Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE KONTAKT
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 19 godzin temu

Aktualności

1.09.2015 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne WBNZ

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z katalogu biologii z symbolem WBNZ: WBNZ-15/16, WBNZ-15/16-ŚF, WBNZ-15/16-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych  I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Ecology and evolution
 • Zarządzanie zasobami przyrody
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2015r. od godz. 9:00 do 17.09.2015r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2015/16).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 22.09.2015r. od godz. 9:00 do 30.09.2015r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2016r. od godz. 9:00 do 14.02.2016r. do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2016r. od godz. 9:00  do 23.02.2016r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów  należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich  do 9 listopada 2015r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2016r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2016r.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2015 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSWEB. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia i Ochrona środowiska) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
17.09.2015 r  08:00 do 28.09.2015 r. 16:00 - I tura
29.09.2015 r. 10:00 do 01.10.2015 r. 16:00 - II tura.


Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Bardzo prosimy o przemyślane rejestrowanie się na kursy fakultatywne. Wyrejestrować z kursu fakultatywnego można się tylko za zgodą:
Dziekana ds. dydaktyki w przypadku kierunku Chemia,
Kierownika ds. kierunku Ochrona środowiska w przypadku kierunku Ochrona środowiska.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 20:00 23.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty.
 • 20:00 25.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty.
 • 20:00 28.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na seminaria.

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

18:00 25.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady i ćwiczenia.

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

 • 20:00 22.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne.
 • 20:00 24.09.2015 – 23:59 08.10.2015 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty. (I tura)
 • *20:00 09.10.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki oraz niestacjonarne lektoraty. (II tura)
 • 20:00 26.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia obligatoryjne oraz warsztaty.
 • 20:00 27.09.2015 – 23:59 15.10.2015 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe i specjalizacyjne.
 • 20:00 29.09.2015 – 23:59 15.10.2015- Rejestracja na seminaria i proseminaria.
Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.07.2015 Rejestracja na zajęcia fakultatywne na rok akad. 2015/2016 na kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

 1. Rejestracja na zajęcia fakultatywne (z semestru zimowego i letniego) dla II – V roku studiów odbywać się będzie przez USOSWeb. Będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2015/16.
 2. Rejestracja na w/w przedmioty możliwa będzie w dwóch turach:
  1. I tura:  od 11.VIII godz. 12.00 do 22.IX.2015 do  godz. 23:59  – rejestracja podstawowa
  2. II tura: od 07.X  godz. 12:00  do 11.X.2015 do godz. 23:59rejestracja uzupełniająca
 3. W przypadku niewystarczającej liczby studentów w danej grupie (min. 15 osób), pracownicy Dziekanatu zobowiązani są do usunięcia z USOS tych grup. W takiej sytuacji studenci zostaną przesunięci do grup i na przedmioty, dla  których zostały spełnione wymogi formalne, po wcześniejszym uzgodnieniu w Dziekanacie.
Treść: mgr Justyna Bętkowska-Zając
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.07.2015 REJESTRACJA NA STUDIA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

W dniu 29.07.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy. Termin rejestracji od 29.07.2015 r. godz. 06.00 do 05.10.2015 r. godz. 23.59. Rejestracja na kurs Tutorial odbywa się za pośrednictwem Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru TUTORA. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.07.2015 Rejestracje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Lista kursów fakultatywnych BW i DW w roku 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW - rozliczonych z roku 2014/15 i wpisanych na rok akad. 2015/2016
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)
 • studiujących w KPSC

będą możliwe w dniach:

1 tura: 21.09.2015 (od godz.: 18:00) do 30.09.2015 (do godz. 23:59)
2 tura: 5.10.2015 (od godz.: 18:00) do 08.10.2015 (do godz. 23:59)

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci (czyli wpisani na rok akad. 2015/2016) będą mieli możliwość samodzielnej rejestracji i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.
Podczas 2 tury – nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z przedmiotów, studenci mogą się samodzielnie wyłącznie zarejestrować. Podczas 2 tury otwarte będą wyłącznie przedmioty dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

Równocześnie przypominam o konieczności podpinania przedmiotów, po wpisaniu się na nie w systemie USOS !

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.07.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Filologii Klasycznej na rok akademicki 2015/16

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 1.10.2015 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2015/2016.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2015 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-15/16-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-15/16-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-15/16Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.06.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w semestrze zimowym 2015/16

Szanowni Państwo!

26.06.2015 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/16. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

 

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
  26 czerwca do 14 września 2015. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
  19 do 24 września 2015.  W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.
 3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 29 września do 5 października 2015.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, w tym przypadku do 23 października 2015. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!

