Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
historia ZAKRES
administracja (6)
Advanced Materials and Nanotechnology (1)
amerykanistyka (7)
analityka medyczna (2)
archeologia (5)
astrofizyka i kosmologia (4)
astrofizyka i kosmologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
astronomia (8)
astronomia (dokt.)
astronomia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bezpieczeństwo narodowe (10)
biochemia (8)
biochemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (1)
biochemia, biofizyka, biotechnologia (dokt.)
biofizyka (15)
biofizyka (dokt.)
biofizyka molekularna i komórkowa (5)
biofizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bioinformatyka (4)
bioinformatyka z biofizyką stosowaną (1)
biologia (8)
biochemia SPECJALIZACJA
biofizyka SPECJALIZACJA
biologia (dokt.)
biologia i geografia
biologia i geologia
biologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biotechnologia (6)
biotechnologia molekularna (5)
biotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Business and Finance Management (1)
chemia (9)
chemia (dokt.)
chemia medyczna (7)
chemia medyczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia zrównoważonego rozwoju (2)
Comparative Heritage Studies (2)
Comparative Literature
dietetyka (4)
Drug Discovery and Development (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (9)
e-gospodarka przestrzenna (3)
Earth Sciences in a Changing World (3)
Ecology and Evolution (2)
edytorstwo (8)
edytorstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ekonomia (5)
elektroniczne przetwarzanie informacji (4)
elektroradiologia (2)
Environmental Protection and Management (1)
etnologia (2)
etnologia i antropologia kulturowa (8)
etnologia i antropologia kulturowa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etnologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etyka (2)
European Joint Master’s Programme in English and American Studies (1)
European Studies (11)
europeistyka (16)
europeistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
farmacja (4)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (10)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia
filologia angielska (5)
filologia angielska z językiem niemieckim (6)
filologia francuska (4)
filologia germańska (4)
filologia germańska z językiem angielskim (4)
filologia hiszpańska (4)
filologia klasyczna (8)
filologia klasyczna w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia orientalna - arabistyka (4)
filologia orientalna - indologia (4)
filologia orientalna - iranistyka (4)
filologia orientalna - japonistyka (3)
filologia orientalna - japonistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia orientalna - sinologia (2)
filologia orientalna - turkologia (4)
filologia polska (5)
filologia polska nauczycielska (4)
filologia polska w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia portugalska (4)
filologia rosyjska (4)
filologia rumuńska (2)
filologia słowiańska (20)
filologia szwedzka (4)
filologia ukraińska z językiem rosyjskim (4)
filologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia węgierska (4)
filologia włoska (4)
filozofia (9)
filozofia (dokt.)
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
finanse i controlling (2)
finanse, bankowość, ubezpieczenia (2)
fizjoterapia (7)
fizyka (4)
fizyka (dokt.)
fizyka dla firm (1)
fizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geografia (5)
geografia (dokt.)
geografia i gospodarka przestrzenna (2)
geografia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geologia (9)
geologia (dokt.)
geologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Global and Development Studies (4)
historia (11)
historia sztuki (8)
historia sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
historia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
biblioteki akademickie SPECJALIZACJA
broker informacji SPECJALIZACJA
zasoby cyfrowe SPECJALIZACJA
informatyka (11)
informatyka (dokt.)
informatyka analityczna (8)
informatyka analityczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
informatyka gier komputerowych (3)
informatyka stosowana (5)
informatyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Intellectual Property and New Technologies (2)
International Relations (1)
International Relations and Area Studies (3)
International Relations and Public Diplomacy (1)
International Security and Development (4)
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa (dokt.)
język i kultura Rosji (1)
język i literatura Rosji (1)
język polski w komunikacji społecznej (4)
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych (2)
język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) (1)
judaistyka (8)
judaistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kierunek testowy (2)
kognitywistyka (8)
kognitywistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Korean Studies (1)
kosmetologia (4)
krytyka literacka (2)
kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne (2)
kulturoznawcze studia doktoranckie
kulturoznawstwo (4)
kulturoznawstwo - teksty kultury (4)
kulturoznawstwo - teksty kultury w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kulturoznawstwo międzynarodowe (2)
kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
latynoamerykanistyka (3)
lekarski (13)
lekarsko-dentystyczny (6)
lingwistyka (4)
lingwistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
logopedia (2)
lotnictwo i kosmonautyka
marketing i logistyka (1)
matematyka (8)
matematyka (dokt.)
matematyka komputerowa (8)
matematyka komputerowa w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
matematyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
media społecznościowe w zarządzaniu (2)
medical sciences (dokt.)
medycyna i nauki o zdrowiu (dokt.)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (8)
migracje międzynarodowe (6)
Molecular Biotechnology (2)
muzykologia (8)
muzykologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (2)
nauki farmaceutyczne (dokt.)
nauki medyczne (dokt.)
Nauki molekularne dla medycyny (dokt.)
nauki o zarządzaniu (dokt.) (1)
nauki o zdrowiu (dokt.)
nauki polityczne (dokt.)
neofilologia
neofilologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
neurobiologia (8)
neurobiologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
ochrona dóbr kultury (7)
Ochrona dóbr kultury w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ochrona środowiska (7)
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia (2)
pedagogika (4)
pedagogika (dokt.)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika specjalna (2)
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (2)
performatyka (2)
pielęgniarstwo (6)
pielęgniarstwo (pomostowe)
Polish Studies, Jewish Studies, and History
politologia (8)
politologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
polityka społeczna (2)
polonistyka - komparatystyka (8)
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
polonistyka antropologiczno-kulturowa (4)
położnictwo (4)
położnictwo (pomostowe)
porównawcze studia cywilizacji (4)
praca socjalna (3)
prawo (4)
prawo (dokt.)
Prawo Własności Intelektualnej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów (1)
przekład literacki (14)
przekładoznawstwo (2)
przekładoznawstwo literacko-kulturowe (2)
psychologia (9)
psychologia (dokt.)
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Public Health
rachunkowość i zarządzanie finansami (2)
ratownictwo medyczne (2)
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (1)
relacje międzykulturowe (6)
turystyka kulturowa SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo (2)
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (8)
antropologia religii SPECJALIZACJA (2)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religia, kultura, media SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo (dokt.)
religioznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
rosjoznawstwo (5)
socjologia (11)
sfera publiczna SPECJALIZACJA
socjologia (dokt.)
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
stosunki międzynarodowe (10)
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
stosunki międzynarodowe w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
studia afrykańskie (2)
studia azjatyckie (2)
studia biologiczno-geograficzne
geografia fizyczna SPECJALIZACJA
studia bliskowschodnie (2)
studia eurazjatyckie (7)
studia europejskie (5)
Studia Matematyczno-Przyrodnicze (2)
studia na Wydziale Filologicznym (dokt.)
studia na Wydziale Historycznym (dokt.)
studia na Wydziale Polonistyki (dokt.)
studia na WZiKS (dokt.)
studia nad Azją Centralną (2)
studia nad Azją Południowo-Wschodnią (2)
studia nad buddyzmem (2)
studia nad buddyzmem współczesnym (2)
studia nad Chinami (2)
studia nad Indiami i Azją Południową (2)
studia nad Japonią (2)
studia nad Koreą (2)
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo (2)
studia polsko-ukraińskie (5)
studia transatlantyckie
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (2)
teatrologia (2)
Transatlantic Studies (1)
Weterynaria (1)
wiedza o teatrze (4)
wiedza o teatrze w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
zaawansowane materiały i nanotechnologia (8)
biomateriały SPECJALIZACJA
nanomateriały SPECJALIZACJA
zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
zarządzanie (3)
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu (2)
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe (3)
zarządzanie i marketing
zarządzanie informacją (4)
zarządzanie kulturą i mediami (6)
zarządzanie kulturą współczesną (1)
zarządzanie mediami i reklamą (2)
zarządzanie międzynarodowe (1)
zarządzanie polityką społeczną (1)
zarządzanie publiczne (3)
zarządzanie w ochronie zdrowia (1)
zarządzanie w turystyce i w sporcie (2)
zarządzanie własnością intelektualną
zarządzanie zasobami ludzkimi (2)
zarządzanie zasobami przyrody (2)
zarządzanie zmianą społeczną (1)
zdrowie publiczne (8)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#