Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
historia ZAKRES
administracja (6)
Advanced Materials and Nanotechnology (1)
amerykanistyka (7)
analityka medyczna (2)
archeologia (5)
astrofizyka i kosmologia (4)
astrofizyka i kosmologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
astronomia (8)
astronomia (dokt.)
astronomia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bezpieczeństwo narodowe (10)
biochemia (8)
biochemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (1)
biochemia, biofizyka, biotechnologia (dokt.)
biofizyka (15)
biofizyka (dokt.)
biofizyka molekularna i komórkowa (5)
biofizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bioinformatyka (4)
bioinformatyka z biofizyką stosowaną (1)
biologia (8)
biochemia SPECJALIZACJA
biofizyka SPECJALIZACJA
biologia (dokt.)
biologia i geografia
biologia i geologia
biologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biotechnologia (6)
biotechnologia molekularna (5)
biotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Business and Finance Management (1)
chemia (9)
chemia (dokt.)
chemia medyczna (7)
chemia medyczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia zrównoważonego rozwoju (2)
Comparative Heritage Studies (1)
Comparative Literature
dietetyka (4)
Drug Discovery and Development (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (9)
e-gospodarka przestrzenna (3)
Earth Sciences in a Changing World (2)
Ecology and Evolution (2)
edytorstwo (8)
edytorstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ekonomia (5)
elektroniczne przetwarzanie informacji (4)
elektroradiologia (2)
Environmental Protection and Management (1)
etnologia (2)
etnologia i antropologia kulturowa (8)
etnologia i antropologia kulturowa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etnologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etyka (2)
European Joint Master’s Programme in English and American Studies (1)
European Studies (11)
europeistyka (16)
europeistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
farmacja (4)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (10)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia
filologia angielska (5)
filologia angielska z językiem niemieckim (6)
filologia francuska (4)
filologia germańska (4)
filologia germańska z językiem angielskim (4)
filologia hiszpańska (4)
filologia klasyczna (8)
filologia klasyczna w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia orientalna - arabistyka (4)
filologia orientalna - indologia (4)
filologia orientalna - iranistyka (4)
filologia orientalna - japonistyka (3)
filologia orientalna - japonistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia orientalna - sinologia (2)
filologia orientalna - turkologia (4)
filologia polska (5)
filologia polska nauczycielska (4)
filologia polska w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia portugalska (4)
filologia rosyjska (4)
filologia rumuńska (2)
filologia słowiańska (20)
filologia szwedzka (4)
filologia ukraińska z językiem rosyjskim (4)
filologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia węgierska (4)
filologia włoska (4)
filozofia (9)
filozofia (dokt.)
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
finanse i controlling (2)
finanse, bankowość, ubezpieczenia (2)
fizjoterapia (7)
fizyka (4)
fizyka (dokt.)
fizyka dla firm (1)
fizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geografia (5)
geografia (dokt.)
geografia i gospodarka przestrzenna (2)
geografia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geologia (9)
geologia (dokt.)
geologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Global and Development Studies (3)
historia (11)
historia sztuki (8)
historia sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
historia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
biblioteki akademickie SPECJALIZACJA
broker informacji SPECJALIZACJA
zasoby cyfrowe SPECJALIZACJA
informatyka (11)
informatyka (dokt.)
informatyka analityczna (8)
informatyka analityczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
informatyka gier komputerowych (3)
informatyka stosowana (5)
informatyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Intellectual Property and New Technologies (2)
International Relations (1)
International Relations and Area Studies (3)
International Security and Development (3)
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa (dokt.)
język i kultura Rosji (1)
język i literatura Rosji (1)
język polski w komunikacji społecznej (4)
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych (2)
judaistyka (8)
judaistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kierunek testowy (2)
kognitywistyka (8)
kognitywistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Korean Studies (1)
kosmetologia (4)
krytyka literacka (2)
kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne (2)
kulturoznawcze studia doktoranckie
kulturoznawstwo (4)
kulturoznawstwo - teksty kultury (4)
kulturoznawstwo międzynarodowe (2)
kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
latynoamerykanistyka (3)
lekarski (13)
lekarsko-dentystyczny (6)
lingwistyka (4)
lingwistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
logopedia (2)
lotnictwo i kosmonautyka
marketing i logistyka (1)
matematyka (8)
matematyka (dokt.)
