Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna w Polsce [moduł: Wiedza o państwie] WZ.ISP.ZP.1.1.APwP
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład w formie kształcenia na odległość, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Administracja publiczna w Polsce [moduł: Wiedza o państwie] WZ.ISP.ZP.1.1.APwP
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Wykład w formie kształcenia na odległość (EL-WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 15:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 89
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Zbysław Dobrowolski
Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2018), Administracja publiczna w Polsce : Zarządzanie : zarys problematyki, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464)

Dodatkowa

J. Boć (red.) (2001): Prawo administracyjne, Kolonia Limited

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 945.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (2015), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Warszawa: Difin.

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena etnocentryzmu publicznego, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", tom. 18, nr 9, cz. 1

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Zakres tematów:

Pojęcie administracji publicznej oraz pojęcie organu, aparatu pomocniczego; źródła prawa administracyjnego

Organizacja administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji publicznej; Majątek publiczny

Sprawność działania administracji publicznej; Zasady działania administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Patologie administracji publicznej. Kierunki przeciwdziałania

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Prawidłowa odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Prawidłowa odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.