Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz rejestracji

Wybierz jednostkę organizacyjną

Biuro Projektu Doskonały Uniwersytet UJ.BPDU kalendarz rejestracji tej jednostki
Biuro Projektu ZintegrUJ UJ.BPZ kalendarz rejestracji tej jednostki
Studium Wychowania Fizycznego CM UJ.CM-SWF kalendarz rejestracji tej jednostki
Jagiellońskie Centrum Językowe UJ.JCJ kalendarz rejestracji tej jednostki
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ.MISH kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ.SDS kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.SDSP kalendarz rejestracji tej jednostki
Studenckie Koła Naukowe UJ.SKN kalendarz rejestracji tej jednostki
Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ.SMP kalendarz rejestracji tej jednostki
Studium Pedagogiczne UJ.SP kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Biologii UJ.WBl kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ.WBl.IZ kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.WBt kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Chemii UJ.WCh kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filologiczny UJ.WF kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Angielskiej UJ.WF.IFA kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Germańskiej UJ.WF.IFG kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Klasycznej UJ.WF.IFK kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Orientalistyki UJ.WF.IFO kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Romańskiej UJ.WF.IFR kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Słowiańskiej UJ.WF.IFS kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.WF.IFW kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki UJ.WF.IJ kalendarz rejestracji tej jednostki
Katedra Przekładoznawstwa UJ.WF.KBPKM kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.WFAI kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Farmaceutyczny UJ.WFa kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Filozoficzny UJ.WFz kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Filozofii UJ.WFz.IF kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Pedagogiki UJ.WFz.IP kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Psychologii UJ.WFz.IPs kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Socjologii UJ.WFz.IS kalendarz rejestracji tej jednostki
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.WFz.KPSC kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Geografii i Geologii UJ.WGG kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.WGG.IG kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Nauk Geologicznych UJ.WGG.ING kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Historyczny UJ.WH kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Archeologii UJ.WH.IA kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.WH.IE kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Historii Sztuki UJ.WH.IHS kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Judaistyki UJ.WH.KJ kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Lekarski UJ.WL kalendarz rejestracji tej jednostki
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców UJ.WL.SMO kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ.WMI.II kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Matematyki UJ.WMI.IM kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Informatyki Analitycznej UJ.WMI.ZK kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ.WOZ kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Prawa i Administracji UJ.WPA kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Polonistyki UJ.WPl kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ.WPl.CJiK kalendarz rejestracji tej jednostki
Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ.WSM.CSMR kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.WSM.IASP kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Studiów Europejskich UJ.WSM.IE kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.WSM.INP kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ.WSM.IR kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Studiów Międzykulturowych UJ.WSM.ISR kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW kalendarz rejestracji tej jednostki
Katedra Ukrainoznawstwa UJ.WSM.KU kalendarz rejestracji tej jednostki
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.WZ kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.WZ.ID kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.WZ.IEZ kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Kultury UJ.WZ.IK kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Studiów Informacyjnych UJ.WZ.INB kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Psychologii Stosowanej UJ.WZ.IPS kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Spraw Publicznych UJ.WZ.ISP kalendarz rejestracji tej jednostki
Instytut Przedsiębiorczości UJ.WZ.KZT kalendarz rejestracji tej jednostki
Jednostka testowa USOS _TEST_ kalendarz rejestracji tej jednostki