Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata WSM.INP-SDM-36-RR
Semestr zimowy 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata WSM.INP-SDM-36-RR
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (19/20Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala 3
Kolegium Śląskie 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Chwiej, Robert Kłosowicz, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Joanna Mormul, Magdalena Trzcionka
Literatura:

• T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, Warszawa 2011.

• R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

• R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018

• M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011

• J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002

• A. Thomson, An Introduction to African Politics, Abingdon 2010

• P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Malden, MA 2011

• R. Kłosowicz, The Role of Ethiopia in the regional security complex of the Horn of Africa, “Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies”, 2015, 2(2), s. 83-97

• J. Mormul, Ethio-Djiboutian Relations in 21st century : towards New African Cooperation, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies”, 2016, 42(3), s. 263-283

• B. Callies de Sallies Bruno, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Warszawa 2012

• M. F. Gawrycki (red.), Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2006.

• W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2000.

• M.F. Gawrycki, Brazylia, jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013

• K. Krzywicka, Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, Lublin 2015.

• D.J. Galbreath, A. Lašas, J.W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign Policies, Amsterdam 2008

• A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Bialystok, 2013

E. Mironowicz, E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

R. Czachor, Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991-2011, Polkowice 2011

• Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania do ich aktywnego uczestnictwa w module, rokrocznie aktualizowana)

Zakres tematów:

Treści modułu będą co roku aktualizowane w zależności od aktualnych wydarzeń na świecie.

2019/2020:

1. Teoretyczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa;

2. Metodologia badań polityki zagranicznej państwa;

3. Uwarunkowania polityki zagranicznej Włoch, aktualne kierunki, problemy, wyzwania;

4. Teoretyczna analiza polityki zagranicznej Włoch;

5. Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Północnej (Maroko, Algieria i Egipt) - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju;

6. Polityka zagraniczna państw Rogu Afryki - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju, nowy typ afrykańskiej współpracy;

7. Polityka zagraniczna państw regionu Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Wenezuela, Meksyk);

8. Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej;

9. Zagraniczna polityka gospodarcza omawianych w trakcie kursu

państw

2018/2019:

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy polityki zagranicznej

2. Cześć I: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej (Etiopia, RPA, Senegal)

3. Część II: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Północnej (Maroko, Algieria i Egipt)

4. Część III: Polityka zagraniczna wybranych państw obszaru postradzieckiego

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody praktyczne: metoda projektów

Metody eksponujące: film, prezentacje multimedialne

Metody problemowe: praca w grupach

Opcjonalnie: Metody problemowe - wizyta w teatrze

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za aktywny udział w dyskusji i przygotowanie w grupach miniprojektów (max. 3-4) w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne części modułu.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (przysługują za nią również dodatkowe punkty)

Uwagi:

przedmiot fakultatywny dla II roku studiów magisterskich spec. studia nad

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.