Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 32 minuty temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 13 dni temu
Zintegruj

zintegruj_logo

Rejestracja na bezpłatne kursy

Zgłaszając się do rejestracji uczestnik/uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:

oraz zobowiązuje się do uzupełnienia i złożenia w Biurze Projektu ZintegrUJ do 2 dni od dokonania elektronicznej rejestracji w systemie USOS:

a. Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do regulaminu
b. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1a do regulaminu

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Leczenie ran
 • Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
 • Szkolenie certyfikowane - Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego
 • Szkolenie certyfikowane - Diagnostyka obrazowa
 • Szkolenie certyfikowane dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kurs specjalistyczny żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
 • Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Szkolenie certyfikowane - Fascial Distortion Model - Moduł podstawowy I, II, III
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Leczenie ran

​ Kursy adresowane są do studentek i studentów Collegium Medicum czterech ostatnich semestrów studiów.

Terminy rejestracji: 03.09.2019r. godz. 9:00 do 31.12.2019 godz. 23:59

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Zarządzanie projektami muzycznymi
 • Kurs Agile Scrum Foundation
 • Kurs Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej
 • Kurs Adobe Illustrator
 • Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation
 • Obsługa edytora nutowego Finale - warsztat
 • Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne
 • Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku
 • Nowe technologie technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat
 • Event management w instytucjach kultury
 • Zarządzanie projektami w Kulturze
 • Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych
 • Systemy informacji geograficznej - podejście praktyczne

Kursy adresowane są do wszystkich studentów UJ (cztery ostatnie semestry studiów).

Terminy rejestracji: 03.09.2019r. godz. 9:00 do 15.10.2019 godz. 23:59

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Certyfikowany kurs LabChem - działalność akredytowanych chemicznych labolatoriów przemysłowych zgodnie z wymaganiami EN ISO 17025
 • Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych w zakresie prawidłowego zarządzania chemikaliami oraz gospodarki odpadami

Dedykowane dla programów studiów wskazanych w "grupach dedykowanych".

Terminy rejestracji: 03.09.2019r. godz. 9:00 do 15.10.2019 godz. 23:59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji
 • Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

Kursy adresowane są do studentek i studentów Collegium Medicum czterech ostatnich semestrów studiów.

Terminy rejestracji: 05.08.2019r. godz. 9:00 do 15.10.2019 godz. 23:59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Zadania psychologa-praktyka
 • E-przedsiębiorczość
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy
 • Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka
 • E-enterpreneurship

Terminy rejestracji: 05.08.2019r. godz. 9:00 do 15.10.2019 godz. 23:59

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

Terminy rejestracji: od 05.08.2019r. godz. 9:00 do 15.10.2019 godz. 23:59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka
 • Pracownia Badań Materiałów III - materiały memrystywne
 • Zaawansowane programowanie funkcyjne
 • Turystyka wiedza a praktyka

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów 2 stopnia Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii oraz Wydziału Geografii (kierunki dedykowane wskazane w rejestracji)

Terminy rejestracji: od 17.07.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy:

 • Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących
 • Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu
 • Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach
 • Wczesna diagnostyka logopedyczna (dla nauczycieli)
 • Projektowanie gier: zasady i scenariusze
 • Warsztat głosu i mowy
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Warsztaty redakcji i publikacji tekstu
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
 • Promocja i marketing na rynku książki​

Kursy adresowane są do wszystkich studentów UJ (cztery ostatnie semestry studiów).
Terminy: od 10.07.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji
Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Higher
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Secrétariat​ poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Fundation
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (Academic Writing) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego​

Kursy adresowane są do studentek i studentów (czterech ostatnich semestrów studiów) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Terminy rejestracji: od 04.07.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii
 • Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników

Terminy rejestracji: od 01.10.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.
Rejestracje dedykowane

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji
 • Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularno-naukowych
 • Analiza danych w Stata
 • Język R wsparciem warsztatu badacza

Terminy rejestracji: od 01.10.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials

Terminy rejestracji: od 01.10.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.
Rejestracja dedykowana

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi drona UAVO VLOS do 5 kg

Terminy rejestracji: od 01.10.2019 r. godz. 9.00 do 15.10.2019 r. godz. 23.59.
Uwaga! Dla studentów Wydziału Geografii i Geologii zostanie uruchomiona odrębna rejestracja.

Przejdź do rejestracji
zintegruj_logo