Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LK-0-MD-12
  Nazwa: Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 6 lat
Kierunki: lekarski
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski (od 03/04) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarski
Drugi rok, kierunek lekarski
Trzeci rok, kierunek lekarski
Czwarty rok, kierunek lekarski
Piąty rok, kierunek lekarski
Szósty rok, kierunek lekarski

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego lub wstępnego z biologii, chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym albo fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 164 z dnia 13 września 2007 r. poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, treści nauczania poszczególnych przedmiotów w podziale na: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe: przedkliniczne i kliniczne, praktyki oraz listę umiejętności praktycznych wymaganych od absolwenta kierunku lekarskiego.