 i 29 kwietnia, a także 6, 13, 20 i 27 maja oraz 10 i 17 czerwca 2015 roku (Łącznie 15 spotkań)
Godziny:
Grupa I od 16.00 do 17.30
Grupa II od 17.45 do 19.15
Miejsce: Collegium Novum, sala numer 30
Liczba miejsc:
Doktoranci – po 22 miejsca w każdej grupie
Nauczyciele akademiccy – po 3 miejsca w każdej grupie
Warunki zaliczenia: 80% obecności oraz napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany spośród podanych w późniejszym terminie, temat

Zapisy od 25 lutego (od środy) od 9.00 do 27 lutego (do piątku) do 12.00
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszam!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2015 II tura rejestracji dla studentów Wydziału Polonistyki

II tura rejestracji na zajęcia przez system USOS na II semestr 2014/2015
23.02.2015 g. 12:00 - 01.03.2015 g. 24:00
Rejestracja jest obowiązkowa.

Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2015 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS)

Spring semester 14/15 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) lasts until March 5th, 8 P.M.
Please, remember about linkage of the courses (in "Student’s Section" directory "Linkage"). Unlinked courses are removed from student account next day after registering (instruction available at www.usosweb.uj.edu.pl)
In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2015 Rejestracja dla studentów I i II stopnia Filologii Orientalnej na semestr letni

Wg wcześniejszych ustaleń rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 18 lutego 2015 r. od godz. 10.00, a zakończy 4 marca 2015 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

 • Studenci I stopnia IO-FO-1st-14/15l
 • Studenci II stopnia IO-FO-2st-14/15l
 • Studenci łącznie I i II stopień IO-FO-MON/ANG-14/15l

Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2015 Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne w ISM dla kierunków Kulturoznawstwo Międzynarodowe oraz Relacje Międzykulturowe

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne w ISM na kierunki Kulturoznawstwo Międzynarodowe oraz Relacje Międzykulturowe o kodach; WSM.ISM-KM14/15LL, WSM.ISM-RM14/15LL, WSM.ISM-RM14/15ML, WSM.ISM-KM-RM14/15WL, WSM.ISM-KM14/15FL odbędzie się w następujących terminach:
 • I tura 07:00 21.02 - 23:59 27.02.2015
 • II tura 07:00 01.03 -23:59 04.03.2015

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Registration for the optional courses for Transatlantic Studies in summer semester

MA in Transatlantic Studies Programme Registration for the optional courses for Transatlantic Studies in summer semester 2014/2015 will open in February 17, 2015 (11.00 a.m.) and will close in February 23, 2015 (23.00 p.m.)
The code of the registration is listed below:

IAISP-TAS-14/15L Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

Treść: Anna Łukaszewicz-Derwich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki - rejestracja na zajęcia 10.02.- 8.03.2015 r.
Szczegóły podano w komunikatach IHS www.ihs.uj.edu.pl

Treść: Michał Śmidowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Rejestracja na fakultety dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Rejestracja na fakultety dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (17.02.2015-23.02.2015)
W dniach od 17 do 23 lutego studenci będą mogli zarejestrować się na fakultety. Należy wpisać się na 3 przedmioty po jednym z każdego modułu: K, P i S. W razie wątpliwości odsyłamy do programów studiów niestacjonarnych, które są dostępne na stronie http://www.iaisp.uj.edu.pl/programy.

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na semestr letni w Instytucie Pedagogiki

Kod rejestracji: WFz.IP-WPP-II-14/15L

Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) (dla wszystkich) oraz przedmioty w języku obcym (tylko I rok II stopnia) – semestr letni 2014/15 rozpocznie się: 17 lutego 2015 od godz. 21.00 i potrwa do 22 lutego 2015 roku do godz. 21.00

UWAGA, BARDZO WAŻNE ! Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) do czasu najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano) !!! Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden - „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej terminy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl
Rejestracji na "małe WPP za 2 ECTS" dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury

Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury UJ dla studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniach:
16.02.2015 od godziny 7:00 do dnia 20.02.2015 do godziny 23:59.

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji na semestr letni

Prawo stacjonarne i niestacjonarna

 • 15.02.2015 r. o godz. 18:00 – Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty
 • 15.02.2015 r. o godz. 19:00 – Rejestracja na wykłady, praktyki
 • 18.02.2014 r. o godz. 16:00 – Dodatkowa rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych na ćwiczenia przeznaczone dla studentów stacjonarnych.

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

UWAGA!! Rejestracja na ćwiczenia zostanie zamknięta 17.02.2013 r. o godz. 23:59 i będzie ponownie otwarta 18.02.2013 r. o godz. 16:00.

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 14.02.2015 r. o godz. 17:00 – Rejestracja na ćwiczenia
 • 14.02.2015 r. o godz. 17:30 – Rejestracja na warsztaty licencjackie (obowiązuje osoby na programie WPA-n001-0-ZD-6 i WPA-n001-0-ZZ-6 oraz osoby wznawiające studia)
 • 14.02.2015 r. o godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady, warsztaty i praktyki.

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady i ćwiczenia
 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady fakultatywne 1
 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady fakultatywne 2

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na "Montaż TV"

Informacja o rejestracji na wykład i konwersatoria "Montaż telewizyjny" dla studentów II roku, studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia, dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Rejestracja na "Montaż TV" odbędzie się w dniach 13.02.2015 od godz. 09:00 do 16.02.2015 do godz. 22:00.

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.02.2015 Rejestracja na przedmiot Ars Docendi pt. Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, a także Pani dr inż. Justyny Bugaj oraz Pana dr hab. Jana F. Jacko mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty Ars Docendi pt. „Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych”.
Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj oraz dr hab. Jan F. Jacko
Start: 27 lutego 2015 roku
Daty spotkań: 27 lutego, a także 6, 13, 20 i 27 marca 2015 r.
Godziny: od 17.00 do 19.30
Miejsce: Kampus Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala lustrzana 1.108
Liczba miejsc:
Doktoranci – 20
Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy od 18 lutego (od środy) od 6.30 do 20 lutego (do piątku) do 14.00
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy – drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2015 Rejestracje na fakultety dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 17.02.2015 (godz. 9:00) do 23.02.2015 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje na fakultety (studia stacjonarne):
 • IASP-STAC-14/15L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-14/15L - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 16.02.2015 r. o godz. 8.00, a zakończy 06.03.2015 r. o godz. 15.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu przed najbliższą planowaną migracją danych między USOSweb a USOS (wykonywaną codziennie około 04:00 rano). Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Treść: Monika Pawlus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2014/2015 rozpoczyna się w dniu

20.02.2015 r. o godz. 19.00.
kończy się 2.03.2015 r. o godz. 19.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim dla studentów KPSC

Rejestracja odbędzie się w terminie:

10 LUTEGO 2015 g. 10.00 - 22 lutego 2015 g. 22.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 22 lutego, g. 22.00.

24 lutego 2015 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej nie będą możliwe.

Jeśli kurs zostanie zlikwidowany z powodu zbyt małej ilości chętnych, osoby te zostaną z niego wyrejestrowane i będą miały możliwość dopisania się do kursu, na którym będą jeszcze wolne miejsca.

WYREJESTROWANIE Z KURSU TYLKO DO 22 LUTEGO!

W związku z wprowadzeniem dodatkowego etapu rejestracji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PODANIA dotyczące wprowadzania indywidualnych zmian na kontach studentów.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 3 marca 2015 o godz. 14.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru letniego – obowiązkowe i fakultatywne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl. Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA – REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM BĘDZIE UDOSTĘPNIONA JEDYNIE OSOBOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJE WYBORU SPECJALNOŚCI

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nieskorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.
Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy, które muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2014/2015 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima: lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób; (osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ

Dziękuję
Sabina Hałucha
koordynator USOS w KPSC

Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja dla studentów informatyki analitycznej

9 lutego br. zostanie uruchomiona rejestracja:
 1. na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej drugiego stopnia oraz drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia;
 2. na seminaria dla studentów z informatyki analitycznej drugiego stopnia oraz trzeciego roku pierwszego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na przedmioty z semestru letniego dla studentów stacjonarnych na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

W dniu 16 lutego 2015 o godz. 12.00 uruchomiona zostanie rejestracja na przedmioty z semestru letniego r.akad. 2014/2015 dla studentów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Rejestracja potrwa do 23 lutego 2015 do godz. 23.59.

Treść: Monika Kaczmarska-Skoczylas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja w Instytucie Archeologii na II semestr

Zapisy przez USOSweb na zajęcia na II semestr roku akademickim 2014/2015 rozpoczną się:
9 lutego (poniedziałek) od godz. 8:00, a zakończą 28 lutego (sobota) 2015 roku do godz. 23:59.
Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane.
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Archeologii UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do sekretariatu IA UJ.

Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 II tura rejestracji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

II tura rejestracji WBNZ-14/15, WBNZ-14/15_ŚF, WBNZ-14/15_ŚO na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ)

Rozpoczynają się rejestracje (II tura) na przedmioty z katalogu biologii z symbolem kursów WBNZ: WBNZ-14/15, WBNZ-14/15_ŚF, WBNZ-14/15_ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia:

 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

 • I etap:

  od 09.02.2015r. od godz. 9:00 do 15.02.2015r. do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

 • II etap:

  Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

  od 18.02.2015r. od godz. 9:00 do 23.02.2015r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Rejestracje

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

UWAGA!!!

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 14 marca 2015r.

Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/formularze
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał dziekanat.
Powtarzanie przedmiotu
W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru letniego ustalone z doradcami.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku psychologia stosowana

Rejestracja dla studentów I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni r.a. 2014/2015 tylko dla osób uprawnionych

Studenci I - IV lat studiów stacjonarnych

Rejestracja na przedmioty tj. do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni w r. a. 2014/2015.
Kody rejestracji:

 • I rok - WZ.IPS-MD-1_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:30 do 19.02.2015, godz.20:00
 • II rok - WZ.IPS-MD-2_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:40 do 19.02.2015, godz.20:00
 • III rok - WZ.IPS-MD-3_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:40 do 19.02.2015, godz.20:00
 • IV rok - WZ.IPS-MD-4_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 08:00 do 19.02.2015, godz.20:00
I rok: zapisy na WF ogłasza i prowadzi Studium WF UJ. Proszę sprawdzać ogłoszenia w USOSweb,
II i III rok – zapisy do grup lektoratowych ogłasza JCJ UJ

Dodatkowe informacje:

 • I rok: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia – grupy przeniesione z semestru zimowego,
 • II rok stacjonarne: Zapisy do grup na Trening II dla studentów, którzy nie odbywali zajęć w semestrze zimowym
 • II rok: Psychologia Ogólna Część D- Osobowość – grupy przeniesione z semestru zimowego
 • III rok: Psychopatologia jednostki – grupy przeniesione z semestru zimowego

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup ćwiczeniowych, proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów, dostępnym na stronie www.ips.uj.edu.pl

Proszę sprawdzić czy jesteście zapisani na przedmioty, bo tylko osoby uprawnione będą mogły dokonać rejestracji (dotyczy to zwłaszcza studentów realizujących przedmioty awansem lub powtarzających przedmiot).

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Jeżeli ktoś z Państwa ma nieaktywną rejestrację (nie jest wpisany na przedmiot), proszę o emaila do sekretariatu przed rozpoczęciem zapisów: nina.obidzinska@uj.edu.pl

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 17.02.2015 r. od godz. 9.00, a zakończy 03.03.2015 r. o godz. 23.59. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu; po upływie terminu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.
 7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 31.03.2015 r. w Sekretariacie.

Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja na proseminaria licencjackie i magisterskie w semestrze letnim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Rejestracja na proseminaria licencjackie i magisterskie w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 dla studentów II roku st. I stopnia i I roku studiów II – go stopnia na kierunku: studia azjatyckie odbędzie się w terminie od 10.02.2015 r. (godz.09:00) do 23.02.2015 r.( godz.9:00).
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !
Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.
Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.02.2015 Rejestracja dla studentów specjalności "nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego"

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 16.02.15 godz. 13:00 do 27.02.15

Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.02.2015 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej w semestrze letnim

Kod rejestracji - WMI.II-14/15L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia w roku akademickim 2014/15
 2. Terminy rejestracji :

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 6 lutego 2015 godz. 09:00 do 10 lutego 2015 godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 12 lutego 2015 godz. 08:00 do 20 lutego 2015 godz. 23:59

UWAGA!!! Przypominamy, że po zapisaniu się na przedmiot należy od razu podpiąć go pod program i etap studiów. Niepodpięcie przedmiotu spowoduje wyrzucenie z niego przy kolejnej migracji danych w USOSie.

Prosimy o przemyślane rejestracje.
Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.
Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IIiMK p. 1138.

Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.02.2015 Zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz osób studiujących w KPSC

Lista kursów fakultatywnych BW i DW w roku 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu (wszyscy studenci oprócz studentów pierwszego roku st. azjatyckich I stopnia) oraz osób studiujących w KPSC będą możliwe w dniach:

 • 1 tura: 9.02.2015 (od godz.: 10:00) do 23.02.2015 (do godz. 10:00)
 • 2 tura: 24.02.2014 (od godz.: 9:00) do 2.03.2015 (do godz. 9:00)

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci (czyli wpisani na rok akad. 2014/2015) będą mieli możliwość samodzielnej rejestracji i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Do przedmiotów, gdzie konieczny jest wyższy stopień znajomość języka orientalnego mogą nie mieć możliwości rejestracji wszyscy studenci.

Podczas 2 tury – nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z przedmiotów, studenci mogą się samodzielnie wyłącznie zarejestrować. Podczas 2 tury otwarte będą wyłącznie przedmioty dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

Studenci spoza IBiDW i KPSC, aby móc uczestniczyć w kursach fakultatywnych prowadzonych w IBiDW muszą złożyć najpóźniej do dnia 30.03.2014 podania (do zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w IBIDW, dr Ewy Trojnar) z prośbą o możliwość uczestniczenia w konkretnym z oferowanych kursów. Zgoda jest uwarunkowana miejscem w salach, gdzie są prowadzone zajęcia.

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.02.2015 Rejestracja dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Informacja o rejestracji dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
 1. I rok , studia stacjonarne , I stopnia, - gatunki dziennikarskie w mediach oraz język obcy w pracy dziennikarza 06.02.2015 - 08.02.2015 (08:00-22:00)
 2. II rok, studia stacjonarne , I stopnia, - wykład monograficzny - 06.02.2015 - 08.02.2015 (08:00-22:00)
 3. III rok- studia stacjonarne , I stopnia, - kursy kierunkowe 05.02.2015 - 06.02.2015 (09:00 -22:00) oraz specjalizacje 07.02.2015 - 09.02.2015 (09:00 - 22:00)
 4. II rok studia, stacjonarne , II stopnia - kursy kierunkowe 07.02 - 10.02 (11:00-22:00)
 5. II rok studia, stacjonarne , II stopnia - specjalizacje 07.02 - 10.02 (10:00 -22:00)
 6. studia zaoczne I stopnia, I rok - gatunki dziennikarskie w mediach i język obcy w pracy dziennikarza 05.02. - 20.02 (10:00 - 22:00)
 7. studia stacjonarne, II stopnia, rejestracja na kursy kierunkowe, 1 rok - 07.02 - 10.02 (11:00 - 22:00)

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.01.2015 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w semestrze letnim, dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 03.02.2015 r.(wtorek) o godz. 10.00 i trwać będzie do 15.02 2015 r. (niedziela) do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów studiów stacjonarnych

W dniu 17 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2014/2015 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.
Tura zakończy się w dniu 24 lutego br. o godz. 22.00.
II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 26 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się 28 lutego br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p.1.349), tel. 12-664-56-87, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 (semestr letni) w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 23 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2014/15 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 8 marca br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne i opcyjnie ). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano) Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 (semestr letni) w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie).

W dniu 23 lutego lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2014/15 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 8 marca br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne i opcyjnie). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.01.2015 Rejestracja dla studentów I-go roku Wydziału Lekarskiego

Informacja dla studentów I-go roku Wydziału Lekarskiego kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wszystkich studentów pierwszego roku obowiązuje zapis na jeden fakultet (do wyboru z dziewięciu).

Przypominamy że studenci studiów stacjonarnych rejestrują się na wybrany fakultet rozpoczynający się kodem WL-SL1.F....
studenci studiów niestacjonarnych rejestrują się na wybrany fakultet rozpoczynający się kodem WL-DN1.F....

Zapisy odbywać się będą za pomocą systemu USOSweb w terminie:
od 03.02.2015 (wtorek ) od godz. 9.00
do 15.02.2015 (niedziela) do godz. 23.00

Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej.

Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.01.2015 Rejestracja dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej na semestr letni

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji: 3 – 17 luty 2014.

Jest to jedyny możliwy termin rejestracji.

Rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFS-D-14/15L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe
 • WF.IFS-D-14/15L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe
 • WF.IFS-D-14/15L-op – I i II stopień, opcje

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania – semestr letni

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie od 02.02.2015 r. (godz.00:00) do 15.02.2015 r.( godz.23:59).
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – rejestracje na zajęcia
Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !
Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.
Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji.

studia niestacjonarne

 • Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/14/15 – liczebność grupy: 10 lub 20 osób
 • Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/14/15 – liczebność grupy: 12 lub 22 osoby
 • Zarządzanie Jakością - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZJ/14/15 – liczebność grupy: 9 osób

studia stacjonarne

 • Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/14/15 - liczebność grupy: 10 osób
 • Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/14/15 - liczebność grupy: 10 osób

Treść: Magdalena Niedzielska - Szewczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2015 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 2 lutego 2015 r. o godz. 8:00. Zapisów można dokonać na stronie zapisy.usos.uj.edu.pl
W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 odbędą się następujące wykłady:

 • Prawo na co dzień dla każdego – od laika do prawnika – prowadzący: dr Paweł Czarnecki (termin: poniedziałki, godz. 16:45-18:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • Literatura i kartografia w renesansowej Europie – prowadzący: dr hab. Jakub Niedźwiedź (termin: wtorki, godz. 15:15 – 16:45, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • Patrząc w niebo: świat planet, gwiazd i galaktyk – prowadzący: prof. dr hab. Marek Urbanik (termin: wtorki, godz. 17:00 – 18:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2014/15 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się testem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales

Treść: Paulina Popowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.01.2015 II tura rejestracji na seminaria magisterskie w Instytucie Spraw Publicznych w semestrze letnim

Informujemy, że II tura zapisów na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: zarządzanie, polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 24.01.2015 r. o godz. 9:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 26.01.2015 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-14/15L-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2015 Rejestracja Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na semestr letni

Szanowni Państwo!

23.01.2015 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 20014/15. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 23 stycznia do 2 lutego 2015. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 6 do 19 lutego 2015.
 3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 3 marca 2015.
Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, do 22 marca 2015. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2015 Rejestracje na zajęcia przygotowania pedagogicznego na semestr letni w Studium Pedagogicznym

Szanowni Państwo!

Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ będzie dostępna w systemie USOS ze swojego konta USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) . Przewidziane są następujące etapy rejestracji:

 • Faza I
  Rejestracja na przedmioty przygotowania pedagogicznego odbywające się w semestrze letnim będzie dostępna od 28.01.2015r. godz. 9:00 do 14.02.2014r. godz. 23:59.
  Proszę pamiętać o dokonaniu podpięć zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku. Rejestracja bez dokonania podpięć będzie traktowana jako nieskuteczna.
 • Faza II
  Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych dostępna będzie od 16.02.2015r. godz. 11:00 do 8.03.2015r. godz. 23:59.
  Do rejestracji w tym etapie uprawnione są osoby, które zarejestrowały się na przedmioty w fazie I rejestracji.

UWAGA!
W sprawach techniczne prosimy pisać na adres: spuj.usos@uj.edu.pl. W pozostałych sprawach i w razie wątpliwości związanych z wyborem przedmiotów prosimy pisać na adres studium.pedagogiczne@uj.edu.pl .

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.01.2015 Rejestracja na opcje w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

STUDENCI KATEDRY I i II ROK

W dniach 17.02.2015-19.02.2015 odbędą się zapisy na OPCJE przez USOSWEB.
Opisy opcji będą dostępne na stronie internetowej Katedry.

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.01.2015 Rejestracja na praktyki studenckie w IBiDW

Informujemy, że dnia 26 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 rusza rejestracja na praktyki studenckie w IBiDW. Rejestracja będzie dostępna dla wszystkich studentów studiów I stopnia uczących się w roku akad. 2014/15 w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Rejestracja będzie czynna w 2 turach: 1 tura 26.01.2015 godz. 10.00 - 30.06.2015, 2 tura 1.07.2015 godz. 10.00 - 15.09.2015. Z rejestracji powinni skorzystać wyłącznie Ci studenci, którzy posiadają podpisane przez koordynatora skierowanie na praktyki.

Kod rejestracji: KBDW-PRAKTYKI-14/15

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.01.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Spraw Publicznych w semestrze letnim

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: zarządzanie, polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 19.01.2015 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 21.01.2015 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-14/15L-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.01.2015 Rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego na semestr letni

W dniu 20.01.2015 roku rozpoczyna się rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego UJ, na semestr letni 2014/2015.

Rejestracja będzie trwała od 20 stycznia 2015r. godz. 10.00 do 6 marca 2015r. godz. 23.59.

Kod rejestracji: WF-OWI-14/15L

Treść: Anna Lembas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.01.2015 Rejestracja dla studentów Wydziału Polonistyki na zajęcia w drugim semestrze

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2014/2015 :
16.02.2015 g. 9:00 - 22.02.2015 g. 24:00
Rejestracja jest obowiązkowa.

Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.01.2015 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na semestr letni

W dniu 26.01.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2014/2015 semestr letni. Termin rejestracji od 26.01.2015 r. godz. 09.00 do 05.03.2015 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.01.2015 Cykl wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie". Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej dostępne w Internecie
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Analiza krytyczna źródeł informacji: ewaluacja źródeł internetowych – nowość!
 7. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2015 Rejestracja na zajęcia i opcje w Instytucie Filologii Germańskiej na semestr letni

Rejestracja rozpocznie się 17.01.2015 o godzinie 10:00 i trwać będzie do 20.01.2015 do godziny 20:00

 • WF-IFG-L-14/15L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 14/15 - filologia germańska, studia I stopnia (II i III rok)
 • WF-IFG-L-15L - Rejestracja na opcje dla I roku filologii germańskiej - semestr letni 14/15 studia I stopnia
 • WF-IFG-MS-14/15L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 14/15 - filologia germańska, studia II stopnia
 • WF-IFG-FSZ-OP-14/15L - Rejestracja na opcje - dla 1 i 2 roku I st. filologia szwedzka
 • WF-IFG-FGA-P3-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru dla 3 roku filologii germ. z j. angielskim
 • WF-IFG-FGA-P2-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-P1-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 1 roku filologii germ. z j.ang.

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2015 Rejestracja dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia stosowana na seminarium magisterskie w semestrze letnim

W dniu 19.01.2015 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2014/2015.

W bieżącym roku akademickim tj. 2014/2015 seminaria są dedykowane oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Termin rejestracji: od 19.01.2015, godz. 08:00 do 21.01.2015, godz. 20:00.

Odbędzie się tylko I tura zapisów. Można wybrać tylko jedno seminarium!
Zapisy przez USOSweb, decyduje kolejność zapisów.

Kod rejestracji: WZ.IPS-14/15sem_st

Zgłoszenia przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl ,w zakładce Studia Magisterskie/Seminarium magisterskie

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Studenci, których nie obejmuje lista uprawnionych do zapisów, a mają zgodę na uczestnictwo w seminarium w r.a. 2014/15, proszeni są o przysłanie emaila do sekretariatu z prośbą o dopisanie do listy na adres: nina.obidzinska@uj.edu.pl przed rozpoczęciem rejestracji.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.01.2015 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki w semestrze letnim

Kod rejestracji - WMI.IM/M-14/15L

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia w roku akademickim 2014/15

Terminy rejestracji :

 • I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie na przedmioty które będą realizować w semestrze letnim 2014/15

  od 23 stycznia 2015 godz. 08:00 do 28 stycznia 2015 godz. 23:59

 • II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 5 lutego 2015 godz. 08:00 do 10 lutego 2015 godz. 23:59

 • III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 13 lutego 2015 godz. 08:00 do 18 lutego 2015 godz. 23:59

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowych) zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliżej migracji danych.(migracja-proces uzgadniania danych między głównym systemem USOS, a powiązanymi systemami internetowymi: odbywa się raz dziennie we wczesnych godzinach porannych)

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta. Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136. tel 664 6664

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.12.2014 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na Wydziale Chemii

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
09.02.2015 r 12:00 do 18.02.2015 r. 12:00 - I tura
19.02.2015 r. 8:00 do 20.02.2015 r. 16:00 - II tura.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.12.2014 Rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2014/15 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona od 07.01.15 r. (godz. 8:00) i trwać będzie do 17.01.2015 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem
http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.12.2014 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na semestr letni 2014/15

Kody rejestracji : WMI.II-14/15L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia w semestrze letnim 2014/15
 2. Terminy rejestracji :

  I tura : rejestracja na zajęcia [prezapisy]

  od 17 grudnia 2014 godz. 08:00 do 09 stycznia 2015 godz. 23:59
  [dotyczy rejestracji na semestr letni]

*Daty rejestracji do grup na semestr letni 2014/15 [II i III tura] zostaną podane w terminie późniejszym, jednak zapisanie się na przedmiot w I turze, będzie dawać pierwszeństwo w zapisach do grup.

Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.11.2014 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2014/2015 zobowiązani są w dniach od 24.11.2014 do 03.12.2014 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

W związku z brakiem obowiązku posiadania indeksu na UJ, niedokonanie rejestracji spowoduje niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 14/15Z”
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).

Pozostałe Języki z p. Anną Sanią (anna.sania@uj.edu.pl)

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.11.2014 Rejestracja na kurs "Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice"

Dyrekcja Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zaprasza wszystkich studentów INPiSM UJ do wzięcia udziału w kursie prowadzonym przez dr Ilonę Baumane pod tytułem "Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice".
Dokładny opis znajduje się na stronie http://www.inp.uj.edu.pl/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_drmk74Ihv3kz/3905854/68021006
Rejestracja będzie trwać od 5.11.2014 godz. 8:00 do 11.11.2014 godz. 23:59.

Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.10.2014 Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach

Studernci zaoczni filmoznawstwa, jutro , tj. 21.10.2014, o godz. 8:00 rano rusza rejestracja na przedmioty w ramach poszczególnych roczników studiów I i II stopnia filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach (niestacjonarne).

Treść: Małgorzata Czarnik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.10.2014 Wnioski o świadczenia pomocy dla doktorantów

Uprzejmie przypominamy doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum o możliwości składania wniosków o świadczenia pomocy.

Przyznawanie w/w świadczeń reguluje Zarządzenie nr 92 Rektora UJ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJ ze środków funduszu pomocy materialnej.

Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej doktorantów

Treść: Bartosz Wojciechowski
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2014 Dodatkowy termin rejestracji na przedmiot do wyboru z wychowania fizycznego- fizjoterapia II rok

Dodatkowy termin rejestracji na przedmiot do wyboru z wychowania fizycznego- fizjoterapia II rok od 10.10.2014 godz. 8:00.
Termin zakończenia rejestracji 12.10.2014r.

Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2014 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 13 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych.
Rejestracja zakończy się w dniu 20 października br. o godz. 22.00.
Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15. Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.
Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.
Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego
UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego – będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.10.2014 Druga tura zapisów na seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej

W czwartek 09.10.2014 r. o godzinie 21.00 rozpocznie się druga tura zapisów na seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone w IFR UJ w roku akademickim 2014/2015.
Informujemy, iż jest to wyłącznie REJESTRACJA do grup bez możliwości wypisywania się.

Treść: Marta Szkuta-Włoch
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.10.2014 Rejestracja na studiach niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Studenci studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej mogą się rejestrować na przedmioty w semestrze zimowym 2014/2015 od 09.10.2014 r. godz. 8:00 do 22.10.2014 r. godz. 22:00.

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.10.2014 Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi

15 października 2014 r. rusza kolejna edycja warsztatów dydaktycznych Ars Docendi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na początek na Kurs Podstawowy. Informacje o kursie oraz zapisach dostępne są na stronie: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi.

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.10.2014 Cykl wykładów otwartych „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”. Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej dostępne w Internecie
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.10.2014 Rejestracja dla doktorantów studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym

Uprzejmie informuję, że doktoranci na Wydziale Filozoficznym mogą rejestrować się na zajęcia Wydziałowe w sem. zimowym 2014/2015.
Kod rejestracji w USOS to WFz-DOKT-14/15Z.
Rejestracja zostanie uruchomiona 8.10.2014r. i potrwa do 31.10.2014r.

Treść: Adrianna Witek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla studentów filologii orientalnej - indologii

Studenci II stopnia Filologii orientalnej - indologii mogą się rejestrować na przedmioty w semestrze zimowym 2014/2015 od 04.10.2014 r. godz. 11:00 do 10.10.2014 r. godz. 23:00.

Treść: Agnieszka Weber
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla specjalności "nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego"

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 6.10.14 godz. 10:00 do 14.10.14.

Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla doktorantów Wydziału Polonistyki

W dniu 04.10.2014 od godziny 12 odbędzie się rejestracja dla doktorantów (I, II, III rok) Wydziału Polonistyki.

Treść: Agnieszka Uszko
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Rejestracja na zajęcia dla studentów kierunku: JUDAISTYKI (I i II stopnia)

Studenci zobowiązani są do wpisania się na wszystkie zajęcia przewidziane planem i programem studiów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu USOSweb.

Zapisy na zajęcia trwać będą od 29.09.2014 godziny 11:00 do 12.10.2014 godziny 23:59.

Rejestracja dotyczy przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 oraz przedmiotów całorocznych. Student rejestruje się na zajęcia przewidziane dla roku studiów, na który został wpisany. W przypadku powtarzania przedmiotów student zostanie dopisany do odpowiedniej rejestracji na podstawie ubiegania się o powtarzanie danego przedmiotu.

Poza sytuacją powtarzania kursu nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie. Studenci, pragnący uczestniczyć w innym kursie niż przewiduje dla nich program, muszą mieć na to zgodę pani Prodziekan ds. Studenckich (podanie należy kierować do dr hab. M. Smorąg-Różyckiej i złożyć w sekretariacie Instytutu Judaistyki).

Przedmioty fakultatywne: student ma obowiązek wybrać po jednym przedmiocie fakultatywnym z danego modułu.

Osoby, które nie spełniają warunków do uczestnictwa w danym kursie będą usuwane z listy uczestników zajęć.

Student może przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zdeklarował uczestnictwo w danym kursie. Program i plan studiów dostępny jest na stronie www.judaistyka.uj.edu.pl.

Treść: Jolanta Kruszniewska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2014 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS)

Winter semester 14/15 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) opens on Tuesday, September 30th at 10 A.M. and lasts until October, 14th , 7 P.M. In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2014 Rejestracja w Instytucie Pedagogiki

REJESTRACJA – semestr zimowy 2014/15 Instytut Pedagogiki WFz.IP-WPP-I-14/15 - Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) (dla wszystkich) oraz przedmioty w języku obcym (tylko I rok II stopnia) – semestr zimowy 2014/15 rozpocznie się 2 października 2014 o godz. 21.00 i potrwa do 5 października 2014 do godz. 22.00

WFz.IP-sem14/15 Rejestracja na seminaria dyplomowe – dla III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz na seminaria magisterskie – dla I roku studiów II stopnia (magisterskich) - rozpocznie się 2 października 2014 o godz. 21.45 i potrwa do 5 października 2014 do godz. 22.00

UWAGA, BARDZO WAŻNE! Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI!!! Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl

Rejestracji na „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji:
01.10.2014 - 15.10.2014
początek: godz. 11:00

Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji.

Przypominamy: przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- program studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 14/15
- harmonogram na I semestr 14/15
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.09.2014 Rejestracja na seminarium dyplomowe dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 29 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się obowiązkowa REJESTRACJA NA SEMINARIUM DYPLOMOWE dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 1 października br. o godz. 22.00.

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15. Na seminarium dyplomowe z przekładoznawstwa mogą rejestrować się studenci, którzy z PNJA uzyskali ocenę co najmniej dobrą.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - pokój 1.349.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.09.2014 Rejestracja uzupełniająca dla studentów Geografii

W dniach 24.09 do 5.10 trwa rejestracja uzupełniająca dla studentów Geografii. Podczas rejestracji można się wyrejestrować tylko z kursów nieuruchomionych oraz zarejestrować na inne aby uzupełnić brakujące ECTS.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.09.2014 Rejestracja w Instytucie Orientalistyki

Rejestracja dla Studentów I i II st. w Instytucie Orientalistyki - SEMESTR ZIMOWY 2014/15 Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 26 września 2014 r. od godz. 8:00, a zakończy 10 października 2014 r. o godz. 23:00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratu z j. łacińskiego, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

 • Studenci I stopnia Filologii orientalnej: arabistyki, iranistyki i turkologii IO-FO-1st-14/15z
 • Studenci II stopnia Filologii orientalnej: arabistyki, iranistyki i turkologii IO-FO-2st-14/15z
 • Studenci łącznie I i II stopień ( wszystkie specjalności) IO-FO-MON/ANG-14/15z

Treść: Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2014/2015 rozpoczyna się w dniu
1.10.2014 r. o godz. 20:00.
kończy się 10.10.2014 r. o godz. 20:00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.
Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

Treść: Kinga Gizbert-Studnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Rejestracja na fakultety oraz proseminarium dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (02-10.10.2014)
W dniach od 2 do 8 października studenci będą mogli zarejestrować się na fakultety. Należy wpisać się na 3 przedmioty w module K, P i S. W razie wątpliwości odsyłamy do programów studiów niestacjonarnych, które są dostępne na stronie http://www.iaisp.uj.edu.pl/programy. Ponadto w tych dniach będzie dostępna rejestracja na proseminarium dla studentów II roku II stopnia (Ameryka Północna) oraz III roku I stopnia (amerykanistyka).

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uwaga studenci zarządzania informacją - 1 rok 2 stopnia

Druga tura rejestracji na przedmioty rozpocznie się 25.09.2014 o godzinie 10:00. Szczegóły na stronie www.inib.uj.edu.pl w zakładce ogłoszenia.

Treść: Katarzyna Leśkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na przedmiot "projekt programistyczny"

23.09. 2014 roku zostanie uruchomiona rejestracja na przedmiot "projekt programistyczny" dla wszystkich studentów informatyki analitycznej z drugiego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 2 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2014/2015 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.
Tura zakończy się w dniu 9 października br. o godz. 22.00. II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 11 października o godz. 8.00 i zakończy się 13 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

UWAGA !
Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p.1.349).

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 29 września br. o godz.10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne, opcyjnie i jedno z dwóch seminariów magisterskich). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie).

W dniu 29 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne, opcyjnie i jedno z dwóch seminariów magisterskich). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na przedmioty fakultatywne na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

24 września rusza rejestracja na przedmioty fakultatywne na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Prosimy o wybór jednego z dwóch przedmiotów ("Historia prawa na dobrach niematrialnych" lub "Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej". Prosimy o samodzielne podpięcie przedmiotów obowiązkowych.

Komunikat dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Treść: Zofia Walka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.09.2014 Rejestracja na wychowanie fizyczne dla Collegium Medicum

Studenci kierunków :
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
DIETETYKA
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA
proszeni są o rejestrację elektroniczną na zajęcia z wychowania fizycznego do konkretnych grup wg harmonogramu.
Rejestracja rozpocznie się 24.09.2014 o godz.11:00.
W UJ CM nie ma zwolnień z WF - proszę zarejestrować sie na zajęcia, a przeniesienie na grupę leczniczą nastąpi na pierwszym spotkaniu.
Zapisy dla studentów wydziałów LEKARSKIEGO i FARMCJI aktywne do niedzieli godz. 23:59 dnia 5 pażdziernika.

Treść: Zofia Walka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2014 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 22.09.2014 r. od godz. 14.00, a zakończy 10.10.2014 r. o godz. 00.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 31.10.2014 w Sekretariacie.

Treść: Monika Pawlus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2014 Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

MA in Transatlantic Studies Programme

Registration for the 2014 - 2015 optional courses will open in September 24, 2014 and will close in September 30, 2014.
The code of the registration is listed below:
IAISP-TAS-14/15Z Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

Treść: Anna Łukaszewicz-Derwich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.09.2014 Rejestracja na seminarium magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 20 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA NA SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 25 września br. o godz. 22.00.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - pokój 1.349.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.09.2014 Rejestracja do grup zajęciowych w Instytucie Historii

Terminy rejestracji dla studiów stacjonarnych:

 • Od 22 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla III roku I stopnia
 • Od 22 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla II roku II stopnia
 • Od 24 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla II roku I stopnia
 • Od 25 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla I roku I stopnia
 • Od 26 września godz. 11:00 do 6 października 2014r.: dla I roku II stopnia

Typ rejestracji - bezpośrednia do grup. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć na stronie Instytutu Historii www.historia.uj.edu.pl

Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Germańskiej

W dniach 20.09.2014 godz10:00 - 24.09.2014 godz. 20:00 odbędzie się rejestracja:
 • na opcje i drugą specjalizację dla studiów II stopnia filologii germańskiej,
 • na opcje dla II i III roku studiów I stopnia filologii germańskiej,
 • na opcje dla filologii szwedzkiej,
 • na pnjn do wyboru i opcje praktyczne dla filologii germańskiej z językiem angielskim
 • na seminaria magisterskie dla studiów II stopnia filologii szwedzkiej.
Rejestracja na seminaria magisterskie dla filologii germańskiej, studia II stopnia będzie 23.09.godz 10:00 - 24.09.godz. 20:00

Treść: Rozalia Kutrybała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2014 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

Rejestracja na seminaria dyplomowe na rok akademicki 2014/2015 dla studentów III roku studiów I – wszego stopnia ( licencjackich ) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie od 22.09.2014 r. (godz.00:00) do 30.09.2014 r. (godz.23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium,przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Maksymalna liczba osób w grupie: 11

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :
www.usosownia.uj.edu.pl rejestracje na zajęcia

studia stacjonarne

 • Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/14/15
 • Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/14/15

studia niestacjonarne

 • Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/14/15
 • Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/14/15

Treść: Magdalena Niedzielska - Szewczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.09.2014 Rejestracja na przedmioty w Instytucie Filologii Germańskiej

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2014/15 w dniu 20.09.2014 od godz.10.00 do 24.09.2014do godz.20.00

Filologia szwedzka :


Seminaria magisterskie (studenci 1 roku studiów II stopnia):

 • WF.IFG-FSZ-SM-IK-1Z Seminarium magisterskie językoznawcze: Językoznawstwo stosowane
 • WF.IFG-FSZ-SM-MW-1Z Seminarium magisterskie literaturoznawcze: Szwedzka literatura współczesna wobec innych zjawisk kultury

Opcje – dla studentów 3 roku studiów I stopnia i 1 i 2 roku studiów II stopnia:

 • WF.IFG-FSZ-O-103 Opcja: Powieść historyczna w literaturze szwedzkiej
 • WF.IFG-FSZ-O-106 Opcja: Norrland w literaturze szwedzkiej
 • WF.IFG-FSZ-O-107 Opcja: Stałe związki wyrazowe w języku szwedzkim
 • WF.IFG-FSZ-O-81 Opcja -Norwegia: język, społeczeństwo, kultura
Studenci 1 roku studiów II stopnia zapisują się na dwie opcje , studenci 3 roku studiów I stopnia i 2 roku II stopnia zapisują się na trzy opcje.

Filologia germańska z językiem angielskim :

Studenci zapisują się na:

Studenci 3 roku:
WF-FDEEN-SLIIILPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Praca ze słownictwem na bazie współczesnych opowiadań
lub
WF-FDEEN-SLIIILPN2 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Rozwijanie sprawności pisania w połączeniu z pracą nad często występującymi problemami gramatycznymi

Studenci 2 roku:
WF-FDEEN-SLIIZOP1 Opcja praktyczna (projekt): Język jako zwierciadło czasów (przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze ostatnich dziesięcioleci w Niemczech)
lub
WF-FDEEN-SLIIZOP2 Opcja praktyczna (projekt): Język potoczny-przyswajanie, utrwalanie i poszerzanie słownictwa poprzez rozumienie przekazu multimedialnego
i
WF-FDEEN-SLIIZPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Poszerzanie słownictwa na podstawie wyrażeń idiomatycznych
lub
WF-FDEEN-SLIIZPN1H Praktyczna nauka języka niemieckiego: Poszerzanie słownictwa na podstawie słuchowisk kryminalnych z serii ARD Radio Tatort

Studenci 1 roku:
WF-FDEEN-SLIZIOP2 Opcja praktyczna (projekt): Intensywny trening językowy poprzez ćwiczenie sprawności "słuchanie"
lub
WF-FDEEN-SLIZOP1 Opcja praktyczna (projekt): Święta i zwyczaje w krajach niemieckojęzycznych
i
WF-FDEEN-SLIZPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Czasownik w języku niemieckim
lub
WF-FDEEN-SLIZPN2 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Analizy słowotwórcze na przykładzie słownictwa w tekstach popularno-naukowych

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.08.2013 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie 16.09 13:00 do 30.09.2013 r.
Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Na kursy całoroczne należy dokonać rejestracji w semestrze zimowym.

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.
Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Michał Pysz

29.08.2013 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia prowadzone w ING UJ będzie trwać od godz. 8.00 w dniu 2 września do godz. 3:59 w dniu 25 września 2013.
Druga (dodatkowa) tura rejestracji będzie trwać od godz. 8.00 w dniu 1 października do godz. 3:59 w dniu 7 października 2013 i będzie obejmować wyłącznie kursy, na których zostaną wolne miejsca. Kursy, na które zgłosi się zbyt mała liczba studentów, nie zostaną uruchomione.
Dokonując zapisów na zajęcia należy kierować się planem studiów na rok ak. 2013/14 dostępnym pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia oraz http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia. Po zarejestrowaniu się na wybrane przedmioty, należy podpiąć wszystkie kursy pod program oraz etap (kolejny rok studiów), a następnie wydrukować deklarację przedmiotów.
Deklarację podpisaną przez opiekuna naukowego lub opiekuna roku należy złożyć w Sekretariacie studenckim ING do dnia 18 października 2013 r.
Zapisy na lektorat z języka angielskiego, zajęcia z Wychowania Fizycznego oraz kursy Artes Liberales odbywają się w osobnych rejestracjach.

Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Michał Pysz

08.08.2013 Rejestracja w Instytucie Psychologii

Zapisy na kursy na rok akademicki 2013/2014 rozpoczną się 20 sierpnia 2013 r. Katalog kursów zostanie zamieszczony na stronie IPs 15 lipca. Poniżej znajduje się dokładny terminarz zapisów.

Terminarz zapisów na kursy na rok 2013/2014

 • Od 20 sierpnia do 5 września 2013 zapisy na kursy limitowane (etap 1)
 • Od 6 września do 13 września 2013 kwalifikacja studentów na kursy limitowane po 1. etapie zapisów
 • 18 września ogłoszenie listy osób przyjętych na kursy po 1. etapie zapisów
 • Od 19 września do 22 września 2013 zapisy na kursy limitowane (etap 2)
 • Od 23 września do 25 września 2013 kwalifikacja studentów na kursy po 2. etapie zapisów
 • 26 września 2013 ogłoszenie list uczestników kursów limitowanych oraz informacja o kursach, które z uwagi na niewypełnienie limitu nie będą realizowane w roku akademickim 2013/2014
 • Od 26 września do 30 września zapisy na kursy nielimitowane oraz ewentualne zmiany w podjętych wcześniej wyborach (wypisy lub dodatkowe zapisy na kursy w miarę wolnych miejsc) (etap 3)
 • 1 października 2013 ogłoszenie ostatecznych list uczestników kursów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ „Zapisanie się studenta na kurs oznacza deklarację jego zrealizowania na zasadach określonych przez prowadzącego w katalogu”. Prosimy zatem o rozważne zapisywanie się na kursy. Zwracamy uwagę, że momentem, w którym powinni Państwo dokonać ewentualnych zmian w tworzonym planie zajęć na najbliższy rok akademicki, jest 3. etap zapisów, w którym drogą elektroniczną zapisują się Państwo na kursy nielimitowane, natomiast kontaktując się z osobami prowadzącymi kursy limitowane, mogą Państwo za ich zgodą wypisać się z kursów lub zapisać się na kursy, jeśli są na nich jeszcze wolne miejsca. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem student nie może ubiegać się o wypisanie z więcej niż 6 kursów w ciągu roku akademickiego.

dr Dorota Czyżowska
z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UJ ds. dydaktycznych

Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.07.2013 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 01.08.2013 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy. Termin rejestracji od 01.08.2013 r. godz. 06.00 do 30.09.2013 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Monika Bogucka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.07.2013 Rejestracja w Katedrze UNESCO

KATEDRA UNESCO I i II ROK

Zapisy na OPCJE odbędą się w dniach 24.09.2013-27.09.2013

Zapisy na SEMINARIA I ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (tylko I rok) odbędą się w dniach 20.09.2013-23.09.2013

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.07.2013 Rejestracja w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 1.10.2013 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2013/2014.
Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Rejestracja zakończy się 21.10.2013 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFK-126-13/14-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia
 • WF.IFK-126-13/14-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
 • WF.IFK-13/14-opcja kursy do wyboru dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.07.2013 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Geografia

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej informuje, że rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Geografia zostanie uruchomiona 29 lipca 2013 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 15 września 2013 r. do godz. 23.59.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.07.2013 Rejestracja w Instytucie Religioznawstwa

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza rejestrację na kursy w roku akademickim 2013/2014 w terminach 15.07.2013 godz. 8:00 – 30.09.2013 godz. 23:00. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).
Prosimy pamiętać, że na kursy całoroczne należy dokonać rejestracji w semestrze zimowym i letnim.

Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.07.2013 Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2013/2014 (semestr zimowy i letni) dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona 16 września 2013 r. o godz. 08:00 i trwać będzie do 5 października 2013 r. do 23.00 godz. Uwaga - rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2013/2014 zostanie uruchomiona w styczniu 2014 r. Szczegółowa data rozpoczęcia rejestracji będzie podana w USOSweb.

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest tutaj http://www.wnz.uj.edu.pl/regulamin-studiow

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

ELEKTRORADIOLOGIA

 • Stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera przedmioty z semestru zimowego –na łączna liczbę 6 ECTS a z semestru letniego na łączna liczbę 9 ECTS
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera przedmioty z semestru zimowego –na łączna liczbę 6 ECTS a z semestru letniego na łączna liczbę 9 ECTS

FIZJOTERAPIA

 • Stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z trzech przedmiotów z semestru zimowego i dwa z trzech przedmiotów z semestru letniego
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z trzech przedmiotów z semestru zimowego i dwa z trzech przedmiotów z semestru letniego

 • Stacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z czterech przedmiotów z semestru zimowego, a z semestru letniego:
  jeden z trzech:
  • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - osteoporoza
  • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - depresja
  • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – otyłość
  dwa z trzech:
  • Komunikacja terapeutyczna
  • Promocja zdrowia
  • Rehabilitacja zawodowa
  Język obcy do wyboru – jeden z czterech:
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z czterech przedmiotów z semestru zimowego i dwa z trzech przedmiotów z semestru letniego

 • Niestacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z czterech przedmiotów z semestru zimowego i język obcy do wyboru – jeden z czterech:
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
  oraz jeden z trzech przedmiotów semestru letniego.
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z czterech przedmiotów z semestru zimowego i dwa z trzech przedmiotów z semestru letniego.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa przedmioty z semestru letniego (po jednym z każdego bloku)
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z dwóch przedmiotów z semestru zimowego oraz trzy przedmioty z semestru letniego (po jednym z każdego bloku)

PIELĘGNIARSTWO

 • Stacjonarne pierwszego stopnia
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z trzech przedmiotów z semestru zimowego

 • Stacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z czterech przedmiotów z semestru letniego
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z sześciu przedmiotów z semestru zimowego

 • Niestacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z trzech przedmiotów z semestru letniego
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera dwa z siedmiu przedmiotów z semestru zimowego

 • Niestacjonarne pierwszego stopnia (pomostowe)
  ścieżka A i C
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z trzech przedmiotów z semestru zimowego
  ścieżka B i D
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z trzech przedmiotów z semestru letniego
  ścieżka A, C i D
  seminarium dyplomowe – student wybiera jedno seminarium z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

POŁOŻNICTWO

 • Stacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera z semestru letniego: jeden z dwóch przedmiotów:
  • Bioetyczne dylematy w położnictwie
  • Historia medycyny w zakresie położnictwa ginekologii, neonatologii i pielęgniarstwa
  jeden z trzech przedmiotów:
  • Metafora choroby
  • Statystyka medyczna
  • Żywnie człowieka w zdrowiu i chorobie
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z czterech przedmiotów z semestru letniego

 • Niestacjonarne drugiego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera z semestru letniego:
  jeden z dwóch przedmiotów:
  • Bioetyczne dylematy w położnictwie
  • Historia medycyny w zakresie położnictwa ginekologii, neonatologii i pielęgniarstwa
  jeden z trzech przedmiotów:
  • Metafora choroby
  • Statystyka medyczna
  • Żywnie człowieka w zdrowiu i chorobie
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z czterech przedmiotów z semestru letniego

 • Niestacjonarne pierwszego stopnia pomostowe
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera jeden z trzech przedmiotów z semestru letniego

ZDROWIE PUBLICZNE

 • Stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera nie mniej niż dwa z czterech przedmiotów z semestru letniego
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera nie mniej niż cztery z dziewięciu przedmiotów z całego roku (semestr zimowy i letni)

 • Stacjonarne drugiego stopnia
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera wszystkie przedmioty z jednej z trzech ścieżek

  Ścieżka I: Programy zdrowotne

  • Projektowanie badań naukowych
  • Zdrowie psychiczne w pracy socjalnej
  • Analiza danych w badaniach biomedycznych
  • Demografia i zdrowie
  • Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Medycyna pracy
  • Edukacja zdrowotna
  • Zdrowie osób starszych

  Ścieżka II: Zarządzanie w ochronie zdrowia

  • Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych
  • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie w warunkach zmiany
  • Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
  • Marketing
  • Telemedycyna i e-zdrowie

  Ścieżka III: Health Economics and Governance of Health System

  • Determinants of health and health care expenditures
  • Drug economics
  • Funding of health system and financial methods
  • Governance of health sector
  • Economic analysis of health care and public health programmes
  • Economic burden of diseases
  • Health insurance
  • Health technology assessment
  • Labour market of health sector
  • Quantitative methods of health care and public health

  Seminarium magisterskie – student wybiera jedno seminarium z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora.

 • Niestacjonarne drugiego stopnia
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera wszystkie przedmioty z jednej z dwóch ścieżek:

  Ścieżka specjalizacyjna I: Promocja zdrowia

  • Metody badań społecznych
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Edukacja zdrowotna
  • Żywienie w zdrowiu i chorobie
  • Promocja zdrowia osób starszych

  Ścieżka specjalizacyjna II: Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

  • Zarządzanie operacyjne w sektorze zdrowia
  • Ocena zdrowia i jego wartości
  • Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
  • Marketing usług zdrowotnych
  • Występowanie o programy unijne i ich rozliczanie

  Seminarium magisterskie – student wybiera jedno seminarium z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora.

 • Niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność - Inspekcja sanitarna
  I rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera przedmioty z semestru zimowego i letniego na łączna liczbę nie mniejszą niż 15 ECTS
  II rok
  przedmioty do wyboru - student wybiera przedmioty z semestru zimowego i letniego łączną liczbę nie mniejszą niż 8 ECTS (uwaga w przypadku nadwyżki punktowej uzyskanej na I roku podana liczba ECTS ulega odpowiedniemu zmniejszeniu)

Treść: Edyta Gądor
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.07.2013 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 5 lipca 2013 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.07.2013 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

Przekazuję Państwu planowany kalendarz rejestracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14. Rejestracja odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy będzie aktywna dla studentów od 27 czerwca 2013 do 15 września 2013. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. W zależności od liczby studentów zapisanych na określony przedmiot, tworzona jest odpowiednia liczba grup ćwiczeniowych.
 3. Rejestracja do grup ćwiczeniowych będzie aktywna od 19 do 25 września 2013. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 4. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 30 września do 9 października 2013.
 5. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Studiów i Uchwałą Rady Wydziału każdy student ma obowiązek złożyć deklarację wyboru przedmiotów realizowanych w danym semestrze w terminie trzech tygodni od początku semestru (tj. do 22.10.3013). W tym samym terminie możliwa jest także korekta deklaracji (rezygnacja z przedmiotu).

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.06.2013 Rejestracja dla studentów niestacjonarnych zaocznych Instytutu Pedagogiki

Instytut Pedagogiki STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE ROK I

W dniach od 19.06.2013 (godz. 19:00) do 30.06.2013 (godz. 23:00) zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na WARSZTATY PRACY PEDAGOGA oraz PRZEDMIOT W JĘZYKU ANGIELSKIM na rok akademicki 2013/14:

WARSZTATY PRACY PEDAGOGA:
KOD REJESTRACJI: WFz.IP-NWPPn13/14

 • Warsztaty podzielone są na 4 grupy:
  • przeznaczone dla RES - kod przedmiotu : WFz.IP-NWPPn.I.(1a-9)
  • przeznaczone dla PSO - kod przedmiotu : WFz.IP-NWPPn.II.(1a-4a)
  • przeznaczone dla WCZ - kod przedmiotu : WFz.IP-NWPPn.III.(1a-4a)
  • przeznaczone dla WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI - kod przedmiotu : WFz.IP-NWPPn.IV.(1a-7a)
 • W tym semestrze należy dokonać wyboru WARSZTATU za określoną liczbę punktów ECTS:
  • Resocjalizacja 8 pkt. ECTS
  • Społeczno-opiekuńcza 8 pkt. ECTS
  • Wczesnoszkolna 10-12 pkt. ECTS
 • Rejestrując się na przedmiot proszę pamiętać, że rejestracja jest na MODUŁ (wykaz modułów znajduje się w planach studiów) – warunkiem zaliczenia punktów ECTS WARSZTATU jest zaliczenie MODUŁU.
 • Proszę o przemyślane wybory – zmiany nie będą możliwe.
 • Osoby, które w roku akademickim 2013/14 będą miały powtarzanie roku z powodu niezaliczonych przedmiotów również dokonują rejestracji.

PRZEDMIOT W JĘZYKU ANGIELSKIM:
KOD REJESTRACJI: WFz.IP-NPJOn13/14

 • Należy dokonać rejestracji na JEDEN PRZEDMIOT w języku angielskim
 • Przedmioty dostosowane są do WSZYSTKICH specjalności
 • Proszę o przemyślane wybory – zmiany nie będą możliwe.
 • Osoby, które w roku akademickim 2013/14 będą miały powtarzanie roku z powodu niezaliczonych przedmiotów również dokonują rejestracji
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem ds. studiów niestacjonarnych IP:
mgr Joanna Karbowniczek
Tel. 12 622 39 32

Treść: Joanna Karbowniczek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.06.2013 Rejestracja na przedmioty przygotowania pedagogicznego na semestr zimowy roku akademickiego 2013/14 w Studium Pedagogicznym UJ

Szanowni Państwo!

Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ będzie dostępna w systemie USOS ze swojego konta USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). Przewidziane są następujące etapy rejestracji:

 • Faza I
  Rejestracja na przedmioty przygotowania pedagogicznego odbywające się w semestrze zimowym będzie dostępna od 17.06.2013r. godz. 9:00 do 26.09.2013r. godz. 23:59;
 • Faza II
  Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych dostępna będzie od 1.10.2013r. godz. 9:00 do 7.10.2013r. godz. 23:59.
  Do rejestracji w tym etapie uprawnione są osoby, które zarejestrowały się na przedmioty w fazie I rejestracji.
Przypominamy:
 • Zajęcia przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym UJ w roku akademickim 2013/2014 odbywają się w tzw. „nowym trybie”;
 • W semestrze zimowym realizowane są zajęcia przygotowania ogólnego. Zajęcia przygotowujące do poszczególnych etapów edukacyjnych będą realizowane w semestrze letnim.
 • Studenci, którzy w macierzystych jednostkach nie mają możliwości zrealizowania Podstaw dydaktyki, powinni zapisać się na ten kurs w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym lub letnim (do wyboru).
 • Dla osób zainteresowanych został uruchomiony fakultatywny przedmiot Emisja głosu, którego realizacja nie jest obowiązkowa do uzyskania uprawnień pedagogicznych.
 • W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci studiów stacjonarnych, w ramach przysługującej im puli 30 punktów ECTS (na każdym poziomie studiów) na zajęcia realizowane poza swoim kanonem na danym kierunku.
Dokładne informacje dotyczące realizacji zajęć przygotowania pedagogicznego w roku akademickim 2013/2014 znajdują się na naszej stronie internetowej: www.sp.uj.edu.pl (wejście przez baner na stronie głównej).

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ prosimy kierować na adres spuj.usos@uj.edu.pl . Prosimy również informować, jeżeli po wyczerpaniu miejsc w grupach, będą jeszcze osoby, które chciałyby realizować poszczególne zajęcia.

Po zakończeniu rejestracji istnieje możliwość dopisania do grup zajęciowych wyłącznie po uzyskaniu zgody prowadzącego. W takim wypadku należy przekazać komplet danych prowadzącemu, który zgłosi studentów do zapisania w systemie USOS.

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.06.2013 Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ Collegium Medicum na rok akademicki 2013/2014

Szanowni Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,

w dniu 5 czerwca 2013 roku została uruchomiona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2013/2014.
Planowany termin zakończenia aplikowania w I turze to 24 czerwca 2013 roku, a w turze II to 6 września 2013 roku.
Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;
 • z pominięciem tej informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.
Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone po zakończeniu II tury, a wynik uzależniony będzie od dostępności miejsc.

Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w pierwszej turze
- wyniki przyznań otrzymają do dnia 5 lipca 2013 roku.
Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w drugiej turze
- wyniki przyznań otrzymają do dnia 20 września 2013 roku.
Wyniki przyznań z tury bez podawania informacji o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ogłoszone zostaną około 20 września 2013 roku, po ogłoszeniu wyników z drugiej tury.

Z poważaniem,

Bartosz Wojciechowski
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.06.2013 Wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierzający ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014 zobowiązani są do wypełnienia wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl) i dostarczenia wydrukowanego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej do dnia 24 czerwca 2013r. Miejsce w domu studenckim może uzyskać student spełniający warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 572) oraz Regulaminie przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O przydzieleniu miejsca w konkretnym domu studenckim zainteresowani studenci zostaną powiadomieni poprzez system USOSweb w terminie do dnia 5 lipca 2013r.

Podobnie jak w roku ubiegłym zamiana miejsc będzie się odbywać w ramach Giełdy Zamian Miejsc, która zostanie uruchomiona po przydzieleniu miejsc w domach studenckich przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne. O terminie Giełdy Zamian Miejsc studenci zostaną powiadomieni w osobnym komunikacie.

Treść: Małgorzata Matyjaszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.06.2013 Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Przedsięwzięcie to jest dla absolwentów okazją do zaprezentowania własnych dokonań naukowych oraz szansą na dalszy rozwój zawodowy w tym obszarze.

W kategorii ochrona konkurencji, konkurs skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków. Natomiast w kategorii ochrona konsumentów przyjmowane są prace absolwentów prawa i administracji. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2013 r. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w wysokości 5 tys. złotych. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziano odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie : http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10196

Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.06.2013 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2013/14

Kod rejestracji - WMI.IM/M-13/14Z

 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia w roku akademickim 2013/14
 2. Terminy rejestracji

  I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie bez względu na fakt, czy przedmioty na które się rejestrują są dla nich obowiązkowe, czy nie

  od 14 czerwca 2013 godz. 08:00 do 31 lipca 2013 godz. 23:59

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 16 września 2013 godz. 08:00 do 19 września 2013 godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 23 września 2013 godz. 08:00 do 26 września 2013 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje.
Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.
Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.05.2013 Wybieramy „Przyjaciela Studenta 2013 r.”

3 czerwca 2013 r. odbędzie się Gala wręczania nagród „Laudacji Studenckich”. Nagroda przyznawana jest w 6 kategoriach: Przyjaciel Studenta, Najlepiej oceniony dydaktyk, Nagroda Honorowa (za całokształt), Za troskę o jakość kształcenia, Instytucja przyjazna studentom, Pomocna dłoń. O przyznaniu nagrody plebiscytowej - „Przyjaciel studenta” - decydują wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kandydaci do nagrody „Przyjaciel studenta” zostali zgłoszeni przez Wydziałowe Rady Samorządu Studentów lub grupę 10 studentów. Społeczność studencka wybiera Laureata, głosując w systemie USOS za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu modułu. Głosowanie odbędzie się w terminie 21.05 – 29.05.2013 r. Nagroda w kategorii „Przyjaciel studenta” jest szczególną formą wyróżnienia i podziękowania, ponieważ zostaje przyznana w imieniu wszystkich studentów, dlatego serdecznie zachęcamy Was do udziału w głosowaniu!

Nagroda „Przyjaciel studenta” przyznawana jest wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie przygotowania do egzaminu, ale także chętnie oferuje swoją pomoc w ich dodatkowej działalności. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Dla swoich studentów jest nauczycielem i wychowawcą.

Treść: Wiktor Kordyś
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.05.2013 Rejestracja dla kierunku zarządzanie i polityka społeczna na seminaria licencjackie w r.a. 2013/2014

Uprzejmie informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek zarządzanie i polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 15.05.2013 o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 17.05.2013 o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-13/14LIC-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.04.2013 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji letniej - II tura

JCJ informuje, że w dniach 11.05.2013 do 17.05.2013 odbędzie się II tura rejestracji na egzaminy w sesji letniej 2012/2013. W związku z brakiem obowiązku posiadania indeksu na UJ, niedokonanie rejestracji spowoduje niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb;
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie odnaleźć dział grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym: Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl). Pozostałe Języki z p. Anną Sanią (anna.sania@uj.edu.pl)

18.04.2013 Rejestracja na przedmioty fakultatywne w Instytucie Spraw Publicznych realizowane w r.a. 2013/2014

Uprzejmie informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie i polityka społeczna, rozpoczną się w dniu
18.04.2013 o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu
20.04.2013 o godz. 23:00. II tura zapisów rozpocznie się w dniu
23.04.2013 o godz. 21:00 i zakończy się w dniu 24.04.2013 o godz. 23:00.

10.04.2013 Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Szanowni Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,

W dniu dzisiejszym została uruchomiona możliwość elektronicznego (poprzez system USOSweb) składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum do końca semestru letniego r.a. 2012/13.
Możliwość ta dotyczy tylko i wyłącznie studentów studiujących na: Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pozostali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby spoza uczelni powinni stosować się do dotychczasowych procedur.
Cały czas występuje możliwość ubiegania się o miejsce w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z pominięciem drogi elektronicznej, a jedynie korzystając z wniosków w formie papierowej.
Po wypełnieniu wniosku w systemie USOSweb, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w jedno z poniżej wymienionych miejsc:

 • Biuro Samorządu Studentów UJ CM
  Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydz. Lekarskiego UJ CM
  ul. Św. Łazarza 16 pok. 009
  31-530 Kraków
 • Administracja Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu
  ul. Badurskiego 17 pok. 001
  30-690 Kraków
Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przekazana Studentom drogą elektroniczną.

Z poważaniem,
Bartosz Wojciechowski

Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.04.2013 Rejestracja na kurs "Art and architecture in Europe: contemporary contexts" w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na kurs "Art and architecture in Europe: contemporary contexts" prowadzony w języku angielskim w Instytucie Europeistyki w semestrze letnim zostanie uruchomiona 10 kwietnia 2013 r. o godz. 7.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 17 marca 2013r. o godz. 20.00. Kurs rozpoczyna się 10 kwietnia 2013.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Baran elzbieta.baran@uj.edu.pl .

****

Registration for "Art and architecture in Europe: contemporary contexts" course at the Institute of European Studies will take place on-line at www.usosweb.uj.edu.pl from Wednesday, 10 April, 7 a.m. until Wednesday, 17 April, 8 p.m.

Please regularly check the MA Daily Course Schedule available at www.ces.uj.edu.pl, for detailed information as on which dates this class will be taught. Also it will be regularly updated as for any changes and updates.

All questions please address to Elżbieta Baran at elzbieta.baran@uj.edu.pl.

Treść: Elzbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.04.2013 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji letniej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2012/2013 zobowiązani są w dniach od 15.04.2013r. do 21.04.2013r. do elektronicznej rejestracji na egzamin. W związku z brakiem obowiązku posiadania indeksu na UJ, niedokonanie rejestracji spowoduje niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:
 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).
Pozostałe Języki z p. Anną Sanią (anna.sania@uj.edu.pl)

27.03.2013 Rejestracja na zajęcia w systemie USOS w Instytucie Europeistyki UJ

Rejestracja na dodatkowy kurs w języku francuskim pt „La Pologne et la Belgique dans l'UE” z Prof. Vincent Dujardin rozpoczynający się w semestrze letnim 2012/2013 rozpoczyna się w dniu
2 kwietnia 2013 r. o godz. 8.00.
kończy się 9 kwietnia 2013 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

18.03.2013 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Od 18.03.2013 do 29.03.2013 r. do godz.12:00 będzie trwała rejestracja na Warsztaty Informatyczne dla doktorantów
prowadzący: dr Damian Thiriet
start kursu: 20-03- 2013 r.
czas trwania: 30 godzin (10 spotkań po 3 godziny)
termin rejestracji: 18 marzec 2013 r. godz. 8:00 – 29 marca 2013 r. godz. 12:00
terminy i miejsce spotkań: środa godz. 8:00 – 10:15 lub 10:15-12:30 ul. Jabłonowskich 5, sala informatyczna nr 10 II pietro.
KOD KURSU: WSM.INP-DOK-010-12

08.03.2013 Zapisy na zajęcia w zakresie nauk klinicznych

Uwaga, studenci IV i V roku studiów kierunku lekarskiego !

Od dnia 11.03.2013 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do dnia 20.03.2013 r. (środa) do godz. 23.00 uruchomione zostają zapisy na zajęcia w zakresie nauk klinicznych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem https://www.usosweb.uj.edu.pl

Zapisu należy dokonać do konkretnej jednostki (wg listy zamieszczonej w systemie USOS), w której realizowane będą zajęcia.

Nie dokonanie zapisu na w/w zajęcia w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem w roku akad. 2012/2013

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.03.2013 Dodatkowa tura rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych kierunków: Politologia, Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe

Studenci studiów niestacjonarnych kierunków: Politologia, Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe.

Ze wzgędu na niewypełnienie limitu miejsc dla cześci kursów w semestrze letnim roku akademickiego 12/13 w dniach 09.03 godz. 10:00 do 10.03 godz. 23:59 br. uruchomiona zostanie dodatkowa tura rejestracji na wybrane przedmioty fakultatywne na które do tej pory zarejestrowało się miedzy 11 a 14 osób.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.03.2013 II tura rejestracji dla kierunków : Politologia, Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe

Studenci studiów stacjonarnych kierunków: Politologia, Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe.

Ze wzgędu na niewypełnienie limitu miejsc dla cześci kursów w semestrze letnim roku akademickiego 12/13 w dniach 08.03 godz. 10:00 do 10.03 godz. 23:59 br. uruchomiona zostanie dodatkowa tura rejestracji na wybrane przedmioty fakultatywne na które do tej pory zarejestrowało się miedzy 11 a 14 osób.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.03.2013 Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej informuje, że w dniu 08.03.2013 r. o godz. 8.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na semestr letni roku akad. 2012/2013 na studiach niestacjonarnych.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 07.04.2013 r. o godz. 23.59.

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.03.2013 III tura rejestracji na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych

III tura rejestracji na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych, kulturoznawstwo międzynarodowe odbędzie się w następujących terminach: 1:00 09.03.2013 - 23:59 17.03.2013

Kody rejestracji :

 • WSM.ISR-KMdz.12/13LM- studia mgr
 • WSM.ISR-KMdz.12/13LL- studia lic.

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Przedłużona rejestracja na kurs "Ars Docendi"

Uwaga!!! Przedłużona została rejestracja na kurs:

Jak dobrze zaprojektować kurs? Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki humanistyczne – semestr zimowy 2013/2014).

Zgłoszenia prosimy kierować do 5 marca 2013 r. na adres mail: dorota.maciejowska@uj.edu.pl

prowadzący: dr Iwona Maciejowska
czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)
start kursu: 7 marca 2013 r.
limit miejsc: 24 osoby

terminy i miejsce spotkań: 7, 14, 21, 28 marca, 11 kwietnia 2013 r. (czwartki), godz. 17:00 – 19:30, Wydział Chemii UJ, ul. R. Ingardena 3, sala nr 115

zakres tematyki: przygotowanie do napisania sylabusu, w tym: definiowanie efektów kształcenia, dobór metod kształcenia i oceniania. Zastanowimy sie nad sylwetką absolwenta i taksonomią celów nauczania, a także nad wymogami formalnymi. Wszystko to w formie interaktywnej.

liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zapraszamy również na kolejne warsztaty:

 1. Relacje mistrz - uczeń: tutoring,
  prowadzący: Dr Justyna Bugaj
  czas trwania: 15 godzin (3 spotkani po 4 godziny i 1 spotkanie po 3 godziny)
  start kursu: 15 marca 2013 r.
  termin rejestracji: 4 marca 2013 r. godz. 10:00 – 7 marca 2013 godz. 12:00
  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 15, 22 marca, 5 i 12 kwietnia w godz. 16:30 – 19:45. (piątki), godz. 16:00 – 19:30, Capmus UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, sala nr 1.108 opis kursu: warsztaty poruszające kwestie współpracy między nauczycielem akademickim i studentem podczas różnych form zajęciowych (od wykładu po seminarium). Omówione zostaną dylematy etyczne najczęściej spotykane podczas pracy w uczelni. Na zaliczenie studenci będą przygotowywali prezentację i rozwiązania wybranego problemu. Oceniana będzie praca w grupie, współpraca na zajęciach oraz sposób przygotowania wybranych zagadnień związanych z relacjami mistrz - uczeń.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 2. Jak uczyć, by nauczyć? Aktywizujące metody kształcenia. Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych
  prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski
  start kursu: 19 marca 2013 r.
  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)
  termin rejestracji: 11 marca 2013 r. godz. 10:00 – 14 marca 2013 r. godz. 12:00
  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 19, 26 marca, 9 kwietnia (wtorki) oraz 5 i 12 czerwca (środy), godz. 16:00 – 18:30 (zajęcia 19, 26 marca oraz 9 kwietnia – sala 34, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34; zajęcia 5 i 12 czerwca, sala nr 30 Collegium Novum).

  opis kursu:

  • Uczenie się i nauczanie. Metody nauczania.
  • Czy warto aktywizować? Przygotowanie grupy. Klimat sprzyjający aktywności studentów. Ćwiczenia rozgrzewające.
  • Metody aktywizujące – Dyskusja, mindmapping, metody twórcze
  • Metody aktywizujące – Gry i symulacje. Projekty
  • Prezentacja konspektów studenckich.
  • liczba punktów ECTS: 1 ECTS

więcej informacji na stronie: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim (2 tura) w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim (2 tura) w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies w semestrze letnim zostanie uruchomiona 8 marca 2013 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 11 marca 2013r. o godz. 14.00.

W przypadku rezygnacji po terminie rejestracji studenci i studentki będą mogli wyrejestrować się z kursów tylko za zgodą Dyrektora Instytutu Europeistyki (pisemny wniosek powinien być złożony w biurze przy ul. Garbarskiej 7a nie później niż 30 dni licząc od daty rozpoczęcia zajęć w semestrze.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane o uważne zapoznanie się z regułami obowiązującymi w trakcie rejestracji. Poniżej zamieszczamy instrukcję w j. angielskim.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Baran elzbieta.baran@uj.edu.pl .

****

Registration will take place on-line at www.usosweb.uj.edu.pl from Friday, 8th March, 10 a.m. until Monday, 11th March, 2 p.m.

Please note that registration in this system does not automatically guarantee you a place in the course. All courses are intended principally for students enrolled in the fee based programmes taught at the Centre for European Studies at Garbarska 7a, and these students have priority during the registration process. A first-come, first-served system applies, and international students enrolled at the Institute of European Studies have priority over students enrolled elsewhere. Places will then be decided based on time of online registration and one day after the registration will finish students should check at their USOS account whether they have been accepted to the class or not.

Other students registered at the Jagiellonian University, including Erasmus/Socrates and other international exchange students, may register for the courses (which can only be taken for credit, not audited) providing that:

 • There is sufficient space – a maximum class size applies
 • They undertake to actively participate in class and complete the required coursework, readings and preparation, as prescribed in the course syllabus

Withdrawal: Students who decide not to attend a course, in which they are enrolled, may withdraw after the registration will finish under the condition the Director of Institute of European Studies will agree to students petition. Petition with a suitable request should be submitted no later than 30 days from the day when classes has started in the semester. Please be advised that NZAL (niezaliczenie = fail) will be entered in the student’s records if he/she will not receive a permission to withdraw and will not take the final exam.

Students not enrolled on the fee based MA programmes at the Centre for European Studies may not take more than three of the below courses. In case you have been accepted for more than three courses please contact the Administration Office at Garbarska 7a personally at the latest one week after the registration will finish.

MA Level Courses

 1. EU Administration, Justice and Home Affairs – 60h, 9 ECTS
  dr Marcin Marcinko, dr hab. Artur Gruszczak, Mon 13.45 – 16.00 (Conference Room) and Fri 11.15 – 13.30 (Conference Room)
 2. The Jewish Heritage of Polish Galicia – 30h, 4.5 ECTS
  prof. Jonathan Webber, Mon 16.15 – 17.45 (Conference Room)
 3. Jewish Identities – Holocaust - Auschwitz – 30h, 4.5 ECTS
  dr hab. Marek Kucia, prof. UJ, Wed 15.20 – 17.00 (Conference Room)
 4. Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective – 30h, 4.5 ECTS
  dr Karol Chrobak , Fri 13.45 – 16.00 (Conference Room)
 5. Gender, Citizenship and Democracy in CEE – 30h, 4.5 ECTS
  dr Katarzyna Zielińska, Tue 12.00 – 14.15 (Conference Room)
 6. Myths and Symbols of European Integration – Western And Eastern European Perspectives – 30h, 4.5 ECTS
  dr Krzysztof Kowalski , Fri 09.30 – 11.00 (Conference Room)
 7. EU Foreign and Security Policy: Foreign Policy of the European Union – 30h, 4.5 ECTS
  dr Magdalena Góra, Thur 17.30 – 19.00 (Conference Room)
 8. Europeanisation and Transformation of Collective Identity – 60h, 9 ECTS
  prof. dr hab. Zdzisław Mach, mgr Olga Brzezińska; Lectures: Tue 18.15 – 19.30 (Conference Room), Thu 13.35 – 14.50 (Conference Room); Seminar: Tue 14.20 – 16.35 (Conference Room)
 9. To Be (or Not To Be) Central European: 20th Century CEE Literature – 30h, 4.5 ECTS
  prof. dr hab. Aleksander Fiut, Tue 16.45 – 18.00 (Conference Room), Thu 15.30 – 16.45 (room 10)
 10. Economy of Central Europe: From Transition to EU Membership – 30h, 4.5 ECTS
  dr Joanna Orzechowska – Wacławska, Mon 12.00 – 13.30 (Conference Room)
 11. Art and architecture in Europe: contemporary contexts – 30h, 4.5 ECTS
  dr Katarzyna Jagodzińska, time and place TBA

Undergraduate Level Courses

 1. Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
  dr Christopher Reeves, Mon 13.30 – 14.45 (room 10), Wed 12.00 – 13.15 (room 10)
 2. The Jews in Central Europe – Holocaust and its Aftermath
  dr Edyta Gawron, Tues 12.00 – 13.15 (room 10), Wed 13.30 – 14.45 (room 10)
 3. CEE Transition and EU Enlargement
  dr hab. Marek Kucia, prof. UJ, Tues 13.45 – 15.15 (room 10), Thurs 13.45 – 15.15 (room 10)

Venues:

 • Conference Room - Auditorium Maximum, Krupnicza 33, Level 2
 • Room 10 - Garbarska 7a

On the following dates there are no classes at Auditorium Maximum: 16th – 19th April, 17th May and also 22nd – 26th May . During the listed dates classes will be taught at Garbarska 7a, room 5.

Please regularly check the MA Daily Course Schedule and/or Undergraduate Daily Course Schedule, available at www.ces.uj.edu.pl, for detailed information as on which dates particular classes will be taught. Also it will be regularly updated as for any changes and updates. Only last minute changes will be communicated by email.

For further details please refer to www.ces.uj.edu.pl.

All questions please address to Elżbieta Baran at elzbieta.baran@uj.edu.pl.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Rejestracja na kursy dla studentów programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim w Centre for European Studies

Rejestracja na kursy dla studentów programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim w Centre for European Studies w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 zostanie uruchomiona 4 marca 2013r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 6 marca 2013r. o godz. 7.00.

***

Registration for spring semester courses at the 2012/13 academic year for MA students at the Centre for European Studies will take place during the period: 4 March 2013, 10 a.m. - 6 March 2013, 7 a.m.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Rejestracja na kursy językowe i metodologię dla studentów MA in European Studies Programmes

Rejestracja na kursy językowe oraz metodologię dla studentów programów MA w Centre for European Studies w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 zostanie uruchomiona 4 marca 2013r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 6 marca 2013r. o godz. 7.00.

***

Registration for spring semester (2012/13) language courses and Methodology Seminar for MA students at the Centre for European Studies will take place during the period: 4 March 2013, 10 a.m. - 6 March 2013, 7 a.m.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Rejestracja na kurs języka polskiego dla studentów Undergraduate Study Abroad Programme oraz MA in Euroculture Programme

Rejestracja na kurs języka polskiego dla studentów Undergraduate Study Abroad Programme oraz MA in Euroculture Programme w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 zostanie uruchomiona 4 marca 2013r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 6 marca 2013r. o godz. 7.00.

***

Registration for Absolute Beginners Polish courses at the Undergraduate Study Abroad Programme and MA in Euroculture Programme at the Centre for European Studies in the spring semester of the academic year 2012/13 will take place during the period: 4 March 2013, 10 a.m. - 6 March 2013, 7 a.m.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2013 Rejestracja na kursy prowadzone w ramach Undergraduate Study Abroad Programme

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 w ramach programu Undergraduate Study Abroad zostanie uruchomiona 4 marca 2013r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 6 marca 2013r. o godz. 7.00.

***

Registration for courses at the Undergraduate Study Abroad Programme at the Centre for European Studies in the spring semester of the academic year 2012/13 will take place during the period: 4 March 2013, 10 a.m. - 6 March 2013, 7 a.m.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.02.2013 III tura rejestracji w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że III tura rejestracji (tylko zapisy) na kursy odbywające się w semestrze letnim dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 27 lutego 2013 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 3 marca 2013 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.02.2013 Rejestracja w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2012/2013 rozpoczyna się w dniu

27 luty 2013 r. o godz. 21.00.
kończy się 8 marca 2013 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.
Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2013 Rejestracja w Instytucie Nauk Geologicznych

Wymiana w grupach ćwiczeniowych - geologia, I rok studiów pierwszego stopnia + duże kursy do wyboru
od godz. 08.00 w dniu 21 lutego (czwartek) 2013 do godz. 04.30 w dniu 25 lutego (poniedziałek) 2013 będzie możliwość zamiany grup ćwiczeniowych w systemie USOSweb z kursów obowiązkowych dla I roku studiów pierwszego stopnia oraz "dużych kursów do wyboru".
Wymiana możliwa jest TYLKO w ramach istniejących limitów.

Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2013 Rejestracja na warsztaty dydaktyczne "Ars Docendi"

Przypominamy o trwającej do 22 lutego 2013 r. rejestracji na warsztaty dydaktyczne Ars Docendi pt.

"Ocena postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw)"

prowadzący: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

start kursu: 26 luty 2013 r.

czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)

termin rejestracji: 19 luty 2013 r. godz. 10:00 – 22 luty 2013 r. godz. 12:00

limit miejsc: 24 osoby

terminy i miejsce spotkań: 26 luty, 5, 12, 19, 26 marca 2013 r. (wtorki), godz. 16:00 – 18:15, Centrum Dydaktyczno - Kongresowe, ul. Łazarza 16, sala seminaryjna nr 5.

Opis kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • koncepcją oceniania stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
 • doborem metod oceniania adekwatnych do ocenianego obszaru
 • sposobami oceny wiedzy , w tym sztuką pisania testów, standaryzacją egzaminów pisemnych i ustnych
 • sposobami oceny umiejętności i postaw
 • ustalaniem kryteriów oceny

Poza przyswojeniem podstawowej wiedzy dotyczącej celów i sposobów oceniania, słuchacze będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce : pisanie pytań testowych, ustalanie punktu odcięcia dla testu, określanie kryteriów oceny dla egzaminu ustnego oraz dla postaw.

liczba punktów ECTS: 1 ECTS

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA KOLEJNE 3 KURSY:

 1. Jak dobrze zaprojektować kurs? Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki humanistyczne – semestr zimowy 2013/2014),

  prowadzący: dr Iwona Maciejowska

  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)

  start kursu: 7 marca 2013 r.

  termin rejestracji: 25 luty 2013 r. godz. 10:00 – 28 luty 2013 godz. 12:00

  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 7, 14, 21, 28 marca, 11 kwietnia 2013 r. (czwartki), godz. 17:00 – 19:30, Wydział Chemii UJ, ul. R. Ingardena 3, sala nr 115

  zakres tematyki: przygotowanie do napisania sylabusu, w tym: definiowanie efektów kształcenia, dobór metod kształcenia i oceniania. Zastanowimy sie nad sylwetką absolwenta i taksonomią celów nauczania, a także nad wymogami formalnymi. Wszystko to w formie interaktywnej.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 2. Relacje mistrz - uczeń: tutoring,

  prowadzący: Dr Justyna Bugaj

  czas trwania: 15 godzin (3 spotkani po 4 godziny i 1 spotkanie po 3 godziny)

  start kursu: 15 marca 2013 r.

  termin rejestracji: 4 marca 2013 r. godz. 10:00 – 7 marca 2013 godz. 12:00

  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 15, 22 marca, 5 i 12 kwietnia w godz. 16:30 – 19:45. (piątki), godz. 16:00 – 19:30, Capmus UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, sala nr 1.108

  opis kursu: warsztaty poruszające kwestie współpracy między nauczycielem akademickim i studentem podczas różnych form zajęciowych (od wykładu po seminarium). Omówione zostaną dylematy etyczne najczęściej spotykane podczas pracy w uczelni. Na zaliczenie studenci będą przygotowywali prezentację i rozwiązania wybranego problemu. Oceniana będzie praca w grupie, współpraca na zajęciach oraz sposób przygotowania wybranych zagadnień związanych z relacjami mistrz - uczeń.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 3. Jak uczyć, by nauczyć? Aktywizujące metody kształcenia. Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych

  prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

  start kursu: 19 marca 2013 r.

  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)

  termin rejestracji: 11 marca 2013 r. godz. 10:00 – 14 marca 2013 r. godz. 12:00

  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 19, 26 marca, 9 kwietnia (wtorki) oraz 5 i 12 czerwca (środy), godz. 16:00 – 18:30 (zajęcia 19, 26 marca oraz 9 kwietnia – sala 34, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34; zajęcia 5 i 12 czerwca, sala nr 30 Collegium Novum).

  opis kursu:

  • Uczenie się i nauczanie. Metody nauczania.
  • Czy warto aktywizować? Przygotowanie grupy. Klimat sprzyjający aktywności studentów. Ćwiczenia rozgrzewające.
  • Metody aktywizujące – Dyskusja, mindmapping, metody twórcze
  • Metody aktywizujące – Gry i symulacje. Projekty
  • Prezentacja konspektów studenckich.
  • liczba punktów ECTS: 1 ECTS
więcej informacji na stronie: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.02.2013 Rejestracja do grup ćwiczeniowych w semestrze letnim w Instytucie Psychologii Stosowanej

Rejestracja do grup ćwiczeniowych w semestrze letnim dla studentów I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie się 20 lutego 2013 (środa) w godzinach:
 • I rok - 7:15 kod rejestracji WZ.IPS-MDW-1_12/13
 • II rok - 7:25 kod rejestracji WZ.IPS-MDW-2_12/13
 • III rok - 7:35 kod rejestracji WZ.IPS-MDW-3_12/13
 • IV rok - 7:45 kod rejestracji WZ.IPS-MDW-4_12/13
Wszystkie rejestracje zakończą się 21 lutego 2013 (czwartek) o godzinie 22:00.

Przypominamy, że grupy są dedykowane, osobno dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studenci którzy nie wezmą udziału w rejestracji poprzez usosweb nie będą mieli możliwości zapisu do grup i udziału w zajęciach. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
Informacja dla studentów III roku - grupy z przedmiotu Psychopatologia jednostki zostały przeniesione bez zmian z semestru zimowego.
Harmonogram znajduje się na stronie www.ips.uj.edu.pl

Treść: Magdalena Nawalany
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.02.2013 Rejestracja obowiązkowa na lektoraty w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki - Rejestracja obowiązkowa na lektoraty (język angielski) – I rok studia II stopnia, semestr letni 2012/13 rozpocznie się o godz. 21.00 22 lutego (piątek) 2013 i potrwa do godz. 21.00 25 lutego (poniedziałek) 2013r.
Pierwsze zajęcia odbędą się 26.02.2013 r. zgodnie z harmonogramem.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.02.2013 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych dla studentów Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 19 lutego 2013 r. od godz. 8.00, a zakończy 01 marca 2013 r. o godz. 23.59. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych .
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 01marca br.
 6. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 8. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.
Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 15 marca 2013 r. w Sekretariacie.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.02.2013 Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia w systemie stacjonarnym na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

W dniu 18 LUTEGO od godz. 8.00 rozpocznie się w systemie USOS II tura rejestracji na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia w systemie stacjonarnym na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH
Wolne miejsca pozostały jeszcze na seminariach:
 1. Dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ - Temat seminarium: "Tożsamość i inność w kinie współczesnym" (ogłoszenie na temat seminarium zostało zamieszczone na forum na stronie www.filmoznawcy.pl w dniu 30.01.2013)
 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk - Temat seminarium "Media audiowizualne w przestrzeni kultury".
DRUGA TURA ZAPISÓW POTRWA DO 22 LUTEGO 2013 (do godz. 23:59).

15.02.2013 Rejestracja na zajęcia w systemie USOS w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2012/2013 rozpoczyna się w dniu
22 luty 2013 r. o godz. 09.00.
kończy się 2 marca 2013 r. o godz. 10.00.
Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.
Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

14.02.2013 Rejestracja dla Studentów I i II st. ( Arabistyka, Turkologia, Iranistyka oraz Indianistyka) w Instytucie Orientalistyki

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 19 lutego 2013 r. od godz. 8.00, a zakończy 12 marca 2013 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

 • Studenci I st. IO-FO-1st-12/13l
 • Studenci II st. IO-FO-2st-12/13l
 • Studenci I i II st. (wykłady monograficzne) IO-FO-MON-12/13l

Treść: Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.02.2013 Rejestracja na semestr letni 2012/2013 w Instytucie Archeologii

Zapisy przez USOSweb na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 rozpoczną się 16 lutego (sobota),
a zakończą 25 lutego (poniedziałek) 2013 roku.
W dniach 08 - 04 marca 2013, będzie można dokonywać korekt i przeprowadzać zmiany w zapisach na kursy.
Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane .
Informujemy, że każdy przedmiot zadeklarowany, a nie zrealizowany musi być powtórzony i opłacony ( Regulamin studiów ).
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Archeologii UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do 15 marca 2013 do sekretariatu IA UJ.

Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2013 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych, kulturoznawstwo międzynarodowe odbędzie się
I tura 1:00 17.02.2013 - 23:59 23.02.2013
II tura 1:00 25.02.2013 - 23:59 02.03.2013

Kody rejestracji

 • WSM.ISR-KMdz.12/13LM- studia mgr
 • WSM.ISR-KMdz.12/13LL- studia lic.

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2013 Rejestracja dla Studentów I, II i III stopnia w Instytucie Socjologii

Szanowni Państwo Studenci I, II i III stopnia w Instytucie Socjologii UJ.

Informuję uprzejmie, że REJESTRACJA na kursy w II semestrze roku akademickiego 2012/2013 rozpocznie się dnia 18 lutego (poniedziałek) o godz. 10.00, a zakończy 4 marca (poniedziałek) o godz. 8.55. Bardzo proszę o przestrzeganie tego terminu, ponieważ po zamknięciu rejestracji żadne zmiany nie będą możliwe.

Życzę udanych zapisów,

Anna Soczówka

Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2013 Rejestracja dla studentów niestacjonarnych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Informujemy, że w dniach od 16 do 22 lutego będzie możliwa rejestracja na fakultety.

Kody rejestracji:

 • IASP.SUMZA.12/13L.2
 • IASP.SUMZA.12/13L.1
 • IASP.SUMZA.12/13.2a
 • IASP.LZA.12/13L.3
 • IASP.LZA.12/13L.2
 • IASP.LZA.12/13L.1

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Registration for optional courses available in the summer semester for students of Transatlantic Studies Program

From 16 February 2013 we will open registration for optional courses available in the summer semester for students of Transatlantic Studies Program.
The registration will be possible till 22 February 2013 till 11 pm.

Treść: Iwona Hodur
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Rejestracja na dodatkowy kurs w ramach warsztatów dydaktycznych "Ars Docendi"

Pragniemy poinformować, iż 26 lutego 2013 r. rusza kolejny kurs w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi. Szczegóły zajęć poniżej:

Nazwa kursu:

"Ocena postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw)"

prowadzący: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

start kursu: 26 luty 2013 r.

czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)

termin rejestracji: 19 luty 2013 r. godz. 10:00 – 22 luty 2013 r. godz. 12:00

limit miejsc: 24 osoby

terminy i miejsce spotkań: 26 luty, 5, 12, 19, 26 marca 2013 r. (wtorki), godz. 16:00 – 18:15, Centrum Dydaktyczno - Kongresowe, ul. Łazarza 16, sala seminaryjna nr 5.

Opis kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • koncepcją oceniania stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
 • doborem metod oceniania adekwatnych do ocenianego obszaru
 • sposobami oceny wiedzy , w tym sztuką pisania testów, standaryzacją egzaminów pisemnych i ustnych
 • sposobami oceny umiejętności i postaw
 • ustalaniem kryteriów oceny

Poza przyswojeniem podstawowej wiedzy dotyczącej celów i sposobów oceniania, słuchacze będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce : pisanie pytań testowych, ustalanie punktu odcięcia dla testu, określanie kryteriów oceny dla egzaminu ustnego oraz dla postaw.

liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Przypominamy również, że niebawem ruszy rekrutacja na ogłaszane już wcześniej dwa kursy:

 1. Jak dobrze zaprojektować kurs? Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki humanistyczne – semestr letni),

  prowadzący: dr Iwona Maciejowska

  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)

  start kursu: 7 marca 2013 r.

  termin rejestracji: 25 luty 2013 r. godz. 10:00 – 28 luty 2013 godz. 12:00

  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 7, 14, 21, 28 marca, 11 kwietnia 2013 r. (czwartki), godz. 17:00 – 19:30, Wydział Chemii UJ, ul. R. Ingardena 3, sala nr 115

  zakres tematyki: przygotowanie do napisania sylabusu, w tym: definiowanie efektów kształcenia, dobór metod kształcenia i oceniania. Zastanowimy sie nad sylwetką absolwenta i taksonomią celów nauczania, a także nad wymogami formalnymi. Wszystko to w formie interaktywnej.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 2. Relacje mistrz - uczeń: tutoring,

  prowadzący: Dr Justyna Bugaj

  czas trwania: 15 godzin (3 spotkani po 4 godziny i 1 spotkanie po 3 godziny)

  start kursu: 15 marca 2013 r.

  termin rejestracji: 4 marca 2013 r. godz. 10:00 – 7 marca 2013 godz. 12:00

  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 15, 22 marca, 5 i 12 kwietnia w godz. 16:30 – 19:45. (piątki), godz. 16:00 – 19:30, Capmus UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, sala nr 1.108

  opis kursu: warsztaty poruszające kwestie współpracy między nauczycielem akademickim i studentem podczas różnych form zajęciowych (od wykładu po seminarium). Omówione zostaną dylematy etyczne najczęściej spotykane podczas pracy w uczelni. Na zaliczenie studenci będą przygotowywali prezentację i rozwiązania wybranego problemu. Oceniana będzie praca w grupie, współpraca na zajęciach oraz sposób przygotowania wybranych zagadnień związanych z relacjami mistrz - uczeń.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Informacja dla doktorantów studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym

Uprzejmie informuję, że doktoranci studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym mogą rejestrować się na kurs dodatkowy w sem. letnim 2012/2013 z "Pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami humanistycznymi dofinansowanymi ze środków UE".

Przed rejestracją na kurs należy wypełnić ankietę dostępną na
http://www.surveymonkey.com/s/FZJQZV

Rejestracja zostanie uruchomiona 12.02.2013r. o godzinie 8:00 i potrwa do 12.03.2013r.

Zajęcia będą prowadzone przez mgr Joannę Pyrkosz-Pacynę.

Treść: Adrianna Witek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Rejestracje na fakultety dla studentów kulturoznawstwa

W dniach od 16.02.2013 (godz. 9:00) do 22.02.2013 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje na fakultety ( studia stacjonarne ):
 • STUDENCI I roku studiów I stopnia - IAISP-STAC-12/13L
 • STUDENCI I roku studiów II stopnia - IAISP-SUM-12/13L
Dla studentów kulturoznawstwa dostępne są ww. rejestracje.

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Rejestracja dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na seminarium magisterskie w semestrze letnim 2012/2013

W dniu 15.02.2013 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2012/2013.
W bieżącym roku akademickim tj. 2012/2013 seminaria są dedykowane oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Termin rejestracji: od 15.02.2013, godz. 07:30 do 17.02.2013, godz. 22:00.

Odbędzie się tylko I tura zapisów. Można wybrać tylko jedno seminarium!
Zapisy przez USOSweb, decyduje kolejność zapisów.

Dla studentów studiów stacjonarnych:
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13sem_st

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13sem_nst

Zgłoszenia przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl ,w zakładce Studia Magisterskie/Seminarium magisterskie

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Studenci, których nie obejmuje lista uprawnionych do zapisów, a mają zgodę na uczestnictwo w seminarium w r.a. 2012/13, proszeni są o przysłanie emaila do sekretariatu z prośbą o dopisanie do listy na adres: nina.obidzinska@uj.edu.pl przed rozpoczęciem rejestracji.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 Rejestracja na obóz naukowy w Instytucie Psychologii Stosowanej

Rejestracja na obóz naukowy w Instytucie Psychologii Stosowanej dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych na semestr letni r.a.2012/2013
Terminy rejestracji: od 15 lutego (godzina 8:00) do 22 lutego 2013 (godzina 20.00)
Opis przedmiotu znajduje się na stronie www.ips.uj.edu.pl

Treść: Magdalena Nawalany
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2013 II tura rejestracji w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji (tylko zapisy) na kursy odbywające się w semestrze letnim dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 18 lutego 2013 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 20 lutego 2013 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.02.2013 II etap rejestracji na przedmioty z kierunku: neurobiologia dla studentów neurobiologii oraz SMP

W dniu 11 lutego 2013 r. rozpocznie się II etap rejestracji na przedmioty z kierunku: neurobiologia dla studentów neurobiologii oraz SMP.
Zostanie ona przeprowadzona w następującym terminie: od 11.02.2013 od godz. 09:00 do 24.02.2013 do godz. 23:00 – uzupełniająca rejestracja na kursy z semestru letniego.

Konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestacji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni! Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich na kierunku: neurobiologia do 14 marca br.

Dokonanie rejestracji na kursy wybrane (Moduł przedmiotów do wyboru), z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz z Instytutu Psychologii będzie możliwe, niestety, tylko w odpowiednich sekretariatach/dziekanatach ds. studenckich w ww. jednostkach UJ.

Na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów rozpoczynające się na WBNZ; rejestracja trwa od 11.02.2013 od 09:00 do 24.02.2013 do 23:00), bezpośredniej rejestracji poprzez system mogą dokonać studenci I roku I stopnia i II stopnia oraz II roku II stopnia z kierunku: neurobiologia.

W przypadku powtarzania przedmiotu, wpisu dokonuje sekretariat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów proszę o ręczne dopisanie powtarzanego przedmiotu.

Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.02.2013 Rejestracja na zajęcia z "Praktycznej nauki II języka romańskiego"

Instytut Filologii Romańskiej informuje, iż rejestracja na zajęcia z Praktycznej nauki II języka romańskiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia rozpocznie się w dniu 18 lutego br. o godz. 21.00 i trwać będzie do 23 lutego br. do godz. 21.00

Treść: Marta Szkuta-Włoch
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.02.2013 Wydział Biologii i Nauk o Ziemii

Rozpoczyna się drugi etap rejestracji (WBNZ-12/13) w systemie USOSweb na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ) dla studentów na studiach stacjonarnych I, II stopnia i 5-letnich magisterskich kierunków: Biologia, Biologia i geografia, Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody, Ochrona Środowiska, Neurobiologia.

Studenci I-go roku studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia – ścieżki kształcenia

Dla w/w Studentów zostały przygotowane dwie dodatkowe rejestracje związane z wyborem ścieżki kształcenia:

 • ścieżka funkcjonalna: rejestracja z kodem WBNZ-12/13_ŚF
 • ścieżka organizmalna: rejestracja z kodem WBNZ-12/13_ŚO
W/w Studentów prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru letniego związane z wybraną ścieżką kształcenia i na kursy ustalone z doradcami.

Rejestracja odbędzie się w terminie od 11.02.2013r.od godz. 9:00 do 24.02.2013r. do godz. 23:00 (uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

W terminie od 26.02.2013r. do 28.02.2013r. będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc. Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:
Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 14 marca 2013r.

Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

  1.
 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc ; 2.
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał Dziekanat ds. studenckich. 3.
Powtarzanie przedmiotu
Wpisu studentów biologii dokonuje Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty z nazwiskiem osoby prowadzącej.

06.02.2013 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze letnim 2012/13.

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów V-go roku matematyki (zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów)

Terminy rejestracji:
Bezpośrednio na przedmioty i do grup od 7 lutego 2013 do 21 lutego 2013 Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI-DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI-DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

05.02.2013 Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia:
od 19.02.2013, godz.8:00 do 20.02.2013, godz. 22:00

Dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia (na kursy kierunkowe):
od 19.02.2013, godz.8:00 do 20.02.2013, godz. 22:00

Dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia (na konwersatoria):
od 21.02.2013, godz.8:00 do 22.02.2013, godz. 22:00

Rejestracja na wykłady monograficzne:
od 21.02.2013, godz.8:00 do 22.02.2013, godz. 22:00

05.02.2013 Instytut Kultury UJ

W dniu 11 LUTEGO 2013 od godz. 8.00 rozpocznie się w systemie USOS rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

ZAPISY POTRWAJĄ DO 15 LUTEGO 2013 (do godz. 23:59).

05.02.2013 Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów filmoznawstawa i wiedzy o nowych mediach

W dniu 6 LUTEGO od godz. 8.00 rozpocznie się w systemie USOS rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia w systemie stacjonarnym na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

Do wyboru są następujące seminaria:

 1. Dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ - Temat seminarium: "Tożsamość i inność w kinie współczesnym" (ogłoszenie na temat seminarium zostało zamieszczone na forum na stronie www. filmoznawcy.pl w dniu 30.01.2013)
 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk - Temat seminarium "Media audiowizualne w przestrzeni kultury".
 3. Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk - Temat seminarium: "Jakże piękna jest brzydota". Estetyka i ikonografia brzydoty w kinie.

PIERWSZA TURA ZAPISÓW POTRWA DO 10 LUTEGO 2013 (do godz. 23:59).

W RAZIE POTRZEBY ZOSTANIE URUCHOMIANA DRUGA TURA ZAPISÓW W TERMINACH SESJI ZIMOWEJ POPRAWKOWEJ co zostanie zasygnalizowane osobnym ogłoszeniem.

Treść: Monika Kaczmarska-Skoczylas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2013 Rejestracja na warsztaty dydaktyczne "Ars Docendi"

Pragniemy poinformować, iż z końcem lutego 2012/2013 startują po raz kolejny warsztaty dydaktyczne Ars Docendi. W semestrze letnim br. zapraszamy doktorantów I i II roku studiów do uczestnictwa w dziesięciu kursach do wyboru.

Cel warsztatów: warsztaty Ars Docendi służą zdobywaniu, poszerzaniu i aktualizacji wiedzy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Uczestnictwo w warsztatach: dobrowolne. Chętni doktoranci mogą wziąć udział w jednym lub w wielu wybranych kursach po uprzedniej rejestracji.

Zapisy: odbywają się przez system USOSweb w terminach podanych w zamieszczonych poniżej informacjach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc ograniczony!

Zaliczenie i punkty ECTS:

 • Ukończenie warsztatów 15-to godzinnych = 1 punkt ECTS
 • Ukończenie 2 warsztatów trwających mniej niż 15 godzin = 1 punkt ECTS

Zapraszamy na trzy pierwsze zajęcia pt.

 1. Sztuka komunikacji
  prowadzący: dr Jerzy Rosiński,
  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)
  Start kursu: 20 luty 2013 r.
  termin rejestracji: 11 luty 2013 r. godz. 10:00 – 14 luty 2013 godz. 12:00
  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 20, 27 luty, 6, 13, 20 marca 2013 r. (środy) godz. 15:45 – 18:00, sala nr 30 Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

  zakres tematyki:

  • Proces grupowy i jego fazy.
  • Zmienne istotne w diagnozowaniu sytuacji grupowej.
  • Specyfika grupy osób uczących się.
  • Podstawowe style komunikacji w relacji z grupą uczącą się.
  • Jak komunikować się z grupą w zależności od etapu procesu grupowego?
  • Podstawowe sytuacje w relacji z grupą uczącą się i profilaktyka konfliktu grupowego.
  • Trudne sytuacje w relacji z grupą i korzystne wzorce komunikacyjne w tych sytuacjach.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 2. Jak dobrze zaprojektować kurs? Kurs przeznaczony dla doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki humanistyczne – semestr letni),
  prowadzący: dr Iwona Maciejowska
  czas trwania: 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny)
  start kursu: 7 marca 2013 r.
  termin rejestracji: 25 luty 2013 r. godz. 10:00 – 28 luty 2013 godz. 12:00
  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 7, 14, 21, 28 marca, 4 kwietnia 2013 r. (czwartki), godz. 17:00 – 19:30, Wydział Chemii UJ, ul. R. Ingardena 3, sala nr 115

  zakres tematyki: przygotowanie do napisania sylabusu, w tym: definiowanie efektów kształcenia, dobór metod kształcenia i oceniania. Zastanowimy sie nad sylwetką absolwenta i taksonomią celów nauczania, a także nad wymogami formalnymi. Wszystko to w formie interaktywnej.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

 3. Relacje mistrz - uczeń: tutoring,
  prowadzący: Dr Justyna Bugaj
  czas trwania: 15 godzin (3 spotkani po 4 godziny i 1 spotkanie po 3 godziny)
  start kursu: 15 marca 2013 r.
  termin rejestracji: 4 marca 2013 r. godz. 10:00 – 7 marca 2013 godz. 12:00
  limit miejsc: 24 osoby

  terminy i miejsce spotkań: 15, 22 marca, 5 i 12 kwietnia w godz. 16:30 – 19:45. (piątki), godz. 16:00 – 19:30, Capmus UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, sala nr 1.108

  opis kursu: warsztaty poruszające kwestie współpracy między nauczycielem akademickim i studentem podczas różnych form zajęciowych (od wykładu po seminarium). Omówione zostaną dylematy etyczne najczęściej spotykane podczas pracy w uczelni. Na zaliczenie studenci będą przygotowywali prezentację i rozwiązania wybranego problemu. Oceniana będzie praca w grupie, współpraca na zajęciach oraz sposób przygotowania wybranych zagadnień związanych z relacjami mistrz - uczeń.

  liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Informacje na temat kolejnych warsztatów oraz więcej szczegółów na stronie:
http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.02.2013 Rejestracja dla studentów porównawczych studiów cywilizacji oraz buddologii na przedmioty w semestrze letnim

Rejestracja odbywa się w terminie:

11 LUTEGO 2013 g. 10.00 – 24 LUTEGO 2013 g. 14.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 24 LUTEGO, g. 14.00.

25 LUTEGO 2012 o godz. 14.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu
 • z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony” (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny w tym etapie)
Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej NIE BĘDĄ MOŻLIWE!

W związku z wprowadzeniem dodatkowego etapu rejestracji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PODANIA dotyczące wprowadzania indywidualnych zmian na kontach studentów.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 4 MARCA 2013 o godz. 10.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru letniego – obowiązkowe i fakultatywne.

Do 31 marca zarejestrowane kursy należy podpiąć pod program studiów!

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.
Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2012/2013 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima: lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób; (Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Dziękuję
Sabina Hałucha
koordynator USOS w KPSC

Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.02.2013 Rejestracja w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Osoby powtarzające V rok studiów jednolitych magisterskich proszone są o indywidualny kontakt z Sekretariatem.

Termin rejestracji: 15 – 28 luty 2013.
Jest to jedyny możliwy termin rejestracji.

Niewpisanie się na przedmioty w tym terminie oznacza rezygnacje studenta z uczestnictwa w danych zajęciach.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.02.2013 Informacja dla I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny

Wszystkich studentów pierwszego roku obowiązuje zapis na jeden (do wyboru z dziewięciu) fakultet rozpoczynający się w II semestrze I-go roku 2012/2013.

Zapisy odbywać się będą za pomocą systemu USOSweb w terminie: od 06.02.2013 (środa) godz. 9.00 do 13.02.2013 (środa) godz. 23.00

Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej.

Treść: Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.02.2013 Rejestracja w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 25.02.2013 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na semestr letni roku akad. 2012/2013.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 11.03.2013 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFK-126-12/13-Lic dla wszystkich studentów studiów I stopnia
 • WF.IFK-126-12/13-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
 • WF.IFK-12/13-opcja kursy do wyboru dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.01.2013 Rejestracja na przedmioty w ramach Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Społeczeństwo – Technologie- Środowisko"

Szanowni Państwo,

Rejestracja na przedmioty w ramach Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Społeczeństwo – Technologie- Środowisko" w semestrze letnim planowana jest następująco:

 • Dla drugiego roku ISD STŚ: od 31.01.2013 do 08.02.2013r.
 • Dla pierwszego roku ISD STŚ: od 08.02.2013 do 15.02.2013r.

Treść: Regina Desecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.01.2013 Zapisy na OPCJE w Katedrze UNESCO

Zapisy na OPCJE w Katedrze UNESCO odbędą się w dniach 19.02.2013 - 22.02.2013.

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.01.2013 Rejestracja na kursy w semestrze letnim dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja na kursy w semestrze letnim dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 28 stycznia 2013 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 8 lutego 2013 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.01.2013 Zapisy na seminaria magisterskie dla studentów kierunku zarządzanie i polityka społeczna

Uprzejmie informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek zarządzanie i polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 27.01.2013 o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 30.01.2013 o godz. 23:00.

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.01.2013 I tura rejestracji na kursy z semestru letniego dla kierunków Etyka, Kognitywistyka

Instytut Filozofii informuje, iż I tura rejestracji na kursy z semestru letniego w roku akademickim 2012/13 dla kierunków Etyka, Kognitywistyka odbywać się będzie w dniach 28 stycznia 2013 r. od godz. 8.00 i trwać będzie do 8 lutego 2013 r. do godz. 23.00

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.01.2013 Rejestracja na zajęcia na wydziale Prawa i Administracji na semestr letni w roku akademickim 2012/2013

Prawo stacjonarne i niestacjonarne - WPA-P-12/13L

11.02.2013 r. o godz. 20:00 – Rejestracja na zajęcia.
18.02.2013 r. o godz. 20:00 – Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych na ćwiczenia przeznaczone dla studentów stacjonarnych. Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 10.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Po 10.03.2013r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.
UWAGA!! Rejestracja na zajęcia zostanie zamknięta 17.02.2013 r. o godz. 23:59 i będzie ponownie otwarta 18.02.2013 r. o godz. 20:00.

Administracja stacjonarna i niestacjonarna - WPA-A-12/13L

12.02.2013 r. o godz. 20:00 – Rejestracja na zajęcia.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 10.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Po 10.03.2013r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.

Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.01.2013 Zapisy na wykłady Artes Liberales w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 1 lutego 2013 r. Zapisów można dokonać na stronie zapisy.usos.uj.edu.pl
W roku akademickim 2012/2013 – w semestrze letnim – odbędą się następujące wykłady :

 • W świecie helleńskich boskich mężów – prof. dr hab. Maria Dzielska (termin: czwartki – 14:00 – 15:30 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)
 • Polityka – po drugiej stronie lustra – prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer (termin: środy – 15:15 – 16:45 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)
 • "Litwo! Ojczyzno Moja!". Kolonialne perspektywy kultury polskiej – dr hab. Krzysztof Zajas (termin: wtorki – 16:00 – 17:30 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2012/13 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady kończone są testem przeprowadzanym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Treść: Agnieszka Piziak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2013 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 18 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2012/2013 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych). Rejestracja zakończy się w dniu 3 marca br. o godz. 22.00
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2013 Rejestracja w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów na specjalizacjach: przekładoznawstwo i językoznawstwo stosowane

W dniu 18 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2012/13 dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacjach: przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo stosowane.

Rejestracja zakończy się w dniu 3 marca br. o godz. 22.00

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2013 Rejestracja dla studentów informatyki analitycznej

23 stycznia 2013 roku zostanie uruchomiona rejestracja:
 1. na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej pierwszego i drugiego roku drugiego stopnia;
 2. na seminaria dla studentów z informatyki analitycznej drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz pierwszego i drugiego roku drugiego stopnia;
 3. na Programowanie Mobilne dla studentów z informatyki analitycznej trzeciego roku pierwszego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.01.2013 Rejestracje na zajęcia przygotowania pedagogicznego na semestr letni roku akademickiego 2012/13 w Studium Pedagogicznym UJ

Szanowni Państwo!

Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ będzie dostępna w systemie USOS ze swojego konta USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). Przewidziane są następujące etapy rejestracji:

 • Faza I
  Rejestracja na przedmioty przygotowania pedagogicznego odbywające się w semestrze letnim będzie dostępna od 28.01.2013r. godz. 14:00 do 10.02.2013r. godz. 23:59;
  W tym etapie możliwe będzie również wypisanie się z przedmiotów semestru letniego także przez osoby, które zgłosiły chęć udziału w nich w trakcie rejestracji na semestr zimowy.
 • Faza II
  Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych dostępna będzie od 18.02.2013r. godz. 14:00 do 24.02.2013r. godz. 23:59.
  Do rejestracji w tym etapie uprawnione są osoby, które zarejestrowały się na przedmioty w fazie I rejestracji.

Przypominamy:

 • Istnieje podział na zajęcia tzw. "starego trybu" (jest to tryb kontynuacji, dla osób, które rozpoczęły zajęcia przygotowania pedagogicznego przed r. akad. 2012/2013) i "nowego trybu" (obowiązkowy dla osób rozpoczynających zajęcia przygotowania pedagogicznego od r. akad. 2012/2013);
 • Dla zajęć "starego trybu" kursy Pedagogika i Psychologia są kursami całorocznymi i konieczne jest zrealizowanie kursów zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Emisja głosu, Pedagogika WARSZTAT oraz Psychologia WARSZTAT są kursami jednosemestralnymi.
 • Dla zajęć "nowego trybu", w semestrze letnim, studenci wybierają zajęcia z Pedagogiki i Psychologii przygotowujące do określonego etapu edukacyjnego lub do obu etapów równocześnie.
 • Zajęcia z Emisji głosu w "nowym trybie" nie są obowiązkowe.

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ prosimy kierować na adres spuj.usos@uj.edu.pl . Prosimy również informować, jeżeli po wyczerpaniu miejsc w grupach, będą jeszcze osoby, które chciałyby realizować poszczególne zajęcia.

Po zakończeniu rejestracji istnieje możliwość dopisania do grup zajęciowych wyłącznie po uzyskaniu zgody prowadzącego. W takim wypadku należy przekazać komplet danych prowadzącemu, który zgłosi studentów do zapisania w systemie USOS.

Rezygnacja z zajęć możliwa jest do końca 2. tygodnia semestru. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie Studium Pedagogicznego UJ (w zakładce USOS, dla studentów).

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.01.2013 Zapisy na opcje dla I roku filologii germańskiej na semestr letni 2012/13

Rejestracja trwa od 15.01.2013 od godz. 10:00 do 21.01.2013

kod rejestracji : WF-IFG-L-12/13

Treść: Rozalia Kutrybała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.01.2013 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze letnim 2012/13

Kod rejestracji - WMI.IM/M-12/13L

1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia w roku akademickim 2012/13)

2. Terminy rejestracji :

 • I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie bez względu na fakt, czy przedmioty na które się rejestrują są dla nich obowiązkowe, czy nie

  od 24 stycznia 2013 godz. 08:00 do 28 stycznia 2013 godz. 23:59

 • II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 1 lutego 2013 godz. 08:00 do 4 lutego 2013 godz. 23:59

 • III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 15 lutego 2013 godz. 08:00 do 19 lutego 2013 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje. Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta. Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2013 Cykle wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację dwóch cyklów wykładów otwartych:

I. Cykl "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie" składa się z następujących wykładów:

 1. Katalogi BJ dostępne w Internecie
 2. Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ
 3. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 4. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych
 5. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 6. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 7. Strategie wyszukiwania
II. Cykl "Ars Quaerendi Extra: Zbiory Specjalne Biblioteki Jagiellońskiej – zasady wyszukiwania, udostępniania oraz charakterystyka kolekcji" składa się z następujących wykładów:
 1. Kolekcje i zasady zamawiania materiałów z Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
 2. Kolekcje i katalogi Oddziału Rękopisów
 3. Kolekcje i katalogi Oddziału Muzycznego
 4. Kolekcje i katalogi Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 5. Kolekcje i katalogi Oddziału Starych Druków
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej:
http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ1.php

Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2013 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 19.01.2013 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2012/2013 semestr letni. Termin rejestracji od 19.01.2013 r. godz. 06.00 do 25.02.2013 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2013 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

19.01.2013 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 20012/13. Tak jak poprzednio, odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 19 do 31 stycznia 2013. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 7 do 17 lutego 2013.
 3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 20 lutego do 25 lutego 2013.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 18 marca 2013.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab., prof. UJ Jerzy Zachorowski
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.01.2013 Pomoc materialna dla studentów UJ w II semestrze roku akademickiego 2012/2013

Informujemy, iż studenci zamierzający ubiegać się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 są zobowiązani do złożenia wniosku. Po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb, należy dostarczyć wydrukowany wniosek do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Rejestracja wniosków w systemie USOSweb będzie dostępna od 7 stycznia 2013 r. od godz. 16:00 do 31 stycznia 2013 r. do godz. 23:59.

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013, których sytuacja rodzinna i materialna w semestrze letnim nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym składają oświadczenie, że złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem fatycznym. Oświadczenie to jest częścią generowanego z systemu wniosku o stypendium socjalne.

Konieczność dołączenia do wniosku pełnej dokumentacji dotyczy wyłącznie studentów, którzy po raz pierwszy w danym roku akademickim będą ubiegać się o stypendium socjalne. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku):

http://www.uj.edu.pl/documents/10172/1417238/zarz_72_2012.pdf

Jeśli sytuacja rodziny studenta uległa zmianie, tzn. nastąpiła zmiana liczby członków rodziny studenta lub zmieniła się sytuacja materialna rodziny studenta (utrata lub uzyskanie dochodu w stosunku do roku 2011), należy zmienić w systemie USOSweb "Oświadczenie o dochodach". Konieczność zmiany "Oświadczenia o dochodach" należy zgłosić u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Złożone w semestrze zimowym oświadczenie o dochodach powinno być cofnięte do poprawy i po wprowadzeniu zmian ponownie zatwierdzone, wydrukowane i dołączone do wniosku o stypendium socjalne składanego w semestrze letnim.

Treść: Małgorzata Matyjaszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.12.2012 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2012/2013 zobowiązani są w dniach od 07.01.2013r. do 13.01.2013r. do elektronicznej rejestracji na egzamin. W związku z brakiem obowiązku posiadania indeksu na UJ, niedokonanie rejestracji spowoduje niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).

Pozostałe Języki z p. Anną Sanią (anna.sania@uj.edu.pl)

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.11.2012 Zapisy na zajęcia w zakresie nauk klinicznych

Uwaga studenci IV i V roku studiów kierunku lekarskiego w roku akademickim 2012/2013 !

Od dnia 5.12.2012 r. (środa) od godz. 9.00 do dnia 12.12.2012 r. (środa) do godz. 23.00 uruchomione zostają zapisy na zajęcia w zakresie nauk klinicznych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Zapisu należy dokonać do konkretnej jednostki (wg listy zamieszczonej w systemie USOS), w której realizowane będą zajęcia.

Nie dokonanie zapisu na w/w zajęcia w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem w roku akad. 2012/2013

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Treść: Anna Groń
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.11.2012 "Tydzień Jakości Kształcenia" na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wkrótce rozpocznie się TYDZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Uniwersytecie Jagiellońskim
Termin: 26-30.11.2012
Organizator: koordynatorzy lokalni (wybrani spośród pełnomocników dziekanów ds. ewaluacji jakości kształcenia i członków Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia) we współpracy ze studentami i doktorantami oraz Zespół ds. analiz jakości kształcenia we współpracy z Biurem Karier, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów i Kołem Naukowym "Strateg"
Kontakt: jakosc@uj.edu.pl

26 listopada rozpocznie się na Uniwersytecie Jagiellońskim Tydzień Jakości Kształcenia (TJK). To pięciodniowe wydarzenie, adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Jego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych i dyskusja na ich temat. Tydzień Jakości Kształcenia jest organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy. Będzie realizowany na dwóch poziomach - przez pierwsze cztery dni na poziomie lokalnym, wydziałów lub instytutów, a w ostatnim dniu na poziomie centralnym (wtedy odbędzie się konferencja zamykająca TJK). Więcej informacji, w tym m.in. opis lokalnych wydarzeń i formularz rejestracji na konferencję, jest dostępnych na stronie internetowej: http://www.jakosc.uj.edu.pl/tjk2012.

Treść: Agnieszka Bernas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.10.2012 Podpisywanie aneksów przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Wszyscy studenci niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012, jak również studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012, proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 16 listopada 2012 r. do sekretariatów swoich jednostek w celu podpisania aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Wszystkie Wydziały we własnym zakresie ustalają wewnętrzne harmonogramy podpisywania aneksów ze studentami, w związku z tym studenci zobowiązani są stosować się do ustalonych w ten sposób terminów.

