Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO3-S106.2/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na II r. studiów stac. II st. w II sem.(letnim)-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Terminy zajęć:

Wtorki o 11.30

Daty:

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06

Zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów, jej historią, najważniejszymi artystami i kierunkami.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna najważniejsze zjawiska z zakresu sztuki nowych mediów.

Student rozpoznaje zależności między rozwojem technologii, a działaniami artystów.

Umiejętności

Student potrafi skontruować wypowiedź przy pomocy prostych form media artu.

Student potrafi stworzyć plan prostej wystawy poświęconej sztuce mediów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują dwa projekty w grupach: dwuminutową pracę wideo na zadany temat oraz plan niewielkiej wystawy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w problematykę sztuki mediów.

Pełny opis:

Kurs skupia się na prezentacji twórczości wybranych artystów:

Będą to między innymi:

Nam Jubne Paik

Bruce Nauman

John Baldessari

Bil Viola

Zbigniew Rybczyński

Krzysztof Wodiczko

Roy Ascott

Luc Courchesne

Grahame Weinbren

i inni

Literatura:

Literatura ma charakter uzupełniający, studenci mogą zapoznać się z poniższymi publikacjami:

Michael Rush, Video Art, London 2007.

Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art, New York 2006.

Yvonne Speilmann, Video. Das Reflexive Medium, Frankfurt 2005.

Hans Peter Schwarz, Media-Art-History, Munich-New York 1997.

Chris Townsend, The Art of Bill Viola, London 2004.

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Od monumentu do marketu, Wrocław 2005.

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska (ed.), Hidden Decade, Wrocław 2009.

Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Kraków 2002.

Ryszard.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010,

Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

Andrzej Pitrus, Zanurzony. O Sztuce Billa Vili, Kraków 2016.

Andrzej Pitrus, To nie jest sztuka, panie profesorze, Kraków 2018.

Piotr Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015.

Uwagi:

Terminy zajęć:

Wtorki o 11.30

Daty:

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:


Zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów, jej historią, najważniejszymi artystami i kierunkami.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna najważniejsze zjawiska z zakresu sztuki nowych mediów.

Student rozpoznaje zależności między rozwojem technologii, a działaniami artystów.

Umiejętności

Student potrafi skontruować wypowiedź przy pomocy prostych form media artu.

Student potrafi stworzyć plan prostej wystawy poświęconej sztuce mediów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują dwa projekty w grupach: dwuminutową pracę wideo na zadany temat oraz plan niewielkiej wystawy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w problematykę sztuki mediów.

Pełny opis:

Kurs skupia się na prezentacji twórczości wybranych artystów:

Będą to między innymi:

Nam Jubne Paik

Bruce Nauman

John Baldessari

Bil Viola

Zbigniew Rybczyński

Krzysztof Wodiczko

Roy Ascott

Luc Courchesne

Grahame Weinbren

i inni

Literatura:

Literatura ma charakter uzupełniający, studenci mogą zapoznać się z poniższymi publikacjami:

Michael Rush, Video Art, London 2007.

Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art, New York 2006.

Yvonne Speilmann, Video. Das Reflexive Medium, Frankfurt 2005.

Hans Peter Schwarz, Media-Art-History, Munich-New York 1997.

Chris Townsend, The Art of Bill Viola, London 2004.

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Od monumentu do marketu, Wrocław 2005.

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska (ed.), Hidden Decade, Wrocław 2009.

Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Kraków 2002.

Ryszard.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010,

Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

Andrzej Pitrus, Zanurzony. O Sztuce Billa Vili, Kraków 2016.

Andrzej Pitrus, To nie jest sztuka, panie profesorze, Kraków 2018.

Piotr Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.