Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna literatura rosyjska WSMP-IR-211
Semestr zimowy 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesna literatura rosyjska WSMP-IR-211
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Duda
Literatura:

Obowiązkowa:

- P. Sanajew, Pochowajcie mnie pod podłogą, tłum. I. Korybut-Daszkiewicz,Warszawa 2009;

- A. Marinina, Kolacja z zabójcą, tłum. M. Bartosik, Warszawa 2007

- S. Minajew, Duchless. Opowieść o nieprawdziwym człowieku, tłum. P. Podmiotło, Warszawa 2013

- J. Czyżowa, Czas kobiet, tłum. A. Sowińska, Wołowiec 2013

- L. Ulicka, Zielony namiot, tłum. J. Redlich, Warszawa 2013

Dodatkowa:

- Женская проза «нулевых», opracowanie З. Прилепин, Москва 2012 (wybrane opowiadania)

- Krasikov S., Jeszcze rok. Opowiadania, tłum. M. Kłobukowski, Wołowiec 2010 (wybrane opowiadania)

-С. Чупринин, Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня, Москва 2007

Literatura przedmiotu obowiązkowa:

-K. Duda, Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku (Ulicka, Pielewin, Minajew, Starobiniec…), Kraków 2017

- K. Duda, Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Ulickiej), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008

- E. Żak, Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, Kraków 2010

- A. Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków 2020

-K. Duda, „Nowi Rosjanie” i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (Oksana Robski i Wiktoria Tokariewa), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. II, red. K. Duda, Kraków 2008, s. 201-211

-A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004

Zakres tematów:

1. Nowe tendencje i trendy w literaturze rosyjskiej ostatniego 10-lecia W1, U1, K1

2.problematyka i tematyka utworów beletrystycznych powstałych w ostatniej

dekadzie XXIw., ich tożsamość oraz różnice w stosunku do dzieł napisanych przed

transformacją ustrojową i upadkiem Związku Radzieckiego

W1

3.korzystanie z wzorców amerykańskich, przejście do twórczości oryginalnej

obejmującej problematykę stricte rosyjską; dzieła należące do nowego realizmu,

postmodernizmu oraz neosentymentalizmu.

W1, U1

4. Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych na problematykę utworów (temat

miasta-megapolis, prowincja, ewolucja typu antropologicznego Nowego Rosjanina W1, U1, K1

5. wojna czeczeńska W1

6. ,,czwarta fala emigracji" W1

7. wyodrębnienie tzw. prozy kobiecej W1, U1

8. proza postmemorialna, zerwanie z mitologizacją Wielkiej Wojny Ojczyźnianej,

tworzenie się nowych mitów w obrębie literatury najnowszej W1

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocene

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.