Treść: Aleksandra Jankowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.10.2012 Obowiązek składania oświadczeń przez studentów I i II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz studenci, którzy rozpoczęli studia od 1 października 2012 r., proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 31 października 2012 r. do sekretariatów swoich jednostek w celu złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207 poz. 1235) Oświadczenia będą dostępne dla Państwa w systemie USOSweb od 11 października 2012 r. Wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć we właściwym sekretariacie studenckim.
W tym roku akademickim studenci wypełniają jedynie punkt 1 i 2 oświadczenia w następujący sposób:
 1. Punkt pierwszy oświadczenia wypełniają studenci studiów stacjonarnych, którzy:
  - rozpoczną studia w roku akademickim 2012/2013, tj. od 1 października 2012 r. bez względu na to czy jest to ich pierwszy, drugi czy kolejny kierunek studiów,
 2. Drugi punkt oświadczenia wypełniają studenci kierunku studiów stacjonarnych, którzy:
  - rozpoczęli studia stacjonarne w roku akademickim 2011/2012 i zaliczyli pierwszy rok studiów,
  - przerwali pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012 a w roku akademickim 2012/2013 ponownie podjęli studia na pierwszym roku studiów.

Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako rezygnacja z uprawnienia do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

Jak wypełnić oświadczenie?
Po zalogowaniu do systemu USOSweb oświadczenie można odnaleźć w module DLA STUDENTÓW. Należy kliknąć w menu po lewej stronie opcję: MOJE STUDIA -> wnioski (tak samo, jak w przypadku wniosków stypendialnych). Na stronie wyświetli się lista możliwych do złożenia wniosków. Należy wybrać pozycję "Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat." Kliknij "złóż wniosek".

Treść: Justyna Kuca
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.10.2012 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne – rok akademicki 2012/2013 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2012/13 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych).
Rejestracja zakończy się w dniu 31 października br. o godz. 22.00
Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2012/13.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.10.2012 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2012/2013 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia

W dniu 16 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2012/13 dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia.
Rejestracja zakończy się w dniu 25 października br. o godz. 22.00

Studenci ze specjalizacji językoznawstwo stosowane rejestrują się na wszystkie przedmioty obligatoryjne i opcyjne, natomiast studenci ze specjalizacji przekłądoznawczej rejestrują się na wszystkie przedmioty obligatoryjne i wybierają jedną z dwóch oferowanych opcji.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2012 Dodatkowa rejestracja na przedmioty dla studentów I roku studiów II stopnia Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

W dniach 10-12 października zostaje uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty dla studentów I roku studiów II stopnia Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Treść: Monika Kaczmarska-Skoczylas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2012 Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies w semestrze zimowym zostanie uruchomiona 9 października 2012 r. o godz. 9.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 11 października 2012 r. o godz. 14.00.

W przypadku rezygnacji studenci i studentki będą mogli wyrejestrować się z kursów do dnia 18 października 2012 do godz. 14.00.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane o uważne zapoznanie się z regułami obowiązującymi w trakcie rejestracji. Poniżej zamieszczamy instrukcję w j. angielskim.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Baran baran@ces.uj.edu.pl

Registration for courses at the Centre for European Studies in the autumn semester 2012/13 will take place during the period: 9th October , 9 a.m. – 11th October, 2 p.m. online at http://www.usosweb.uj.edu.pl/ .

On-line registration serve as a formal declaration for courses that must be complete.

Please note that registration in this system does not automatically guarantee you a place in the course. All courses are intended principally for the students enrolled in the programmes taught at the Centre for European Studies in ul. Garbarska 7a, and these students have priority during the registration process. A first-come, first-served system applies, and international students enrolled at the Institute of European Studies have priority over students enrolled elsewhere. Places will then be decided based on time of online registration and one day after the registration will finish students should check at their USOS account whether they have been accepted to the class or not.

Other students registered at the Jagiellonian University, including Erasmus/Socrates and other international exchange students, may register for the courses (which can only be taken for credit, not audited) providing that:

 • There is sufficient space – a maximum class size applies
 • They undertake to actively participate in class and complete the required coursework, readings and preparation, as prescribed in the course syllabus

Withdrawal: Students who decide not to attend a course in which they are enrolled must withdraw online at https://www.usosweb.uj.edu.pl by October 18 at 2pm at the latest. Please be advised that NZAL (niezaliczenie = fail) will be entered in the student’s records if he/she will not withdraw and will not take the final exam.

Students who are not given a place should check the course registration list in the USOS system to see whether a spot became available before the abovementioned deadline for withdrawal (October 18 at 2pm). If a place becomes available they may request to register for the course in person at the CES office.

Students not registered on the CES programmes at Garbarska may not take more than three of the CES courses. In case you have registered for more than three courses during the registration period please choose only three that are your interest and priority and withdraw from the remaining (above three chosen courses) courses by October 18 at 2 p.m. :

 1. EU Foreign and Security Policy: EuroAtlantic Security at the Begining of the 21st Century – 30h, 4.5 ECTS
  Senator Bogdan Klich
  Mon 14.15 – 17.15 (Auditorium Maximum)
 2. EU Institutions and Decision-Making Process – 60h, 9 ECTS
  dr Marcin Marcinko, dr Rafał Riedel, mgr Olga Brzezińska
  Tue 14.10 – 15.50 and Fri 12.00 – 14.15 (Auditorium Maximum)
 3. European Integration Theory and Practice – 30h, 4.5 ECTS
  dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
  (CHANGE) Wed 16.00 – 17.50 (Garbarska 7a, r.10)
 4. Finances in the EU – 60h, 9 ECTS
  prof. dr hab. Jolanta Zombirt
  Tue 16.00 – 18.00 and Thu 18.15 – 20.15 (Auditorium Maximum)
 5. Foreign and International Relations in CEE – 60h, 9 ECTS
  dr Magdalena Góra, mgr Natasza Styczyńska
  Fri 8.30 – 10.00, 10.15 – 11.45 (Auditorium Maximum)
 6. Introduction to European Jewish Religion, Culture and Society – 30h, 4.5 ECTS
  prof. Jonathan Webber
  Thu 15.00 – 16.25, 16.35 – 18.00 (Garbarska 7a, r.10)
  FIRST CLASS – 11.10.2012
 7. Political and Social History of 20th Century CEE – 60h, 9 ECTS
  dr hab. Jakub Basista
  Mon 12.00 – 14.00 and Tue 12.00 – 14.00 (Auditorium Maximum)
 8. On Russian Thought on Europe – 30h, 4.5 ECTS
  Prof. dr hab. Czesław Porębski
  Mon 17.30 – 19.00 (Auditorium Maximum)
 9. Visegrad Countries in the Transforming EU – 30h, 4.5 ECTS
  dr Magdalena Góra, dr Katarzyna Zielińska
  Fri 14.30 – 17.45 (Auditorium Maximum)

Venues:

 • Auditorium Maximum:
  Sala Konferencyjna (Mon – Thu) (Level 2)
  Aula Mała (Fri) (Level 0)
 • On the following dates there are no classes at Auditorium Maximum: October 4-5 and 18-19 as well as December 6-7 and 10. During the listed dates classes will be taught at Garbarska 7a, room 5.

Please regularly check the MA Daily Schedule, available at www.ces.uj.edu.pl, for any changes and updates. Only last minute changes will be communicated by email.

For further details please refer to www.ces.uj.edu.pl.

All questions please address to Ela Baran at baran@ces.uj.edu.pl.

Treść: Elżbieta Baran
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2012 Warsztaty cykliczne "Ars Docendi"

Październik 2012/2013 - rusza kolejna edycja warsztatów dydaktycznych Ars Docendi !

Pragniemy poinformować, iż z końcem października 2012/2013 startują po raz kolejny warsztaty cykliczne "Ars Docendi". Warsztaty te skierowane są do doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UJ i służą poszerzeniu i aktualizacji wiedzy uczestników w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Warsztaty podzielone są na dwie grupy liczące maksymalnie po 24 uczestników. Planowane rozpoczęcie warsztatów to 24 października (dla obu grup). Zajęcia będą się odbywać w środy (jedno spotkanie we wtorek) w godzinach 15:45 – 17:30 pierwsza grupa oraz 17:45 – 19:30 druga grupa. Zajęcia w większości odbędą się w sali nr 30 Collegium Novum UJ (I piętro) ul. Gołębia 24 oraz w siedzibie Centrum Zdalnego Nauczania UJ, Rynek Główny 8. Zakończenie warsztatów planowane jest na 13 lutego 2013 r.

Zapisy

Zapisy dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych będą się odbywały drogą e-mail, zgłoszenia należy przesyłać na adres dorota.maciejowska@uj.edu.pl w dniach 8 – 12 października 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia dla doktorantów odbędą się w systemie USOS w dniach od 15 października 2012 r. od godz. 10:00 do dnia 17 października 2012 r. do godz. 14:00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.10.2012 II tura rejestracji na wpisy na fakultety dla studentów studiów stacjonarnych w IAISP

W dniach 3.10.2012 (godz.: 9:00)7.10.2012 (godz.: 23:00) zostanie uruchomiona II tura rejestracji na wpisy na fakultety dla studentów studiów stacjonarnych w IAISP.
IAISP-SUM-12-13Z
IAISP-STAC.-12/13Z
W tym okresie nie będzie można się wypisać a jedynie wpisać.

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.10.2012 Rejestracja w Instytucie Kultury dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia moduł: zarządzanie kulturą oraz zarządzanie mediami

Terminy rejestracji : rozpoczęcie 03.10.2012 godzina 8.00 do 07.10.2012 do godziny 23.00
kod rejestracji WZ.IK-12/13-Ist.ZKM studenci studiów stacjonarnych
kod rejestracji WZ.IK-12/13-Ist.nZKM studenci studiów niestacjonarnych

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.10.2012 Druga tura rejestracji na fakultety dla studentów amerykanistyki, tryb niestacjonarny

Informujemy, że w dniach od 3 do 7 października rusza druga tura rejestracji na fakultety dla studentów amerykanistyki, tryb niestacjonarny (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych). Druga tura jest skierowana szczególnie dla tych osób, którzy wpisali się na na studia z końcem września oraz dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze się zapisać.

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2012 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach

Rejestracja na przedmioty do wyboru przewidziane w semestrze letnim roku ak. 2012/13 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach rusza jutro, tj. 2.10.2012 o godzinie 8.00 i potrwa do 8.10.2012.

Treść: Małgorzata Czarnik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2012 Rejestracja w Instytucie Pedagogiki dla I roku studiów pierwszego stopnia stopnia i I roku studiów drugiego stopnia

Instytut Pedagogiki UJ - REJESTRACJA na przedmioty w USOSweb dla I roku studiów pierwszego stopnia stopnia i I roku studiów drugiego stopnia- I semestr 2012/13
Rejestracja na zajęcia WPP (warsztaty pracy pedagoga – należy się rejestrować na WSZYSTKIE przedmioty z wybranego modułu WPP), przedmiot w języku obcym (tylko dla II stopnia) oraz seminaria magisterskie (tylko dla II stopnia) - odbędzie się w terminie od 3 października (od godz. 22.00) do 7 października (do godz. 22.00).
Przedmioty, na które się Państwo rejestrują, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów. Przy rejestracji na WPP pomocny będzie wykaz modułów WPP – do pobrania ze strony internetowej Instytutu Pedagogiki UJ www.pedagogika.uj.edu.pl zakładka Nowe Plany Studiów. Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2012 IV tura rejestracji na kursy dla kierunków Etyka, Kognitywistyka

Instytut Filozofii informuje, iż IV tura rejestracji na kursy w roku akademickim 2012/13 dla kierunków Etyka, Kognitywistyka odbywać się będzie w dniach 02 października 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 15 października 2012 r. do godz. 23.00

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2012 Rejestracja na zajęcia z wykładowym j. angielskim oferowanych przez MISH w module Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences w semestrze zimowym 2012/13

Rejestracja na zajęcia z wykładowym j. angielskim oferowanych przez MISH w module Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences w semestrze zimowym 2012/13.
Rejestracja na zajęcia z wykładowym językiem angielskim modułu IPHSS będzie otwarta od godz. 10.00 01.10.2012 do 19.00 10.10.2012 r. W przypadku problemów z uprawnieniami do rejestracji należy kontaktować się z biurem MISH anna.stadnicka@uj.edu.pl

Winter semester 12/13 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.
Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) opens on Monday, October1st at 10 A.M. and lasts until OCtober, 10th 7 P.M. In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

(Please note that students with more than 3 absences may be removed from the list of registered participants)

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.09.2012 Nowy system informatyczny do obsługi rozrachunków z tytułu usług edukacyjnych

W związku z wdrożeniem w UJ nowego systemu informatycznego do obsługi rozrachunków z tytułu usług edukacyjnych od dnia 1 października 2012 ulegają zmianie numery indywidualnych kont bankowych do opłat za studia.

Nowe numery kont bankowych znajdą Państwo w USOSWEB dnia 1 października.

Wszystkie wpłaty za studia wniesione do 30 września 2012 na obecne konta wirtualne zostaną zaksięgowane,
od 1 października 2012 prosimy o wpłaty na nowe numery kont wirtualnych.

Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.09.2012 Cykl wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie".

Cykl składa się z następujących wykładów:

 1. Katalogi BJ dostępne w Internecie – czyli jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać własne konto czytelnicze w tym katalogu oraz jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne książki wydane do 1949 r.
 2. Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – czyli jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ publikacji na określony temat (jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki)
 3. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie – czyli jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z czasopism polskich od 1996 r.); jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest konkretna książka lub czasopismo zagraniczne
 4. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych – czyli jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych)
 5. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ – czyli jak szukać zagranicznej literatury w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych
 6. Polskie bibliografie i informatory w Internecie – czyli jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie
 7. Strategie wyszukiwania – czyli jak zacząć poszukiwania literatury na dany temat, jak szukać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-6

Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ1.php

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.09.2012 Rejestracji na przedmioty fakultatywne w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki UJ - REJESTRACJA na przedmioty w USOSweb TYLKO dla II i III roku studiów pierwszego stopnia stopnia i II roku studiów drugiego stopnia- I semestr 2012/13.
(UWAGA: rejestracja dla I roczników rozpocznie się 3 października 2012).
Rejestracja na zajęcia fakultatywne, lektoria oraz wykład monograficzny w I semestrze 2012/2013 odbędzie się w terminie od 29 września (od godz. 18.00) do 7 października (do godz. 22.00).
Przedmioty, na które się Państwo rejestrują, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów.
Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.

Uwaga!
Studenci I roku studiów pierwszego stopnia (LIC) oraz I roku drugiego stopnia (SUM) rejestrować się będą w USOSweb dopiero po spotkaniu z opiekunami roczników – 3 października 2012.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja na zajęcia opcyjne – semestr zimowy 2012/2013 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 1 października br. o godz. 6.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej rejestracja na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2012/2013 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych).
Rejestracja zakończy się w dniu 15 października br. o godz. 22.00
Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2012/13.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym (zarówno jednosemestralne jak i całoroczne) rozpoczyna się w dniu

1 października 2012 r. o godz. 20.00
kończy się 13 października 2012 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych II st. filologia germańska


WF-IFG-MN-W-12/13Z Rejestracja na przedmioty do wyboru - 12/13Z studia niestacjonarne II st - sp. naucz. i transl.
WF-IFG-MNT-12/13Z Rejestracja na seminaria magisterskie - 12/13Z studia niestacjonarne II st.- sp. translatorska
WF-IFG-MNN-12/13Z Rejestracja na seminaria magisterskie- 12/13Z studia niestacjonarne II st. - sp.nauczycielska

Rejestracja w terminie od 28.09.2012 godz. 10.00 do 30.09.2012 godz. 20.00

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 III tura rejestracji na kursy w roku akademickim 2012/13 dla kierunków Filozofia, Kognitywistyka oraz Etyka

Instytut Filozofii informuje, iż III tura rejestracji na kursy w roku akademickim 2012/13 dla kierunków Filozofia, Kognitywistyka oraz Etyka odbywać się będzie w dniach 24 września 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 30 września 2012 r. do godz. 23.00

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2012/2013

Obowiązują fakultety wg planu studiów na rok 2012/2013.

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb w terminie od 27.09.2012 godz. 12.00 do 03.10.2012 godz.23.00 (tryb stacjonarny i niestacjonarny). Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetu i zapis, gdyż po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2012 /2013.

Nie dotyczy studentów I roku.

Treść: Magdalena Kubik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Zapisy na specjalizacje dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunku dietetyka II rok studia II stopnia w roku akad. 2012/2013

Obowiązują specjalizacje wg planu studiów na rok 2012/2013.

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybraną specjalizację drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb w terminie od 27.09.2012 godz. 12.00 do 30.09.2012 godz.23.00. Wybierając specjalizację kliniczną studenci dokonują wpisu na ćwiczenia i wykłady z Leczenia żywieniowego. Specjalizacja populacyjna wymaga zapisu na seminaria i wykłady z Żywienia niemowląt. Wszelkie zmiany specjalizacji na inną możliwy tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór specjalizacji i zapis, gdyż po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru specjalizacji zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2012 /2013.

Treść: Magdalena Kubik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze zimowym i letnim 2012/13

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów V-go roku matematyki (zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów)

Terminy rejestracji :
Bezpośrednio na przedmioty i do grup
od 27 września 2012 do 15 października 2012

Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI-DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI-DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Treść: Dagmara Waszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja dla studentów III - V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na przedmioty i do grup

Rejestracja dla studentów III - V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na przedmioty i do grup(grupy w semestrze zimowym) na r.a.2012/2013

Studenci III - V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rejestracja na przedmioty tj. wykłady i grupy ćwiczeniowe na rok akademicki 2012/2013.
III rok: Termin rejestracji: od 25.09.2012, godz. 12:00 do 27.09.2012, godz.2200 .
IV rok: Termin rejestracji: od 25.09.2012, godz. 12:15 do 27.09.2012, godz.2200
V rok: Termin rejestracji: od 25.09.2012, godz. 12:30 do 27.09.2012, godz.2200

Kody rejestracji:
III rok - WZ.IPS-MDW-3_12/13
IV rok - WZ.IPS-MDW-4_12/13
V rok - WZ.IPS-MDW-5_12/13

PODPIĘCIA

Wszystkie przedmioty należy podpiąć do programu i etapu w zakładce DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> podpięcia.

NIE MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ / NIE MAM KOSZYCZKA Z ZIELONĄ STRZAŁKĄ

Proszę zapoznać się z informacjami w zakładce Pomoc->Rejestracje.

Podczas rejestracji pojawia się błąd oraz informacja o blokadzie z powodu dedykacji.

Prosimy o skontrolowanie dedykacji przedmiotu. Tylko studenci wpisani na program i rok zgodny z dedykacjami mogą się zapisywać na dany przedmiot.
Jak sprawdzić dedykacje? : Należy kliknąć w ikonkę 'zapełnienie grup' obok ikony koszyka. W kolumnie 'Dedykacje' można odnaleźć listę programów i etapów. Na końcu listy znajduje się kwadracik z trzema kropeczkami. Po najechaniu na niego kursorem pojawia się okienko z wyjaśnieniem kodów.

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów.

 • III rok – zapisy na lektorat tylko przez USOSweb ogłasza i nadzoruje JCJ UJ.
Plan studiów oraz harmonogram na semestr zimowy 2012/2013 znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Zapisy na zajęcia w Instytucie Historii

Zapisy na zajęcia w Instytucie Historii odbędą się od 21 września do 15 października:
 • Od 21 września (od godziny 15:00) II rok SUM i III rok licencjat
 • Od 25 września (po migracji danych USOS) I rok SUM i II rok licencjat
 • Od 27 września (po migracji danych USOS) I rok licencjat
Typ rejestracji - bezpośrednia do grup

Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2012 Rejestracja w Instytucie Orientalistyki

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i wykłady monograficzne w Instytucie Orientalistyki dla studentów Filologii Orientalnej, Specjalność: Arabistyka, Turkologia, Iranistyka oraz Indianistyka rozpocznie się 21 września 2012 r. od godz. 8.00, a zakończy 12 października 2012 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
STUDENCI I roku studiów I stopnia: IO-N-1st-12/13z
STUDENCI II i III roku studiów I stopnia: IO-FO-1st-12/13z
STUDENCI I roku studiów II stopnia: IO-N-2st-12/13z
STUDENCI II i III roku studiów I stopnia: IO-FO-2st-12/13z
Wykłady monograficzne prowadzone przez Prof. Normana Daviesa dla Studentów Arabistyki: IO-FO-MON-12/13Z

Treść: Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.09.2012 Rejestracja dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 26 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa Rejestracja na seminaria literackie i językoznawcze dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 28 września br. o godz. 22.00.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.09.2012 Rejestracja w Instytucie Socjologii

Rejestracja w Instytucie Socjologii na zajęcia w roku akademickim 2012/13 odbędzie się od 26.09 (środa) godz.9:00 do 5.10 (piątek) godz. 23.55.

Treść: Marta Warat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.09.2012 Rejestracja na seminaria dla studentów z informatyki analitycznej

24 września 2012 roku zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów z informatyki analitycznej.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2012 Rejestracja w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 24.09.2012 (godz. 9:00) do 30.09.2012 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje na fakultety ( studia stacjonarne ):
STUDENCI I roku studiów I stopnia - IAISP-STAC.-12/13Z
STUDENCI I roku studiów II stopnia - IAISP-SUM-12-13Z
Dla studentów kulturoznawstwa dostępne są ww. rejestracje.

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 24 września 2012 r. od godz. 8.00, a zakończy 8 października 2012 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 8 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 9. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 10. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 25 października 2012 r. w Sekretariacie.

Studenci III roku (2012/13 ) – rejestracja na seminaria licencjackie również odbędzie się przez USOS. UWAGA! Rejestracja na seminaria będzie od roku akad. 12/13 odbywać się co semestr.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia będzie uruchomiona od 29 września 2012 r.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2012 Dodatkowa rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów stacjonarnych I stopnia Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach

19 - 20.09.12 - rusza dodatkowa rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów stacjonarnych I stopnia Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach.

Treść: Małgorzata Czarnik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.09.2012 Rejestracja w Instytucie Archeologii

Zapisy przez USOSweb na zajęcia w roku akademickim 2012/2013 rozpoczną się 21 września (piątek), a zakończą 15 października (poniedziałek) 2012 roku.
W dniach 22-26 października 2012, będzie można dokonywać korekt i przeprowadzać zmiany w zapisach na kursy.
Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane .
Informujemy, że każdy przedmiot zadeklarowany, a nie zrealizowany musi być powtórzony i opłacony ( Regulamin studiów ).
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Archeologii UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do 31 października 2012 do sekretariatu IA UJ.

Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2012 Rejestracja na przedmioty z kierunku: neurobiologia dla studentów neurobiologii oraz I roku SMP

W dniu 17 września 2012 r. rozpocznie się rejestracja na przedmioty z kierunku: neurobiologia dla studentów neurobiologii oraz I roku SMP.

Zostanie ona przeprowadzona w poniższych terminach:

 • I etap od 17.09.2012 od godz. 09:00 do 07.10.2012 do godz. 23:00 – jest to rejestracja bezpośrednia do grup i dotyczy kursów zarówno z semestru zimowego, jak i letniego w roku akademickim 2012/2013.
 • II etap planowany jest od 11.02.2013 od godz. 09:00 do 24.02.2013 do godz. 23:00 – uzupełniająca rejestracja na kursy z semestru letniego.

Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2012 Rejestracja na zajęcia dla kierunków Geologia oraz Biologia i geologia (część geologiczna)

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia trwa od godz. 9.00 w dniu 17 września do godz. 3:59 w dniu 28 września 2012. Dokonując zapisów na zajęcia należy kierować się programem i planem studiów na rok ak. 2012/13 dostępnymi pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/node/426 Po zarejestrowaniu się, należy podpiąć wszystkie kursy pod program oraz etap, a następnie wydrukować deklarację przedmiotów.

Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2012 Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej drugiego stopnia

18 września 2012 roku zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej z pierwszego i drugiego roku drugiego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.09.2012 Rejestracja studentow I roku Wydziału Lekarskiego do grup dziekanatowych

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekańskich odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

W dniu 17 września 2012 (poniedziałek) godz. 9:00 uruchomiona zostaje pod adresem: http://www.usosweb.uj.edu.pl obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS. Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb, które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 24 września 2012 (poniedziałek) do godz. 23:00.

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

Rejestracja (WL-12/13-GRDZ)

Studenci I roku dokonują zapisu na Ćwiczenia i Wykład poszczególnych przedmiotów determinujących wybór grupy dziekanatowej wg. następujących zasad:

 • kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia z embriologią (WL-L1.Anat.Emb.)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią (WL-D1.Hist.Cyt.)
 • kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka (WL-T1.Anat.Czł.)
 • kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia (WL-T4.Socj.Żyw.)

Nie dokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOS będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Treść: Wiesław Pyrczak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.09.2012 Rejestracja na przedmioty z katalogu biologii

Rozpoczyna się rejestracja (WBNZ-12/13) w systemie USOSweb na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ) dla studentów na studiach stacjonarnych I, II stopnia i 5-letnich magisterskich kierunków:
 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Ochrona Środowiska
 • Neurobiologia

Zostanie ona przeprowadzona w następujących terminach:

 • I etap od 15.09.2012r. od godz. 9:00 do 07.10.2012r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2012/13). W terminie od 09.10.2012r. do 15.10.2012r. będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.
 • II etap planowany jest w terminie od 11.02.2013r.od godz. 9:00 do 24.02.2013r. do godz. 23:00 (uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim). W terminie od 26.02.2013r. do 28.02.2013r. będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce "Pomoc".
Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 31 października 2012r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 14 marca 2013r.

Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc ;
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał dziekanat.

Powtarzanie przedmiotu
Wpisu studentów biologii dokonuje Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Specjalność: biologia sądowa
Studentów, którzy będą realizowali kursy do specjalności biologia sądowa prosimy o złożenie deklaracji przedmiotów do dziekanatu dopiero po zakwalifikowaniu na specjalność. Rejestracja zostanie dokonana przez dziekanat.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w II turze rejestracji.

Rejestracja na pracownie specjalizacyjne, seminaria i prace dyplomowe z semestru letniego zostanie uruchomiona w II turze rejestracji.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.09.2012 Rejestracja dla studentów filologii szwedzkiej

 • WF-IFG-FSZ-NID-12/13 Rejestracja na niderlandzki - II stopień filologia szwedzka 1 rok
 • WF-IFG-FSZ-NOR-12/13 Rejestracja na norweski - II stopień filologia szwedzka
 • WF-IFG-FSZ-OP-12/13Z Rejestracja na opcje - filologia szwedzka
 • WF-IFG-FSZ-SEM-12/13 Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok
rejestracja w terminie : 17.09.2012 (poniedziałek)od godz. 10.00 do 21.09.2012 (piątek) godz. 15.00.

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.09.2012 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

23.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz lektoraty dla studiów niestacjonarnych.
25.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty.
27.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na seminaria.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 15.10.2012 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 15.10.2012 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

22.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne.
24.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz lektoraty dla studiów niestacjonarnych.
26.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe i specjalizacyjne.
28.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na ćwiczenia obligatoryjne oraz warsztaty.
29.09.2012 r. o godz. 8:00 - Rejestracja na seminaria i proseminaria.
10.10.2012 r. o godz. 20:00 – Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych na ćwiczenia przeznaczone dla studentów stacjonarnych.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 15.10.2012 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 15.10.2012r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.

UWAGA!! Rejestracja na zajęcia zostanie zamknięta 09.10.2012 r. o godz. 23:59 i będzie ponownie otwarta 10.10.2012 r. o godz. 20:00.

Treść: Marta Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.09.2012 Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej z drugiego roku drugiego stopnia

13 września 2012 roku zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej z drugiego roku drugiego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.09.2012 Rejestracja na lektoraty na rok akademicki 2012/2013 - studia doktoranckie

W roku akademickim 2012/2013 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS, do grup lektoratowych  oraz na kursy modułowe. Rejestracją objęci są doktoranci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2012/2013. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty, przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas doktorant nie otrzymał powyższych danych powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki, ponieważ bez identyfikatora i hasła USOSweb rejestracja elektroniczna na lektoraty nie będzie możliwa. Po zalogowaniu się w serwisie USOS doktorant wybiera grupę językową spośród wszystkich dostępnych na Jego/Jej kierunku studiów. Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, doktorant wykorzystuje przyznane mu żetony (1 żeton=1 godzina zajęć).
Zapisy: 

04.X.2012 od godziny 8.00 do 08.X.2012 do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy kontaktować się z p. Anną Sania (anna.sania@uj.edu.pl) lub p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl) z Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.09.2012 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2012/2013 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2012/2013.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki, bowiem bez identyfikatora i hasła USOSweb rejestracja elektroniczna na lektoraty nie będzie możliwa. Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę językową na odpowiednim poziomie. Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony (1 żeton = 1 godzina zajęć).

ZAPISY

I TURA:

od 24.09.2012 r. od godziny 8.00 do 01.10.2012 r. do godziny 23.00

II TURA:

od 04.10.2012r. od godziny 8.00 do 10.10.2012r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy kontaktować się z p. Anną Sania (anna.sania@uj.edu.pl) lub p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl) z Jagiellońskiego Centrum Językowego. Zagubione hasło można odzyskać w macierzystym sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie studenta.

W II turze rejestracji będzie możliwość zarejestrowania się na kursy tematyczne przygotowane dla studentów II stopnia. Kursy te będą również dostępne dla wszystkich zainteresowanych studentów, posiadających żetony do wykorzystania.

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.09.2012 Rejestracji na kursy obowiązkowe dla kierunku Etyka

Instytut Filozofii informuje, iż II tura rejestracji na kursy obowiązkowe w roku akademickim 2012/13 dla kierunku Etyka odbywać się będzie w dniach 10.09.2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 15.09. 2012 r. do godz. 23.00.

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.09.2012 Rejestracja dla filologii germańskiej

Rejestracja na seminaria magisterskie i przedmioty do wyboru dla I roku studia stacjonarne II stopnia - od 15.09.2012 godz. 10:00 do 24.09.2012 godz. 15:00.

Treść: Rozalia Kutrybała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.09.2012 Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2012/2013

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 10 września 2012 r. Zapisów można dokonać na stronie zapisy.usos.uj.edu.pl

W roku akademickim 2012/2013 – w semestrze zimowym – odbędą się następujące kursy:

 • O starożytnych panaceach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji – dr hab. Zbigniew Bela, prof. UJ (termin: środy, godz. 15:15 – 16:45 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)
 • Mikroskopowe mechanizmy świata makroskopowego – prof. dr hab. Piotr Petelenz (termin: wtorki, godz. 16:00 – 17:30 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Mała)
 • Środowisko informacyjne nauki – dr hab. Remigiusz Sapa (termin: wtorki, godz. 16:30 – 18:00 – miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2012/13 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady kończone są testem przeprowadzanym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Treść: Agnieszka Piziak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.09.2012 Wybór kursów na rok 2012/13 - Geografia, Biologia i Geografia

Rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i kierunku Biologia i Geografia trwa od 5 września 00:01 do 15 września do godziny 23:59. Obecna rejestracja jest dostępna dla wszystkich studentów za wyjątkiem 1 roku studiów I stopnia w roku akademickim 2012/13.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.09.2012 Zapisy na SEMINARIA I ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE w Katedrze UNESCO

KATEDRA UNESCO: zapisy na SEMINARIA I ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędą się w dniach 21.09.2012 - 28.09.2012.

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.09.2012 Zapisy na OPCJE w Katedrze UNESCO

Katedra UNESCO: zapisy na OPCJE dla I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędą się w dniach 17.09.2012 - 21.09.2012.

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

31.08.2012 I tura rejestracji dla studentów studiów dziennych I stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Drodzy Studenci,

3.09.12 o godzinie 8.00 rano rusza I tura rejestracji na przedmioty do wyboru przez USOSweb.
Proszę pamiętać o wytycznych z Instrukcji, którą otrzymaliście Państwo przy wpisie.
Program studiów znajduje się pod adresem: http://www.film.uj.edu.pl/nowy-program-studiow.

Małgorzata Czarnik

Osoba publikująca: Joanna Hajto

31.08.2012 I etap rejestracji dla studentów I roku studiów II stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

W dniu 03.09.2012 o godz. 8.00 zostanie uruchomiony I etap rejestracji (rejestracja na przedmioty) dla studentów I roku studiów II stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Rejestracja potrwa do 07.09.2012 do godz. 23.59.
Drugim etapem rejestracji będzie wpis do grup o czym zostaniecie Państwo poinformowani osobnym ogłoszeniem na USOSweb oraz na stronie www.filmoznawcy.pl na forum w terminie późniejszym.

Treść: Monika Kaczmarska-Skoczylas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.08.2012 Rejestracja na przedmioty w systemie USOS na semestr zimowy 2012/13 dla studentów porównawczych studiów cywilizacji oraz buddologii

Rejestracja odbywa się w terminie:

10 września 2012 g. 10.00 - 30 września 2012 g. 14.00  

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 30 września, g. 14.00.  

1 października 2012 o godz. 14.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu
 • z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie "zawieszony" (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny w tym etapie)

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej NIE BĘDĄ MOŻLIWE!

W związku z wprowadzeniem dodatkowego etapu rejestracji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PODANIA dotyczące wprowadzania indywidualnych zmian na kontach studentów.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 10 października 2012 o godz. 14.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.  

Rejestrujemy się na kursy semestru zimowego - obowiązkowe i fakultatywne oraz na kursy całoroczne.
Do 31 października zarejestrowane kursy należy podpiąć pod program studiów!  

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC. Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)  

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2012/2013 w systemie usosweb.  

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:  

lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób;
(Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)  

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl  

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Dziękuję
Sabina Hałucha
koordynator USOS w KPSC

Osoba publikująca: Joanna Hajto

31.07.2012 Rejetracja na specjalności dla studentów Instytutu Filozofii

Instytut Filozofii informuje, iż rejestracja na kursy w roku akademickim 2012/13 dla kierunków Filozofia, Kognitywistyka oraz Etyka odbywać się będzie w dniach 01 sierpnia 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 31 sierpnia 2012 r. do godz. 23.00

24.07.2012 Rejetracja na specjalności dla studentów pierwszego roku stosunków międzynarodowych

W związku z nieprzydzieleniem wszystkim studentom odpowiednich uprawnień rejestracja na specjalizację zostanie powtórzona by dać równe szanse wszystkim studentom.

Nowa rejestracja zostanie uruchomiona w USOSweb dnia 01.08.2012 o godz. 08:00 i potrwa do 01.09.2012 godz. 08:00

Limit miejsc na specjalności maksimum - 30 osób.
Podania o przyjęcie na specjalizację po zarejestrowaniu się przez USOsweb należy składać w Sekretariacie INPiSM w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2012 r.

24.07.2012 Rejestracja dla studentów Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 01.08.2012 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy.
Termin rejestracji od 01.08.2012 r. godz. 06.00 do 30.09.2012 r. godz. 23.59.
W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

11.07.2012 Giełda zamiany miejsc w domach studenckich

Wszyscy studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim, ale są niezadowoleni z decyzji WKE mogą zgłosić chęć zamiany miejsca w przyznanym domu studenckim na miejsce w innym domu studenckim. W systemie USOSweb jest uruchomiona ELEKTRONICZNA GIEŁDA ZAMIANY MIEJSC, w ramach której będzie można zamieniać się miejscami bez angażowania w procedurę zamiany Samorządu Studentów i pracowników administracyjnych. Giełda będzie otwarta do 31 sierpnia 2012 r. Aby skorzystać z giełdy, trzeba po zalogowaniu się w systemie USOSweb wypełnić wniosek o nazwie Elektroniczna Giełda Zamiany Miejsc w Akademikach i po wypełnieniu zatwierdzić wniosek. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że:
 1. można złożyć tylko jeden wniosek o zamianę przyznanego miejsca;
 2. w ekranie 2 wniosku należy wybrać dom studencki, na który chcemy się zamienić;
 3. aby można było się zamienić wniosek musi zostać zatwierdzony;
 4. jeśli zamiana nie nastąpiła od razu, wnioskodawca trafia do kolejki oczekujących;
 5. można się wycofać z giełdy zamian przed jej zrealizowaniem wybierając na liście wniosków opcję "Wycofaj wniosek" i potwierdzając swoją decyzję;
 6. jeśli zamiana nastąpi, informacja o zamianie jest widoczna w szczegółach "Wniosku o miejsce w Domu Studenta" i w szczegółach wniosku "Elektroniczna Giełda Zamiany Miejsc w Akademikach";
 7. po realizacji zamiany nie można już wycofać wniosku z giełdy, ale można złożyć kolejny wniosek o zamianę miejsca otrzymanego w wyniku giełdy na inne.

Treść: Małgorzata Matyjaszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.06.2012 Rejestracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu planowany kalendarz rejestracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13. Rejestracja odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy będzie aktywna dla studentów od 27 czerwca 2012 do 16 września 2012. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. W zależności od liczby studentów zapisanych na określony przedmiot, tworzona jest odpowiednia liczba grup ćwiczeniowych.
 3. Rejestracja do grup ćwiczeniowych będzie aktywna od 20 do 26 września 2012. W trakcie tego etapu studenci mogą prosić o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 4. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 01 do 10 października 2012
 5. Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 21.10.2012.
Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.06.2012 Rejestracja na obowiązkowe kursy dla studentów Kognitywistyki

Instytut Filozofii informuje, iż Rejestracja na obowiązkowe kursy w roku akademickim 2012/13 dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia zostaje uruchomiona

19 czerwca 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 30 czerwca 2012 r. do godz. 23.00

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.06.2012 Rejestracja na praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uwaga, Studenci wszystkich lat studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki !

Od dnia 19.06.2012 r. (wtorek) od godz. 9.00 do dnia 15.07.2012 r. (niedziela) do godz. 23.00 uruchomiona zostaje III tura zapisu na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem : http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)
Studenci dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie. III tura rejestracji dotyczy zapisu tylko do grup "Inne miejsca".
Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2011/2012

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.06.2012 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA, specjalność: psychologia stosowana na Moduły specjalizacyjne

W dniu 15.06.2012 rozpoczyna się rejestracja na moduły specjalizacyjne dla studentów obecnego III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na rok akademicki 2012/2013.
Termin rejestracji: od 15.06.2012, godz. 8:00 do 18.06.2012, godz.22:00.

Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13moduły

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
www.ips.uj.edu.pl / studia magisterskie / moduły specjalizacyjne

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.06.2012 Rejestracja na zajęcia fakultatywne w Instytucie Psychologii Stosowanej na rok akademicki 2012/13

PRACOWNIA FAKULTATYWNA DLA II i III ROKU

ZAPISY NA ZAJĘCIA: od godziny 7:30 14.06. (czwartek) - do godziny 20:00 19.06.2012 (wtorek)
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13_fakul

WARSZTATY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ DLA V ROKU

ZAPISY NA ZAJĘCIA: od godziny 7:30 14.06. (czwartek) - do godziny 20:00 19.06.2012 (wtorek)
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13_warszt

WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA IV i V ROKU

ZAPISY NA ZAJĘCIA: od godziny 7:00 14.06 (czwartek) – do godziny 21:00 27.06.2012 (środa)
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13_wykłady

OBÓZ NAUKOWY DLA STUDENTÓW IV i V ROKU

ZAPISY NA ZAJĘCIA : od godziny 7:30 14.06 (czwartek) - do godziny 20.00 26.06.2012 (wtorek)
Kod rejestracji: WZ.IPS-12/13_obóz

Treść: Magdalena Nawalany
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.06.2012 Rejestracja na przedmiot "Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości" w Instytucie Spraw Publicznych

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie.
Termin rejestracji: 08.06.2012 r. (piątek) od godziny 21:00 do 10.06.2012 r. (niedziela) do godziny 23:00.
Kod rejestracji: WZ.ISP-12/13F.II.st2

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.06.2012 Rejestracja na przedmioty fakultatywne w Instytucie Spraw Publicznych

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i polityka społeczna.
Termin rejestracji: 08.06.2012 r. (piątek) od godziny 21:00 do 10.06.2012 r. (niedziela) do godziny 23:00.
Kody rejestracji:
 • I i II rok polityka społeczna: WZ.ISP-12/13-F.I.sPS
 • I i II rok zarządzanie: WZ.ISP-12/13-F.I.Zs

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.06.2012 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Spraw Publicznych

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie i polityka społeczna.
Termin rejestracji: 08.06.2012 r. (piątek) od godziny 21:00 do 10.06.2012 r. (niedziela) do godziny 23:00.
Kod rejestracji: WZ.ISP-12/13Z-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.06.2012 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2012/13

Kod rejestracji - WMI.IM/M-12/13Z

 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia w roku akademickim 2012/13)
 2. Terminy rejestracji :

  I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie bez względu na fakt, czy przedmioty na które się rejestrują są dla nich obowiązkowe, czy nie

        od 15 czerwca 2012 godz. 08:00 do 31 lipca 2012 godz. 23:59

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

        od 17 września 2012 godz. 08:00 do 20 września 2012 godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

        od 24 września 2012 godz. 08:00 do 27 września 2012 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrektora IM ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce "Ogłoszenia".

