Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2 WZ.ISA-MO3-S106.2/4
Reguły punktacji przedmiotu

CEEPUS - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
CEEPUS-DOKT - Stypendyści CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - doktoranci
ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
ER-WF.IFR - Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej
MISH-119-0-UD-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne II stopnia
MISH-n-UD-4 - MISH, stacjonarne II stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
MOST-WZ.ISA - MOST
WFAIS-037-1.3-UD-4 - Informatyka stosowana (produkcja gier wideo), stacjonarne II stopnia
WPl-n023-10-UD-4 - Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-139-0-ZD-6 - Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
WSMP-n047-18-UD-4 - MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia
WYMIANA - Wymiana międzynarodowa
WZKS-0119-2SO - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia
WZKS-119-0-UD-4 - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia
WZKS-121-0-ZD-6 - Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
WZKS-121-2-ZD-6 - Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CEEPUS
CEEPUS-DOKT
ER
ER-DOKT
ER-WF.IFR
MISH-119-0-UD-4
MISH-n-UD-4
MISH-n-ZD-6
MOST-WZ.ISA
WFAIS-037-1.3-UD-4
WPl-n023-10-UD-4
WSMP-139-0-ZD-6
WSMP-n047-18-UD-4
WYMIANA
WZKS-0119-2SO
WZKS-119-0-UD-4
WZKS-121-0-ZD-6
WZKS-121-2-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
3
(13/14 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(13/14 - ...)
3
(13/14 - ...)
3
(13/14 - ...)
3
(18/19 - ...)
3
(16/17 - ...)
3
(15/16 - ...)
3
(19/20Z - ...)
3
(15/16 - ...)
3
(17/18 - ...)
3
(19/20 - ...)
3
(13/14 - ...)
0
(19/20 - ...)
0
(19/20 - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(16/17 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(15/16 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano