Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Filologiczny UJ.WF

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na wykłady z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów Wydziału Filologicznego WF.OWI-2020/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na wykłady z "Ochrony Własności Intelektualnej" dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - Wydział Filologiczny 2020/21 sem. letni.

Terminy do wyboru w ramach 3 edycji - Student wybiera jedną edycję składającą się z części A i B - nie ma możliwości uczestniczenia w dwu edycjach.

Rejestracja obowiązuje także w przypadku planowanego wnioskowania o uznanie wcześniejszego zaliczenia przedmiotu i punktów ECTS.

Dopisywanie do grup z tego tytułu nie będzie możliwe po 7 maja 2021.

Decyzją Pani Dziekan prof. Jadwigi Kity-Huber, w związku z dużą liczbą osób ubiegających się o przeniesienie i uznanie punktów ECTS (§ 11 Regulaminu) w ramach ogólnowydziałowego przedmiotu „Ochrona Własności Intelektualnej”, ustalony został następujący sposób działania:

1/ przedmiot wcześniej zaliczony na studiach w UJ – w instytutach powstaje zbiorcza lista osób, które zaliczyły przedmiot (do 5 lat wstecz) na podstawie podań studentów, zweryfikowana przez dyrekcję. Weryfikacja jest automatyczna, gdyż zbieżność efektów uczenia się jest w przypadku tego kursu dana a priori, czyli dot. zaliczenia tego samego kursu z poprzedniej edycji.

Zaliczenie zostanie wpisane do protokołu przedmiotu z bieżącego cyklu 20/21L

2/ przedmiot wcześniej zaliczony na studiach poza UJ – postępowanie według przyjętych w instytutach procedur dotyczących przeniesienia i uznania punktów ECTS.

Studenci realizujący przedmiot awansem, proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie trwania rejestracji na adres: magdalena.rogoz@uj.edu.pl lub poprzez sekretariat macierzystego instytutu.

zakończona
2021-02-26 09:00 - 2021-03-15 23:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
pierwsza
Niezalogowany
...