Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia polityki WSM.INP-PDM-20
Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia polityki WSM.INP-PDM-20
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (21/22Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 202
Reymonta 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-10-19 13:15 : 14:45 sala 202
Reymonta 4
2021-10-26 13:15 : 14:45 sala 202
Reymonta 4
2021-11-02 13:15 : 14:45 sala 202
Reymonta 4
2021-11-09 13:15 : 14:45 sala 202
Reymonta 4
2021-11-16 13:15 : 14:45 sala 202
Reymonta 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kułakowska
Literatura:

2. Władza i legitymizacja władzy w epoce ponowoczesnej – nowe wymiary władzy politycznej, władza w ujęciu radykalnym, polityka i władza jako estetyka, polityka w ponowoczesności.

 J. Scott, Władza, Warszawa 2006, s. 7-42 oraz 116-137.

 M. Foucault, Trzy typy władzy [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 512-536.

3. Elity polityczne – pojęcie elity, typy elit, „bunt elit”, elity a demokracja, elity a populizm, polskie elity polityczne.

 Ch. Lasch, Bunt elit, Kraków 1997, s. 33-54.

 M. Peffley, R. Rohrschneider, Przekonania elit a teoria elitaryzmu demokratycznego [w:] Zachowania polityczne 1, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 112-131.

 Matyja R., Sajduk B., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, Ośrodek Myśli Politycznej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Kraków : Rzeszów 2016.

 Matyja R., Sajduk B., Polska elita polityczna 2013, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2014.

4. Patologie polityki – skandal polityczny, mediatyzacja polityki, grupy lobbingowe w Polsce, korupcja polityczna.

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 284-297.

 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 333-378.

5. Opinia publiczna a zachowania polityczne – pojęcie opinii publicznej, definicje opinii publicznej, wpływ opinii publicznej na politykę.

 J. Zaller, Definicje opinii publicznej [w:] Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), Warszawa 1998, s. 217-232.

 Ch. Wlezien, S.N. Soroka, Związki między opinią publiczną a polityką [w:] Zachowania polityczne 2, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 391-414.

6. Poza podmioty polityki epoki nowoczesnej – polityka tożsamości. Tożsamości indywidualne i zbiorowe we współczesnym świecie, wyzwania i zagrożenia tożsamości.

 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 21-27.

 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, s. 15-49 oraz 285-313.

7. Przemiany wartości w społeczeństwie polskim – przemiany polskiej tożsamości narodowej, przemiany wartości w społeczeństwie polskim. Polacy na tle innych narodów .

 R. Inglehart, Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych z wyrażaniem własnego „ja” [w:] Zachowania polityczne 1, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 280-301.

 R. Siemieńska, Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych. Casus Polski [w:] Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, M. Marod (red.), Warszawa 2004, s. 177-206.

8. Konflikty społeczne i polityczne – pojęcie konfliktu, konflikty społeczne, konflikty polityczne, główne wymiary konfliktów politycznych, sposoby rozwiązywania konfliktów, polskie konflikty polityczne.

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 243-269.

 D. Rucht, Rosnące znaczenie polityki protestu [w:] Zachowania polityczne 2, R. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010, s. 349-369.

9. Marginalizacja i wykluczenie polityczne – pojęcie marginalizacji i wykluczenia, przyczyny oraz skutki marginalizacji i wykluczenia, marginalizacja i wykluczenie w Polsce po 1989 roku, apatia polityczna, anomia – przyczyny i przejawy.

 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 270-283.

 M. Jaśkiewicz, M. Błażek, Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego [w:] Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Warszawa 2005, s. 335-342.

10. Klasy społeczne

 Domański H., Stratyfikacja klasowa w Polsce: 1982-2015 [w:] Klasy w Polsce: teorie, dyskusje, badania, konteksty, M. Gdula, M. Sutowski (red.), seria „Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych”, nr 4, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2017.

 Guy Standing (2014) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Kraków, PWN, s. 33-190.

 Domański H., Czy są w Polsce klasy społeczne?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

 Klasy w Polsce: teorie, dyskusje, badania, konteksty, H. Domański i in., seria „Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych”, nr 4, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2017.

11. Kapitał społeczny. Koncepcje

 Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej.Sztompka P., Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2016.

 Stolle, D., Kapitał społeczny, [w:] Zachowania polityczne. 2, R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 Putnam R.D., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

12. Badania zaangażowane.

 Dobra zmiana w Miastku.

13. Przyszłość (post)polityki

14. Sprawstwo i podmiotowość w polityce

 Mrozowicki A., Nowaczyk O., Szlachcicowa I., Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Zakład Wydawniczy "Nomos, Kraków 2013.

 Iwińska K., Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa, Zakład Wydawniczy "Nomos, Kraków 2015.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

oblig dla II roku politologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.