Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka perskiego WF.IO-L-IRA-1-01B
Reguły punktacji przedmiotu

ER - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna
ER-DOKT - Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci
MISH-125-6-ZD-6 - Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-125-8-ZD-6 - Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
MISH-n-ZD-6 - MISH, stacjonarne I stopnia
WF-125-40-UD-4 - Filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód, stacjonarne II stopnia
WF-125-8-ZD-6 - Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne I stopnia
WFLG-0238-1SO - Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
WFLG-0238-2SO - Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne drugiego stopnia
WSMP-047-14-ZD-6 - Studia blisko- i dalekowschodnie, dzienne licencjackie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ER
ER-DOKT
MISH-125-6-ZD-6
MISH-125-8-ZD-6
MISH-n-ZD-6
WF-125-40-UD-4
WF-125-8-ZD-6
WFLG-0238-1SO
WFLG-0238-2SO
WSMP-047-14-ZD-6
Punkty ECTS
ECTS
10
(07/08L - 07/08L)
9
(08/09L - 08/09L)
10
(10/11L - 10/11L)
9
(09/10L - 10/11Z)
12
(11/12L - 11/12L)
16
(12/13L - 12/13L)
15
(13/14L - 13/14L)
13
(19/20L - ...)
13
(19/20L - ...)
16
(16/17 - ...)
16
(16/17L - ...)
16
(16/17 - ...)
16
(16/17L - ...)
16
(14/15L - ...)
13
(19/20L - ...)
13
(19/20L - ...)
5
(07/08Z - ...)
Punkty ECTS do średniej ważonej
ECTS-SR
19
(07/08 - 07/08)
15
(08/09 - 08/09)
17
(09/10 - 09/10L)
19
(10/11 - 10/11L)
21
(11/12 - 11/12)
16
(12/13L - 12/13L)
15
(13/14L - 13/14L)
13
(19/20L - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 16
(16/17L - ...)
16
(14/15L - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano