Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
biologia sądowa ZAKRES (1)
enologia ZAKRES (2)
filozofia ZAKRES
historia ZAKRES (2)
medycyna bólu ZAKRES (2)
menedżer sportu ZAKRES (1)
mitoznawstwo ZAKRES
prawa pracy ZAKRES (3)
prawo ZAKRES
prawo dowodowe ZAKRES (1)
Public Relations ZAKRES (2)
retoryka ZAKRES (2)
zakres ZAKRES
żydowski świat ZAKRES (1)
administracja (6)
amerykanistyka (2)
analityka medyczna (1)
archeologia (3)
astrofizyka i kosmologia (1)
astronomia (5)
astronomia (dokt.)
astronomia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bezpieczeństwo narodowe (6)
biochemia (4)
biochemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biochemia, biofizyka, biotechnologia (dokt.)
biofizyka (12)
biofizyka (dokt.)
biofizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bioinformatyka z biofizyką stosowaną (1)
biologia (5)
biochemia SPECJALIZACJA
biofizyka SPECJALIZACJA
biologia (dokt.)
biologia i geografia (1)
biologia i geologia
biologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biotechnologia (7)
biotechnologia molekularna (3)
biotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia (4)
chemia (dokt.)
chemia medyczna (2)
chemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Comparative Literature
dietetyka (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6)
e-gospodarka przestrzenna (2)
Ecology and Evolution (1)
edytorstwo (4)
ekonomia (4)
elektroniczne przetwarzanie informacji (2)
elektroradiologia (1)
etnologia (3)
etnologia i antropologia kulturowa (4)
etnologia i antropologia kulturowa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etnologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etyka (1)
europeistyka (20)
europeistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
farmacja (4)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (6)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia
filologia klasyczna (4)
filologia polska (9)
filologia polska w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filozofia (6)
filozofia (dokt.)
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
fizjoterapia (4)
fizyka
fizyka (dokt.)
fizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geografia (5)
geografia (dokt.)
geografia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geologia (9)
geologia (dokt.)
geologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
historia (9)
historia sztuki (5)
historia sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
historia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
biblioteki akademickie SPECJALIZACJA
broker informacji SPECJALIZACJA
zasoby cyfrowe SPECJALIZACJA
informatyka (8)
informatyka (dokt.)
informatyka analityczna (4)
informatyka analityczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
informatyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
International Relations and Area Studies (2)
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa (dokt.)
język polski w komunikacji społecznej
judaistyka (4)
judaistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kierunek testowy (1)
kognitywistyka (4)
kognitywistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kosmetologia (3)
kulturoznawcze studia doktoranckie
kulturoznawstwo (4)
kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
lekarski (6)
lekarsko-dentystyczny (4)
lingwistyka (5)
lotnictwo i kosmonautyka
matematyka (6)
matematyka (dokt.)
matematyka komputerowa (2)
matematyka komputerowa w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
matematyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
medical sciences (dokt.)
medycyna i nauki o zdrowiu (dokt.)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (7)
migracje międzynarodowe (2)
muzykologia (5)
muzykologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
nauki farmaceutyczne (dokt.)
nauki medyczne (dokt.)
Nauki molekularne dla medycyny (dokt.)
nauki o zarządzaniu (dokt.)
nauki o zdrowiu (dokt.)
nauki polityczne (dokt.)
neofilologia
neofilologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
neurobiologia (5)
neurobiologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
ochrona dóbr kultury (3)
Ochrona dóbr kultury w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ochrona środowiska (3)
pedagogika
pedagogika (dokt.)
pedagogika specjalna
pielęgniarstwo (4)
pielęgniarstwo (pomostowe)
Polish Studies, Jewish Studies, and History (1)
politologia (10)
polityka społeczna
polonistyka - komparatystyka (4)
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
położnictwo (2)
położnictwo (pomostowe)
praca socjalna (1)
prawo (4)
prawo (dokt.)
Prawo Własności Intelektualnej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2)
psychologia (5)
psychologia (dokt.)
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Public Health
ratownictwo medyczne (1)
relacje międzykulturowe (3)
turystyka kulturowa SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo (4)
antropologia religii SPECJALIZACJA (1)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (4)
antropologia religii SPECJALIZACJA (2)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo (dokt.)
religioznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
rosjoznawstwo (1)
socjologia (7)
sfera publiczna SPECJALIZACJA
socjologia (dokt.)
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
stosunki międzynarodowe (6)
stosunki międzynarodowe i studia regionalne (1)
studia azjatyckie
studia biologiczno-geograficzne
geografia fizyczna SPECJALIZACJA
studia eurazjatyckie (3)
studia europejskie (1)
Studia Matematyczno-Przyrodnicze (2)
studia na Wydziale Filologicznym (dokt.)
studia na Wydziale Historycznym (dokt.)
studia na Wydziale Polonistyki (dokt.)
studia na WZiKS (dokt.)
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (1)
Weterynaria (1)
wiedza o teatrze (5)
wiedza o teatrze w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
zaawansowane materiały i nanotechnologia (4)
biomateriały SPECJALIZACJA
nanomateriały SPECJALIZACJA
zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
zarządzanie (7)
zarządzanie i marketing
zarządzanie informacją (2)
zarządzanie kulturą i mediami (4)
zarządzanie publiczne (1)
zarządzanie własnością intelektualną
zarządzanie zasobami przyrody (1)
zdrowie publiczne (7)
Kolorem ozaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#