Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi społeczne WZ.ISP.PS.1.1.US
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Usługi społeczne WZ.ISP.PS.1.1.US
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1.111
III Kampus, budynek WZiKS jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 61
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Dariusz Grzybek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. E. Denek, Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.

2. S. Flejtarski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, Warszawa 2005.

3.M. Grewiński, Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, "Ekonomia społeczna" 3/2013.

4. B. Iwankiewicz-Rak, Usługi społeczne – kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji, w: B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Szczecin 2012.

5. B. Kożuch, Zarządzanie usługami publicznymi, Kraków 2008.

6. A. Szczudlińska- Kanoś, Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych, w: B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Szczecin 2012.

7. A., Szczudlińska-Kanoś, Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 3/2013 Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Auleytner, Instytucje polityki społecznej. Podmioty i fundusze, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1996

2.L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

3. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne procesie przemian systemowych w Polsce, Warszawa 2002.

4. A. Frączkiewicz – Wronka, Usługi społeczne realizowane w partnerstwie. Międzyorganizacyjne aspekty zarządzania, WSP TWP, Katowice – Łazy 2012.

5. A. Szczudlińska-Kanoś, Regionalne elity polityczne w Polsce, WUJ, Kraków 2013.

6.E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, wyd. Difin, Warszawa 2003.

7. A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Rola usług w gospodarce rynkowej. Podstawy teorii usług. Specyfika i klasyfikacja usług. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług.

2. Usługi publiczne. Pojęcie i specyfika usług publicznych. Klasyfikacja, cechy i zakres usług publicznych. Podstawy prawne działania w zakresie usług publicznych. Usługi społeczne a usługi publiczne. Problem odpłatności usług społecznych.

3. Charakterystyka usług społecznych: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne.

4. Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych. Gmina, powiat, województwo, jako podmioty świadczące usługi społeczne. Jednostki samorządu terytorialnego a wydatki na zadania z zakresu usług społecznych.

5. Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych.

6. Zarządzanie usługami publicznymi.

7. Usługi społeczne w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. (zakres oferty, wielkość, dostępność).

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.