Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura organizacji zsmil/ko/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa

G. i J. Hofstede „Kultury i organizacje”, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M. Czerska Zmiana kulturowa w organizacji, Warszawa 2003

A. Kołodziej – Durnaś „Kultura organizacji. Idea i instrumentalizacja”, Szczecin, 2012

M. Budzanowska- Drzewiecka, A. Marcinkowski, Agata Motyl-Adamczyk „Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej”, Kraków, 2016

K.S. Cameron, R.B. Quinn „Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana”, Kraków 2003

R.R. Gesteland „Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach”, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz zna koncepcje kultury organizacyjnej

Wie, jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej w globalizującej się gospodarce i zarządzania Zna bariery komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy. Zna podstawowe narzędzia diagnozy kulturowej

Umiejętności

Słuchacz umie posłużyć się kategorią kultury organizacyjnej w konceptualizacji środowiska pracy. Umie wskazać kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Kompetencje społeczne

Umie komunikować się w wielokulturowym środowisku pracy. Umie współpracować ze specjalistami reprezentującymi socjologię, antropologię i psychologię

Metody i kryteria oceniania:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu opisu (prezentacji) kultury organizacyjnej wybranej firmy (korporacji)

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: poprawna identyfikacja w opisie kultury elementów symbolicznych, normatywnych i materialnych, wskazanie konsekwencji kultury organizacyjnej dla zarządzania zasobami ludzkimi, wskazanie barier komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy.

Zakres tematów:

Wykład informacyjny:

Geneza orientacji kulturowej w naukach o zarządzaniu. Odmiany orientacji kulturowej. Elementy kultury organizacyjnej – symboliczne, normatywne i materialne. Organizacja wielokulturowa.Treningi kulturowe. Narzędzia i procedura diagnozy kulturowej przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia zarządzania kulturą organizacyjną

Metody aktywizujące:

Typologie i funkcje kultury organizacyjnej

Kultury organizacyjne doby globalizacji: prezentacje kultur organizacyjnych wybranych firm

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Metody aktywizujące: prezentacje w grupach i dykusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, sala 0.307
Aleksander Marcinkowski 69/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.