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2012 Rejestracja w Instytucie Religioznawstwa dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych - rejestracja na kursy w roku akademickim 2012/20132 odbywa się od 04.06.2012 - 30.09.2012. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR). Prosimy pamiętać, że na kursy całoroczne należy dokonać rejestracji w semestrze zimowym i letnim.

Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2012 Rejestracja na przedmioty opcjonalne dla studentów Instytutu Kultury

Rejestracja na przedmioty opcjonalne dla studentów Instytutu Kultury obecnego I roku studiów II stopnia stacjonarnych o specjalności Kultura współczesna: rozpoczyna się o godzinie 07:00 w dniu 02.06.2012 trwać będzie do 23:59 do dnia 05.06.2012

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2012 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 1 czerwca 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 29 czerwca 2012 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.05.2012 Studenci Geografii - rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2012/13

Od 4 do 20 czerwca 2012 będzie uruchomiona rejestracja na zajęcia w IGiGP dla studentów I i II roku licencjatu, oraz dla I roku SUM na kierunku Geografia. Studenci obecnego III roku licencjatu będą się rejestrować na zajęcia dopiero po dostaniu się na SUM.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.05.2012 Rejestracja na praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uwaga, Studenci wszystkich lat studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki !

Od dnia 01.06.2012 r. (piątek) od godz. 9.00 do dnia 05.06.2012 r. (wtorek) do godz. 23.00 uruchomiona zostaje II tura zapisu na praktyki wakacyjne (tura niededykowana, można dopisywać się na grupy w Krakowie) drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem : http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)
Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie.
Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2011/2012

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.05.2012 Rejestracja na praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uwaga, Studenci wszystkich lat studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki !

Od dnia 22.05.2012 r. (wtorek) od godz. 9.00 do dnia 29.05.2012r. (wtorek) do godz. 23.00 uruchomiony zostaje zapis na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem : http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)
Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako "Inne miejsca" w wybranym przez siebie miesiącu.
Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2011/2012

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.04.2012 Rusza BAROMETR SATYSFAKCJI STUDENCKIEJ 2012

Termin: 16.04.2012-13.05.2012
Organizator: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ
Strona WWW: www.jakosc.uj.edu.pl
Kontakt: jakosc@uj.edu.pl

Rusza druga edycja badania BAROMETR SATYSFAKCJI STUDENCKIEJ UJ, w którym każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie mógł ocenić funkcjonowanie Uczelni. Zaproszenie do udziału w projekcie zostanie wysłane do wszystkich studentów UJ (również słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów) na skrzynkę e-mailową, której adres został wprowadzony do systemu USOS. W treści wiadomości będzie zawarty link do strony internetowej, na której będzie dostępna ankieta do oceny zadowolenia z poszczególnych aspektów działania Uczelni. Kwestionariusz składa się z pytań o kwestie wspólne dla całego Uniwersytetu oraz specyficzne dla jednostki, w której student realizuje swoje studia (od oceny bezpieczeństwa w domach studenckich, przez ocenę sprawności rejestracji na zajęcia przez USOSweb po ocenę poziomu zaangażowania pracowników w rozwój naukowy studentów). Bogaty kwestionariusz stanowi okazję do przedstawienia opinii na temat zagadnień, które nie są poruszane w innych akcjach ankietowych Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ. Badanie będzie trwało 4 tygodnie. Po jego zakończeniu zostanie sporządzony raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Szczegóły akcji są dostępne na stronie internetowej www.jakosc.uj.edu.pl. Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować na adres jakosc@uj.edu.pl.

Treść: Agnieszka Bernas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.04.2012 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2011/2012L zobowiązani są w dniach od 16.04.2012 - 23.04.2012 do elektronicznej rejestracji na egzamin. Brak rejestracji może spowodować niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link na przedmioty znajdujący się w lewym menu w dziale REJESTRACJA ;
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy kontaktować się z p. Anną Sania z Jagiellońskiego Centrum Językowego (anna.sania@uj.edu.pl).

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.03.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych - kulturoznawstwo międzynarodowe

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych; kulturoznawstwo międzynarodowe (ostatnia w roku akademickim 2011/12)
 • WSM.ISR-KMdz.11/12LL- studia stacjonarne licencjackie
 • WSM.ISR-KMdz.11/12LM - studia stacjonarne mgr
III tura rejestracji 01:00 05.03.2012 - 23:59 11.03.2012

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.02.2012 II tura rejestracji dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filozofii 2011/12 semestr letni

Instytut Filozofii informuje, iż II tura rejestracji ( bez możliwości wyrejestrowywania) na zajęcia w semestrze letnim 2011/12 dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów Filozofii I i II stopnia studiów stacjonarnych na wybrane kursy kognitywistyczne zostanie uruchomiona

28 lutego 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 04 marca 2012 r. do godz. 23.50

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.02.2012 II tura letniej rejestracji w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura letniej rejestracji (bez możliwości wyrejestrowywania) dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 25 lutego 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 4 marca 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.02.2012 Rejestracja na fakultety oraz na proseminarium Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 23.02.2011 (godz. 9:00) do 29.02.2011 (godz. 23:00) zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety IAISP-WS-11/12L oraz na proseminarium:
 • IASIP-PROS-11/12L (I SUM amerykanistyka),
 • IAISP.PROSEM-11/12L (I SUM latynoamerykanistka),
 • IAISP.MIG.11.12L (I SUM migracje i etniczność).

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.02.2012 Rejestracja w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki - REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne, lektoria oraz wykłady monograficzne w semestrze letnim 2011/2012 zostanie uruchomiona w USOSweb od środy 22 lutego 2012 r. (od godz. 20.00) do poniedziałku 27 lutego (do godz. 22.00).

Przedmioty, na które się Państwo rejestrują, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów dla danej specjalności i roku.

Prosimy o nieblokowanie miejsc w postaci zapisów na kilka fakultetów jednocześnie!!!

Przypominamy, że wszystkie przedmioty, na które się Państwo zarejestrują, zgodnie z Regulaminem Studiów będą musiały być zaliczone.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 rozpoczyna się w dniu
23 lutego 2012 r. o godz. 21.00.
kończy się 9 marca 2012 r. o godz. 18.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs, względnie przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych (z wyjątkiem angielskiego) gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wyrejestrowania się z zajęć aby nie blokować miejsc innym.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane w ciągu toku studiów.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.
Wszelkie problemy proszę zgłaszać do dra Krzysztofa Koźbiała na adres mailowy: krzkozb@ces.uj.edu.pl

Treść: Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2012 Zapisy na przedmioty i do grup na semestr letni w r.a. 2011/12 w Instytucie Psychologii Stosowanej

Uwaga studenci I - IV rok studiów 2011/2012

Rejestracja dla studentów I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na przedmioty i do grup na semestr letni r.a.2011/2012

Studenci I - IV lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rejestracja na przedmioty tj. grupy wykładowe i ćwiczeniowe na semestr letni w r. a. 2011/2012.

Termin rejestracji: od 21.02.2011, godz. 08:00 do 22.02.2011, godz.20:00 .

Kody rejestracji:
I rok - WZ.IPS-MDW-1_11/12
II rok - WZ.IPS-MDW-2_11/12
III rok - WZ.IPS-MDW-3_11/12
IV rok - WZ.IPS-MDW-4_11/12

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów.

 • I rok stacjonarne: zapisy na WF ogłasza i prowadzi Studium WF UJ. Proszę sprawdzać ogłoszenia w USOSweb,
 • I rok – Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia – grupy przeniesione z semestru zimowego.
 • I rok stacjonarne i niestacjonarne: Zapisy do grup na Trening I odbędą się w oddzielnej rejestracji
 • II rok – zapisy na lektorat tylko przez USOSweb ogłasza i nadzoruje JCJ UJ.
 • III rok – Grupy z Psychopatologii jednostki przeniesione z semestru zimowego

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.02.2012 Rejestracja na zajęcia z wykładowym j. angielskim oferowanych przez MISH w module IPHSS

Rejestracja na zajęcia z wykładowym j. angielskim oferowanych przez MISH w module Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences w semestrze letnim 2011/12.
Rejestracja na zajęcia z wykładowym językiem angielskim modułu IPHSS będzie otwarta od godz. 10.00 21.02.2012 do 19.00 29.02.2012 r.
W przypadku problemów z uprawnieniami do rejestracji należy kontaktować się z biurem MISH mish@uj.edu.pl lub anna.stadnicka@uj.edu.pl

Spring semester 11/12 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.
Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) opens on Tuesday, February 21st at 10 A.M. and lasts until February, 29th (Wednesday) 7 P.M.
In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.02.2012 Rejestracja na zajęcia w II semestrze w Instytucie Socjologii

Rejestracja na zajęcia w II semestrze w Instytucie Socjologii UJ odbędzie się od poniedziałku, 20.02.2012, godz.18.00 do piątku, 2.03.2012, godz 23.50.

Treść: Marta Warat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.02.2012 Rejestracja na warsztaty "Ars Docendi"

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 startują po raz kolejny warsztaty cykliczne "Ars Docendi". Warsztaty te skierowane są do doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UJ i służą poszerzeniu i aktualizacji wiedzy uczestników w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Warsztaty podzielone są na dwie grupy liczące maksymalnie po 24 uczestników. Planowane rozpoczęcie warsztatów to 14 marca (dla obu grup). Zajęcia będą się odbywać w środy w godzinach 15:00 – 17:00 pierwsza grupa, 17:00 – 19:00 druga grupa w sali nr 30 Collegium Novum UJ (I piętro), ul. Gołębia 24. Zakończenie warsztatów planowane jest na 20 czerwca 2012 r. Szczegółowy program zostanie zamieszczony wkrótce na stronie internetowej http://www.uj.edu.pl/doktoranci/kurs-ars-docendi .

Zapisy dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych będą się odbywały drogą e-mail, zgłoszenia należy przesyłać na adres dorota.maciejowska@uj.edu.pl w dniach 22-24 luty 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia dla doktorantów odbędą się w systemie USOS w dniach 28 lutego 2012 r. od godz. 10:00 do dnia 1 marca 2012 r. do godz. 14:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma dyplom jego ukończenia.

Po zakończeniu warsztatów absolwent potrafi:

 • motywować studentów do pracy
 • wykorzystywać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy dydaktycznej
 • wykorzystywać zasady prezentacji treści w pracy dydaktycznej
 • zaplanować efekty kształcenia na poziomie kursu, dopasować do nich metody pracy (w tym aktywności w nauczaniu zdalnym)i środki dydaktyczne oraz metody oceny
 • poradzić sobie z dylematami etycznymi w pracy dydaktycznej
 • organizować pracę grupową (zwłaszcza w odniesieniu do pracy metoda projektów i PBL).

W ubiegłych latach warsztaty "Ars Docendi" cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród doktorantów naszej Uczelni. Od 2005 do 2011 roku w warsztatach wzięło udział blisko 350 słuchaczy. Mamy nadzieję, że i w tym roku program warsztatów okaże się ciekawy dla osób, do których jest adresowany.

Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela Dorota Maciejowska (nr tel. 6631024 lub e-mail: dorota.maciejowska@uj.edu.pl)

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2012 II tura rejestracji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczyna się II tura rejestracji (WBNZ-11/12) na przedmioty obowiązkowe i dodatkowe w semestrze letnim dla studentów na studiach stacjonarnych kierunków:
 • Biologia
 • Studia Biologiczno – geograficzne
 • Studia: Biologia i Geologia, specjalność – ochrona przyrody
 • Ochrona Środowiska

Zostanie ona przeprowadzona w następującym terminie:
14.02. godz. 9:00 do 29.02.2012 r. godz. 23:00
(rejestracja uzupełniająca, zmiany do deklaracji przedmiotów)

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do właściwego dla kierunku Sekretariatu.

Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:

Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni należy złożyć w Dziekanacie (pokój L1.11a) do 29 marca 2012 r. Z rejestracji zostały wykluczone seminaria, pracownie specjalizacyjne, praca przejściowa i praca dyplomowa – na przedmioty te Studenci zostali zapisani na podstawie list przekazanych przez Dyrektorów Instytutów.

Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc;
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał Dziekanat kierunku biologia.
POWTARZANIE PRZEDMIOTU – wpisu studentów biologii dokonuje Dziekanat. Na Deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji do grup ustalonych z doradcami/opiekunami.

Treść: Joanna Barańska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2012 Letnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że letnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 13 lutego 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 22 lutego 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.02.2012 Rejestracja na OPCJE w Katedrze UNESCO

Rejestracja na OPCJE w Katedrze UNESCO odbędzie się w dniach:
13.02.2012 - 22.02.2012

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.02.2012 Rejestracja dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na seminarium magisterskie w semestrze letnim 2011/2012

W dniu 13.02.2012 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2011/2012.
Termin rejestracji: od 13.02.2012, godz.08:00 do 16.02.2012, godz.20:00. Odbędzie się tylko I tura zapisów. Można wybrać tylko jedno seminarium !!!
Zapisy przez USOSweb, decyduje kolejność zapisów.

Kod rejestracji: WZ.IPS-11/12seminar

Zgłoszenia przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Studenci, których nie obejmuje lista uprawnionych do zapisów, a mają zgodę na uczestnictwo w seminarium w r.a. 2011/12, proszeni są o przysłanie emaila do sekretariatu z prośbą o dopisanie do listy na adres: nina.obidzinska@uj.edu.pl najlepiej przed rozpoczęciem rejestracji.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.02.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych od 16.02.2012 do 04.03.2012 r. STUDIÓW STACJONARNYCH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego
 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 16 lutego 2012 r. od godz. 8.00, a zakończy 04 marca 2012 r. o godz. 23.59. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych .
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 04 marca br.
 6. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 8. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.
Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 15 marca 2012 r. w Sekretariacie.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.02.2012 Rejestracja na zajęcia dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury

Instytut Historii Sztuki: rejestracja na zajęcia dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury - od 10 lutego, szczegóły w komunikatach na stronie www.ihs.uj.edu.pl

Treść: Michał Śmidowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.02.2012 Rejestracja na przedmioty na wydziale Prawa i Administracji

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

Rejestracja na przedmioty zostanie uruchomiona 11.02.2012 r. o godz. 8:00.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.03.2012 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym były wymagane zgodnie z programem.
Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Po 20.03.2012 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będą możliwe.
W terminie od 21.03.2012 do 27.03.2012 r. należy deklarację wydrukować i podpisaną złożyć w Dziekanacie.

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

Rejestracja na przedmioty zostanie uruchomiona 12.02.2012 r. o godz. 8:00.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.03.2012 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym były wymagane zgodnie z programem.
Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Po 20.03.2012 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będą możliwe.
W terminie od 21.03.2012 do 27.03.2012 r. należy deklarację wydrukować i podpisaną złożyć w Dziekanacie.

Prawo i Administracja stacjonarne i niestacjonarne – przedmioty wspólne

Rejestracja na przedmioty wspólne zostanie uruchomiona 12.02.2012 r. o godz. 18:00.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.03.2012 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym były wymagane zgodnie z programem.
Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Po 20.03.2012 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będą możliwe.
W terminie od 21.03.2012 do 27.03.2012 r. należy deklarację wydrukować i podpisaną złożyć w Dziekanacie.

Treść: Marta Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.02.2012 Zapisy na seminaria magisterskie dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (SUM) stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Kultury

Instytut Kultury UJ – zapisy na seminaria magisterskie dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (SUM) stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich specjalności rozpoczyna się o godzinie 08:00 dnia 08.02.2012 zakończenie o godzinie 23:00 dnia 12.02.2012 roku.

 • WZ.IK-11/12L-semZM Rejestracja dla Zarządzania mediami
 • WZ.IK-11/12L-semZK Rejestracja dla Zarządzania kulturą
 • WZ.IK-11/12L-semKW Rejestracja dla Kultury współczesnej

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.02.2012 Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2011/12 dla studentów Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Buddologii

Rejestracja odbywa się w terminie od 8 lutego 2012, g. 10.00 do 22 lutego 2012, g. 14.00.

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 22 lutego, g. 14.00.

24 lutego 2012 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu
 • z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony” (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny w tym etapie)
Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej NIE BĘDĄ MOŻLIWE!

W związku z wprowadzeniem dodatkowego etapu rejestracji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PODANIA dotyczące wprowadzania indywidualnych zmian na kontach studentów.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 2 marca 2012 o godz. 14.00, po tym terminie nie będą możliwe żadne zmiany.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru letniego - obowiązkowe i fakultatywne.
Po zakończeniu rejestracji proszę dany kurs podpiąć pod realizowany program studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC. Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą by zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2011/2012 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób;
(Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Dziękuję
Sabina Hałucha
koordynator USOS w KPSC

Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.02.2012 Rejestracja dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filozofii 2011/12 semestr letni

Instytut Filozofii informuje, iż rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2011/12 dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów Filozofii I i II stopnia studiów stacjonarnych na wybrane kursy kognitywistyczne zostanie uruchomiona

02 lutego 2012 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 22 lutego 2012 r. do godz. 23.50

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

31.01.2012 Instytut Filologii Słowiańskiej - rejestracja - semestr letni 11/12

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne oraz opcyjne w semestrze letnim 11/12 dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych dbywać się będzie w terminie _1 - 29 luty 2012_. Jest jedyny i możliwy termin rejestracji.

30.01.2012 Oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat

Studenci I roku stacjonarnych studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich proszeni są o zgłaszanie się w terminie od 06 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. do sekretariatów swoich jednostek w celu podpisania umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

Studenci studiów stacjonarnych, którzy w bieżącym roku akademickim tj. od 1 października 2011 r. rozpoczęli studia, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207 poz. 1235) Oświadczenia będą dostępne dla Państwa w systemie USOSweb od 29 stycznia 2012 r. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy złożyć we właściwym sekretariacie studenckim przy podpisywaniu umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne. W tym roku akademickim studenci wypełniają jedynie punkt 1 oświadczenia.

Jak wypełnić oświadczenie? Po zalogowaniu do systemu USOSweb oświadczenie można odnaleźć w module DLA STUDENTÓW. Należy kliknąć w menu po lewej stronie opcję: MOJE STUDIA->wnioski (tak samo, jak w przypadku wniosków stypendialnych). Na stronie wyświetli się lista możliwych do złożenia wniosków. Należy wybrać pozycję "Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat." Kliknij "złóż wniosek".

30.01.2012 Zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2011/2012 (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Obowiązują fakultety wg planu studiów na rok 2011/2012.

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb w terminie od 2.02. 2012 r od godz. 9.00 do 12.02.2012r do godz.23.00.
Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetu i zapis, gdyż po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2011/2012.
Uwaga! Planowane miejsca odbywania zajęć ulegną zmianie!

26.01.2012 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych - kulturoznawstwo międzynarodowe

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Regionalnych; kulturoznawstwo międzynarodowe
WSM.ISR-KMdz.11/12LL- studia stacjonarne licencjackie
WSM.ISR-KMdz.11/12LM - studia stacjonarne mgr
I Tura: 01:00 01.02.2012 - 23:59 12.02.2012
II Tura 01:00 14.02.2012 - 23:59 29.02.2012

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2012 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe semestr letni 2011/2012 dla studentów Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 30.01.2012 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2011/2012 semestr letni. Termin rejestracji od 30.01.2012 r. godz. 06.00 do 15.03.2012 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Monika Bogucka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2012 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – semestr letni 2011/2012 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2011/2012 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rejestracja zakończy się w dniu 2 marca br. o godz. 22.00

Instrukcja rejestracji jest dostępna na Forum IFA.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA, p. 408.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.01.2012 Rejestracja na seminaria magisterskie na kierunku: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim.
Termin rejestracji: 24.01.2012 r. (wtorek) od godziny 21.00 do 29.01.2012 r. (niedziela) do godziny 23.00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-11/12L-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.01.2012 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze letnim 2011/12

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów V-go roku matematyki(zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów)

Terminy rejestracji :
Bezpośrednio na przedmioty i do grup
od 30 stycznia 2012 do 29 lutego 2012

Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Treść: Dagmara Waszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.01.2012 Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 1 lutego 2012 r.
Zapisów można dokonać na stronie https://zapisy.usos.uj.edu.pl/
W roku akademickim 2011/2012 – w semestrze letnim – odbędą się następujące kursy:

 • "Wyzwania współczesnej medycyny. Środowisko a choroby przewodu pokarmowego" – prof. dr hab. med. Tomasz Mach i współpracownicy (termin: środy, godz. 17:00 – 18:30; miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)

 • "Społeczeństwo a globalna architektura finansowa" – prof. dr hab. Stanisława Surdykowska (termin: czwartki, godz. 16:00 – 17:30; miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)

 • "Kara" – prof. dr hab. Andrzej Zoll (termin: poniedziałki, godz. 18:00 – 19:30; miejsce: Auditorium Maximum – Aula Średnia A)

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2011/12 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady kończone są testem przeprowadzanym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Treść: Agnieszka Piziak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.01.2012 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

20.01.2012 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 20011/12. Tak jak poprzednio, odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 20 stycznia do 01 lutego 2012. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 7 do 19 lutego 2012.
 3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 22 lutego do 29 lutego 2012.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 14 marca 2012.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.01.2012 Rejestracja na psychologię, pedagogikę oraz emisję głosu w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 w Studium Pedagogicznym UJ

Szanowni Państwo!

Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ odbywa się w systemie USOS ze swojego konta USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). Przewidziane są następujące etapy rejestracji:

 • Możliwość wypisanie z przedmiotów dla studentów, którzy rezygnują z realizacji kursu pedagogicznego dostępna będzie od 18.01.2012r. godz. 900 do 20.01.2012r. godz. 23:59;
 • Rejestracja na przedmioty (dla osób, które nie zapisały się w I rejestracji prowadzonej od czerwca do września) oraz rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych dostępna będzie od 22.01.2012r. godz. 900 do 12.02.2012r. godz. 23:59.
Przypominamy, że kursy Pedagogika i Psychologia są kursami całorocznymi i do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole konieczne jest zrealizowanie kursów zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Emisja głosu, Pedagogika WARSZTAT oraz Psychologia WARSZTAT są kursami jednosemestralnymi. WARSZTATY są obowiązkowe dla studentów studiów II i III stopnia, natomiast dobrowolne dla studentów I stopnia (licencjat).

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ prosimy kierować na adres . Prosimy również informować, jeżeli po wyczerpaniu miejsc w grupach, spuj.usos@uj.edu.pl będą jeszcze osoby które chciałyby realizować poszczególne zajęcia.

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.01.2012 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze letnim 2011/12

Kod rejestracji - WMI.IM/M-11/12L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych , specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia, jednolitych magisterskich w roku akademickim 2011/12)

 2. Terminy rejestracji :

  I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie bez względu na fakt, czy przedmioty na które się rejestrują są dla nich obowiązkowe, czy nie

  od 24 stycznia 2012 godz. 05:00 do 27 stycznia 2012 godz. 23:59

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 2 lutego 2012 godz. 05:00 do 4 lutego 2012 godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 16 lutego 2012 godz. 05:00 do 20 lutego 2012 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrektora IM ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2012 Zmiany w dokumentacji do stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

W związku ze zmianą Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1212) i zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. ulega zmianie sposób obliczania dochodu w rodzinie studenta oraz dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów. Zgodnie z tą nowelizacją studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2011/2012 są zobowiązani do ponownego złożenia wszystkich dokumentów potwierdzających dochody rodziny z roku 2010 w szczególności zaś:

 1. Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego studenta i członków rodziny studenta za 2010 r. o wysokości osiąganych dochodów według wzoru: http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3228986/2012_zaswiadcz_Urzad_Skarbowy_nowe_.pdf
 2. Oświadczeń studenta i członków rodziny studenta o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. według wzoru: http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3228986/2012_oswiadczenie_doch_nieop_.pdf
 3. Oświadczeń studenta i członków rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne za rok 2010 według wzoru: http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/3228986/2012_oswiadczenie_zryczaltowany_podatek_doch.pdf
 4. Zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. – to zaświadczenie jest niezbędne ze względu na fakt, że w nowym wzorze zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego nie jest uwzględniona składka na ubezpieczenie zdrowotne, a jej wysokość jest odliczana od dochodu rodziny studenta.

Jednocześnie informujemy, że po zmianach w Ustawie o świadczeniach rodzinnych zmienił się katalog dochodów utraconych i dochodów uzyskanych. (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1212). Tekst ujednolicony ustawy znajduje się na stronie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255
a ważne informacje znajdują się w art. 3 pkt 23 litery h, i litera i oraz pkt 24 litera h.

Szczegółowa informacja dotycząca składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie natychmiast po dokonaniu zmian w

Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Powyższą informację przekazujemy w celu odpowiednio wcześniejszego złożenia wniosków we właściwych urzędach o wydanie stosownych zaświadczeń.

Treść: Małgorzata Matyjaszkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.01.2012 Rejestracja na przedmioty specjalistyczne i seminaria specjalności informatyka analityczna

5 stycznia 2012 roku została uruchomiona rejestracja na przedmioty specjalistyczne i seminaria specjalności informatyka analityczna.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.01.2012 Cykl wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie".

Cykl składa się z następujących wykładów:

 • Katalogi BJ dostępne w Internecie – czyli jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać własne konto czytelnicze w tym katalogu oraz jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne książki wydane do 1949 r.
 • Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – czyli jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ publikacji na określony temat (jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki)
 • Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie – czyli jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z czasopism polskich od 1996 r.); jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest konkretna książka lub czasopismo zagraniczne
 • Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych – czyli jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych)
 • Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ – czyli jak szukać zagranicznej literatury w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych
 • Polskie bibliografie i informatory w Internecie – czyli jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie
 • Strategie wyszukiwania – czyli jak zacząć poszukiwania literatury na dany temat, jak szukać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-6

Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ1.php

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.01.2012 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2011/2012 Z zobowiązani są w dniach od 09.01.2012 - 13.01.2012 do elektronicznej rejestracji na egzamin. Brak rejestracji może spowodować niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link na przedmioty znajdujący się w lewym menu w dziale REJESTRACJA
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy kontaktować się z p. Anną Sania z Jagiellońskiego Centrum Językowego (anna.sania@uj.edu.pl). Jeśli problem dotyczy logowania do systemu, sprawę należy wyjaśnić we właściwym dla danego studenta sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie.

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.11.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Rejestracja na zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbywa się w terminie 7 - 30 listopada.
Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.
W tej turze należy się wpisać na przedmioty semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.11.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego studiów stacjonarnych

Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie :
 • III tura (ostatnia) 01:00 06.11.2011-23:59 12.11.2011
Kody rejestracji :
 • WSM.ISR-KM11/12Lic
 • WSM.ISR-KM11/12mgr

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.10.2011 Warsztaty cykliczne Ars Docendi w semestrze zimowym 2011/2012

Pragniemy poinformować, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 startują po raz kolejny warsztaty cykliczne "Ars Docendi". Warsztaty te skierowane są do doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UJ i służą poszerzeniu i aktualizacji wiedzy uczestników w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Warsztaty podzielone są na dwie grupy: grupę doktorantów i grupę pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UJ. Rozpoczną się 16 listopada (grupa doktorantów) i 17 listopada (grupa pracowników), a zakończą 7 marca 2012 r. (dla obu grup). Zajęcia będą się odbywać w środy (doktoranci) i czwartki (pracownicy) w godzinach 16:00 – 18:00 w siedzibie Centrum Zdalnego Nauczania UJ, Rynek Główny 8, I piętro. Szczegółowy program zostanie zamieszczony wkrótce.

Zapisy do grupy doktorantów będą się odbywały drogą elektroniczną w systemie USOS w dniach od 7 listopada 2011 r. od godz. 10:00 do dnia 9 listopada 2011 do godz. 14:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do grupy pracowników należy przesyłać drogą e-mail pod adres:
dorota.maciejowska@uj.edu.pl również w dniach od 7 listopada 2011 r. do dnia 9 listopada 2011 do godz. 14:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć do każdej z grup wynosi 24 osoby. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma dyplom jego ukończenia.

Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela Pani Dorota Maciejowska (nr tel. 6631024 lub e-mail: dorota.maciejowska@uj.edu.pl)

Szczegółowy program dostępny na stronie:
http://www.uj.edu.pl/doktoranci/kurs-ars-docendi

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.10.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki - studia niestacjonarne

Rejestracja na zajęcia trwające w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 rozpoczyna się w dniu
23 października 2011 r. o godz. 20.00.
kończy się 6 listopada 2011 r. o godz. 20.00.

Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny.

Po upływie podanego terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów.
Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć.
Problemy związane z rejestracją na kursy należy zgłaszać do dr Stanisława Łojka.

Treść:Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.10.2011 II tura rejestracji w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki otwiera II turę REJESTRACJI na przedmioty w USOSweb! (tylko studia stacjonarne)
W związku z wolnymi miejscami ogłaszamy II turę REJESTRACJI na wybrane zajęcia fakultatywne oraz lektoria w I semestrze 2011/2012 która odbędzie się w terminie
 • od 18 października (od godz. 10.00)
 • do 20 października (do godz. 22.00).
Przedmioty, na które się Państwo rejestrują, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów.
Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.
Uwaga! Studenci I roku studiów pierwszego stopnia (LIC) MOGĄ także rejestrować się w II turze (w miarę wolnych miejsc)
Kod rejestracji: WFz.IP-REJsemI11/12

Treść:Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.10.2011 Rejestracja na zajęcia "MA IN EUROCULTURE" w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym rozpoczyna się w dniu 15 października 2011 r. o godz. 18:00, kończy się 31 października 2010 r. o godz. 18:00.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów.

Treść:Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.10.2011 Rejestracja do grup dla studentów Instytutu Kultury - Antropologia kulturowa i etnografia

Instytut Kultury - Antropologia kulturowa i etnografia
Zapisy do grup dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Zarządzanie kulturą odbywać się będą od godziny 07:00 - 12.10.2011 (środa) do godziny 23:00 - 13.10.2011 (czwartek)

Treść:Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.10.2011 IV tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że IV tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 11 października 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 16 października 2011 r. do godz. 23.00.

Treść:Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.10.2011 Registration for courses taught in English at the CES - autumn semester 2011/12

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies w semestrze letnim zostanie uruchomiona 11 października 2011 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 13 października 2011 r. o godz. 16.00.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane o uważne zapoznanie się z regułami obowiązującymi w trakcie rejestracji. Poniżej zamieszczamy instrukcję w j. angielskim.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Król mkrol@ces.uj.edu.pl .

***

Registration for courses taught in English at the Centre for European Studies in the autumn semester 2011/12 will take place during the period: October 11, 10am – October 13, 4pm online at http://www.usosweb.uj.edu.pl/ .

In order to successfully complete registration student MUST also register in person at the CES office, Garbarska 7a by October 13, 4 pm .

Please note that registration in this system does not automatically guarantee you a place in the course. The CES Registrar will inform students by email which courses they have been actually enrolled in. All courses are intended principally for the students enrolled in the programmes taught at the Centre for European Studies in ul. Garbarska 7a, and these students have priority during the registration process. A first-come, first-served system applies, and international students enrolled at the Institute of European Studies have priority over students enrolled elsewhere. Places will then be decided based on time of online registration.

Other students registered at the Jagiellonian University, including Erasmus/Socrates and other international students on exchange, may register for the courses providing that:

 • There is sufficient space – a maximum class size applies.
 • They undertake to actively participate in class and complete the required coursework, readings and preparation.
 • They have a sufficiently high level of English to participate fully in class – students whose English is considered inadequate by the instructor will be denied a place.

Students not registered on the CES programmes at Garbarska may not take more than three of the CES courses:

MA Courses:

 1. Political and Social History of 20th Century CEE – 60h, 9 ECTS
  dr hab. Jakub Basista
  Tue 12.00 – 14.00 (Batorego*) and Thu 12.00 – 14.00 (Batorego**)
 2. To Be (or Not To Be) Central European: 20th Century CEE Literature – 30h, 4.5 ECTS
  prof. dr hab. Aleksander Fiut
  Tue 14.15 – 15.30 (Garbarska), Thu 15.45 – 17.00 (Garbarska)
  FIRST CLASS – OCTOBER 11
 3. Introduction to European Jewish Religion, Culture and Society – 30h, 4.5 ECTS
  prof. Jonathan Webber
  Mon 15.30 – 17.00, 17.15 – 18.45 (Garbarska)
  FIRST CLASS – NOVEMBER 14
 4. Finances in the EU – 60h, 9 ECTS
  prof. dr hab. Jolanta Zombirt
  Tue 16.00 – 18.00 (Garbarska), Thu 18.00 – 20.00 (Garbarska)
 5. EU Foreign and Security Policy – 60h, 4.5 ECTS
  dr Magdalena Góra, mgr Marcin Zubek
  Mon 15.30 – 17.00, 17.15 – 18.45 (Westerplatte)
  FIRST CLASS – OCTOBER 10
 6. Foreign and International Relations in CEE facing CFSP/ESDP – 60h, 9 ECTS
  dr Magdalena Góra, mgr Natasza Styczyńska
  Mon 12.00 – 13.30, 13.45 – 15.15 (Westerplatte)
  FIRST CLASS – OCTOBER 10
 7. European Integration Theory and Practice – 30h, 4.5 ECTS
  dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
  Wed 14.00 – 15.30 (Rajska)
 8. EU Policies and Institutional Architecture – 60h, 9 ECTS
  dr Marcin Marcinko, dr Rafał Riedel, mgr Olga Brzezińska
  Wed 12.00 – 13.45 (Rajska)
  Fri 12.30 – 14.45 (Garbarska)

Venues:

Batorego*– Institute of Pedagogics, ul. Batorego 12, room 9
Batorego**– Institute of Pedagogics, ul. Batorego 12, Stained glass room (ground floor) Garbarska – ul. Garbarska 7a, room 10
Rajska – ul. Rajska 1, room 53, Building of Public Library
Westerplatte – Institute of Musicology, ul. Westerplatte 10, room 23

For further details please refer to www.ces.uj.edu.pl.

In the event of any question please contact mkrol@ces.uj.edu.pl;

Treść:Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.10.2011 Registration for languages at the Centre for European Studies

Rejestracja na lektoraty językowe dla studentów programów anglojęzycznych w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies w semestrze zimowym zostanie uruchomiona 11 października 2011 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 13 października 2011 r. o godz. 16.00.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Król mkrol@ces.uj.edu.pl.

***

Registration for languages, for the students enrolled on the international programmes of the Centre for European Studies based at ul. Garbarska 7a, in the autumn semester 2011/12 will take place during the period: October 11, 10am – October 13, 4pm online at http://www.usosweb.uj.edu.pl/ .

In order to successfully complete registration student MUST also register in person at the CES office, Garbarska 7a by October 13, 4pm.

Treść:Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.10.2011 Rejestracja do grup dla studentów Instytutu Kultury - Antropologia kulturowa i etnografia

Instytut Kultury - Antropologia kulturowa i etnografia
Zapisy do grup dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zarządzanie kulturą odbywać się będą od godziny 19:00 - 07.10.2011 (piątek) do godziny 21:00 - 09.10.2011 (niedziela).

Treść:Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.10.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego

Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego - III rok lic oraz I rok sum odbędzie się
 • I tura 01.10-07.10.2011
 • II tura 09.10-20.10.2011
Kod rejestracji : WSM.ISR-KM11/12III/I

Treść:Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.10.2011 Rejestracja do grup dla studentów Instytutu Kultury

Instytut Kultury - Podstawy protokołu dyplomatycznego
Zapisy do grup dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia odbywać się będą od godziny 07.00 - 05.10.2011 (środa) do godziny 17.00 - 06.10.2011 (czwartek)
Kod rejestracji : WZ.IK-11/12-sIIst.ZK

Treść:Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.10.2011 Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie".

Cykl składa się z następujących wykładów:

 1. "Katalogi BJ dostępne w Internecie" – czyli jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać własne konto czytelnicze w tym katalogu oraz jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne książki wydane do 1949 r.
 2. "Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ" – czyli jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ publikacji na określony temat (jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki)
 3. "Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie" – czyli jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z czasopism polskich od 1996 r.); jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest konkretna książka lub czasopismo zagraniczne
 4. "Zasoby regionalne, edukacyjne i dziedzictwa narodowego w bibliotekach cyfrowych" – czyli jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych)
 5. "Polskie bibliografie i informatory w Internecie" – czyli jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie
 6. "Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ" – czyli jak szukać zagranicznej literatury w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych
 7. "Strategie wyszukiwania" – czyli jak zacząć poszukiwania literatury na dany temat, jak szukać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-6

Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ1.php

Treść:Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.10.2011 Rejestracja dla studentów politologii niestacjonarnej - II stopnia

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się od 05 października 2011 r. od godz. 8.00, a zakończy 17 października 2011 r. o godz. 23.59. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA Politologii.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów niestacjonarnych .
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 10 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 7. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 30 października 2011 r. w Sekretariacie.

REJESTRACJA na SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2011/12 odbywać się będzie przez USOS.

Treść:Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2011 Rejestracji na zajęcia w Instytucie Europeistyki w semestrze zimowym

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym (zarówno jednosemestralne jak i całoroczne) rozpoczyna się w dniu 3 października 2011 r. o godz. 20.00. kończy się 15 października 2011 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych (z wyjątkiem angielskiego) gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do dra Krzysztofa Koźbiała na adres mailowy: krzkozb@ces.uj.edu.pl

Treść:Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2011 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze zimowym 2011/12

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów II stopnia matematyki (zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów)

Terminy rejestracji :
Bezpośrednio na przedmioty i do grup od 5 października 2011 do 31 października 2011

Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Treść:Beata Palka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.10.2011 Rejestracja na przedmiot specjalistyczny "Analitic Combinatorics"

Została uruchomiona rejestracja na przedmiot specjalistyczny "Analitic Combinatorics" dla studentów drugiego stopnia oraz doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.09.2011 Rejestracja w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 1 do 7 października rusza rejestracja na fakultety oraz seminarium licencjackie (III rok studia I stopnia specjalność amerykanistyka) na studiach niestacjonarnych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2011 Rejestracja na fakultety Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 1.10.2011 (godz. 9:00) do 7.10.2011 (godz. 23:00) zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety - IAISP-WS-11/12Z. Przed dokonaniem zapisów na fakultety proszę zapoznać się z wymogami wstępnymi określonymi w sylabusach zajęć, które znajdują się w systemie USOS. Wymagania wstępne mogą sugerować specjalność lub rok studiów mających pierwszeństwo przy zapisach.

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2011 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej

WF-IFG-MZN-11/12Z Rejestracja na seminaria magisterskie - 11/12Z studia niestacjonarne II st. -sp.nauczycielska termin : od 17:00 30.09.2011 do 12:00 04.10.2011 rejestracja bezpośrednia do grup

WF-IFG-MZT-11/12Z Rejestracja na seminaria magisterskie - 11/12Z studia niestacjonarne II st.- sp.translatorska termin : od 17:00 30.09.2011 do 12:00 04.10.2011 rejestracja bezpośrednia do grup

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2011 Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Zakład Dydaktyki Wydziału Chemii na semestr zimowy 2011/12

Rejestracja na kursy wymienione poniżej:
 1. Dydaktyka chemii I
 2. Dydaktyka chemii II
 3. Podstawy chemii dla nauczycieli
 4. Podstawy biologii dla przyrodników
 5. Metodyka nauczania przyrody
odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki Chemii (ul. Ingardena 3, II p. pok. 210).

Pierwszy termin rejestracji: 20.09 - 10.10.2011 r.
Drugi termin rejestracji : 10.10.-20.10.2011 r.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2011 Rejestracja na lektoraty - rok akademicki 2011/2012, studia doktoranckie

W roku akademickim 2011/2012 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS, do grup lektoratowych oraz na kursy modułowe. Rejestracją objęci są doktoranci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2011/2012. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty, przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas doktorant nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki, ponieważ bez identyfikatora i hasła USOSweb rejestracja elektroniczna na lektoraty nie będzie możliwa. Po zalogowaniu się w serwisie USOS doktorant wybiera grupę językową spośród wszystkich dostępnych na Jego/Jej kierunku studiów. Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, doktorant wykorzystuje przyznane mu przez jednostkę macierzystą żetony

(1 żeton=1 godzina zajęć)

Zapisy: Tura dedykowana: 5.X.2011 - 10.X.2011
Tura bez dedykacji: 11.X.2011 – 15.X.2011

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu własnej jednostki, który przydzieli Państwu niezbędne żetony.

W przypadku problemów związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z p.Anną Sania anna.sania@uj.edu.pl

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.09.2011 Rejestracja na lektoraty

Jagiellońskie Centrum Językowe informuje, że rejestracja na lektoraty ( I tura dedykowana ) w roku akademickim 2011/2012 zostaje przedłużona do dnia 3.10.2011r do godz. 12.00.

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.09.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej w r. ak. 2011/12 odbędzie się w następujących terminach:
 • ZAJĘCIA OPCYJNE: od godz. 8.00 dnia 03.10. br. do godz. 22.00 dnia 14.10. br.
 • ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE: od godz. 8.00 dnia 17.10. br. do godz. 22.00 dnia 28.10. br.

REJESTRACJA JEST OBOWIĄZKOWA!

Rejestrować się na przedmioty mogą WYŁĄCZNIE OSOBY WPISANE NA ROK AKADEMICKI 2011/2012.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem – p. 408.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.09.2011 II tura rejestracji dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, iż II tura rejestracji na zajęcia w roku akademickim 2011/12 dla studentów kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia zostanie uruchomiona 28 września 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 3 października 2011 r. do godz. 23.00

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.09.2011 Rejestracji na zajęcia dla studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na konwersatoria specjalistyczne dla I roku SUM (studia stacjonarne) odbędzie się: od 08:00 02.10.2011 do 22:00 03.10.2011

Rejestracja na konwersatoria specjalistyczne dla II roku SUM (studia stacjonarne) odbędzie się: od 08:00 30.09.2011 do 22:00 01.10.2011.

Studenci I i II roku SUM rejestrują się na 3 wybrane konwersatoria.

Rejestracja na proseminaria dla I roku SUM (studia stacjonarne) odbędzie się: od 08:00 30.09.2011 do 22:00 01.10.2011

Rejestracja na seminaria dyplomowe dla III roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się: od 08:00 02.10.2011 do 22:00 03.10.2011

Treść: Agnieszka Pawlak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2011 Instytut Pedagogiki UJ - REJESTRACJA na przedmioty w I semestrze 2011/2012

REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne, lektoria, przedmiot w języku obcym (tylko dla I roku SUM!) oraz wykład monograficzny w I semestrze 2011/2012 odbędzie się w terminie od 28 września (od godz. 20.00) do 3 października (do godz. 22.00).
Zapisy na przedmioty z kanonu oraz zajęcia specjalizacyjne zostaną przeprowadzone "odgórnie".
Przedmioty, na które się Państwo rejestrują, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów.
Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego studiów stacjonarnych

Rejestracja na zajęcia dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie :
 • I tura 01.10-07.10.2011
 • II tura 09.10-20.10.2011
Kody rejestracji :
WSM.ISR-KM11/12Lic
WSM.ISR-KM11/12mgr

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2011 Zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (tryb stacjonarny i niestacjonarny) w roku akad. 2011/2012

Obowiązują fakultety wg planu studiów na rok 2011/2012.

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb w terminie od 28.09.2011 godz. 8.00 do 06.10.2010 godz.23.00.
Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetu i zapis, gdyż po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2011 /2012.

Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2011 Rejestracja dla kierunków Historii sztuki i Ochrony dóbr kultury

Instytut Historii Sztuki - rejestracja na zajęcia od 28 września. Szczegóły na stronie www.ihs.uj.edu.pl w zakładce komunikaty.

Treść: Michał Śmidowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2011 Ogłoszenie dla II roku dziennikarstwa studiów dziennych

Szanowni Państwo,

Pilnie proszę wszystkich studentów kontynuujących u mnie lektorat we wtorki na kampusie o zgłoszenie się na zebranie organizacyjne w sprawie lektoratu języka niemieckiego dnia 4.10.2011 (wtorek). godz. 12.10 sala 1.117 Instytut Dziennikarstwa i Kom. Społecznej ul. Łojasiewicza 4./---

Ihre Deutschlektorin
Irena Szpuler-Dirak
JCJ

Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.09.2011 III tura rejestracji na przedmioty w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że III tura rejestracji na przedmioty dla studentów, odbędzie się w dniach 23 września od godz.8.00 do 29 września do godz. 23.00

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.09.2011 Rejestracja w Instytucie Socjologii

Szanowni Państwo Studenci Instytutu Socjologii UJ,

Zapisy na kursy realizowane w I semestrze roku akademickiego 2011/2012 rozpoczną się 26 września (poniedziałek) o godz. 9.00 a zakończą 10 października o północy.

Bardzo prosimy o przemyślane konstruowanie własnych programów w celu uniknięcia nieporozumień związanych z podpięciami poszczególnych kursów.

Treść: Marta Warat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.09.2011 Rejestracja na ćwiczenia i seminaria na wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

Rejestracja na ćwiczenia zostanie uruchomiona 26.09.2011 r. o godz. 8:00.
Rejestracja na lektoraty dla studiów niestacjonarnych 27.09.2011 o godz. 8:00
Rejestracja na warsztaty zostanie uruchomiona 28.09.2011 r. o godz. 8:00.
Rejestracja na seminaria i warsztaty zostanie uruchomiona 29.09.2011 r. o godz. 8:00.
Rejestracja na wykłady, praktyki została uruchomiona w lipcu 2011 r.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.10.2011 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 20.10.2011 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

Rejestracja na ćwiczenia zostanie uruchomiona 25.09.2011 r. o godz. 8:00.
Rejestracja na lektoraty dla studiów niestacjonarnych 27.09.2011 o godz. 8:00
Rejestracja na seminaria i warsztaty zostanie uruchomiona 28.09.2011 r. o godz. 8:00.
Rejestracja na wykłady, praktyki została uruchomiona w lipcu 2011 r.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.10.2011 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 20.10.2011r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.
Rejestracja na ćwiczenia stacjonarne dla studentów niestacjonarnych będzie odblokowana 15.10.2011 r.

Treść: Marta Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.09.2011 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Politologii, Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 29 września 2011 r. od godz. 8.00, a zakończy 09 października 2011 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych .
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 10 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 7. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.
Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 25 października 2011 r. w Sekretariacie.

REJESTRACJA na SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2011/12 odbywać się będzie przez USOS.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.09.2011 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 20 września 2011 r. od godz. 8.00, a zakończy 8 października 2011 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 8 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 9. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 10. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.
Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 25 października 2011 r. w Sekretariacie.

Studenci III roku (2011/12 ) – rejestracja na seminaria licencjackie również odbędzie się przez USOS.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia będzie uruchomiona od 29 września 2010 r.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.09.2011 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2011/2012 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS, do grup lektoratowych.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2011/2012.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty, przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki, bowiem bez identyfikatora i hasła USOSweb rejestracja elektroniczna na lektoraty nie będzie możliwa.

Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę językową na odpowiednim poziomie. Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu przez macierzystą jednostkę żetony (1 żeton = 1 godzina zajęć).

ZAPISY : od 19 IX 2011 r. od godziny 8.00 do 30 IX 2011 r. do godziny 23.00

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu własnej jednostki, który przydzieli Państwu niezbędne żetony. W przypadku problemów związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z p. Anną Sania z Jagiellońskiego Centrum Językowego (anna.sania@uj.edu.pl). Zagubione hasło można odzyskać w macierzystym sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie studenta.

Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.09.2011 Rejestracja w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

16.09.2011 r. zostaną uruchomione rejestracje na zajęcia o kodach :

INP-SM-z-lic-11/12z - Rejestracja dla studentów Stosunków Międzynarodowych niestacjonarnych - licencjat (I stopnia II i III rok)
INP-pol-z-lic-11/12z - Rejestracja dla studentów Politologii niestacjonarnych - licencjat (I stopnia II i III rok)
INP-BN-2lic-z-11/12Z - Rejestracja dla studentów II roku Bezpieczeństwa Narodowego niestacjonarnych - licencjat (I stopnia II rok)

Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.09.2011 Rejestracja na ćwiczenia i seminaria na wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

Rejestracja na ćwiczenia zostanie uruchomiona 26.09.2011 r. o godz. 8:00. (WPA-A-11/12CW)
Rejestracja na seminaria i warsztaty zostanie uruchomiona 29.09.2011 r. o godz. 8:00. (WPA-A-11/12SEM)
Rejestracja na wykłady, praktyki została uruchomiona w lipcu 2011 r.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.10.2011 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 20.10.2011 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

Rejestracja na ćwiczenia zostanie uruchomiona 25.09.2011 r. o godz. 8:00. (WPA-P-11/12CW)
Rejestracja na lektoraty dla studiów niestacjonarnych 27.09.2011 o godz. 8:00 (WPA-PZ-11/12LEK)
Rejestracja na seminaria i warsztaty zostanie uruchomiona 28.09.2011 r. o godz. 8:00. (WPA-P-11/12SEMV, WPA-P-11/12SEMIV)
Rejestracja na wykłady, praktyki została uruchomiona w lipcu 2011 r.
Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 20.10.2011 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinny być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 20.10.2011r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie do 7 dni od zakończenia rejestracji.
Rejestracja na ćwiczenia stacjonarne dla studentów niestacjonarnych będzie odblokowana 15.10.2011 r.

Treść: Marta Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.09.2011 Rejestracja na przedmioty specjalistyczne i seminaria specjalności informatyka analityczna

19 września zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty specjalistyczne i seminaria specjalności informatyka analityczna.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.09.2011 Rejestracja na przedmioty z katalogu biologii dla studentów na studiach stacjonarnych

Rozpoczyna się rejestracja (WBNZ-11/12) w systemie USOSweb na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ) dla studentów na studiach stacjonarnych I, II stopnia i 5-letnich magisterskich kierunków:
 • Biologia
 • Studia biologiczno - geograficzne
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Ochrona Środowiska

Zostanie ona przeprowadzona w następujących terminach:

 • I etap od 15.09.2011r. godz. 9:00 do 15.10.2011r. godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2011/12)

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

 • II etap planowany jest w terminie od 14.02.2012r. do 28.02.2012r. (uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc.
Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:

Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy należy złożyć w Sekretariacie do 31 października 2011r., natomiast na semestr letni do 31 marca 2012r. Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc ;
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał dziekanat.

Powtarzanie przedmiotu
Wpisu studentów biologii dokonuje dziekanat. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Specjalność: biologia sądowa
Studentów, którzy będą realizowali kursy do specjalności biologia sądowa prosimy o złożenie deklaracji przedmiotów do dziekanatu dopiero po zakwalifikowaniu na specjalność. Rejestracja zostanie dokonana przez dziekanat.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji do grup ustalonych z doradcami.

Rejestracja na kursy:

 • Bezkręgowce: taksonomia, filogeneza i podstawy biologii rozwoju (WBNZ-452),
 • Chemia organiczna - II część: kurs podstawowy (WBNZ-660-1),
 • Chemia organiczna - II część: kurs rozszerzony (WBNZ-660-2)
odbędzie się w II turze rejestracji, tj. od 14.02.2012 do 28.02.2012r. Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie podany na początku lutego 2012r.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.09.2011 Harmonogram wpisów w systemie USOSweb w Instytucie Historii

Typ rejestracji – bezpośrednia do grup

Studia I stopnia

 • 15 wrzesień (od godz. 8:00) – 5 październik - III rok studiów licencjackich
 • 22 wrzesień (po migracji danych ok. 6:00) – 5 październik - II rok studiów licencjackich
 • 26 wrzesień (po migracji danych ok. 6:00) – 5 październik - I rok studiów licencjackich

Studia II stopnia

 • 19 wrzesień (od godz. 8:00) – 5 październik - II rok studiów magisterskich
 • 26 wrzesień (po migracji danych ok. 6:00) – 5 październik - I rok studiów magisterskich

7 październik – weryfikacja zapisów i ogłoszenie (10 października) grup/zajęć ulegających likwidacji
10 – 14 październik - korekta wpisów; dopisywanie na zajęcia studentów z likwidowanych przedmiotów; ewentualne wypisy z zajęć.
19 wrzesień godz. 16:00 sala amfiteatralna (116) – spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich

Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.09.2011 Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies dla studentów Study Abroad Programme

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ w semestrze zimowym dla studentów Study Abroad Programme zostanie uruchomiona 14 września 2011 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 16 września 2011 r. o godz. 16.00. Ostateczny termin wyrejestrowywania się z kursów to 28 września 2011, godz. 16:00.

***

Registration for courses for Study Abroad Programme students at the Centre for European Studies in autumn semester will take place during the period: 14 September 2011, 10 a.m. - 16 September 2011, 4 p.m. on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/. Deadline for withdrawal from autumn semester courses expires 28 September, 4 p.m.

Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.09.2011 Rejestracji na przedmioty dla kierunku neurobiologia

W dniu 15 września rozpoczyna się elektroniczna rejestracja (WBl-IZ-NE-11/12) w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl) na przedmioty obowiązkowe dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku neurobiologia.

Zostanie ona przeprowadzona w następujących terminach:

 • I etap od 15.09.2011r. godz. 9:00 do 07.10.2011r. godz. 23:00 – rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i semestr letni w roku akademickim 2011/2012)

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i złożyć w sekretariacie kierunku neurobiologia do dnia 21 października 2011r.

 • II etap rejestracji planowany jest w terminie od 15.02.2012r. do 07.03.2012r. (dotyczy zmian w rejestracji na przedmioty w semestrze letnim)

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i złożyć w sekretariacie kierunku neurobiologia do dnia 16 marca 2012r.

Treść: Anna Michalik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.09.2011 Rejestracja na przedmioty w systemie USOS 2011/12 semestr zimowy - dla studentów porównawczych studiów cywilizacji oraz buddologii

Rejestracja odbywa się w terminie od 15 września 2011, g. 10.00 do 30 września 2011, g. 14.00.

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 30 września, g. 14.00.

Po 30 września nie można rejestrować się i wyrejestrowywać się z kursów.

Rejestrujemy się na kursy semestru zimowego oraz kursy całoroczne - obowiązkowe i fakultatywne.

Po zakończeniu rejestracji proszę dany kurs podpiąć pod realizowany program studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na poterminowąrejestrację lub wyrejestrowanie (podanie zaadresowane do kierownika Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji – Prof. dr hab. Marty Kudelskiej, wraz z uzasadnieniem i podaną listą kursów do rejestracji lub wyrejestrowania). Podania będą przyjmowane tylko do dnia 10 października br.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC. Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą by zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC.(NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2011/2012 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

 • lektoraty - 15 osób;
 • wykład: min. 15 osób;
 • ćwiczenia: min. 15 osób;
 • seminaria: min. 8 osób;
 • konwersatorium: 15 osób.
(Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.09.2011 Rejestracja dla studentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Rejestracja na przedmioty dla studentów I i II stopnia - geografia i st. biologia i geografia trwa od 12.09.2011 8:00 do 25.09.2011 do godz. 9:00.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.09.2011 Rejestracja na seminaria i opcje dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia - filologia germańska

Rejestracja na seminaria i opcje dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia - filologia germańska będzie od 15.09.2011 od godz.10 do 22.09.11 do godz.15

Kod rejestracji: WF-IFG-11/12MS

Treść: Rozalia Kutrybała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.09.2011 Rejestracji dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, iż rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2011/12 dla studentów kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia zostanie uruchomiona 12 września 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 23 września 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Anita Kasprowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.09.2011 Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu "Artes Liberales" (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 12 września 2011 r. Zapisów można dokonać na stronie zapisy.usos.uj.edu.pl

W roku akademickim 2011/2012 – w semestrze zimowym – odbędą się następujące kursy:

 • "Od atomów do życia do samoświadomości" – prowadzący: prof. dr hab. Bernard Korzeniewski (termin: czwartki, godz. 16:45 – 18:15; miejsce: Aula im. ks. prof. J. Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ - ul. Gołębia 13)
 • "Ewolucja – źródło różnorodności przyrody i kultury" – prowadzący: prof. dr hab. Jan Kozłowski (termin: wtorki, godz. 16:45 – 18:15; miejsce: Aula im. ks. prof. J. Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ - ul. Gołębia 13)
 • "Wytłumaczyć przekład. Czy tłumacz XXI wieku jest humanistą?" – prowadzący: dr hab. Maria Piotrowska (termin: poniedziałki, godz. 18:30 – 20:00; miejsce: Aula im. ks. prof. J. Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ - ul. Gołębia 13)

Cykl wykładów otwartych "Artes Liberales" przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2011/12 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy.

Poszczególne wykłady kończone są testem przeprowadzanym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Treść: Agnieszka Piziak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.09.2011 Rejestracja na kursy wrześniowe prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ

Rejestracja na kursy wrześniowe prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ zostanie uruchomiona 9 września 2011 o godz. 10:00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 9 września 2011 o godz. 16:00. Ostateczny termin wyrejestrowywania się z kursów to 14 września 2011, godz. 16:00.

* * *

Registration for introductory MA courses at the Centre for European Studies will take place during the period: 9 September 2011, 10:00 – 9 September 2011, 16:00 on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/. Deadline for withdrawal from introductory MA classes expires 14 September, 16:00.

Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.09.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów Instytutu Muzykologii

Rejestracja na zajęcia organizowane w roku akad. 2011/2012 przez Instytut Muzykologii rozpocznie się 8 września o godz. 8.00 i potrwa do 30.09.2011 do godz. 23.59.

Treść: Małgorzata Sułek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

31.08.2011 Zapisy na zajęcia dla studentów kierunków Geologia oraz Biologia i geologia - ochrona przyrody SUM (część geologiczna)

Harmonogram zapisów na zajęcia na rok akademicki 2011/12 kierunki: Geologia oraz Biologia i geologia - ochrona przyrody SUM (część geologiczna)

Zapisy na zajęcia dla studentów kierunków Geologia oraz Biologia i geologia - ochrona przyrody SUM (część geologiczna) będą się odbywać zgodnie z poniższym harmonogramem:

I etap: od 1 września 2011 godz. 9:00 do 14 września 2011 godz. 23:00 - rejestracja na przedmioty w systemie USOSweb
II etap: od 19 września 2011 godz. 9:00 do 29 września 2011 godz. 23:00 - rejestracja do grup w systemie USOSweb
III etap: 1-14 października 2011 - wydruk deklaracji, akceptacja opiekuna/promotora, złożenie deklaracji we właściwym sekretariacie studenckim

Dokonując zapisów na zajęcia należy kierować się programem danego roku studiów oraz specjalizacji (studia drugiego stopnia).
Po elektronicznym zarejestrowaniu się na wszystkie kursy należy wydrukować deklarację przedmiotów. Dokument podpisany przez studenta i opiekuna roku (studia pierwszego stopnia) lub promotora pracy magisterskiej (studia drugiego stopnia) powinien zostać złożony we właściwym sekretariacie studenckim do dnia 14 października 2011.
Student powinien zadeklarować minimum 60 ECTS. Od tego obowiązku mogą odstąpić osoby posiadające nadwyżkę punktową z lat ubiegłych.
Należy przy tym mieć na względzie par. 4 ust. 5a Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich :
"(…) Nieusprawiedliwione niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie lub zadeklarowanie mniejszej liczby punktów zaliczeniowych uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów."

Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.08.2011 Zapisy na OPCJE w Katedrze UNESCO

Zapisy na OPCJE w Katedrze UNESCO odbędą się w dniach 15.09 - 30.09.2011

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.07.2011 Rejestracja dla studentów pierwszego roku w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja dla studentów pierwszego roku ( I i II stopień) zostanie uruchomiona 1 sierpnia 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 15 sierpnia2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.07.2011 Rejestracja dla studentów I roku kierunku stosunki miedzynarodowe

Studenci I roku (WSMP-079-0-ZD-6) 10/11 kierunek stosunki miedzynarodowe - od 1.09.2011 godz 08:00 do 12.09.2011 godz. 23:00 uruchomiona zostanie rejestracja na specjalności: bezpeczeństwo miedzynarodowe, integracja europejska, dyplomacja współczesna.
Kod rejestracji : INP-SM-d-11/12.

Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.07.2011 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe semestr zimowy 2011/2012 dla studentów Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 01.08.2011 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy. Termin rejestracji od 01.08.2011 r. godz. 06.00 do 30.09.2011 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Monika Bogucka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

27.06.2011 Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu planowany kalendarz rejestracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12. Rejestracja odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy będzie aktywna dla studentów od 27 czerwca 2011 do 15 września 2011. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. W zależności od liczby studentów zapisanych na określony przedmiot, tworzona jest odpowiednia liczba grup ćwiczeniowych.
 3. Rejestracja do grup ćwiczeniowych będzie aktywna od 21 do 27 września 2011. W trakcie tego etapu studenci mogą prosić o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 4. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 01 do 10 października 2011
 5. Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 24.10.2011.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Uwaga: Rejestracja na zajęcia nie dotyczy studiów niestacjonarnych

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.06.2011 II tura zapisu na praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uwaga, Studenci wszystkich lat studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki !

Od dnia 20.06.2011 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do dnia 16.07.2011r. (sobota) do godz. 23.00 uruchomiona zostaje II tura zapisu na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.) Studenci dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako "Inne miejsca" w wybranym przez siebie terminie. Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2010/2011

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.06.2011 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2011/12

Kod rejestracji - WMI.IM/M-11/12Z

 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych , specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (bez przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2011/12) i drugiego stopnia.
 2. Terminy rejestracji :

  I tura (wstępna rejestracja na przedmioty)
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie bez względu na fakt, czy przedmioty na które się rejestrują są dla nich obowiązkowe, czy nie.
  od 15 czerwca 2011 godz. 05:00 do 29 lipca 2011 godz. 23:59

  II tura (rejestracja do grup dla osób z I tury)
  dotyczy rejestracji studentów z I tury do konkretnych grup ćwiczeniowych - studenci będą podawali swoje preferencje dotyczące wyboru grupy, a system stworzy dla nich ich indywidualny harmonogram
  od 20 września 2011 godz. 05:00 do 22 września 2011 godz. 23:59

  III tura (ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich)
  jest rejestracją bezpośrednią do grup studentów, którzy dotąd nie wpisali się do grupy/ na przedmiot
  od 28 września 2011 godz. 05:00 do 30 września 2011 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrektora IM ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

06.06.2011 Rejestracja na fakultety dla studentów ISP UJ - II TURA

Rejestracja na fakultety dla studentów ISP UJ II TURA od godziny 09:00 - 07.06.2011 (wtorek) do godziny 23:00 - 09.06.2011 (czwartek)

 • Zarządzanie, 1 i 2 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.Zs
 • Polityka społeczna, 1 i 2 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.PSs
 • Polityka społeczna, 2 rok I stopnia niestacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.s3n

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.06.2011 Rekrutacja do SPUJ na nowy rok akademicki - I etap (wpisy na przedmioty)

Od 1.06.2011 r. rozpoczyna się I etap rekrutacji do Studium Pedagogicznego UJ na nowy rok akademicki dla studentów studiów STACJONARNYCH UJ przez USOSweb

Szczegóły w na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/ w linku Studia-stacjonarne-rekrutacja

Treść: Ewa Kempny
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2011 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA specjalność psychologia stosowana na wykłady monograficzne, pracownie fakultatywne oraz warsztaty psychologii stosowanej na rok akademicki 2011/2012

Terminy rejestracji:
 • wykłady monograficzne (IV i V rok) od 2.06.2011 do 15.09.2011
 • pracownie fakultatywne (II i III rok) od 02.06.2011, godz. 8 00 do 05.06.2011, godz. 20 00
 • warsztaty psychologii stosowanej (V rok) od 02.06.2011, godz. 8 00 do 05.06.2011, godz. 20 00

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Magdalena Zuzek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2011 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 1 czerwca 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 29 czerwca 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.06.2011 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA, specjalność: psychologia stosowana na Moduły specjalizacyjne, na R.A.2011/2012

W dniu 02.06.2011 rozpoczyna się rejestracja na moduły specjalizacyjne dla studentów obecnego III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na rok akademicki 2011/2012.
Termin rejestracji: od 02.06.2011, godz. 8:00 do 05.06.2011, godz.22:00.

Kod rejestracji: WZ.IPS-11/12moduły

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl - /dydaktyka/moduly

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.05.2011 Rejestracja na fakultety dla studentów ISP

Rejestracja na fakultety dla studentów ISP UJ od godziny 21:00- 31.05.2011 (wtorek) do godziny 23:00 - 02.06.2011 (czwartek)

 • Zarzadzanie, 1 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.Zs2
 • Zarządzanie, 2 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.Zs
 • Polityka społeczna, 3 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.PSs
 • Polityka społeczna, 2 rok I stopnia stacjonarne kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.st2

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.05.2011 Zapisy na fakultety dla studentów II roku studiów I stopnia, studiów niestacjonarnych, Polityka społeczna

UWAGA, Studenci ISP UJ !

Zapisy na fakultety dla studentów II roku studiów I stopnia, studiów niestacjonarnych, Polityka społeczna. Rozpoczęcie rejestracji o godz. 21.00-31.05.20011 (wtorek) zakończenie godzina 23.00-02.06.2011 (czwartek).

kod rejestracji: WZ.ISP-11/12-F.I.s3n

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.05.2011 Zapisy na egzaminy z pedagogiki w Studium Pedagogicznym UJ

Informujemy, że na egzaminy z przedmiotu Podstawy edukacji/pedagogika obowiązują zapisy przez USOSweb ze swojego konta.

Grupa dra J. Lackowskiego:

21.06.2011 r. (wtorek), godz.10.00 - zapisy od 28.05.2011 r. do 19.06.2011 r. 27.06.2011 r. (poniedziałek), godz.10.00 - zapisy od 28.05.2011 r. do 25.06.2011 r.

Grupa dra J. Kulczyckiego:

13.06.2011 r. (poniedziałek), godz. 09.45 - zapisy od 25.05.2011 r. do 11.06.2011 r. 21.06.2011 r. (wtorek), godz. 12.00 - zapisy od 25.05.2011 r. do 19.06.2011 r.

23.05.2011 Zapisy na praktyki dla studentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego lekarsko-dentystycznego i dietetyki

Uwaga, Studenci wszystkich lat studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego lekarsko-dentystycznego i dietetyki Rok akademicki 2010/2011 !

Od dnia 24.05.2011 r. (wtorek) od godz. 9.00 do dnia 07.06.2010r. (wtorek) do godz. 23.00 uruchomiony zostaje zapis na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.) Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako "Inne miejsca" w wybranym przez siebie miesiącu.
Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2010/2011

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Treść:Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.05.2011 Zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim

Uwaga,

Zapisy na seminaria licencjacki dla studentów II roku studiów I stopnia, studia stacjonarne. Rozpoczęcie rejestracji o godzinie 21.00 – 18.05.2011 (środa) zakończenie godzina 23.00 – 22.05.2011 (niedziela)

kod rejestracji: WF-IFG-KJO-11/12

Treść:Anna Karwa
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.04.2011 Zapisy w Instytucie Psychologii

Szanowni Państwo!

Od trzech tygodni na stronie możecie Państwo zapoznawać się z Katalogiem Kursów w IPs w roku 2011/2012. W tym czasie do systemu USOS przypisano studentów obecnego II roku do grup na roku III, aby umożliwić Państwu niekolizyjne zapisy na wybierane kursy. Proszę pamiętać, że :

 1. Studenci przyszłego III roku zapisują się wyłącznie na kursy poziomu B oraz kursy niepsychologiczne
 2. Studenci przyszłego IV roku wybierają oprócz kursów B, C i N, także JEDEN obszar opieki magisterskiej
 3. Studenci przyszłego V roku nie muszą wpisywać się na seminarium magisterskie, gdyż będą je kontynuować.

Bardzo proszę o podejmowanie przemyślanych decyzji, gdyż zapis na kurs oznacza deklarację udziału w nim. Wypisy są sytuacją wyjątkową, a żaden z Prowadzących nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wypis. Przeciwnie Państwo wpisując się na kurs potwierdzacie, że weźmiecie w nim udział.

Oto harmonogram zapisów na kursy na rok akademicki 2011/12:

 • 29 kwiecień - 7 maj 2011 - zapisy TYLKO na kursy limitowane (etap1)
 • 10 - 19 maj 2011 - kwalifikacja studentów na kursy limitowane po 1 etapie zapisów
 • 24 - 27 maj 2011 - zapisy na kursy limitowane i nielimitowane (etap 2)
 • 31 maj - 10 czerwiec 2011 - kwalifikacja studentów na kursy po 2 etapie zapisów
 • 11 czerwiec 2011 - ogłoszenie ostatecznych list uczestników kursów

Z poważaniem
dr Marta Białecka-Pikul
Zastępca Dyrektora IPs ds. dydaktycznych

Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.04.2011 Zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku Zarządzanie i Polityka społeczna

Uwaga, Studenci ISP
Zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku studiów I stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunek Zarządzanie i Polityka społeczna.
Rozpoczęcie rejestracji o godz. 21.00 - 27.04.20011 (środa) zakończenie godzina 23.00 - 29.04.2011 (piątek).
kod rejestracji: WZ.ISP-11/12Z-sem

Treść:Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.04.2011 Rejestracja na studiach niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uwaga Studenci!
W dniu 15.04.2011 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2010/11.

Rejestracja zostanie zamknięta 16.05.2011!

Dotyczy WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

 • Proszę uważnie wybierać przedmiot, na który Państwo się wpisujecie, oraz grupę.
 • Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady, jeżeli tego wymaga specyfika przedmiotu.
 • W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu.

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ CYKLU ETAPU STUDIÓW (10/11)

Treść:Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.04.2011 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 10/11 zobowiązani są w dniach od 15.04.2011. do 22.04.2011 do elektronicznej rejestracji na egzamin. Brak rejestracji może spowodować niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • wybrać link na przedmioty znajdujący się w sekcji Rejestracja w lewym menu
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy kontaktować się z p. Anną Sania z Jagiellońskiego Centrum Językowego (anna.sania@uj.edu.pl). Jeśli problem dotyczy logowania do systemu, sprawę należy wyjaśnić we właściwym dla danego studenta sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie.

Treść:Anna Sania
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.04.2011 Rejestracja na egzamin licencjacki dla kierunku "Administracja"

Ogłoszenie dotyczy studentów administracji:

 • stacjonarnej I stopnia, III rok
 • niestacjonarnej I stopnia, III rok

Rejestracja na egzamin licencjacki - wybór jednego bloku egzaminacyjnego - w semestrze letnim zostanie uruchomiona 06.04.2011 r. o godz. 9:00. Student III roku ma obowiązek zarejestrować się na wybrany przez siebie blok egzaminacyjny najpóźniej do 15.05.2011 r. Po dokonaniu rejestracji należy podpiąć wybrany blok pod właściwy etap studiów. Po 15.05.2011 r. rejestracja i podpięcie egzaminu nie będzie możliwe.
Po zakończeniu rejestracji w dniach od 16.05.2011 do 15.06.2011r. należy złożyć w Dziekanacie wydrukowane z USOSweb i podpisane potwierdzenie wyboru określonego bloku przedmiotowego. Brak złożonego oświadczenia będzie traktowane jako brak deklaracji przedmiotowej.
Jest to rejestracja o kodzie: WPA-EGZ-LIC-10/11

Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.03.2011 Rejestracja na zajęcia MA Euroculture w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym rozpoczyna się w dniu 21 marca 2011 r. o godz. 20.00., kończy się 29 marca 2010 r. o godz. 20.00.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów.

Treść: Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.03.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki - studia niestacjonarne

Rejestracja na zajęcia trwające w semestrze letnim roku akademickiego 2010/11 rozpoczyna się w dniu

13 marca 2011 r. o godz. 20.00.

kończy się 22 marca 2011 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny.

Po upływie podanego terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć.

Problemy związane z rejestracją na kursy należy zgłaszać do dr Stanisława Łojka.

Treść: Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.03.2011 Losowanie nagród dla uczestników akcji ankietowania USOS - lato 2009/10

W dniu 28.02.2011 r. o godz. 14:00 w biurze Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJCM przy ul. św. Łazarza 16 odbyło się losowanie nagród Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJCM dla uczestników akcji ankietowania USOS - lato 2009/10. Nad losowaniem czuwał oraz udostępniał dane studentów Michał Pysz z Zespołu Wdrożeniowego USOS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Losowania przeprowadzała zaś specjalna Komisja w składzie: Wiesław Pyrczak - Wydziałowy Koordynator USOS, Magdalena Spałkowska - Przewodnicząca STN, Aneta Furtak - Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów UJCM oraz Tadeusz Hessel - reprezentant Bractwa Czapki Studenckiej.
Rozlosowano 20 nagród ufundowanych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego w postaci bonów książkowych oraz 20 nagród Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJCM.
Informacja o nagrodzie oraz sposobie jej odbioru zostanie przekazana mailowo.

Akcja nagradzania uczestników ankietowania USOS jest częścią szerszego planu dbającego o wysoką jakość prowadzonych zajęć jak również ma służyć poprawie frekwencji przy uzupełnianiu ankiet, który kryje się pod akronimem I N U S:
I-informować, także o wynikach uprzednich ankiet - jakie EFEKTY?
N-nagradzać
U-upraszczać
S-sesja ciągła

Marcin Węglarz
Koordynator Projektu Doskonalenia Systemu USOS
Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJCM"

Informacje tez zostaly zamieszczone na koncie Fb

Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2011 Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Instytucie Europeistyki - Centre for European Studies w semestrze letnim zostanie uruchomiona 7 marca 2011 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 9 marca 2011 r. o godz. 16.00.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane o uważne zapoznanie się z regułami obowiązującymi w trakcie rejestracji. Poniżej zamieszczamy instrukcję w j. angielskim.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Król mkrol@ces.uj.edu.pl .

Registration for courses at the Centre for European Studies in the spring semester 2010/11 will take place during the period: March 7, 10am - March 9, 4pm online at http://www.usosweb.uj.edu.pl/ .

In order to successfully complete registration student MUST also register in person at the CES office, Garbarska 7a by March 9, 16.00 .

Please note that registration in this system does not automatically guarantee you a place in the course. The CES Registrar will inform students by email which courses they have been actually enrolled in. All courses are intended principally for the students enrolled in the programmes taught at the Centre for European Studies in ul. Garbarska 7a, and these students have priority during the registration process. A first-come, first-served system applies, and international students enrolled at the Institute of European Studies have priority over students enrolled elsewhere. Places will then be decided based on time of online registration.

Other students registered at the Jagiellonian University, including Erasmus/Socrates and other international students on exchange, may register for the courses providing that:

 • There is sufficient space - a maximum class size applies.
 • They undertake to actively participate in class and complete the required coursework, readings and preparation.
 • They have a sufficiently high level of English to participate fully in class - students whose English is considered inadequate by the instructor will be denied a place.

Students not registered on the CES programmes at Garbarska may not take more than three of the CES courses:

MA Courses:

 1. Foreign and International Relations in CEE facing CFSP/ESDP - 60h, 9 ECTS

  dr Magdalena Góra, mgr Natasza Styczyńska

  Wed 17.45-20.00 (Conference Room), Thu 15.15-17.30 (Seminar Room)

 2. Europeanisation and Transformation of Collective Identity - 60h, 9 ECTS

  prof. dr hab. Zdzisław Mach, mgr Olga Brzezińska

  Mon 14.15-16.15 (Garbarska), Tue 12.00-13.10 (Instytut Historii, Gołębia 13, r. 111), Thu 13.35-14.45 (Conference Room)

 3. EU-Russia Economic Relations- 30h, 4.5 ECTS

  dr hab. Jacek Klich

  Tue 16.45-18.15 (Instytut Pedagogiki - ul. Batorego 12, 'Stained Glass Room' in Annex building behind main building)

 4. Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective - 30h, 4.5 ECTS

  prof. dr hab. Czesław Porębski

  Fri 12.45-14.45 (Conference Room)

 5. EU Administration, Justice and Home Affairs - 60h, 9 ECTS

  dr Marcin Marcinko, dr Paweł Filipek

  Mon 12.00-14.00 (Conference Room), Wed 15.30-17.30 (Garbarska 7a)

 6. Jewish Identities - Holocaust - Auschwitz - 30h, 4.5 ECTS

  dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

  Wed 12.00-13.30, (Conference Room

 7. Gender, Citizenship and Democracy in CEE - 30h, 4.5 ECTS

  dr Katarzyna Zielińska

  Fri 15.00-17.00 (Garbarska 7a)

 8. Theorising European Integration. CEE Countries in the Transforming Union - 30h, 4.5 ECTS

  dr Magdalena Góra, dr hab. Marek Kucia, prof. UJ, prof dr. hab. Zdzisław Mach

  Fri 08.30-10.45, (Garbarska 7a)

 9. EU Foreign and Security Policy - 60h, 9ECTS

  dr Magdalena Góra

  Tue 14.00-16.15, (Garbarska 7a), Thu17.45-20.00 (Conference Room)

 10. Introduction to European Jewish Religion, Culture and Society - 30h, 4.5 ECTS

  Prof. Jonathan Webber

  Mon 16.30-18.00 (Seminar Room) and 18.10-19.40 (Conference Room)

For further details please refer to www.ces.uj.edu.pl.

All questions please address to mkrol@ces.uj.edu.pl; boryka@ces.uj.edu.pl

Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2011 Ogłoszenie dla studentów III roku I stopnia Geografii oraz kandydatów na I rok II stopnia Geografii

Rekrutacja na studia II stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie: http://poprzednia.uj.edu.pl/BIP/ViewBIP?exec=nowy&pdm=1&tmt=56&dok=2756&exp=56 znajduje się Zarządzenie nr 17 Rektora UJ regulujące harmonogram rekrutacji na studia, w tym także na studia II stopnia. Informuję, że - zgodnie z w/w rozporządzeniem - w dniach 19-20 lipca 2011 r.; wtorek-środa będą się odbywały rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia prowadzone w naszym Instytucie. Jeżeli nie zostanie wówczas wypełniona liczba miejsc, rekrutacja będzie następowała w kolejnych zarządzonych terminach we wrześniu.

dr hab. Marek Drewnik

Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2011 Ogłoszenie dla studentów III roku I stopnia Geografii

Egzamin licencjacki - termin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w tym roku egzamin licencjacki odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2011r. (wtorek-środa). Następne terminy będą we wrześniu 2011, a ich konkretna data zostanie ogłoszona na początku września 2011r.

dr hab. Marek Drewnik

Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.03.2011 Rejestracja na lektoraty językowe w Centre for European Studies

Rejestracja na lektoraty językowe w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki dla studentów programów międzynarodowych (MA Programme in European Studies) zostanie uruchomiona 7 marca 2011 r. o godz. 10:00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 9 marca 2011 r. o godz. 16:00.

* * *

Registration for languages for international students enrolled on International Programmes (MA in European Studies) at the Centre for European Studies of the Institute for European Studies will take place during the period: March 7th 2011, 10:00 - March 9th 2011, 16:00 on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/.

Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Joanna Hajto

01.03.2011 Rejestracje na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

2 marca 2011 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2010/11.
dotyczy to WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

Rejestracja zostanie zamknięta 2 kwietnia 2011!

 • Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie
 • Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady
 • W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu
 • UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW

Treść: Dorota Marszałek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.02.2011 Rejestracja na tutorial Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku studiów I stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, podczas którego będziecie mieli Państwo szansę poznać strukturę i tajniki uniwersytetu, sposoby wyszukiwania informacji w bibliotekach i bazach danych, możliwości stypendialnych, podstawowe informacje nt. planowania kariery i rynku pracy. Rejestracja rozpocznie się 28 lutego o 8.00, a zakończy 15 marca o godz. 20.00. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Bereniką Koźbiał berenika.kozbial@uj.edu.pl

Treść: Marcin Grabowski
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.02.2011 Rejestracja w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki - REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne, lektoria, oraz wykład monograficzny w semestrze letnim 2010/11 w terminie od 27.02.2011 od godz. 20.00 do 06.03.2011 do godz 22.00
Proszę wybierać przedmioty na które się Państwo rejestrują zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów.
Prosimy o rozważne zapisy na przedmioty ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.02.2011 Komunikat Kierownika Działu Technologii Informacyjnej UJ

Informuję wszystkich Państwa korzystających z kont studenckich centralnego systemu poczty elektronicznej UJ, że z dniem 25 lutego 2011 roku zostaje zmieniona platforma obsługująca nasz system.

Nazwa, domena, sposób aktywacji, dostęp do systemu pocztowego poprzez Punkt Logowania i system USOSweb pozostaje bez zmian zaś cała korespondencja dostępna przy użyciu dotychczasowej platformy zostanie zachowana.

W wyniku zmiany systemu pocztowego sukcesywnie powiększona zostanie standardowa wielkość studenckiej skrzynki pocztowej. Operacja zostanie zakończona do końca bieżącego roku akademickiego. Zmiana spowoduje także powstanie technicznej możliwości istnienia skrzynek pocztowych dla absolwentów UJ.

W wypadku problemów, niejasności lub pytań związanych z przeprowadzaną zmianą proszę o kontakt mailowy na adres: ujmail@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny na numery: 506 006 587 oraz 506 006 791.

Zmiana ta nie dotyczy kont pracowniczych centralnego systemu pocztowego.

Z poważaniem,

Mirosław Jędrzejewski

Kierownik DTI

Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.02.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na wszystkie zajęcia rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2011 r. o godz. 20.00., kończy się 11 marca 2011 r. o godz. 18.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja dotyczy przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim. Wyjątkiem jest rejestracja na praktyki zawodowe.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć wybranych przedmiotów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć. Zaleca się dokonanie podpięć po upływie kilku dni od rejestracji aby nie obciążać zbytnio serwera.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do dra Krzysztofa Koźbiała pod adres mailowy: krzkozb@ces.uj.edu.pl

Treść: Krzysztof Koźbiał
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.02.2011 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze letnim 2010/11

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów V-go roku matematyki (zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów)

Terminy rejestracji :
Bezpośrednio na przedmioty i do grup
od 28 lutego 2011 do 31 marca 2011

Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Treść: Beata Palka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.02.2011 Rejestracja na semestr letni na zajęcia realizowane w Studium Pedagogicznym

Informujemy o zapisach na semestr letni na zajęcia realizowane w Studium Pedagogicznym UJ (do grup zajęciowych) przez USOSweb:

Otwarcie zapisów: 24.02.2011 r. (czwartek), godz.: 9.00

Zamknięcie zapisów: 31.03.2011 r. (czwartek), godz.: 20.00

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu oraz zapisów na stronie Studium Pedagogicznego UJ: http://www.sp.uj.edu.pl/

Uwaga: niezależnie od trwających zapisów niektóre zajęcia w SPUJ rozpoczynają się już od 25.02.2011r., pozostałe według harmonogramu.

Treść: Ewa Kempny
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.02.2011 Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dla studentów I roku SUM

Rejestracja dla studentów I roku SUM (tryb stacjonarny) na konwersatoria specjalistyczne odbędzie się od godz. 08:00 25.02.2011 do 22:00 26.02.2011 .

Kod rejestracji: WZID-konw-10/11-L-1

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Joanna Hajto

21.02.2011 Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dla studentów V roku

Rejestracja dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (tryb stacjonarny) na konwersatoria specjalistyczne odbędzie się od godz. 08:00 23.02.2011 do 22:00 24.02.2011.

Kod rejestracji: WZID-konw-10/11-L-5

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.02.2011 Rejestracja na zajęcia dla studentów Instytutu Studiów Regionalnych - kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne - semestr 2010/11L

Rejestracja odbywać się będzie w następujących terminach :
 • I Tura 06:00 20.02.2011- 23:59 05.03.2011
 • II Tura 06:00 07.03.2011 - 23:59 14.03.2011

Kody rejestracji:
WSM.ISR-KMdz.10/11L
WSM.ISR-KM10/11L
WSM.ISR-KM10/11L-SUM

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.02.2011 Rejestracji na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury

Rejestracji na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury będzie trwać : 19.02.2011 - 24.02.2011
Kod rejestracji: WZ.IK-10/11L-sem.ZK
Rejestracja odbywać się będzie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, zarządzanie kulturą

Treść: Agnieszka Dudek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Rejestracja dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na "Montaż telewizyjny" odbędzie się 24.02.2011r. od godz. 8:00 do 22:00

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2011 Rejestracja dla studentów kierunku psychologia stosowana na przedmioty i do grup na semestr letni r.a.2010/2011

Studenci I - IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rejestracja na przedmioty tj. grupy ćwiczeniowe na semestr letni r. a. 2010/2011.

Termin rejestracji: od 18.02.2011, godz. 0800 do 22.02.2011, godz.2000 .

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów.

 • I rok stacjonarne: zapisy na WF ogłasza i prowadzi Studium WF UJ. Proszę sprawdzać ogłoszenia w USOSweb,
 • I rok - Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia - grupy przeniesione z semestru zimowego
 • I rok stacjonarne i niestacjonarne oraz II rok niestacjonarne: Zapisy do grup na Trening I odbędą się na pierwszym wykładzie
 • II rok - zapisy na lektorat tylko przez USOSweb ogłasza i nadzoruje JCJ UJ.
 • III rok - Grupy z Psychopatologii jednostki przeniesione z semestru zimowego na polecenie koordynatora przedmiotu

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2011 Rejestracja dla studentów I-go roku Wydziału Lekarskiego kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wszystkich studentów pierwszego roku obowiązuje zapis na jeden (do wyboru z ośmiu) fakultet rozpoczynający się w II semestrze I-go roku 2010/2011

Studentów obowiązuje zapis za pomocą systemu USOSweb w terminie:
od 21.02.2011 (poniedziałek) godz. 9.00
do 27.02.2011 (niedziela) godz. 23.00

Zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany zapis gdyż po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane

Uwaga:Miejsca odbywania zajęć zostaną uaktualnione w trakcie rejestracji. Przed rozpoczęciem zajęć prosimy obowiązkowo sprawdzić lokalizację swojego fakultetu.

Treść: Mira Słowik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.02.2011 Rejestracja dla Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego

Od dnia 16 lutego 2011r., od godz. 8,00 rano startuje rejestracja bezpośrednia na zajęcia dla kierunków:

 • Politologia - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Politologia - studia niestacjonarne licencjackie
 • Politologia - studia niestacjonarne II stopnia
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne licencjackie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne licencjackie
 • Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne licencjackie

Rejestracja dla studiów niestacjonarnych będzie trwała do dnia 16.03.2011 r.
Rejestracja dla studiów stacjonarnych będzie trwała do dnia 10.03.2011 r.

Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.02.2011 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 16 lutego 2011 r. od godz. 8.00, a zakończy 10 marca 2011 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych mgr Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 10 marca br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 8. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a DEKLARACJĘ PRZEDMIOTÓW wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 21 MARCA 2011 r. w Sekretariacie.

Treść: Agnieszka Zyza
Zamieścił: Joanna Hajto

11.02.2011 Dodatkowe zapisy na fakultety w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W związku z błyskawicznym wypełnieniem większości limitów na przedmioty fakultatywne w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych informujemy,
że od poniedziałku 14.02.2011, godzina 9:00 zostaną otwarte dodatkowe zapisy na większość fakultetów.

Treść: Justyna Pękała
Zamieścił: Joanna Hajto

11.02.2011 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjnie w semestrze letnim 2010/2011 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 21 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjnie semestru letniego r. ak. 2010/2011 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rejestracja zakończy się w dniu 5 marca br. o godz. 22.00

Instrukcja rejestracji jest dostępna na Forum IFA.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA, p. 408.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.02.2011 Cykl wykładów otwartych "Ars Quaerendi : wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi : wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".

Cykl składa się z następujących wykładów:

 1. Katalogi BJ dostępne w Internecie - czyli jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać własne konto czytelnicze w tym katalogu oraz jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne książki wydane do 1949 r.
 2. Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ - czyli jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ publikacji na określony temat (jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki)
 3. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie - czyli jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z czasopism polskich od 1996 r.); jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest konkretna książka lub czasopismo zagraniczne
 4. Zasoby regionalne, edukacyjne i dziedzictwa narodowego w bibliotekach cyfrowych - czyli jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych)
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie - czyli jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie
 6. Zagraniczne bibliograficzne bazy danych online dostępne w UJ - czyli jak szukać zagranicznej literatury w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych
 7. Strategie wyszukiwania - czyli jak zacząć poszukiwania literatury na dany temat, jak szukać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-6
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ_2011_I_V.pdf

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2011 Rejestracja dla Prawa stacjonarnego i niestacjonarnego

Rejestracja na przedmioty, ćwiczenia, praktyki w semestrze letnim zostanie uruchomiona 19.02.2011 r. o godz. 8:00. Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 24.03.2011 r. Rejestracja na zajęcia wspólne [dla Prawa i Administracji] zostanie uruchomiona 20.02.2011. o godz.8:00. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 24.03.2011r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe.

Treść: Bożena Smolarska
Zamieścił: Joanna Hajto

10.02.2011 Rejestracja dla Administracji stacjonarnej i niestacjonarnej

Rejestracja na przedmioty, ćwiczenia, praktyki w semestrze letnim zostanie uruchomiona 20.02.2011 r. o godz. 8:00. Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 24.03.2011 r. Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty. Po 24.03.2011 r. rejestracja i podpięcie przedmiotów nie będzie możliwe.

Treść: Bożena Smolarska
Zamieścił: Joanna Hajto

10.02.2011 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Rejestracja odbywa się w terminie od 18 lutego 2011, godz. 10.00 do 4 marca 2011, godz. 15.00.

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 4 marca, godz. 15.00.

Po 4 marca nie można rejestrować się i wyrejestrowywać się z kursów.

Rejestrujemy się na kursy semestru II obowiązkowe i fakultatywne.

Po zakończeniu rejestracji proszę dany kurs podpiąć pod realizowany program studiów, jeżeli sekretariat jednostki macierzystej tego wymaga.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 • student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 • student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu; (do 14.03)
 • Kurs raz zadeklarowany ( i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na poterminową rejestrację lub wyrejestrowanie. (Podanie zaadresowane do Pełnomocnika ds. studenckich w KPSC dr Agata Świerzowska, wraz z uzasadnieniem i podaną listą kursów do rejestracji lub wyrejestrowania). Podania będą przyjmowane tylko do dnia 14 marca.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC. Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą by zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC.

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty określa program KPSC zamieszczony w katalogu na www.psc.uj.edu.pl

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

 • lektoraty - 15 osób;
 • wykład: min. 15 osób;
 • ćwiczenia: min. 15 osób;
 • seminaria: min. 8 osób;
 • konwersatorium: 15 osób.
(Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Katalog oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

Treść: Sabina Hałucha
Zamieścił: Joanna Hajto

10.02.2011 II tura rejestracji przedmioty obowiązkowe i dodatkowe w semestrze letnim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczyna się II tura rejestracji (WBNZ-10/11) na przedmioty obowiązkowe i dodatkowe w semestrze letnim dla studentów na studiach stacjonarnych kierunków:
 • Biologia
 • Studia Biologiczno - geograficzne
 • Studia: Biologia i Geologia, specjalność - ochrona przyrody

Zostanie ona przeprowadzona w następującym terminie:

14.02. godz. 9:00 do 28.02.2011 r. godz. 23:00

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do właściwego dla kierunku Sekretariatu.

Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:

Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni należy złożyć w Zespole ds. studenckich do 31 marca 2011r. Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc;
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał Zespół ds. studenckich studiów stacjonarnych z biologii i studiów doktoranckich.

POWTARZANIE PRZEDMIOTU - wpisu studentów biologii dokonuje Zespół ds. studenckich. Na Deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji do grup ustalonych z doradcami/opiekunami.

Treść: Joanna Barańska
Zamieścił: Joanna Hajto

09.02.2011 Letnia tura rejestracji dla studentów Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, iż letnia tura rejestracji dla studentów kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia zostanie uruchomiona 10 lutego 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 25 lutego 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Anita Kasprowicz
Zamieścił: Joanna Hajto

07.02.2011 Rekrutacja na kurs Ars Docendi

Pragniemy poinformować, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011 startuje kolejna edycja Kursu "Ars Docendi", skierowanego do początkujących nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem kursu jest pomoc w przygotowaniu się do pełnienia roli nauczyciela akademickiego. Kurs pomaga rozwijać kompetencje oraz umiejętności dydaktyczne jego uczestników poprzez kontakt z wybitnymi dydaktykami z różnych Wydziałów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem.

Kurs rozpoczyna się 1 marca 2011r. o godz. 16:00, a kończy 14 czerwca. Wszystkie zajęcia będą się odbywać we wtorki w godzinach 16:00 - 18:00 przy Rynku Głównym 34 (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ). Szczegółowy program zostanie zamieszczony wkrótce.

Zapisy na kurs będą się odbywały drogą elektroniczną w systemie USOS od godziny 10:00, 14 lutego 2011 r. Limit przyjęć na Kurs wynosi 35 osób. Na zakończenie Kursu każdy uczestnik otrzyma dyplom jego ukończenia.

W ubiegłych latach Kurs "Ars Docendi" cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród doktorantów naszej Uczelni. Od 2005 do 2010 roku w Kursie wzięło udział blisko 300 słuchaczy. Mamy nadzieję, iż i w tym roku program Kursu okaże się ciekawy dla osób, do których jest adresowany.

Wszelkich informacji na temat Kursu udziela Pani Dorota Maciejowska (nr tel. 663 10 24 lub e-mail:dorota.maciejowska@uj.edu.pl)

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zasady uczestnictwa w Kursie i warunki jego ukończenia

 • Zapisy na Kurs odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOS;
 • O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń;
 • Dwie nieobecności na wykładach w ciągu całego Kursu spowodują brak otrzymania dyplomu po jego zakończeniu;
 • Odbiór dyplomów nastąpi po zakończeniu całego Kursu;
 • Kurs skierowany jest dla ochotników, jedynym zaświadczeniem o odbyciu Kursu jest dyplom (nie wystawia się zaliczeń, wpisów do indeksu).

Treść: Dorota Maciejowska
Zamieścił: Joanna Hajto

07.02.2011 Rejestracja na fakultety dla wszystkich studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

W dniach 10.02.2011 - 11.03.2011 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety w systemie USOS dla wszystkich studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.
Lista fakultetów dostępna jest na stronie internetowej IAISP www.iaisp.uj.edu.pl oraz na indywidualnych kontach studentów w systemie USOS.
Zapisy na fakultety z programu Ma In TransAtlantic Studies (TAS) będą możliwe od dnia 28.02.2011 - 11.03.2011 w pokoju nr 7a, Rynek Główny 34.

Treść: Justyna Pękała
Zamieścił: Joanna Hajto

04.02.2011 II tura rejestracji dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku: PSYCHOLOGIA STOSOWANA na seminarium magisterskie na semestr letni 2010/2011

W dniu 05.02.2011 rozpoczyna się II tura rejestracji bezpośredniej do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2010/2011.

Termin rejestracji: od 05.02.2011 , godz. 0800 do 06.02.2011, godz. 2000.

W II turze można zapisać się tylko na jedno seminarium !!!

Kod rejestracji: WZ.IPS-10/11seminar

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Treść: Nina Obidzińska
Zamieścił: Joanna Hajto

02.02.2011 Letnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że letnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 4 lutego 2011 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 25 lutego 2011 r. do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Zamieścił: Joanna Hajto

02.02.2011 Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Zakład Dydaktyki Wydziału Chemii na semestr letni 2010/11

Rejestracja na kursy wymienione poniżej:
 1. Dydaktyka chemii I - ćwiczenia (kontynuacja kursu)
 2. Biochemia w programach szkolnych
 3. Metody aktywizujące
 4. Pomiar dydaktyczny
 5. Technika eksperymentu chemicznego
odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki Chemii (ul. Ingardena 3, IIp. pok. 210).

Termin rejestracji: 28.02 - 4.03.

Zajęcia z dydaktyki chemii planowane są na wtorki i czwartki (8.00 - 10.15 i 11.00 - 13.15), natomiast z pozostałych kursów we środy po południu.

Treść: Agata Kozioł
Zamieścił: Joanna Hajto

31.01.2011 Zapisy na OPCJE realizowane w semestrze letnim w Katedrze UNESCO

W dniach 4.02.-18.02.2011 w Katedrze UNESCO odbędą się zapisy na OPCJE realizowane w semestrze letnim roku akad. 2010/2011.

Kod OPCJI: WF.KUNESCO-10/11L

28.01.2011 Rejestracja na kursy w II semestrze w Instytucie Socjologii

Rejestracja na kursy w II semestrze w Instytucie Socjologii odbędzie się w terminie od środy, 2 lutego 2011 roku, od godziny 19.00 do soboty, 5 marca 2011 roku, godz. 22.00.

27.01.2011 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe w semestrze letnim 2010/2011 dla studentów Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 31.01.2011 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2010/2011 semestr letni. Termin rejestracji od 31.01.2011 r. godz. 06.00 do 15.03.2011 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

21.01.2011 Rejestracja na zajęcia w drugim semestrze na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

24.01.2011 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 20010/11. Tak jak poprzednio, odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 • Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 24 stycznia do 06 lutego 2011. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 • Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 10 do 20 lutego 2011.
 • Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 05 marca 2011.
Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 18 marca 2011.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Prodziekan ds. studiów

21.01.2011 Studium Pedagogiczne UJ - informacje o rejestracji przez USOSweb na semestr letni

Rejestracja (tura dodatkowa) na przedmioty realizowane w semestrze letnim

Otwarcie zapisów: 24.01.2011 r. (poniedziałek), godz.: 9.00

Zamknięcie zapisów: 20.02.2011 r. (niedziela), godz.: 20.00

Rejestracja dla studentów, którzy realizują zajęcia w SPUJ od października 2010 r. oraz dla tych, którzy chcą uzupełnić swe zajęcia z SPUJ o warsztaty (zajęcia fakultatywne) min. studenci studiów uzupełniających.

Szczegółowe informacje na stronie Studium Pedagogicznego UJ: http://www.sp.uj.edu.pl ("USOS-Dla studentów" oraz "Studia-stacjonarne-harmonogram")

20.01.2011 Rejestracja dla studentów Filologii Słowiańskiej - semestr letni 10/11

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz dla V roku studiów jednolitych magisterskich.

Termin rejestracji: 1 - 28 luty 2011. Jest to jedyny możliwy termin rejestracji.

Niewpisanie się na przedmioty w tym terminie oznacza rezygnację studenta z uczestnictwa w danych zajęciach

19.01.2011 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze letnim 10/11

Kod rejestracji - WMI.IM/M-10/11L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych , specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich.
 2. Terminy rejestracji :
  • I tura (wstępna rejestracja na przedmioty)
   00:01 od 25 stycznia 2011 do 23:59 31 stycznia 2011
  • II tura (rejestracja do grup dla osób z I tury)
   00:01 od 17 lutego 2011 do 23:59 20 lutego 2011
  • III tura (ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich)
   00:01 od 22 lutego 2011 do 23:59 3 marca 2011
Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrektora IM ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p.1136.

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

19.01.2011 Rejestracja na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rejestracja na zajęcia dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii odbywać się będzie od 1 lutego od godz 8:00 do 27 lutego do godz 23:00.

W tych samych terminach zostanie uruchomiona oddzielna rejestracja na wybrane zajęcia Wydziału BBiB dla studentów z innych wydziałów UJ.

UWAGI dodatkowe:

 • Practicum z biologia komórki - BT231; grupy ćwiczeniowe zostaną uruchomione jeśli zostaną zapełnione w co najmniej 90%
 • Wirusologia molekularna - BT212; ustalony w USOS termin środowy - na życzenie uczestników kursu - może zostać zamieniony na piątek 18-20
 • Biotechnologia przemysłowa BT302 i Mikrobiologia przemysłowa BT128 - ćwiczenia do obydwu kursów odbywają się w tych samych terminach (każde ćwiczenia 0,5 semestru)

19.01.2011 Rejestracja dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na seminarium magisterskie na semestr letni 2010/2011

W dniu 19.01.2011 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2010/2011. Termin rejestracji: od 19.01.2011, godz. 08:00 do 22.01.2011, godz.20:00. W I turze można zapisać się tylko na jedno seminarium !!!

Kod rejestracji: WZ.IPS-10/11seminar

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie:www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

13.01.2011 Rejestracja na zajęcia opcyjne na semestr letni 10/11 dla studentów I roku filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja na zajęcia opcyjne na semestr letni 10/11 dla studentów I roku filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia odbędzie się w terminie 17.01.2011 od godz. 13:15 do 19.01.2011 do godz. 15.

Kod rejestracji: WF-IFG-10/11L

13.01.2011 Dodatkowe rejestracje na zajęcia w sem. zimowym 2010/11 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dodatkowe rejestracje na zajęcia w sem. zimowym 2010/11 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbędą się w dniach 15 stycznia - 15 lutego 2010r.

Pełna informacja i wyjaśnienia dla studentów na stronie Instytutu: http://www.rubl.uj.edu.pl/cos/?w=2

04.01.2011 Pomoc materialna dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

Przypominamy wszystkich studentom, że wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe) na semestr letni roku akademickiego 2010/2011 należy wypełnić w systemie USOSweb w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2011 r.
 • Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyznawane są na semestr (§ 6 ust.1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ). Zgodnie z § 8 ust. 3 stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe przyznawane są w II semestrze na okres 4 miesięcy.
 • Maksymalna miesięczna kwota dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, do której mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynosi 602 zł.
 • Studenci, którzy otrzymywali stypendia o charakterze socjalnym w I semestrze roku akademickiego 2010/11, a chcą ubiegać się o te świadczenia na II semestr zobowiązani są do ponownego złożenia wniosku o pomoc materialną poprzez system USOSweb oraz w wersji wydrukowanej w sekretariacie ds. pomocy materialnej swojego wydziału. Jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie uległ zmianie w stosunku do dochodu, który był zaświadczony i udokumentowany przy przyznawaniu stypendiów na I semestr 2010/11 nie wymaga się ponownego wypełniania ekranów dotyczących dochodowości, ani dołączania nowej dokumentacji poświadczającej dochody. Konieczne jest natomiast ponowne wypełnienie na USOSweb wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Oświadczenie, że dochody w rodzinie studenta nie zmieniły się od czasu ostatniej deklaracji dotyczącej dochodowości generuje się po wypełnieniu wniosku stypendialnego i stanowi jego ostatnią stronę.
 • Jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta uległ zmianie (zwiększył się lub zmniejszył) w stosunku do dochodu udokumentowanego przy przyznawaniu stypendiów na I semestr 2010/11, student zobowiązany jest ponownie wypełnić ekrany dotyczące dochodu w systemie USOSweb, wypełnić wniosek o przeliczenie dochodu w związku z jego zmianą (utratą lub uzyskaniem) w stosunku do poprzednio zadeklarowanej dochodowości. W związku z tym należy się zwrócić do koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale listem e-mail o umożliwienie wypełnienia na USOSweb ekranów z dochodowością wcześniej zaakceptowaną (zmiana statusu dochodów z A lub P na B). Po uzupełnieniu ekranów z dochodowością należy wypełnić wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2010/11.
 • Studenci, którzy w I semestrze roku akademickiego 2010/11 nie ubiegali się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego, a spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym zakresie, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów wypełniając ekrany dotyczące dochodowości oraz wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w systemie USOSweb.
Wypełnione wnioski należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganą dokumentacją do koordynatora ds. pomocy materialnej na właściwym wydziale do 31 stycznia 2011 r.

03.01.2011 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 10/11Z zobowiązani są w dniach od 10.01.2011. do 14.01.2011 do elektronicznej rejestracji na egzamin. Brak rejestracji może spowodować niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link na przedmioty znajdujący się w sekcji REJESTRACJA w menu po lewej stronie;
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów czyli odpowiedni język egzaminu i poziom trudności, po czym kliknąć w nazwę wybranej grupy przedmiotów; na nowej stronie w tabelce z przedmiotami odnaleźć właściwy egzamin - kody zawierają nazwiska osób przeprowadzających egzaminy;
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy kontaktować się z p. Anną Sanią lub p. Moniką Garncarz z Jagiellońskiego Centrum Językowego (anna.sania@uj.edu.pl lub monika.garncarz@uj.edu.pl). Jeśli problem dotyczy logowania do systemu, sprawę należy wyjaśnić we właściwym dla danego studenta sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie.

14.12.2010 Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA!!! STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!!!

W dniach 15 grudnia 2010 - 15 stycznia 2011 r. trwać będzie rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2010/11

Dotyczy WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

 • Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot, na który Państwo się wpisujecie, oraz grupę
 • Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady, jeżeli tego wymaga specyfika przedmiotu
 • W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ CYKLU ETAPU STUDIÓW (10/11)

Uwaga! W tym roku w sekretariacie będą przyjmowane karty osiągnięć (dawniej: egzaminacyjne) tylko wypełnione poprawnie - bez dopisanych oraz bez skreślonych przedmiotów. Błędy na karcie oznaczają, że źle podpięliście Państwo przedmioty pod rok studiów.

Każdy przedmiot ma swój systemowy kod.
Wskazówki dotyczące budowy kodu przedmiotu: przykłady:
WF.IFW-J203Zb
WF.IFW-M1o1Zb
gdzie :
WF - oznacza Wydział Filologiczny
IFW - oznacza Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
J - oznacza język i kulturę Rosji, studia licencjackie
M - oznacza filologię rosyjską, studia uzupełniające magisterskie
1,2,3 - oznacza kolejny rok studiów.
Pozostała część kodu oznacza kolejność w spisie przedmiotów

Proszę potraktować sprawę jako bardzo ważną, ponieważ wykładowcy w semestrze zimowym będą weryfikować stan grup ćwiczeniowych ze stanem po rejestracji.

mgr Bogusława Kustra

08.12.2010 Zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia w ISP

Uwaga, Studenci ISP UJ !

Zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpoczną się o godz. 21.00-14.12.2010.
Zakończenie godzina 23.00-19.12.2010
kod rejestracji: WZ.ISP-10/11L-sem

10.11.2010 Rejestracja dla studentów IV, V roku na Wydziale Lekarskim

Zapisy na fakultety w roku akademickim 2010/2011 dla studentów Wydziału Lekarskiego (rok IV, V) kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny odbędą się w dniach: 15.11.2010 godz. 9.00 - 21.11.2010 godz. 23.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru fakultetu, gdyż po rejestracji nie będzie możliwości zmiany.

Student może zapisać się na jeden fakultet.

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

10.11.2010 Rejestracja dla Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego - studia niestacjonarne

Od dnia 12 listopada 2010r., od godz. 8,00 rano startuje rejestracja bezpośrednia na zajęcia dla kierunków:

 • Politologia - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Politologia - studia niestacjonarne licencjackie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne licencjackie
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne licencjackie

Rejestracja będzie trwała do dnia 30.11.2010 r.

10.11.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbędzie się w dniach 15 listopada - 15 grudnia 2010 r.

08.11.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki - studia niestacjonarne

Rejestracja na zajęcia trwające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/11 rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2010 r. o godz. 18.00. kończy się 26 listopada 2010 r. o godz. 18.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny.

Po upływie podanego terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.
NIE BĘDZIE DOPISYWANIA SIĘ NA ZAJĘCIA PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć.
Problemy związane z rejestracją na kursy należy zgłaszać do dr Stanisława Łojka.

08.11.2010 Dodatkowa rejestracja na zajęcia opcyjne dla studentów slawistyki

Dodatkowa rejestracja na opcje dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w terminie 9.11 - 15. 11.

26.10.2010 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne 2010/2011 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej rejestracja na zajęcia obligatoryjne r. ak. 2010/2011 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rejestracja zakończy się w dniu 10 listopada br. o godz. 22.00

Instrukcja rejestracji jest dostępna na Forum IFA.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA, p. 408.

14.10.2010 Rejestracja na zajęcia dla studentów ISR - KULTUROZNAWSTWA MIĘDZYNARODOWEGO SUM- semestr 10/11Z

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych.

Zapisy na zajęcia fakultatywne oraz seminaria będą się odbywać w następujących terminach :

 • I tura 01:05 18.10.2010 do 23:59 30.10 2010
 • II tura 01:05 08.11.2010 do 23:59 21.11.2010

Kod rejestracji : WSM.ISR-KM10/11Zmgr

14.10.2010 Rejestracja na zajęcia dla studentów ISR - KULTUROZNAWSTWA MIĘDZYNARODOWEGO - semestr 10/11Z

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów licencjackich stacjonarnych.

Zapisy na zajęcia fakultatywne oraz seminaria będą się odbywać w następujących terminach :

 • I tura 01:05 15.10.2010 do 23:59 31.10 2010
 • II tura 01:05 02.11.2010 do 23:59 10.11.2010

08.10.2010 Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki w semestrze zimowym zostanie uruchomiona 11 października 2010 r. o godz. 10.00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 13 października 2010 r. o godz. 16.00.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane o uważne zapoznanie się z regułami obowiązującymi w trakcie rejestracji, które znajdują się poniżej w języku angielskim.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Król mkrol@ces.uj.edu.pl.

* * *

Registration for courses at the Centre for European Studies at the Institute for European Studies in the autumn semester 2010/11 will take place during the period: October 11, 10am - October 13 , 4pm online at http://www.usosweb.uj.edu.pl/.

In order to successfully complete registration student MUST submit the printed version of course declaration by October 13, 16.00 to CES Office, ul. Garbarska 7a.

Please note that registration in this system does not automatically guarantee you a place in the course. The CES Registrar will inform students by email which courses they have been granted a place in. All courses are intended principally for the students enrolled in the programmes taught at the Centre for European Studies in ul. Garbarska 7a, and these students have priority during the registration process. A first-come, first-served system applies, and international students enrolled at the Institute of European Studies have priority over students enrolled elsewhere. Places will then be decided based on time of online registration.

Other students registered at the Jagiellonian University, including Erasmus/Socrates and other international students on exchange, may register for the courses providing that:

 • There is sufficient space - a maximum class size applies.
 • They undertake to actively participate in class and complete the required coursework, readings and preparation.
 • They have a sufficiently high level of English to participate fully in class - students whose English is considered inadequate by the instructor will be denied a place.

Students not registered on the CES programmes in Garbarska may not take more than three out of seven CES courses given below:

 1. Political and Social History of 20th Century CEE - dr hab. J. Basista; Mon, Thu 12.00 - 14.00
 2. To Be( or Not To Be) Central European: Literature and Society - prof. dr hab. A. Fiut; Mon 16.00 - 17.15, Wed 15.30 - 16.45
 3. Finances in the EU and the Lisbon Strategy - prof. dr hab. J. Zombirt; Mon 17.30 - 19.30, Fri 15.30 - 17.30
 4. European Integration Theory and Practice - dr hab. Marek Kucia, prof. UJ; Wed 13.45 - 15.15
 5. Business and Markets in CEE - dr hab. Jacek Klich; Tue 16.00 - 17.30
 6. EU Policies and Institutional Architecture - mgr Olga Brzezińska, dr Rafał Riedel, dr Marcin Marcinko; Mon 14.05 - 15.45, Fri 13.00 - 15.15
 7. Myths and Symbols of European Integration - Western and Eastern European Perspectives - dr Krzysztof Kowalski; Wed 12.00 - 13.30

Please note:

 • Students registering for courses must take them for credit and undertake to actively participate in class and complete the required coursework, as prescribed in the course syllabus.
 • Students who wish to withdraw from a course in which they are enrolled must do so in person at CES office by October 20 at 4 pm at the latest.
 • Students who are not given a place should check the course registration list with CES registrar (via email or in person) to see whether any places become free before deadline for withdrawal (October 20 at 4 pm). If a place becomes available they may request to register for a course in person at the CES office.

In the event of any questions please contact us at: mkrol@ces.uj.edu.pl; boryka@ces.uj.edu.pl

08.10.2010 Rejestracja na lektoraty językowe w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki

Rejestracja na lektoraty językowe w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki dla studentów programów międzynarodowych (MA Programme in European Studies i Study Abroad Programme) zostanie uruchomiona 11 października 2010 r. o godz. 10:00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 13 października 2010 r. o godz. 16:00.

* * *

Registration for languages for international students enrolled on the MA Programmes and Study Abroad Programme of the Centre for European Studies at the Institute for European Studies will take place during the period: October 11th 2010, 10:00 - October 13th 2010, 16:00 on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/.

07.10.2010 II tura rejestracji na opcję PRZEKŁAD NAUKOWY w Katedrze UNESCO

II tura rejestracji na opcję PRZEKŁAD NAUKOWY w Katedrze UNESCO będzie się odbywać w dniach 8.10.2010 - 12.10.2010.

07.10.2010 Uzupełniające zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uzupełniające zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego będą trwać od 8.10.10 godz. 8:00 do 10.10.10 godz. 23:00.

07.10.2010 Ostatnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że trzecia i ostatnia tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 8 października 2010 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 17 października 2010 r. do godz. 23.00.

06.10.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

Instytut Pedagogiki - REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne, lektoria, przedmioty w języku obcym (tylko dla I roku SUM!), oraz wykład monograficzny w semestrze zimowym 2010/11 w terminie od 07.10.2010 od godz. 20.00 do 11.10.2010 do godz.22.00

Proszę wybierać przedmioty na które się Państwo rejestrują zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w planach studiów.
Prosimy o rozważne zapisy na przedmioty ponieważ przedmiot raz zadeklarowany i nie skorygowany w terminie regulaminowym musi zostać zaliczony w trakcie roku akademickiego.

Uwaga:
I rok studiów pierwszego stopnia LIC - rejestrować się będzie Państwo w USOSweb dopiero od semestru II letniego

06.10.2010 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA na Obóz naukowy w semestrze zimowym

W dniu 06.10.2010 rozpoczyna się rejestracja na Obóz naukowy dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na rok akademicki 2010/2011.
Termin rejestracji: od 06.10.2010, godz. 0800 do 07.10.2010, godz.2200 .

Kod rejestracji w USOSweb: WZ.IPS-MD-10/11obóz

Liczba miejsc ograniczona

Sylabus przedmiotu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

04.10.2010 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia opcyjne - semestr zimowy 2010/2011 - w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będzie od 7 października br. od godz. 8.00 do 15 października br. do godz. 22.00.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem - pokój 408.

30.09.2010 Rejestracja dla Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa narodowego - studia niestacjonarne

Od dnia 2 października 2010r., od godz. 8,00 rano startuje rejestracja bezpośrednia na zajęcia dla kierunków:
 • Politologia - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Politologia - studia niestacjonarne licencjackie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne licencjackie
 • Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne licencjackie
Rejestracja będzie trwała do dnia 15.10.2010 r.

30.09.2010 Rejestracja na zajęcia MA IN EUROCULTURE w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym rozpoczyna się w dniu 2 października 2010 r. o godz. 18.00., kończy się 30 października 2010 r. o godz. 18.00.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów.

30.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia prowadzone przez cały rok akademicki 2010/11 oraz w semestrze zimowym rozpoczyna się w dniu 4 października 2010 r. o godz. 20.00., kończy się 17 października 2010 r. o godz. 18.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze zimowych oraz zajęć całorocznych.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć - nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zaleca się dokonanie podpięć po upływie kilku dni od rejestracji aby nie obciążać zbytnio serwera.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do dr Krzysztofa Koźbiała pod adres mailowy: krzkozb@ces.uj.edu.pl

29.09.2010 Rejestracja dla studentów kognitywistyki

Rejestracja na zajęcia dla studentów kognitywistyki będzie się odbywać od 30.09. od godz. 8.00 do 15.10. do godz. 23.59.

27.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych będzie trwać od 29.09.2010 do 15.10.2010 r. i jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Politologii, Stosunków Międzynarodowych.

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 29 września 2010 r. od godz. 8.00, a zakończy 15 października 2010 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Politologii, Stosunków Międzynarodowych.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych .
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 15 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 7. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

27.09.2010 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów doktoranckich

W roku akademickim 2010/2011 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS, do grup lektoratowych oraz na kursy modułowe.

Rejestracją objęci są doktoranci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2010/2011.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty, przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki, bowiem bez identyfikatora i hasła USOSweb rejestracja elektroniczna na lektoraty nie będzie możliwa.

Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę językową na odpowiednim poziomie. Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej lub na kurs modułowy, student wykorzystuje przyznane mu przez macierzystą jednostkę żetony (1 żeton = 1 godzina zajęć).

ZAPISY : od 7 X 2010 r., od godziny 8.00 do 13 X 2010 r. do godziny 23.00

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu własnej jednostki, który przydzieli Państwu niezbędne żetony. W przypadku problemów związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z p. Moniką Garncarz z Jagiellońskiego Centrum Językowego (monika.garncarz@uj.edu.pl). Zagubione hasło można odzyskać w macierzystym sekretariacie dydaktycznym/dziekanacie studenta.

27.09.2010 Zapisy na fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego

Zapisy dotyczą studentów II-go i III-go roku studiów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (tryb stacjonarny i niestacjonarny) w roku akad. 2010/2011.

Obowiązują fakultety wg planu studiów na rok 2010/2011.

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb w terminie od 27.09.2010 godz. 8.30 do 03.10.2010 godz.20.00.

Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetu i zapis, gdyż po tym terminie zmiany nie będą możliwe.

27.09.2010 Cykl wykładów "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".

Od października 2010 r. wprowadzamy pewną zmianę w tematyce wykładów: w miejsce dawnych wykładów "Wyszukiwanie informacji w Internecie - dla początkujących" oraz "Wyszukiwanie informacji w Internecie - dla zaawansowanych" pojawia się wykład "Zasoby regionalne, edukacyjne i dziedzictwa narodowego w bibliotekach cyfrowych."

Cykl składa się z następujących wykładów:

 1. "Katalogi BJ dostępne w Internecie" - czyli jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać własne konto czytelnicze w tym katalogu oraz jak wyszukiwać i zamawiać potrzebne książki wydane do 1949 r.
 2. "Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ" - czyli jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ publikacji na określony temat (jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki)
 3. "Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie" - czyli jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z czasopism polskich od 1996 r.); jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest konkretna książka lub czasopismo zagraniczne
 4. "Zasoby regionalne, edukacyjne i dziedzictwa narodowego w bibliotekach cyfrowych" - czyli jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych)
 5. "Polskie bibliografie i informatory w Internecie" - czyli jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie
 6. "Zagraniczne bibliograficzne bazy danych online dostępne w UJ" - czyli jak szukać zagranicznej literatury w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych
 7. "Strategie wyszukiwania" - czyli jak zacząć poszukiwania literatury na dany temat, jak szukać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-6

Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ_2010_X_XII.pdf

24.09.2010 II tura zapisów na wolne miejsca na przedmioty fakultatywne oraz trening psychologiczny III

II tura zapisów na wolne miejsca na przedmioty fakultatywne oraz trening psychologiczny III (przez USOSweb) rozpoczyna się 25.09.2010 (od godz. 8:00) do 27.09.2010 (do godz. 20:00)

Wolne miejsca - przedmioty fakultatywne (wz.ips-10/11fakultet)
Międzypokoleniowa transmisja postaw i wartości (16 miejsc)
Profilaktyka i prewencja problemów społecznych (16 miejsc)
Rodzina tu staje się człowiek (18 miejsc)
Wyzwania i perspektywy współczesnej psychologii rehabilitacji(1 miejsce)
Resocjalizacja (15 miejsc)
To co najważniejsze - czyli problematyka wartości z perspektywy psychologii pozytywnej (3 miejsca)

Wolne miejsca - trening psychologiczny III (WZ.IPS-10/11_trening)
Trening psychomotoryczny (16 miejsc)
Kontakt diagnostyczno - terapeutyczny... (7 miejsc)
Coaching jako metoda wsparcia rozwoju (3 miejsca)
Psycholog wobec agresji klientów (6 miejsc)
Praktyczna psychoterapia chorych somatycznie (18 miejsc)
Psychologia osób zdolnych (5 miejsc)
Psychoterapia małżeństw i par (2 miejsc)
Techniki NLP (19 miejsc)
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz uwarunkowania... (18 miejsc)
Tranzycja na rynek pracy (19 miejsc)

Na wykłady monograficzne (WZ.IPS-10/11_wykłady) będzie można rejestrować się w dniach od 25.09.2010 do 10.10.2010

24.09.2010 II tura zapisów dla IV i V roku Psychologii stosowanej na wolne miejsca na modułach 2010/2011

Termin zapisów: 25.09.2010, godz. 8:00 - 27.09.2010, godz. 22:00

I semestr: Moduł: Kliniczna psychologia zdrowia, opieka paliatywna i terminalna

II semestr:

 • Moduł: Psychologia w edukacji - wychowanie dla rozwoju
 • Moduł: Psychologia resocjalizacyjna i penitencjarna
 • Moduł: Psycholog w sektorze polityki, samorządów lokalnych i masowych mediów
 • Moduł: Psychologia w zarządzaniu

Przypominamy, że musi być zapisanych co najmniej 15 osób, a w przypadku modułu Kliniczna psychologia... - 10 osób, aby moduł był uruchomiony.

24.09.2010 Rejestracja na zajęcia z historii sztuki i ochrony dóbr kultury

Rejestracja na zajęcia z historii sztuki i ochrony dóbr kultury rozpocznie się 28.09.10 o godz. 6:00 a planowany termin zakończenia rejestracji to 24.10.10 o 23:59.

24.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii - studia II stopnia

Kod rejestracji : WH.IH.UD-10/11

Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie zajęcia (wykłady, konwersatoria, seminaria itd.), przewidziane planem i programem studiów drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu USOSweb.

I tura rejestracji od 27 września do 15 października
Rodaj rejestracji: bezpośrednia do grup.

24.09.2010 Rejestracja na zajęcia III stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w semestrze zimowym 2010/11

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego stopnia oraz studentów V-go roku matematyki (zainteresowanych ofertą wykładów i seminariów zakładowych dla doktorantów).

Terminy rejestracji :
Bezpośrednio na przedmioty i do grup od 27 września 2010 do 22 października 2010

Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:

 • WMI_DI.MMTOS / skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Informatyki i Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
 • WMI_DM.JMB skrót przedmiotu/ - wykłady oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI_DI.SEM.KIS skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Informatyki
 • WMI_DM.SEM.GR skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Instytut Matematyki
 • WMI.TCS.AAK.S skrót przedmiotu/ - seminaria oferowane przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Prosimy o przemyślane rejestracje. Rezygnacja z przedmiotu w czasie trwania roku akademickiego możliwa jest tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

22.09.2010 Rejestracja na zajęcia na kierunku Informatyka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zapisy na zajęcia na kierunku Informatyka będą się odbywać przez system USOS, a nie jak to było dotychczas przez zapisy.

Harmonogram zajęć został już umieszczony w systemie, rejestracja na przedmioty rozpocznie się w dniu 27.09.2010 [poniedziałek] od godziny 00:01, zapisy na zajęcia zostaną udostępnione wszystkim studentom jednocześnie z wyjątkiem zapisu na przedmioty "priorytetowe" na te przedmioty przez pierwsze dwa dni mogą zapisywać się studenci pierwszego roku studiów II-go stopnia według ustalonego harmonogramu:

Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne Specjalność modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Sieci neuronowe Specjalność modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Kody i kaflowania Specjalność Informatyka teoretyczna
Kryptologia Specjalność: Informatyka teoretyczna, Informatyka stosowana
Teoria złożoności Specjalność: Inżynieria oprogramowania
Programowanie systemów mobilnych Specjalność: Inżynieria oprogramowania
Programowanie współbieżne Specjalność: Inżynieria oprogramowania

Na wyżej wymienione przedmioty wszyscy pozostali studenci będą mogli rejestrować się od dnia 01.10.2010r. [piątek] od godziny 00:01.

Uwaga!
Przed zapisaniem do grupy należy uważnie przeczytać opis przedmiotu, ponieważ niektóre grupy przeznaczone są dla konkretnych specjalności np. grupa z Matematyki Dyskretnej pana dra Jakuba Zygadły jest przeznaczona wyłącznie dla studentów specjalności Matematyka Komputerowa.

Studenci 3 roku muszą zwrócić szczególną uwagę przy zapisie na zajęcia z projektów zespołowych oraz projektów programistycznych, gdyż przedmioty te są ściśle przypisane do specjalności [zaznaczone jest to również w opisie przedmiotu].


Iwona Wojtkiewicz

21.09.2010 Rejestracja dla studentów I i II roku kierunku Psychologia Stosowana

Rejestracja przeznaczona jest dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA

Rejestracja na przedmioty tj. wykłady i grupy ćwiczeniowe na rok akademicki 2010/2011 odbywać się będzie w następujących terminach :

 • I rok: Termin rejestracji: od 22.09.2009, godz. 8:00 do 10.10.2009, godz.20:00 .
 • II rok: Termin rejestracji: od 25.09.2009, godz. 8:00 do 15.10.2009, godz.20:00

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów.

 • I rok stacjonarne: zapisy na WF ogłasza i prowadzi Studium WF UJ. Proszę sprawdzać ogłoszenia w USOSweb,
 • II rok - zapisy na lektorat tylko przez USOSweb ogłasza i nadzoruje JCJ UJ.

Rejestracja na przedmioty dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w terminie późniejszym.

Plan studiów oraz deklaracje programowe znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

21.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
rejestracja na seminaria dyplomowe odbędzie się w terminie 08:00 01.10.2010 r. - 22:00 02.10.2010 r.
Opis zakresu tematycznego seminariów znajduje się na stronie IDiKS.

Dla studentów I roku SUM (tryb stacjonarny):
rejestracja na proseminaria magisterskie odbędzie się w terminie 08:00 01.10.2010 r. - 22:00 02.10.2010 r.
Opis zakresu tematycznego seminariów znajduje się na stronie IDiKS.

Dla studentów I roku SUM (tryb stacjonarny):
rejestracja na konwersatoria specjalistyczne odbędzie się w terminie 10:00 04.10.2010 r. - 22:00 05.10.2010 r.
Opis zakresu tematycznego kursów znajduje się na stronie IDiKS.

Dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (tryb stacjonarny):
rejestracja na konwersatoria specjalistyczne odbędzie się w terminie 08:00 01.10.2010 r. - 22:00 02.10.2010 r.
Opis zakresu tematycznego kursów znajduje się na stronie IDiKS.

20.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 23 września 2010 r. od godz. 8.00, a zakończy 15 października 2010 r. o godz. 23.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych mgr Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. INFORMACJE DODATKOWE: Zarejestrowanie się na kurs jest jednoznaczne z realizacją wszelkich zajęć w pełnym zakresie (nie można np. realizować wyłącznie wykładów bez ćwiczeń, jeśli są one w programie kursu). Zmiana wybranych kursów może być dokonana jedynie w przewidzianym terminie - czyli do 15 października br. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć.
 8. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w kursie w systemie USOS.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 15 listopada 2010 r. w Sekretariacie.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia będzie uruchomiona od 29 września 2010 r.

20.09.2010 Rejestracja dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia filologii germańskiej

Rejestracja na przedmioty językoznawcze dla I roku filologii germańskiej - studia stacjonarne II stopnia - będzie trwać od 22.09.2010 godz. 10:00 do 24.09.2010 godz. 18:00.
Kod rejestracji : IFG-10/11Z

18.09.2010 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że druga tura rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 18 września 2010 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 26 września 2010 r.do godz. 23.00 . Jest to ostateczny termin zapisu na zajęcia, decydujący o uruchamianych kursach w Instytucie Filozofii UJ.

Zapisy na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywają się w prowadzących je jednostkach.

17.09.2010 Rejestracja na Wydziale Prawa i Administracji

Rodzaj rejestracji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1. Rejestracja na przedmioty (wykłady) i warsztaty 25.09.2010 godz. 20:00 24.10.2010 godz. 23:59
2. Rejestracja na ćwiczenia 02.10.2010 godz. 20:00 24.10.2010 godz. 23:59
3. Rejestracja na proseminaria oraz seminaria IV i V roku 08 i 09.10.2010 godz. 20:00 24.10.2010


REJESTRACJA NA WYKŁAD I ĆWICZENIA Z KRYMINALISTYKI:

02.10.2010 godz. 20:00 do 04.10.2010 godz. 20:00

Studenci prawa stacjonarnego rejestrują się jednocześnie na wykład i na ćwiczenia na swoje grupy w tygodniu, a także na grupy dla studentów niestacjonarnych w weekendy zjazdowe ( ograniczona liczba miejsc ok. 5os./grupę )

05.10.2010 godz. 20:00 do 07.10.2010 godz. 20:00

Studenci prawa niestacjonarnego rejestrują się jednocześnie na wykład i na swoje grupy w weekendy zjazdowe, a także na grupy dla studentów stacjonarnych w tygodniu ( ograniczona liczba miejsc ok. 5/grupę )

8.10.2010 godz. 20:00

Rejestracja otwarta dla wszystkich w miarę wolnych miejsc

1. Rejestracja na przedmioty i warsztaty:

Prowadzona w systemie USOSweb. Dział Dla studentów -> Rejestracje -> Rejestruj na przedmioty
Rejestracja aktywna: 25.09.2010 - 24.10.2010

Przy kodzie przedmiotu znajdują się następujące litery:
P - zajęcia dla prawa stacjonarnego
PZ - zajęcia dla prawa niestacjonarnego
A - zajęcia dla administracji stacjonarnej
AZ - zajęcia dla administracji niestacjonarnej.

Zapisów dokonuje się wyłącznie na zajęcia prowadzone w danym trybie studiowania. Jeżeli nie prowadzone są zajęcia z danego przedmiotu dla studentów niestacjonarnych, mogą oni wówczas dokonać rejestracji na zajęcia w trybie stacjonarnym.

HARMONOGRAM:

25.09.2010 PRAWO, przedmioty historyczno-prawne obowiązkowe i podstawowe
(Student dokonuje wyboru jako przedmiotu obligatoryjnego jednego z trzech przedmiotów historyczno-prawnych: Prawo rzymskie, Powszechna historia prawa, Historia państwa i prawa polskiego. Nastąpi wówczas blokada i pozostałe przedmioty historyczno-prawne, będą dostępne tylko jako przedmioty podstawowe)
26.09.2010 ADMINISTRACJA, obowiązkowe przedmioty dla wszystkich lat studiów
27.09.2010 PRAWO, podstawowe przedmioty
28.09.2010 ADMINISTRACJA, pozostałe przedmioty
29.09.2010 PRAWO, obowiązkowe przedmioty dla wszystkich lat
30.09.2010 PRAWO, pozostałe przedmioty
(specjalizacyjne, warsztaty, Uniwersytecka Poradnia Prawa)
01.10.2010 Blok przedmiotów wspólnych dla kierunków prawo i administracja
 • Wprowadzenie do nauki socjologii prawa + ćwiczenia
 • Fundamentals of Anglo-American and Polish legal systems
 • Mediator- manager konfliktu (warsztaty)
 • Państwo prawa XIX i XX w.
 • Porównawcza historia ustrojów państwowych
 • Postępowanie rejestrowe
 • Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
 • Psychologia społeczna
 • Teorie władzy politycznej
 • Wprowadzenie do metod i techniki badań społecznych
 • Współczesna filozofia liberalna


2. Rejestracja na ćwiczenia:

Prowadzona w systemie USOSweb. Dział Dla studentów -> Rejestracje -> Rejestruj na przedmioty
Rejestracja aktywna: 02.10.2010 - 24.10.2010r.

Prawo Administracja
02.10 Prawo ćwiczenia godz. 20:00 04.10 Administracja ćwiczenia godz. 20:00
03.10 Prawo ćwiczenia godz. 20:00  
05.10 Prawo ćwiczenia godz. 20:00  
06.10 Prawo ćwiczenia godz. 20:00  
07.10 Prawo ćwiczenia obligatoryjne przedmioty godz. 20:00  
10.10 Prawo ćwiczenia godz. 20:00  

Rejestracje otwierane będą każdego dnia o godzinie 20:00 i będą trwały aż do zakończenia rejestracji 24.10.2010 roku do godziny 23:59.

REJESTRACJA NA ĆWICZENIA PROWADZONA W USOSweb:

Termin Kierunek Przedmioty
2 października PRAWO Kryminalistyka - studia stacjonarne
3 października PRAWO Przedmioty historyczno-prawne
(Prawo rzymskie, Historia państwa i prawa polskiego, Powszechna historia prawa)
Prawo konstytucyjne
Wstęp do prawoznawstwa
4 października ADMINISTRACJA Ćwiczenia - wszystkie przedmioty
5 października PRAWO Historia doktryn politycznych i prawnych
Historia nowożytnej administracji
Kryminologia
Prawo międzynarodowe publiczne
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo rolne
Prawo finansowe
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo kościelne i wyznaniowe
6 października PRAWO Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne wykonawcze
Prawo wekslowe i czekowe
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Prawo ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo medyczne
Część szczególna prawa karnego
7 października PRAWO Przedmioty obligatoryjne:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Proces karny
Prawo administracyjne
Postępowanie cywilne sądowe
Prawo karne
10 października PRAWO Prawo cywilne
Postępowanie cywilne i sądowe


3.Rejestracja na proseminaria oraz seminaria IV i V roku na kierunku prawo, I i II roku studiów drugiego stopnia kierunku administracja, oraz V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja

Prowadzona w systemie USOSweb. Dział Dla studentów -> Rejestracje -> Rejestruj na przedmioty
Rejestracja aktywna: 08.10.2010, godz. 20:00
11.10.2010 godz. 20:00 - Rejestracja na seminaria dla kierunku administracja
12.10.2010 godz. 20:00 - Rejestracja na proseminaria i seminaria dla kierunku prawo

REJESTRACJA NA SEMINARIA IV roku na kierunku prawo, I roku studiów drugiego stopnia na kierunku administracja

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Zapisy przez USOSweb.
Katedra Historii Prawa Polskiego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Zapisy przez USOSweb.
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Zapisy przez USOSweb, informacje w sekretariacie Katedry
Katedra Kryminologii Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Katedra Prawa Karnego Informacje i zapisy na stronie www Katedry.
Katedra Kryminalistyki Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Katedra Polityki Gospodarczej Zapisy przez USOSweb.
Katedra Postępowania Administracyjnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Postępowania Karnego Informacje i zapisy na stronie www Katedry.
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Administracyjnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Cywilnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Europejskiego Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Zakład Prawa Finansowego PRAWO - Zapisy przez USOSweb.
ADMINISTRACJA - Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Konstytucyjnego Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego Informacje w sekretariacie Katedry.
Katedra Prawa Rolnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Rzymskiego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Katedra Socjologii Prawa Zapisy przez USOSweb (grupa prof. Czapskiej, SUM I rok - informacje w sekretariacie Katedry).
Katedra Ochrony Środowiska Zapisy przez USOSweb.
Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Informacje w sekretariacie Katedry.
Katedra Teorii Prawa Zapisy przez USOSweb.

REJESTRACJA NA SEMINARIA V roku kierunku prawo, V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja i II roku studiów II stopnia na kierunku administracja

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Zapisy przez USOSweb.
Katedra Historii Prawa Polskiego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Zapisy przez USOSweb.
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Zapisy przez USOSweb, informacje w sekretariacie Katedry.
Katedra Kryminologii Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Katedra Prawa Karnego Informacje i zapisy na stronie www Katedry.
Katedra Kryminalistyki Zapisy przez USOSweb.
Katedra Polityki Gospodarczej Zapisy przez USOSweb.
Katedra Postępowania Administracyjnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Postępowania Karnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Administracyjnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Cywilnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Europejskiego Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa Finansowego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Konstytucyjnego Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Zapisy przez USOSweb.
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego Informacje w sekretariacie Katedry.
Katedra Prawa Rolnego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Rzymskiego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Zapisy przez USOSweb.
Katedra Socjologii Prawa Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Katedra Ochrony Środowiska Zapisy przez USOSweb.
Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Informacje i zapisy w sekretariacie Katedry.
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Informacje w sekretariacie Katedry.
Katedra Teorii Prawa Zapisy przez USOSweb.

Student ma możliwość rejestracji tylko na jedno seminarium. Dotyczy to również studentów, którzy dokonali zapisów inną drogą niż przez system USOSweb ( zostaną oni wpisani do systemu przez sekretariaty katedr przed otwarciem rejestracji w systemie).

UWAGI:

- Student, który chce uczestniczyć w rejestracjach na zajęcia prowadzone w roku akademickim 2010/11, musi mieć rozliczony poprzedni rok w systemie USOS.

14.09.2010 Rejestracja w Instytucie Nauk o Środowisku

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe (symbol kursu INS) będzie się odbywać w dwóch etapach:
 • od 15.09. do 30.09.2010 r. - rejestracja na przedmioty z sem. zimowego i letniego
 • od 14.02. do 28.02.2011 r. - uzupełniająca rejestracja na przedmioty z sem. letniego

14.09.2010 Rejestracja w Instytucie Psychologii Stosowanej

W dniu 15.09.2010 rozpoczyna się rejestracja na moduły specjalizacyjne, wykłady monograficzne - studenci IV i V roku; trening psychologiczny III - studenci V roku oraz przedmioty fakultatywne - studenci II i III studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologii stosowanej na rok akademicki 2010/2011.
Termin rejestracji: od 15.09.2010, godz. 0800 do 19.09.2009, godz.2000
.

Sylabusy przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl - dydaktyka.

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Uwaga:
Każdy absolwent UJ studiów stacjonarnych z tytułem magistra począwszy od r.a. 2011/2012 musi zaliczyć w czasie studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

14.09.2010 Rejestracja w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

- Rejestracja na przedmioty dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia - od 20 września, godz. 10.00 do 10 października, godz. 21.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 10 października, godz. 21.00. Po 10 października nie można rejestrować się i wyrejestrowywać się z kursów. Rejestrujemy się na kursy semestru I obowiązkowe i fakultatywne oraz kursy całoroczne.
Po zakończeniu rejestracji wybrane kursy proszę podpiąć pod realizowany program KPSC.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany ( i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na poterminową rejestrację lub wyrejestrowanie. (Podanie zaadresowane do Pełnomocnika ds. studenckich w KPSC dr Agata Świerzowska, wraz z uzasadnieniem i podaną listą kursów do rejestracji lub wyrejestrowania). Podania będą przyjmowane tylko do dnia 20 października.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę MUSZĄ zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (dr Agnieszka Kowalska), drogą mailową na adres: akkowalska@poczta.onet.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC. Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy. Wybrane kursy muszą by zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC.

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty określa program KPSC zamieszczony w katalogu na www.psc.uj.edu.pl

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

 • lektoraty - 15 osób;
 • wykład: min. - 15 osób;
 • ćwiczenia: min. - 15 osób;
 • seminaria: min. - 8 osób;
 • konwersatorium: - 15 osób. (Osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Wszelkie problemy z rejestracją należy zgłaszać dr Agnieszce Kowalskiej. (adres j.w.).

Szczegółowe informacje na stronie: www.psc.uj.edu.pl -> "Komunikaty USOS"

13.09.2010 Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla studentów biologii i geologii - specjalność ochrona przyrody

Rozpoczyna się rejestracja (WB.IB-10/11-SUM) w systemie USOSweb na przedmioty obowiązkowe dla studentów na studiach II stopnia kierunku BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY

Zostanie ona przeprowadzona w następujących terminach:

 • I etap od 15.09.2010r. godz. 9:00 do 15.10.2010r. godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2010/11)

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

 • II etap planowany jest w terminie od 14.02. do 28.02.2011r. (uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc.
Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

UWAGA

Powtarzanie przedmiotu
Wpisu studentów biologii dokonuje Zespół ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

13.09.2010 Rejestracja w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach 15.09.2010 - 15.10.2010 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety w systemie USOSweb dla wszystkich studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.
Lista fakultetów dostępna jest na stronie internetowej IAISP www.iaisp.uj.edu.pl oraz na indywidualnych kontach studentów w systemie USOSweb.
Zapisy na fakultety z programu Transatlantic Studiem (TAS) będą możliwe od dnia 4.10.2010 - 15.10.2010 w pokoju nr 7a, Rynek Główny 34.

10.09.2010 Rejestracja na kursy dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rejestracja na kursy dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii startuje 15.09.2010 o godz 8:00 i będzie otwarta do 31 października br.
 • W tym okresie należy podjąć decyzje o uczestnictwie ewentualnie rezygnacji z kursu.
 • Wpisanie się na kurs jest równoznaczne z koniecznością zaliczenia go nawet jeśli jest to kurs do wyboru.
 • Brak zaliczenia wybranego kursu (także tych do wyboru) pociąga za sobą konieczność powtórzenia go w następnym roku akademickim oraz dokonania opłaty za powtarzanie przedmiotu (35 zł za1 ECTS wykładu i 75 zł za 1 ECTS ćwiczeń)
 • Po upływie terminów rejestracji nie będzie można dokonywać zmian dotyczących uczestnictwa w zajęciach
Wszelkie zapytania dot. rejestracji oraz sytuacje wyjątkowe prosimy zgłaszać do sekretariatu studenckiego WBBiB: tel 664 60 00, 664 54 51 lub mail: j.mrugalska@uj.edu.pl, dorota.zolnierczyk@uj.edu.pl

10.09.2010 Rejestracja na kursy dla studentów Study Abroad Programme

Rejestracja na kursy prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki w semestrze zimowym dla studentów Study Abroad Programme zostanie uruchomiona 13 września 2010 r. o godz. 10:00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 15 września 2010 r. o godz. 16:00.

Registration for courses for Study Abroad Programme students at the Centre for European Studies at the Institute for European Studies in autumn semester will take place during the period: 13 September 2010, 10:00 - 15 September 2010, 16:00 on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/.

09.09.2010 Rejestracja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczyna się rejestracja (WBNZ-10/11) w systemie USOSweb na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ) dla studentów na studiach stacjonarnych I, II stopnia i 5-letnich magisterskich kierunków:
 • Biologia
 • Studia biologiczno - geograficzne
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Ochrona Środowiska

Zostanie ona przeprowadzona w następujących terminach:

 • I etap od 15.09.2010r. godz. 9:00 do 15.10.2010r. godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2010/11)

  Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

 • II etap planowany jest w terminie od 14.02. do 28.02.2011r. (uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni i złożyć we właściwym Sekretariacie w wyznaczonym terminie.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Pomoc.
Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Informacje dla studentów biologii:

Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy należy złożyć w Sekretariacie do 31 października 2010r., natomiast na semestr letni do 31 marca 2011r. Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/formularze/doc/b10.doc ;
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisów studentów kierunku biologia będzie dokonywał Zespół ds. studenckich studiów stacjonarnych z biologii.

Powtarzanie przedmiotu
Wpisu studentów biologii dokonuje Zespół ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Specjalność: biologia sądowa
Studentów, którzy będą realizowali kursy do specjalności biologia sądowa prosimy o złożenie deklaracji przedmiotów do Zespołu ds. studenckich dopiero po zakwalifikowaniu na specjalność. Rejestracja zostanie dokonana przez Zespół ds. studenckich.

Chemia organiczna (ćwiczenia w semestrze letnim), Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody.
Na w/w przedmioty rejestracja będzie możliwa w II etapie rejestracji (od 14.02. do 28.02.2011r.).

Prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji do grup ustalonych z doradcami/opiekunami.

09.09.2010 Rejestracja na zajęcia z kursów kierunkowych w Instytucie Muzykologii

Rejestracja elektroniczna na zajęcia z kursów kierunkowych prowadzonych na studiach stacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 2010/2011 odbywać się będzie w dniach 6 - 30 września 2010.

07.09.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii - studia I stopnia

Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie zajęcia (wykłady, konwersatoria, seminaria itd.), przewidziane planem i programem studiów drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu USOSweb.

Zapisy na zajęcia będą odbywały się w trzech turach - od trzeciego do pierwszego roku w terminach:

 • III ROK 13 - 18 września 2010
 • II ROK 20 - 25 września 2010
 • I ROK 27 września - 2 października 2010.

Rodzaj rejestracji: bezpośrednia do grup.

06.09.2010 Rejestracja na wszystkie kursy prowadzone przez Zakład Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii dla studentów kierunku chemia i ochrona środowiska

Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Zakład Dydaktyki Chemii w semestrze zimowym odbywać się będzie na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Terminy zajęć umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Zakładu Dydaktyki Chemii II p. - Hall.

06.09.2010 Rejestracja w Centre for European Studies UJ

Rejestracja na kursy wrześniowe prowadzone w języku angielskim w Centre for European Studies UJ Instytutu Europeistyki zostanie uruchomiona 9 września 2010 o godz. 10:00. Zamknięcie rejestracji nastąpi 9 września 2010 o godz. 16:00.

* * *

Registration for introductory MA courses at the Centre for European Studies at the Institute for European Studies will take place during the period: September 9th 2010, 10:00 - September 9th 2010, 16:00 on the http://www.usosweb.uj.edu.pl/.

06.09.2010 Zapisy na seminaria i opcje dla I roku filologii germańskiej

Zapisy na seminaria i opcje dla I roku filologii germańskiej - studia stacjonarne II stopnia odbędą się w terminie 15.09.2010 godz. 10:00 do 20.09.2010 godz.15:00.

02.03.2009 Fotografie pracowników w USOSweb

Szanowni Państwo, informujemy, że każdy pracownik ma możliwość załadowania swojego zdjęcia do USOSweb.
Zdjęcie zależnie od Państwa wyboru będzie prezentowane osobom zalogowanym do USOSweb (pracownicy dydaktyczni i studenci UJ) lub wszystkim odwiedzającym stronę.

Głównym celem wprowadzenia zdjęć jest łatwiejsza identyfikacja pracowników oraz zwiększenie wiarygodności wypełnianych ankiet (student wypełniając ankietę widzi ocenianego pracownika).

By załadować zdjęcie należy:

 • zalogować się do USOSweb
 • wejść do zakładki Moduły Dodatkowe -> Zdjęcia
 • wskazać zdjęcie do załadowania
 • w razie potrzeby wykadrować je w okienku przeglądarki
 • zgłosić zdjęcie do zatwierdzenia (tak by aktualny status zdjęcia zmienił się na Zgłoszone do zatwierdzenia)

Bardzo prosimy o ładowanie fotografii wyraźnych z widoczną twarzą pracownika.

UWAGA: dostęp do ładowania zdjęć maja tylko pracownicy z aktualnymi danymi w USOS, w razie braku dostępu do zakładki Zdjęcia należy poprosić lokalny sekretariat obsługujący USOS o aktualizację danych.

09.02.2009 - Ankiety studenckie - anonimowość

Drodzy Studenci,

W związku ze zgłaszanymi przez Was wątpliwościami dotyczącymi zachowania anonimowości w semestralnej ocenie zajęć prowadzonej za pomocą systemu USOS chciałbym wyjaśnić w jaki sposób chroniona jest anonimowość osób badanych i poufność informacji.

 1. Anonimowość jest chroniona przez oddzielenie danych o tożsamości studentów wypełniających kwestionariusz od informacji, jakich udzielają (ocen zajęć). Tworzone są dwie tablice danych: osobowa i informacyjna.
 2. Informacja o tym, ze ktoś udzielił odpowiedzi jest przechowywana w tabeli osobowej w celu zapobieżenia wielokrotnemu wypełnieniu danej ankiety (osoba - zajęcia - prowadzący) oraz w celu losowania nagród wśród studentów wypełniających ankiety. Po przeprowadzeniu losowania nagród dane z tabeli osobowej są usuwane.
 3. Odpowiedzi udzielone przez studentów są przechowywane w tabeli informacji. Tabela ta jest podstawą porównawczej analizy danych z oceny zajęć w jednostce. Analiza odpowiedzi jest przeprowadzana przez pełnomocnika ds. ankiet studenckich w danej jednostce.
 4. Nie ma możliwości połączenia tablicy osób z tablicą informacji, gdyż po wypełnieniu ankiet usuwane są identyfikatory w obu tabelach łączące osobę z jej odpowiedziami (w praktyce nie wiemy nic o osobie oceniającej, znamy tylko jej oceny dla danego pracownika i przedmiotu).
 5. Informacje o wynikach oceny pracowników w danej jednostce posiada jedynie jej kierownik (dyrektor Instytutu/Dziekan) oraz pełnomocnik ds. ankiet studenckich w tej jednostce.
 6. Obowiązek zachowania poufności danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych o ocenie zajęć spoczywa na pełnomocniku ds. ankiet studenckich.
 7. W celu usprawniania i monitorowania semestralnej oceny zajęć, analizowania trendów i decyzji administracyjnych pełnomocnicy mają także możliwość gromadzenia informacji dotyczących daty i godziny uzyskania dostępu do kwestionariusza oceny za pośrednictwem USOS.
 8. Informacje te są wykorzystywane przez każdego pełnomocnika ds. ankiet studenckich jako element kontroli ilościowej stopnia wypełnienia ankiet w jednostce.
Zwracam się do Was z apelem o wzięcie udziału w ocenie zajęć

dr Grzegorz Bryda
pełnomocnik rektora UJ
ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia


26.09.2007 Aktywacja poczty na Centralnym Serwerze Pocztowym UJ

Informujemy, że każdy student jest uprawniony do korzystania z poczty na Centralnym Serwerze Pocztowym UJ.
Adresy pocztowe mają postać imie.nazwisko@uj.edu.pl.

Aktywacja konta pocztowego dostępna jest w zakładce 'Mój USOSweb' -> AKTYWACJA POCZTY UJ.

25.08.2010 Rejestracje na zajęcia dla studentów kierunków Geologia oraz Biologia i geologia

Rejestracje na zajęcia dla studentów kierunków Geologia oraz Biologia i geologia - ochrona przyrody SUM będą odbywać się w dwóch turach w niżej podanych terminach:
 • I tura 06:00 01.09.2010 (uwaga zmiana!!) do 04:59 13.09.2010
 • II tura 06:00 16.09.2010 do 04:59 27.09.2010
Dobór kursów do zrealizowania w roku akademickim 2010/11 należy oprzeć na programie odpowiedniego kierunku, roku studiów i specjalizacji (program geologii, ochrony przyrody). Po zarejestrowaniu się na wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów (zapisy na lektorat z języka obcego i wychowania fizycznego odbywają się w osobnych rejestracjach) dla danego roku należy wydrukować kartę programową, podpisać ją i złożyć we właściwym Sekretariacie.
Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Geologia umieszczają na karcie programowej oświadczenie o wyborze specjalizacji.

06.08.2010 Rejestracja na OPCJE w Katedrze UNESCO

Rejestracja na OPCJE w Katedrze UNESCO odbędzie się w dniach 24.09.2010 - 3.10.2010.

28.07.2010 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów SMP

W dniu 01.08.2010 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy. Termin rejestracji od 01.08.2010 r. godz. 08:00 do 30.09.2010 r. godz. 23:59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

02.07.2010 r. Przydzielanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2010/11 - decyzje i giełda zamian

Informujemy wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o przydzielenie miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2010/2011, że decyzje Wydziałowych Komisji Ekonomicznych o przydziałach miejsc znajdują się w zakładkach WNIOSKI - PRZYZNANIA DS.

Wszyscy studenci, którzy są niezadowoleni z przydzielonego im domu studenckiego będą mogli uczestniczyć w ELEKTRONICZNEJ GIEŁDZIE ZAMIANY MIEJSC, która zostanie uruchomiona dnia 9 lipca 2010 roku w systemie USOSweb. W ramach giełdy będzie można zamieniać się miejscami w poszczególnych akademikach bez angażowania w procedurę zamiany Samorządu Studentów i pracowników administracyjnych. Giełda będzie otwarta do 31 sierpnia 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące giełdy każdy student będzie widział po zalogowaniu się na swoje konto USOSweb i wejściu do zakładek WNIOSKI - PRZYZNANIA DS.

Studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o przydzielenie miejsca w domu studenckim w turze wrześniowej mogą składać wnioski do dnia 10 września 2010 r. Po wypełnieniu dochodowości i wniosku w systemie USOSweb wydrukowany wniosek z niezbędną dokumentacją należy złożyć u koordynatora zajmującego się pomocą materialną na wydziale.

Studenci przyjęci na I rok studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na podstawie złożenia wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb oraz w formie wydruku z dołączonym kompletem dokumentacji w terminie do dnia 10 września 2010 r. Muszą oni wcześniej dokonać wpisu na studia ze względu na konieczność zalogowania się w systemie.

Po przydzieleniu miejsc w domach studenckich w turze wrześniowej wszyscy studenci, którym miejsca zostaną przydzielone jeśli będą niezadowoleni z decyzji, będą mogli również uczestniczyć w ELEKTRONICZNEJ GIEŁDZIE ZAMIANY MIEJSC. Czas trwania giełdy wrześniowej zostanie ogłoszony osobnym komunikatem.

30.06.2010 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 1 lipca 2010 r. o godz. 8:00 i trwać będzie do 15 września 2010 r. do godz. 23:00. Jest to termin zapisu na zajęcia, decydujący o uruchamianych kursach w Instytucie Filozofii UJ. Zapisy na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywają się w prowadzących je jednostkach.

23.06.2010 Rejestracja na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu planowany kalendarz rejestracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/11. Rejestracja odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) będzie aktywna dla studentów od 23 czerwca 2010 do 14 września 2010.
  Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. W zależności od liczby studentów zapisanych na określony przedmiot, tworzona jest odpowiednia liczba grup ćwiczeniowych.
 3. Rejestracja do grup ćwiczeniowych będzie aktywna od 20 do 27 września 2010. W trakcie tego etapu studenci mogą prosić o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 4. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 02 do 10 października 2010
 5. Zgodnie z zasadami studiowania, ewentualna rezygnacja z przedmiotu będzie możliwa do końca trzeciego tygodnia zajęć w semestrze czyli do 24.10.2010.
Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Prodziekan ds. studiów

23.06.2010 Druga tura rejestracji w ISP

Uwaga, Studenci ISP UJ !
Druga tura rejestracji dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia "Zarządzania w polityce społecznej" oraz I i II roku studiów I stopnia "Zarządzania w sektorze publicznym" trwać będzie od godz. 08.00 - 23.06.2010 do godziny 23.00 - 24.06.2010.

15.06.2010 Rejestracja na fakultety dla studentów studiów niestacjonarnych "Zarządzania w sektorze publicznym"

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w ISP dla studentów II roku Zarządzania w sektorze publicznym - studiów niestacjonarnych I stopnia - będzie trwać od 15 czerwca 2010 r. (wtorek) od godz. 21:00 - do godz. 23:00 - 20 czerwca 2010 r. (niedziela).

15.06.2010 Rejestracja dla studentów specjalności "Zarządzanie w turystyce"

W dniach 15.06.2010 - 16.06.2010 odbędzie się rejestracja na przedmioty fakultatywne (II tura) dla studentów specjalności "Zarządzanie w turystyce" - pierwszy rok studia niestacjonarne i stacjonarne I stopnia i II stopnia.

14.06.2010 Rejestracja na przedmioty fakultatywne w ISP dla studentów Sektora publicznego

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w ISP dla studentów Sektora publicznego studiów stacjonarnych - I i II rok studia I stopnia - będzie sie odbywać od 15 czerwca 2010 r. (wtorek) od godz. 21:00 - do godz. 23:00 - 20 czerwca 2010 r. (niedziela).

14.06.2010 Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów "Polityki społecznej"

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w ISP UJ dla studentów "Polityki społecznej" studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku studiów I stopnia będzie trwać od 12 czerwca 2010 r. (piątek) od godz. 21:00 - do godz. 23:00 - 15 czerwca 2010 r. (wtorek).

09.06.2010 Ostatni termin rejestracji na przedmioty fakultatywne w ISP

Rejestracja dotyczy studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia. Zapisy będą trwać od 11 czerwca 2010 r. ( piątek) od godz. 21:00 - do godz. 23:00 14 czerwca 2010 r. (poniedziałek).

08.06.2010 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki w semestrze zimowym 2010/11

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, obecnego II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i obecnego IV roku jednolitych studiów magisterskich.
 2. Terminy rejestracji :
  • I tura (wstępna rejestracja na przedmioty) od 15 czerwca 2010 do 4 sierpnia 2010
  • II tura (rejestracja do grup dla osób z I tury) od 13 września 2010 do 17 września 2010
  • III tura (ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich) od 24 września 2010 do 8 października 2010
 3. Rejestracja dotyczy przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności.
 4. Zajęcia w rejestracji mają następujące kody:
  • WMI.IM-OM/skrót przedmiotu/ - obowiązkowe
  • WMI.IM-KM/skrót przedmiotu/ - kierunkowe
  • WMI.IM-SM/skrót przedmiotu/ - specjalistyczne
  • WMI.IM-NA/skrót przedmiotu/ - przedmioty pedagogiczne dla sekcji nauczycielskiej i osób, które realizują rozszerzenie pedagogiczne.
  Przykład : Wybrane zagadnienia topologii - kod WMI.IM-OM/w.z.t
  Przedmioty: Elementy analizy funkcjonalnej, Teoria miary i całki będą prowadzone łącznie dla sekcji komputerowej, ogólnej, finansowej, nauczycielskiej i stosowanej (kody odpowiednio WMI.IM-OM/e.a.f/o i WMI.IM-OM/t.m.c/o) i oddzielnie dla sekcji teoretycznej (WMI.IM-OM.e.a.f/t , WMI.IM-OM/t.m.c/t)
 5. Osoby z sekcji komputerowej wpisują się na przedmioty informatyczne w Instytucie Informatyki UJ.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.im.uj.edu.pl w zakładce Ogłoszenia, Dla studentów.

04.06.2010 Rejestracja na kursy w Instytucie Religioznawstwa

Rejestracja na kursy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia, 5-letnich magisterskich będzie trwać od 7.06.2010 godz. 8:00 do 30.09.2010 godz. 23:00.

01.06.2010 Zapisy na przedmioty fakultatywne w ISP

Zapisy na przedmioty fakultatywne w ISP UJ dla studentów studiów stacjonarnych I roku studiów II stopnia będę trwać od 2 czerwca 2010 r. ( środa) od godz. 21:00 - do godz. 23:00 - 6 czerwca 2010 r. (niedziela).

31.05.2010 Zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku studiów niestacjonarnych ISP

Zapisy będą trwać od godz. 21:00 - 1 czerwca 2010