Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia polityki WSM.INP-PDM-20
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia polityki WSM.INP-PDM-20
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (20/21Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kułakowska
Literatura:

Problematyka ćwiczeń

1. Władza i legitymizacja władzy w epoce ponowoczesnej – nowe wymiary władzy politycznej, władza w ujęciu radykalnym, polityka i władza jako estetyka, polityka w ponowoczesności.

Literatura podstawowa:

 J. Scott, Władza, Warszawa 2006, s. 7-42 oraz 116-137.

 M. Foucault, Trzy typy władzy [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 512-536.

2. Elity polityczne – pojęcie elity, typy elit, „bunt elit”, elity a demokracja, elity a populizm, polskie elity polityczne.

Literatura podstawowa:

 Ch. Lasch, Bunt elit, Kraków 1997, s. 33-54.

 M. Peffley, R. Rohrschneider, Przekonania elit a teoria elitaryzmu demokratycznego [w:] Zachowania polityczne 1, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 112-131.

 Matyja R., Sajduk B., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, Ośrodek Myśli Politycznej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Kraków : Rzeszów 2016.

 Matyja R., Sajduk B., Polska elita polityczna 2013, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2014.

3. Patologie polityki – skandal polityczny, mediatyzacja polityki, grupy lobbingowe w Polsce, korupcja polityczna.

Literatura podstawowa:

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 284-297.

 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 333-378.

4. Opinia publiczna a zachowania polityczne – pojęcie opinii publicznej, definicje opinii publicznej, wpływ opinii publicznej na politykę.

Literatura podstawowa:

 J. Zaller, Definicje opinii publicznej [w:] Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), Warszawa 1998, s. 217-232.

 Ch. Wlezien, S.N. Soroka, Związki między opinią publiczną a polityką [w:] Zachowania polityczne 2, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 391-414.

5. Poza podmioty polityki epoki nowoczesnej – polityka tożsamości. Tożsamości indywidualne i zbiorowe we współczesnym świecie, wyzwania i zagrożenia tożsamości.

Literatura podstawowa:

 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 21-27.

 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, s. 15-49 oraz 285-313.

6. Przemiany wartości w społeczeństwie polskim – przemiany polskiej tożsamości narodowej, przemiany wartości w społeczeństwie polskim. Polacy na tle innych narodów .

Literatura podstawowa:

 K. Koseła, Polak i Katolik. Splątana tożsamość, Warszawa 2003, s. 279-308.

 R. Inglehart, Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych z wyrażaniem własnego „ja” [w:] Zachowania polityczne 1, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 280-301.

 R. Siemieńska, Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych. Casus Polski [w:] Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, M. Marod (red.), Warszawa 2004, s. 177-206.

7. Przemiany wartości w społeczeństwie polskim

8. Pamięć społeczna w polityce – pojęcie pamięci społecznej, przemiany polskiej pamięci w okresie PRL, czynniki zmian pamięci społecznej.

Literatura podstawowa:

 B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 17-66.

 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna, Warszawa 1990, s. 18-97.

9. Zaufanie a zachowania polityczne – poziom zaufania w Polsce, przyczyny ufności i nieufności, badania nad zaufaniem w Polsce

Literatura podstawowa:

 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 338-360.

 K. Newton, Zaufanie społeczne i polityczne [w:] Zachowania polityczne 1, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s.406-431.

10. Konflikty społeczne i polityczne – pojęcie konfliktu, konflikty społeczne, konflikty polityczne, główne wymiary konfliktów politycznych, sposoby rozwiązywania konfliktów, polskie konflikty polityczne.

Literatura podstawowa:

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 243-269.

 D. Rucht, Rosnące znaczenie polityki protestu [w:] Zachowania polityczne 2, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 349-369.

11. Marginalizacja i wykluczenie polityczne – pojęcie marginalizacji i wykluczenia, przyczyny oraz skutki marginalizacji i wykluczenia, marginalizacja i wykluczenie w Polsce po 1989 roku, apatia polityczna, anomia – przyczyny i przejawy.

Literatura podstawowa:

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 270-283.

 M. Jaśkiewicz, M. Błażek, Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego [w:] Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Warszawa 2005, s. 335-342.

12. Klasy społeczne

Literatura podstawowa:

 Domański H., Stratyfikacja klasowa w Polsce: 1982-2015 [w:] Klasy w Polsce: teorie, dyskusje,

badania, konteksty, M. Gdula, M. Sutowski (red.), seria „Zeszyty Instytutu Studiów

Zaawansowanych”, nr 4, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2017.

 Guy Standing (2014) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Kraków, PWN, s. 33-190.

 Domański H., Czy są w Polsce klasy społeczne?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

 Klasy w Polsce: teorie, dyskusje, badania, konteksty, H. Domański i in., seria „Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych”, nr 4, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2017.

13. Przyszłość polityki

Uwagi:

oblig dla II roku politologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.