Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 71 dni temu
Informacje o rejestracjach
Ważna informacja

Przed dokonaniem rejestracji należy wybrać najpierw program, pod który będą podpięte przedmioty.

Przed rejestracją należy najpierw wybrać program, pod który będzie podpięty przedmiot. W tym celu należy:

 1. Po zalogowaniu wejść w zakładkę "Koszyk"
 2. W module "Program dla podpięć" należy wybrać odpowiedni program, pod który będzie podpięty przedmiot z rejestracji.
 3. Po wykonaniu tych zadań można przystąpić do rejestracji na przedmiot.
Informacje o żetonach

Studenci, którym brakuje żetonów na rejestrację, powinni zwrócić się z tym problemem do następujących jednostek :

 • w przypadku braku żetonów na WF - do Studium Wychowania Fizycznego
 • w przypadku braku żetonów na lektoraty - do Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • w przypadku braku innego rodzaju żetonów - do sekretariatu jednostki organizującej daną rejestrację
Zespół USOS nie przydziela żetonów.

Uwaga ! Wyniki rejestracji żetonowej (zapis na zajęcia, zmiana grupy, rezygnacja z zajęć) są widoczne w USOSweb dopiero nad ranem następnego dnia.

Podpięcia przedmiotów
Uwaga !

Po zarejestrowaniu się na przedmiot w systemie rejestracji żetonowej należy następnego dnia podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
8.09.2016 Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.


Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.


Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki.


Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.


Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np.JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np.JCJ-A-M-B2-30/3


Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M - Międzywydziałowa


ZAPISY
I TURA - studenci I i II stopnia
- tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
od 27.09.2016 r. od godziny 8.00 do 04.10.2016 r. do godziny 23.59

II TURA – studenci I, II oraz III stopnia
- tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.
od 07.10.2016r. od godziny 8.00 do 13.10.2016r. do godziny 23.59


Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne (sekretariaty).


Informacje dla osób rejestrujących się na zajęcia JCJ UJ:

 • Studenci, którzy mają wolne żetony, mogą zapisywać się na lektorat dowolnego języka na dowolnym poziomie, zgodnie z ofertą JCJ.
 • Podpięcie przedmiotu pod program studiów za pomocą opcji "rezygnacja z zaliczenia" nie zwalnia z obowiązku zaliczania kolejnych semestrów (kontynuacji) lektoratów.

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:
- j.angielski Pani mgr Monika Garncarz
- pozostałe języki Pani Anna Sania

Treść: Sekretariat JCJ UJ
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr zimowy

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 8:00.
Zapisów można dokonać na stronie internetowej zapisy.usos.uj.edu.pl

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbędą się następujące wykłady:

 • "Mistrzowie kina i ich dzieła - od Griffitha do Almodóvara" - Prowadzący: Prof. dr hab. Grażyna Stach, termin: czwartki16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Cztery i pół miliarda lat historii Ziemi w piętnastu krokach" - Prowadzący: Dr hab. Mariusz Kędzierski, termin: poniedziałki, 15:45-17:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Ofiarować Niderlandy. O kulturze dawnej Holandii" - Prowadzący: Dr hab. Piotr Oczko, termin: wtorki18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).
 • "Ewolucja a etyka" - Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Załuski, termin: poniedziałki 18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/17 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS - o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.


UWAGA: Z dniem 1 października 2016 roku następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!!!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales.

Treść: Aneta Filus
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.
Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.


Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.


UWAGA!

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wybierając grupę językową na odpowiednim kierunku i poziomie po uprzednim wypełnieniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO dostępnego na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminach od 5 września 2016 od godz. 9.00 do 18 września 2016 do godz. 23.00.
Wynik testu wskazuje grupę, do której student powinien się wpisać w czasie rejestracji, jeśli student wpisze się do grupy z innym wynikiem testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

Studenci kontynuujący lektorat wpisują się do grup do których uczęszczali w roku akademickim 2015/2016

UWAGA!

może nastąpić zmiana lektora (przy rejestracji proszę kierować się numerem grupy, zmiana grupy możliwa wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora).

Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony LEK-CM-16/17
(1 żeton = 1 godzina zajęć).


ZAPISY
I TURA: od 21.09.2016 r. od godziny 11.00 do 02.10.2016 r. do godziny 23.00
II TURA: od 06.10.2016 r. od godziny 8.00 do 12.10.2016 r. do godziny 23.00


W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM p. mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl, ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM p. Piotr Kołaczyński (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59


Szczegółowe informacje na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty

Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek
Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2016/2017

Terminy zapisów na WF 2016/2017 _Studium WFiS UJI tura zapisów 26.09.2016 od godz. 9.00 - 02.10.2016 do godz. 23.00 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów /każdy program ma przypisane terminy zajęć (dzień, godzina, miejsce)/.
W pierwszej turze jest również możliwość rejestracji do jednej z grup "otwartych", do których zaliczają się: zajęcia korekcyjne, fitness, grupy rowerowe, piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, grupa dla osób posiadających zwolnienie lekarskie, grupa dla osób posiadających zaliczenie uzyskane na innym kierunku/uczelni wyższej.II tura zapisów 4.10.2016 od godz. 9.00 - 18.10.2016 do godz. 23.00 tura bez dedykacji, termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź zmianę pierwotnie wybranej grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).
Nieprzekraczalny termin rejestracji na WF (bądź zmiany grupy na inną) to 18 października 2016.Szczegółowa instrukcja oraz kody grup dostępne są pod adresem http://www.swfis.uj.edu.pl/start


Treść: Zdzisława Rodzeń
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek