Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
historia ZAKRES
administracja (6)
amerykanistyka (3)
analityka medyczna (1)
archeologia (3)
astrofizyka i kosmologia (1)
astronomia (5)
astronomia (dokt.)
astronomia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bezpieczeństwo narodowe (6)
biochemia (4)
biochemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biochemia, biofizyka, biotechnologia (dokt.)
biofizyka (12)
biofizyka (dokt.)
biofizyka molekularna i komórkowa (1)
biofizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
bioinformatyka z biofizyką stosowaną (1)
biologia (5)
biochemia SPECJALIZACJA
biofizyka SPECJALIZACJA
biologia (dokt.)
biologia i geografia (1)
biologia i geologia
biologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
biotechnologia (7)
biotechnologia molekularna (3)
biotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
chemia (4)
chemia (dokt.)
chemia medyczna (3)
chemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Comparative Literature
dietetyka (2)
Drug Discovery and Development (1)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6)
e-gospodarka przestrzenna (1)
Earth Sciences in a Changing World (1)
Ecology and Evolution (1)
edytorstwo (4)
edytorstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ekonomia (4)
elektroniczne przetwarzanie informacji (2)
elektroradiologia (1)
Environmental Protection and Management (1)
etnologia (3)
etnologia i antropologia kulturowa (4)
etnologia i antropologia kulturowa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etnologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
etyka (1)
europeistyka (21)
europeistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
farmacja (4)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (6)
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia
filologia klasyczna (4)
filologia polska (9)
filologia polska w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
filozofia (6)
filozofia (dokt.)
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
fizjoterapia (4)
fizyka
fizyka (dokt.)
fizyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geografia (3)
geografia (dokt.)
geografia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
geologia (5)
geologia (dokt.)
geologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Global and Development Studies (1)
historia (9)
historia sztuki (5)
historia sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
historia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
biblioteki akademickie SPECJALIZACJA
broker informacji SPECJALIZACJA
zasoby cyfrowe SPECJALIZACJA
informatyka (8)
informatyka (dokt.)
informatyka analityczna (4)
informatyka analityczna w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
informatyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Intellectual Property and New Technologies (1)
International Relations and Area Studies (3)
International Security and Development (1)
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa (dokt.)
język polski w komunikacji społecznej
judaistyka (4)
judaistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kierunek testowy (2)
kognitywistyka (4)
kognitywistyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
kosmetologia (3)
kulturoznawcze studia doktoranckie
kulturoznawstwo (5)
kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
latynoamerykanistyka (1)
lekarski (6)
lekarsko-dentystyczny (4)
lingwistyka (5)
lotnictwo i kosmonautyka
matematyka (6)
matematyka (dokt.)
matematyka komputerowa (2)
matematyka komputerowa w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
matematyka w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
medical sciences (dokt.)
medycyna i nauki o zdrowiu (dokt.)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (6)
migracje międzynarodowe (2)
muzykologia (5)
muzykologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
nauki farmaceutyczne (dokt.)
nauki medyczne (dokt.)
Nauki molekularne dla medycyny (dokt.)
nauki o zarządzaniu (dokt.)
nauki o zdrowiu (dokt.)
nauki polityczne (dokt.)
neofilologia
neofilologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
neurobiologia (5)
neurobiologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
ochrona dóbr kultury (3)
Ochrona dóbr kultury w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
ochrona środowiska (3)
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia (1)
pedagogika
pedagogika (dokt.)
pedagogika specjalna
pielęgniarstwo (4)
pielęgniarstwo (pomostowe)
Polish Studies, Jewish Studies, and History (1)
politologia (10)
polityka społeczna
polonistyka - komparatystyka (4)
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
położnictwo (2)
położnictwo (pomostowe)
praca socjalna (1)
prawo (4)
prawo (dokt.)
Prawo Własności Intelektualnej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2)
psychologia (5)
psychologia (dokt.)
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Public Health
ratownictwo medyczne (1)
relacje międzykulturowe (3)
turystyka kulturowa SPECJALIZACJA (1)
religioznawstwo (4)
antropologia religii SPECJALIZACJA (1)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (4)
antropologia religii SPECJALIZACJA (2)
mity i idee religijne SPECJALIZACJA (2)
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
antropologia religii SPECJALIZACJA
mity i idee religijne SPECJALIZACJA
religioznawstwo (dokt.)
religioznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
rosjoznawstwo (1)
socjologia (7)
sfera publiczna SPECJALIZACJA
socjologia (dokt.)
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
stosunki międzynarodowe (6)
stosunki międzynarodowe i studia regionalne (1)
studia azjatyckie
studia biologiczno-geograficzne
geografia fizyczna SPECJALIZACJA
studia eurazjatyckie (3)
studia europejskie (1)
Studia Matematyczno-Przyrodnicze (2)
studia na Wydziale Filologicznym (dokt.)
studia na Wydziale Historycznym (dokt.)
studia na Wydziale Polonistyki (dokt.)
studia na WZiKS (dokt.)
studia polsko-ukraińskie (1)
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (1)
Weterynaria (1)
wiedza o teatrze (5)
wiedza o teatrze w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
zaawansowane materiały i nanotechnologia (4)
biomateriały SPECJALIZACJA
nanomateriały SPECJALIZACJA
zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
zarządzanie (7)
zarządzanie i marketing
zarządzanie informacją (2)
zarządzanie kulturą i mediami (4)
zarządzanie publiczne (1)
zarządzanie własnością intelektualną
zarządzanie zasobami przyrody (1)
zdrowie publiczne (7)
Kolorem ozaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#