Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-N4.Chor.Wew.II
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 72
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Zajęcia kliniczne - ćwiczenia kliniczne- odbywają się na Oddziałach Kliniki Nefrologii (Oddział Nefrologii Zachowawczej, Oddział Chorych po Przeszczepie, Oddział, Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo ) w grupach 4-6 osób. W budynkach kliniki Nefrologii ul. Kopernika 15 i 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
121 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Gosiewski, Andrzej Kraśniak, Krzysztof Wójcik, Monika Brzychczy-Włoch, Barbara Zawilińska, Piotr Musiałek, Magdalena Kostkiewicz, Marek Kuźniewski, Jakub Stec, Tomasz Drożdż, Agnieszka Skrzek, Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Ewa Ignacak, Alina Bętkowska-Prokop, Bożena Żurowicz, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
122 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Padjas, Andrzej Kraśniak, Maria Olszowska, Marek Kuźniewski, Marek Rajzer, Barbara Zawilińska, Artur Drzewiecki, Jerzy Soja, Jan Pęksa, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Ewa Ignacak, Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Tomasz Gosiewski, Grzegorz Kopeć 3/ szczegóły
123 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kraśniak, Marek Kuźniewski, Artur Drzewiecki, Monika Brzychczy-Włoch, Marek Rajzer, Piotr Kochan, Małgorzata Biernat-Sudolska, Łukasz Kasper, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Wojciech Płazak, Danuta Czarnecka, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Ewa Ignacak, Alina Bętkowska-Prokop 5/ szczegóły
131 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Tadeusz Przewłocki, Maria Olszowska, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wójcik, Monika Brzychczy-Włoch, Dominika Salamon, Barbara Zawilińska, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Wieczorek-Surdacka, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Bożena Żurowicz 5/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Padjas, Agata Pietrzyk, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Musiałek, Marek Kuźniewski, Monika Brzychczy-Włoch, Dominika Salamon, Barbara Zawilińska, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Wieczorek-Surdacka, Jacek Krawczyk 6/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Przewłocki, Jerzy Soja, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Marek Kuźniewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Dominika Salamon, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Rajzer, Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Danuta Czarnecka, Krzysztof Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Marek Kuźniewski, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Marek Kuźniewski, Agnieszka Padjas, Ewa Wieczorek-Surdacka, Wiktoria Wojciechowska, Anna Przybyła, Iwona Gross-Sondej 5/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Artur Drzewiecki, Piotr Jankowski, Agnieszka Olszanecka, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Marek Kuźniewski, Łukasz Kasper, Ewa Wieczorek-Surdacka, Wojciech Adamek, Wiktoria Wojciechowska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.