Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO3-S106.2/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na II r. studiów stac. II st. w II sem.(letnim)-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nacher
Prowadzący grup: Anna Nacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów, jej historią, najważniejszymi artystami i kierunkami.


Terminy zajęć: 21.04., 28.04., 5.05., 12.05., 19.05., 26.05. i 2.06.2020)

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nowych tendencji w sztuce interaktywnej i bioarcie.

Student zna terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmiennym technologicznie środowisku;

- Student zna metodologie badania relacji między kulturą a najnowszymi technologiami medialnymi;


Umiejętności

- Student potrafi objaśniać złożone zależności między mediami tradycyjnymi (analogowymi) i cyfrowymi;

- Student potrafi identyfikować i interpretować zasadnicze kwestie społeczne i kulturowe reprezentowane w najnowszej sztuce mediów;

- Student potrafi samodzielnie zanalizować nowe zjawiska sztuki interaktywnej;

- Student ocenia przydatność podejść badawczych i metod stosowanych we własnej pracy analitycznej i krytycznej;

Student potrafi zorganizować dyskusję merytoryczną o zjawiska z kręgu sztuki interaktywnej i bioartu.Kompetencje społeczne (Postawy)

- Student jest świadomy technik i konieczności stałego samokształcenia w obszarze refleksji nad kulturą audiowizualną (sztuką interaktywną, hybrydową i bioartem);

Student jest w kontakcie z aktualnymi wydarzeniami sztuki nowych mediów
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena projektu: projekt kuratorski, związany z organizacją wirtualnej wystawy na zadany temat.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusje na zajęciach, bieżąca ocena prowadzonych projektów indywidualnych i grupowych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

ProjektyBilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Prezentacja działalności najważniejszych artystów sztuki nowych mediów Z naciskiem na sztukę interaktywną, hybrydową i bioart). Prezentacja twórców, takich jak: Grahame Weinbren, Luc Courchesne, Stelarc i inni.

Pełny opis:

Prezentacja działalności najważniejszych artystów sztuki nowych mediów pracujących w obszarze działań interaktywnych i bioartu. Omawiane są dokonania twórców takich jak:Bill Viola, Grahame Weinbren, Luc Courchesne, Stelarc i inni.

Bloki tematyczne:

1. Video i media performance

2. Percepcja i technologia

3. Media i sztuki performatywne

4. Wyzwanie interaktywności

5. Internet jako przestrzeń sztuki

6. Sztuka hybrydowa

7. Bioart

Literatura:

Hans Peter Schwarz, Media-Art-History, Munich-New York 1997,

Chris Townsend, The Art of Bill Viola, London 2004,

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Od monumentu do marketu, Wrocław 2005.

Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001. (fragm.)

Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Kraków 2002. (fragm.)

Michael Rush, New Media in Art, New York 2005

Christiane Paul, Digital Art, New York 2006

Oliver Grau, Virtual Art, Masachussets 2004

Doug Hall, Illuminating Video, New York 2005

Uwagi:

Zajęcia w blokach w następujących dniach: 21.04., 28.04., 5.05., 12.05., 19.05., 26.05. i 2.06.2020)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.