Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.WSM.KBDW

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na przedmioty monograficzne w IBiDW - semestr letni 2020/21 KBDW-MONO-II-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do rejestracji uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczący się w IBiDW, wpisani na rok akademicki 2020/21

Studenci wszystkich roczników studiów stacjonarnych zapisują się na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

Po zakończeniu I tury przedmioty fakultatywne, na które zarejestruje się zbyt mała ilość studentów mogą zostać usunięte z rejestracji. Wówczas studenci zostaną z niego wypisani i jednocześnie powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty, wysłanej z USOS-a. Osoby usunięte z takiego przedmiotu powinny zarejestrować się na inny, dostępny jeszcze przedmiot w II turze.

Przed zapisaniem się na przedmioty konieczne jest zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz programem swojego kierunku studiów, zamieszczonym na stronie internetowej IBiDW

w zakładce „Plany studiów 2020/2021”. Jest to bardzo istotne, gdyż do rozliczenia przedmiotów fakultatywnych w roku akad. 2020/2021 będą brane pod uwagę wyłącznie przedmioty dedykowane, z uwzględnieniem koniecznych minimów w dyscyplinach (nie dotyczy studentów 3 roku kierunków z modułami)

1. W obu turach rejestracji studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania

z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

2. W grupie przedmiotów fakultatywnych znajdują się przedmioty z tzw. prerekwizytami . Przedmioty te mogą realizować jedynie studenci spełniający określone wymogi - należy je sprawdzać w sylabusach do przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/

UWAGA: Prosimy o przemyślane rejestracje!

Nie będą przyjmowane podania o zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie z przedmiotów zarówno w trakcie, jak i po upływie podanych wyżej terminów I i II tury (8.02 -5.03.2021 r.).

Prosimy zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie.

Konsekwencją niewyrejestrowania się z zajęć nierealizowanych, bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

zakończona
2021-02-08 17:30 - 2021-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
8
Niezalogowany
...
zakończona
2021-03-01 18:00 - 2021-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty monograficzne w j. angielskim w IBiDW - semestr letni 2020/21 KBDW-MONO-II20/21ANG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do rejestracji uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczący się w IBiDW, wpisani na rok akademicki 2020/21

Studenci wszystkich roczników studiów stacjonarnych zapisują się na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

Przed zapisaniem się na przedmioty konieczne jest zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz programem swojego kierunku studiów, zamieszczonym na stronie internetowej IBiDW

w zakładce „Plany studiów 2020/2021”. Jest to bardzo istotne, gdyż do rozliczenia przedmiotów fakultatywnych w roku akad. 2020/2021 będą brane pod uwagę wyłącznie przedmioty dedykowane,

z uwzględnieniem koniecznych minimów w dyscyplinach (nie dotyczy studentów 3 roku kierunków z modułami)

1. W obu turach rejestracji studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania

z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

2. W grupie przedmiotów fakultatywnych znajdują się przedmioty z tzw. prerekwizytami . Przedmioty te mogą realizować jedynie studenci spełniający określone wymogi - należy je sprawdzać w sylabusach do przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/

3. Każdy Student rejestrujący się na przedmiot w USOSweb zobowiązany jest

do własnoręcznego podpięcia każdego wybranego przedmiotu pod odpowiedni program

i etap w dniu, w którym się na niego wpisał. Osoby, które nie podepną przedmiotu, zostaną

z niego automatycznie wyrejestrowane przy najbliższej migracji danych z USOSweb do USOS.

UWAGA: Prosimy o przemyślane rejestracje!

Nie będą przyjmowane podania o zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie z przedmiotów zarówno w trakcie, jak i po upływie podanych wyżej terminów I i II tury (8.02 -5.03.2021 r.) - dotyczy rejestracji na przedmioty fakultatywne.

Prosimy zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie.

Konsekwencją niewyrejestrowania się z zajęć nierealizowanych, bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

zakończona
2021-02-08 17:30 - 2021-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2021-03-01 18:00 - 2021-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe prowadzone w IBiDW - semestr letni 2020/2021 KBDW-OBLIG2-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do rejestracji uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczący się w IBiDW, wpisani na rok akademicki 2020/21

Studenci wszystkich roczników studiów stacjonarnych zapisują się na przedmioty dedykowane dla ich roku i kierunku studiów.

1. W obu turach rejestracji studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania

z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

2. Każdy Student rejestrujący się na przedmiot w USOSweb zobowiązany jest

do własnoręcznego podpięcia każdego wybranego przedmiotu pod odpowiedni program

i etap w dniu, w którym się na niego wpisał. Osoby, które nie podepną przedmiotu, zostaną

z niego automatycznie wyrejestrowane przy najbliższej migracji danych z USOSweb do USOS.

4. Po zakończeniu rejestracji - najpóźniej do dnia 12 marca 2021 roku należy złożyć w USOSweb deklarację na przedmioty. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

5. Studenci z grup seminaryjnych oraz lektoratowych zostaną automatycznie wpisani na semestr letni bez konieczności rejestracji internetowej – z wyjątkiem osób realizujących dodatkowy lektorat.

Prosimy zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie.

Konsekwencją niewyrejestrowania się z zajęć nierealizowanych, bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

zakończona
2021-02-08 17:30 - 2021-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2021-03-01 18:00 - 2021-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na praktyki studenckie 2020/21 KBDW-PRAKTYKI-20/21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 201 dni do zakończenia
2020-11-02 08:00 - 2021-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na proseminaria licencjackie - semestr letni 2020/2021 KBDW-PROSEM20/21L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do rejestracji uprawnieni są studenci 2 roku studiów stacjonarnych I stopnia, uczący się w IBiDW, wpisani na rok akademicki 2020/21

Przed zapisaniem się na proseminarium licencjackie konieczne jest zapoznanie się z harmonogramem zajęć.

1. W obu turach rejestracji studenci mają możliwość rejestrowania i wyrejestrowania

z przedmiotów oraz korzystania z giełdy.

2. Każdy Student rejestrujący się na przedmiot w USOSweb zobowiązany jest

do własnoręcznego podpięcia każdego wybranego przedmiotu pod odpowiedni program

i etap w dniu, w którym się na niego wpisał. Osoby, które nie podepną przedmiotu, zostaną

z niego automatycznie wyrejestrowane przy najbliższej migracji danych z USOSweb do USOS.

3. Po zakończeniu rejestracji - najpóźniej do dnia 12 marca 2021 roku należy złożyć w USOSweb deklarację na przedmioty. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

zakończona
2021-02-08 17:30 - 2021-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-03-01 18:00 - 2021-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...