Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od Sully’ego do Neckera. Ministrowie królów Francji w XVI-XVIII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.2019.6d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Od Sully’ego do Neckera. Ministrowie królów Francji w XVI-XVIII wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedziela
Prowadzący grup: Katarzyna Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dorobkiem najwybitniejszych ministrów w dziejach nowożytnej Francji.

Efekty kształcenia:

Student:


Posiada pogłębioną, uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę historyczną,

do specjalizacji w wybranych działach nauk historycznych. (HIS_K2_W01; HIS_K2_W02; HIS_K2_W03)


Potrafi świadomie stosować w mowie i piśmie terminologię fachową, tak

w pracy badawczej, jak i przy popularyzacji nauki. (HIS_K2_U05)


Docenia i szanuje dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski oraz swojego

regionu, oraz Europy. Jest gotów je promować. (HIS_K2_K03)

Prerekwizyt:

Od Sully’ego do Neckera. Ministrowie królów Francji w XVI-XVIII wieku WH.IH.UD.2019.6d

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład, zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia jest obecność podczas zajęć (dozwolone są 2

nieobecności w trakcie semestru, każda kolejna oznaczać będzie

konieczność odrobienia jej w czasie dyżuru).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność studentów podczas zajęć, sprawdzanie prac pisemnych napisanych w ramach bloku.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki nie są przewidziane.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone poznaniu sylwetek i dorobku ministrów królów Francji z dynastii Burbonów (od Henryka IV do Ludwika XVI) i oparte będą wyłącznie na francuskojęzycznej literaturze przedmiotu.

Pełny opis:

Wielu ministrów królów Francji z epoki nowożytnej do dziś nie doczekało się biografii w języku polskim ani nawet przekładu na język polski. Celem zajęć będzie wypełnienie tej luki i przekazanie studentom informacji o tych postaciach, które często są wymieniane w literaturze historycznej, ale o których życiu polski czytelnik wie stosunkowo niedużo (np. Sully, Mazarin, Louvois, Desmaretz, Dubois, Choiseul, Turgot, Necker czy Vergennes) oraz o tych, których biografie są wprawdzie dostępne po polsku, ale często napisano je wiele lat temu i nie uwzględniają nowszych badań (jak Richelieu czy Colbert).

Literatura:

L. Bély, La France moderne 1498-1789, Paris 2003.

Nowsze biografie poszczególnych ministrów, wyłącznie w języku francuskim, których autorami są m.in. B. Barbiche

(Sully), H. Duccini (Concini), M. Carmona (Richelieu), G. Montassier (Mazarin), F. d'Aubert (Colbert), J. Ph. Cenat (Louvois),

S. Guerre (Desmaretz), J-Ch. Petitfils (Regent Filip Orleański), A. Dupilet (Dubois), G. Chaussinand-Nogaret (Fleury), M.

Cottret (Choiseul), J.-L. Chartier (Maupeou), J.-P. Poirier (Turgot), G. de Diesbach (Necker), B. de Montferrand

(Vergennes).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.