Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw WZ.IEZ-EKz/IV1/FP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Karpuś P, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Lublin 2005

2. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN 2005 r,

3. Czekaj J. Dreszer Z, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Podstawy teorii, PWN 2007 r

4. Barrow C, Zarządzanie finansami w małej firmie, PWN 2005 r.

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę na temat gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie [(K_W06) - 3]

2. Zna sposoby krótko i długoterminowego finansowania działalności oraz uwarunkowania tego finansowania [(K_W07) – 3]

3. Ma wiedzę w zakresie mechanizmów i sposobów zarządzania składnikami aktywów i pasywów przedsiębiorstwa [(K_W07) – 3]

4. Zna zasady zarządzania płynnością finansową oraz finansowania inwestycji [(K_W08) – 3]

5. Ma umiejętność identyfikowania problemów finansowych przedsiębiorstw [(K_U01) – 3]

6. Potrafi przeprowadzić analizę struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz opłacalności projektów inwestycyjnych [(K_U13) – 3]

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Zakres tematów:

W trakcie kursu (wykładu) podjęte zostaną następujące tematy - każdy w wymiarze 3 godziny lekcyjne

1. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

3. Model Modiglianiego&Millera

4. Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa

5. Optymalny poziom produkcji

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym

7. Polityka dywidendy

8. Ryzyko w działalności eksportowej

9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

10. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 16:45, sala 0.311
Piotr Łasak 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.