Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele współczesnej demokracji a społeczeństwo obywatelskie WSM.INP-PDM-10i-t
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Modele współczesnej demokracji a społeczeństwo obywatelskie WSM.INP-PDM-10i-t
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 33
Rynek Główny 34 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Pietrzyk-Reeves
Literatura:

R. Dahl, A. Shapiro, I. Cheibub, J. Antonio, Democracy Sourcebook, MIT Press, 2003; D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010; D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004 lub Toruń 2012; Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2005; I Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006, P. Manent, Filozofia rządu demokratycznego, Kraków 1996; P. Manent, Problemy współczesnej demokracji, „Res Publica Nowa” marzec, kwiecień 2003; G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994; U. Marti, Niedotrzymana obietnica demokracji, Warszawa 2010; R. Legutko, J. Kloczkowski (red.), Oblicza demokracji, OMP, Kraków 2002; Mark E. Warren, What Should We Expect from More Democracy? Radically democratic responses to politics, “Political Theory”,

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. O ISTOCIE DEMOKRACJI

Tekst obowiązkowy:

Hans Kelsen, O istocie i wartości demokracji, przekł. F. Turynowa, Warszawa 1936, roz. I, X;

Teksty dodatkowe:

Giovanni Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 43-54, 470-482.

J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym, w: J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków 1995, s. 70-89.

Charles Tilly, Demokracja, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2008, roz. I, s. 11-38.

3. MINIMALISTYCZNE UJĘCIA DEMOKRACJI 1: teoria Schumpetera, ekonomiczna teoria demokracji (22 marca)

Tekst obowiązkowy :

• Joseph Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, roz. XXI, XXII, XXIII (p. 1 i 2).

• Anthony Downs, An Economic Theory of Political Action in Democracy, “The Journal of Political Economy”, Vol. 65, No. 2 (1957), s. 135-150.

Tekst dodatkowy:

• Ian Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006, s. 67-86.

• David Held, Modele demokracji, Kraków 2010, roz.

4. MINIMALISTYCZNE UJĘCIA DEMOKRACJI 2: poliarchia R. Dahla, model agonistyczny C. Mouffe

Tekst obowiązkowy:

• Robert Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1996, s. 299-322

• Chantal Mouffe, Agonistyczny model demokracji, [w:] C. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005, roz. IV, s. 97-123.

Teksty dodatkowe:

Adam Przeworski, Minimalist Conception of Democracy: A Defence, [w:] I. Shapiro (ed.), Democracy’s Value, Cambridge 1999, s. 23-55. Online: baza Ebrary: Democracy Sourcebook, MIT Press, 2003.

Chantal Mouffe, Carl Schmitt i paradoks demokracji liberalnej, w: C. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.

Leszek Koczanowicz, Antagonizm, agonizm i radykalna demokracja. Koncepcja polityki Chantal Mouffe, w: C. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005, s. 7-16.

5. MAKSYMALISTYCZNE UJĘCIA DEMOKRACJI: demokracja deliberatywna i uczestnicząca

Teksty obowiązkowe:

• David Held, Modele demokracji, Kraków 2010, roz. 9, s. 299-331.

• Benjamin Barber, Silna demokracja, [w:] Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2003, s. 277-289.

Teksty dodatkowe:

• Ian Shapiro, Stan teorii demokracji, jw., roz. I.

• David Miller, Demokracja debatująca a teoria wyboru publicznego, w: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2005.

• Jürgen Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa 2005, roz. VII, s. 321-334

6. KONOSLIDACJA I DEKONSOLIDACJA DEMOKRACJI

Teksty obowiązkowe:

Adam Przeworski, Niewidoczna dywersja, w: Almanach Concilium Civitas, 2019/2020, tekst dostępny online: http://conciliumcivitas.pl/niewidoczna-dywersja/

Jan Kubik, Kulturowe sprzeczności post-komunizmu w: Almanach Conciliium Civitas, 2019/2020, online: http://conciliumcivitas.pl/kulturowe-sprzecznosci-post-komunizmu/

7. POPULIZM A RZĄDY PRAWA – projekty studenckie

Teksty:

Hans Kelsen, Kto powinien być strażnikiem konstytucji?, w: „Przegląd Polityczny”, nr 138, 2016.

Urlich Preuss, Demokracja i konstytucjonalizm, w: Konstytucjonalizm, demokracja, wolność, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 1996.

8. IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Tekst obowiązkowy:

• D. Pietrzyk-Reeves, Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego, w: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teoria a praktyką, Kraków 2006, s. 13-31.

9. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE A DEMOKRACJA I DEMOKRATYZACJA. KAPITAŁ SPOŁECZNY

Tekst obowiązkowy:

• Robert Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków-Warszawa 1995, s. 251-289.

Teksty dodatkowe:

Piotr Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa 1999

10. KONDYCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE: JAK BADAĆ?

Tekst obowiązkowy:

Beata Charycka, Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2019. Raport z badań. online

11. FORMY DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: ORGANIZACJE, RUCHY SPOŁECZNE, UCZESTNICTWO LOKALNE, BUDŻET OBYWATELSKI, PROTESTY – projekty studenckie

12. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – projekty studenckie

13. UCZESTNICTWO POLITYCZNE A UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE. EDUKACJA POLITYCZNA

Tekst obowiązkowy:

Edward N. Muller and Mitchell A. Seligson (1994), “Civic Culture and Democracy: The Question of Causal Relationships”, American Political Science Review, 1994, Vol. 88, No. 4, s. 635-652

14. PODSUMOWANIE: DLACZEGO DEMOKRACJE PRZECHODZĄ KRYZYS?

Tekst obowiązkowy:

David Runcimann, How Democracy Ends?, Profile Books, London 2018.

15. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

zajęcia konwersatoryjne, dyskusja, prace w grupach, prezentacje indywidualne, debata oxfordzka

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach: 30%

Projekt: 30%

Kolokwium: 40%

Uwagi:

oblig dla I roku politologii, sp. IZP

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.