matematyka komputerowa (8)
matematyka komputerowa w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
matematyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
media społecznościowe w zarządzaniu (2)
medical sciences (dokt.)
medycyna i nauki o zdrowiu (dokt.)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (8)
migracje międzynarodowe (6)
Molecular Biotechnology (1)
muzykologia (8)
muzykologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (2)
nauki farmaceutyczne (dokt.)
nauki medyczne (dokt.)
Nauki molekularne dla medycyny (dokt.)
nauki o zarządzaniu (dokt.) (1)
nauki o zdrowiu (dokt.)
nauki polityczne (dokt.)
neofilologia
neofilologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
neurobiologia (8)
neurobiologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
ochrona dóbr kultury (7)
Ochrona dóbr kultury w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ochrona środowiska (7)
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia (2)
pedagogika (4)
pedagogika (dokt.)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika specjalna (2)
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (2)
performatyka (2)
pielęgniarstwo (6)
pielęgniarstwo (pomostowe)
Polish Studies, Jewish Studies, and History
politologia (8)
polityka społeczna (2)
polonistyka - komparatystyka (8)
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
polonistyka antropologiczno-kulturowa (4)
położnictwo (4)
położnictwo (pomostowe)
porównawcze studia cywilizacji (4)
praca socjalna (3)
prawo (4)
prawo (dokt.)
Prawo Własności Intelektualnej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów (1)
przekład literacki (14)
przekładoznawstwo (2)
przekładoznawstwo literacko-kulturowe (2)
psychologia (9)
psychologia (dokt.)
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Public Health
rachunkowość i zarządzanie finansami (2)
ratownictwo medyczne (2)
relacje międzykulturowe (6)
turystyka kulturowa SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo (2)
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (8)
antropologia religii SPECJALIZACJA (2)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religia, kultura, media SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo (dokt.)
religioznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
rosjoznawstwo (5)
socjologia (11)
sfera publiczna SPECJALIZACJA
socjologia (dokt.)
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
stosunki międzynarodowe (10)
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
stosunki międzynarodowe w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
studia afrykańskie (2)
studia azjatyckie (2)
studia biologiczno-geograficzne
geografia fizyczna SPECJALIZACJA
studia bliskowschodnie (2)
studia eurazjatyckie (7)
studia europejskie (5)
Studia Matematyczno-Przyrodnicze (2)
studia na Wydziale Filologicznym (dokt.)
studia na Wydziale Historycznym (dokt.)
studia na Wydziale Polonistyki (dokt.)
studia na WZiKS (dokt.)
studia nad Azją Centralną (2)
studia nad Azją Południowo-Wschodnią (2)
studia nad buddyzmem (2)
studia nad buddyzmem współczesnym (2)
studia nad Chinami (2)
studia nad Indiami i Azją Południową (2)
studia nad Japonią (2)
studia nad Koreą (2)
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo (2)
studia polsko-ukraińskie (5)
studia transatlantyckie
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (2)
teatrologia (2)
Transatlantic Studies (1)
Weterynaria (1)
wiedza o teatrze (4)
wiedza o teatrze w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
zaawansowane materiały i nanotechnologia (8)
biomateriały SPECJALIZACJA
nanomateriały SPECJALIZACJA
zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
zarządzanie (3)
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu (2)
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe (3)
zarządzanie i marketing
zarządzanie informacją (4)
zarządzanie kulturą i mediami (6)
zarządzanie kulturą współczesną (1)
zarządzanie mediami i reklamą (2)
zarządzanie międzynarodowe (1)
zarządzanie publiczne (3)
zarządzanie w ochronie zdrowia (1)
zarządzanie w turystyce i w sporcie (2)
zarządzanie własnością intelektualną
zarządzanie zasobami ludzkimi (2)
zarządzanie zasobami przyrody (2)
zarządzanie zmianą społeczną (1)
zdrowie publiczne (8)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#