Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje cywilizacji amerykańskich w ujęciu porównawczym WSM.IASP-LD22
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gołebiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

M.F. Gawrycki, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, Wydawnictwo Scholar 2010.

Literatura uzupełniająca:

S. Castro-Klaren, Companion to Latin American Literature and Culture, Wiley-Blackwell 2008;

L. S. Luedtke (red.), Making America; The Society and Culture of the United States, 1995

Efekty uczenia się:

wiedza: posiada podstawową wiedzę o rozwoju cywilizacji krajów obydwu Ameryk po odkryciu przez Kolumba (K1A_W05, K1A_W07);

ma podstawową wiedzę o relacjach rasowych i etnicznych w Amerykach (K1A_W09);

rozpoznaje przykłady powiązań kultury i polityki na obszarze obydwu Ameryk (K1A_W10);

umiejętności: dostrzega przemiany zachodzące w kulturze i życiu polityczno-społecznym państw amerykańskich (K1A_U01);

potrafi przedstawić proste analizy wybranych przemian społecznych i kulturowych w państwach amerykańskich (K1A_U02);

wyjaśnia przyczyny i skutki kontaktów i współpracy międzykulturowej w Amerykach (K1A_U05, K1A_U06);

wyjaśnia wpływ zróżnicowania rasowego na kształtowanie specyfiki kultury obydwu Ameryk (K1A_U09);

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: na zakończenie każdego tematu studenci są zobowiązani do wykonania na platformie Pegaz krótkiego zadania sprawdzającego ich zrozumienie danego tematu oraz umiejętność krytycznej analizy przyswojonych treści. Zadania te to: krótkie recenzje omawianych wydarzeń, zjawisk kulturowych; krótkie przedstawienie interpretacji zjawisk kultury (wraz z uzasadnieniem). Przy wykonaniu tych zadań wykorzystywane są zróżnicowane media (teksty pisane, nagarnia audio, krótkie filmy czy przygotowane plakaty)

Zakres tematów:

1. Regiony kulturowe Ameryk. Rola środowiska geograficznego w kształtowaniu się regionalnych odrębności; różnice kultury mieszkańców Północy i Południa.

2. Osiągnięcia kultury początków kolonizacji; rola życia religijnego i jego wpływ na rozwój cywilizacji; teokracja w wersji purytańskiej i katolickich misji w Ameryce Południowej.

3. Między imitacją a innowacją: zależność kultur amerykańskich od metropolii; przyczyny i sposoby poszukiwania odrębności.

4. Kultura agrarna a preindustrialna: uprzemysłowienie Stanów Zjednoczonych oraz gospodarka rolna Ameryki Południowej.

5. Mity założycielskie niepodległych państw amerykańskich: od Jerzego Waszyngtona do Simona Bolivara.

6. Niewolnictwo, abolicjonizm i ruchy antykolonialne oraz protonarodowościowe.

7. Ideały wolności: mit pogranicza, kultura kowbojska i gaucho.

8. W stronę modernizacji: rola pozytywizmu jako filozofii i praktyki społecznego postępu.

9. Powstanie i rozwój rodzimej sztuki w obydwu Amerykach: malarstwo, teatr, kino.

10. Kino jako sztuka popularna: przyczyny popularności, fenomen społecznego oddziaływania.

11. Przemiany kulturowe w Amerykach po II wojnie światowej: w stronę internacjonalizacji i globalizacji.

12. Procesy demokratyzacji i dążenie do sprawiedliwości społecznej: od Brown vs. Board of Education po Rewolucję Kubańską i upadek reżimów wojskowych.

13. Między współpracą a walką: hegemonia kulturowa USA i reakcje krajów amerykańskich.

14. Kultura kolonialnej Ameryki. Przejawy kulturowej zależności od Anglii i innych krajów europejskich w architekturze i sztukach plastycznych; początki teatru na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki: połączony z dyskusją. W czasie zajęć wykorzystane zostaną materiały filmowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala Nauczanie zdalne
Radosław Rybkowski 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.