 

                                                                                               dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ

         Prodziekan ds. studiów

Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.06.2015 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2015/16

Kod rejestracji - WMI.IM/M-15/16Z
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/16.
  Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia (studia licencjackie), podejmujących studia w roku akademickim 2015/16.
 2. Terminy rejestracji

  I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Studenci rejestrują się samodzielnie w systemie na wszystkie przedmioty bez względu na fakt czy są to dla nich przedmioty obowiązkowe, czy realizowane jako rozszerzenie programowe.

  od 12 czerwca 2015 (piątek) godz. 08:00 do 4 sierpnia 2015 (wtorek) godz. 23:59

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 15 września 2015 (wtorek) godz. 08:00 do 18 września 2015 (piątek) godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 23 września 2015 (środa) godz. 08:00 do 25 września 2014 (piątek) godz. 23:59
Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta. Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.

Dokładna informacja z wykazem przedmiotów dla danego roku jest dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia dla studentów.

15.04.2015 Rejestracja na warsztaty Ars Docendi UJ

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w warsztatach dydaktycznych skierowanych do doktorantów i nauczycieli akademickich UJ.

Rejestracja doktorantów za pomocą systemu USOS rozpocznie się 20 kwietnia (w poniedziałek) 2015 r. o 9.00 i potrwa do 22 kwietnia 2015 r. do 12.00.
 1. "Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)"
  Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak
  Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 21
  Daty spotkań: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 16.30 do 18.45
  Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna
  Liczba miejsc dla doktorantów: 15

 2. "Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki ścisłe i przyrodnicze)"
  Prowadząca: dr Iwona Maciejowska
  Start kursu: 7 maja 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 15
  Daty spotkań: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 17.00 do 19.15
  Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala nr 215
  Liczba miejsc dla doktorantów: 7

 3. "Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring"
  Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj
  Start kursu: 8 maja 2015 r.
  Łączna liczba godzin: 15
  Daty spotkań: 8, 15, 22, 29 maja oraz 5 czerwca 2015 r.
  Godziny: od 17.00 do 19.30
  Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala lustrzana nr 1.108
  Liczba miejsc dla doktorantów: 20

12.03.2015 Rejestracja na egzaminy kończące lektorat w sesji letniej 2014/2015

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2014/2015 zobowiązani są w dniach od 9.04.2015 do 16.04.2015 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji uniemożliwi wystawienie oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:
 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej 14/15L”
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Michał Pysz

12.03.2015 Rejestracja na warsztaty Ars Docendi UJ

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na 2 kolejne kursy:
 1. Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych
  Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa
  Start: 25 marca 2015 roku o 16.00
  Daty spotkań: 25 marca oraz 1, 8, 15, i 22 kwietnia 2015 roku (Łącznie 5 spotkań)
  Godziny spotkań: 16.00 - 18.15
  Miejsce: sala wykładowa Zakładu Metodyki Nauczania Chemii (sala numer 208) - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3
  Liczba miejsc:
  Doktoranci – 15
  Nauczyciele akademiccy – 5
 2. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi
  Prowadząca: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
  Start: 15 kwietnia 2015 roku o 16.00
  Daty spotkań: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 roku (Łącznie 4 spotkania)
  Godziny: 16.00 – 20.00
  Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.106
  Liczba miejsc:
  Doktoranci – 10
  Nauczyciele akademiccy - 5
Zapisy od 16 marca (od poniedziałku) od 8.00 do 18 marca (do środy) do 12.00.
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Michał Pysz

09.03.2015 Wydział Filologiczny UJ

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego UJ została przedłużona do 20 marca 2015 ( do godz.23:59).

09.03.2015 Rejestracja w Instytucie Kultury UJ na spotkanie z Panią prof. dr hab. Moniką Kosterą

Rejestracja w Instytucie Kultury UJ na spotkanie z Panią prof. dr hab. Moniką Kosterą rozpocznie się 11.03.2015r o godzinie 8:00 koniec rejestracji 24.03.2015 o godzinie 23:59.

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Michał Pysz

04.03.2015 Rejestracja na studiach niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH !

28.02.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2014/15, dotyczy to WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

Rejestracja będzie trwać tydzień i zostanie zamknięta 7.03.2015 r.

 • Proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie
 • Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykład
 • W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariat
 • UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.
 • w przypadku nie podpięcia przedmiotu rejestracja zostanie USUNIĘTA przez system!
 • Proszę pamiętać o obowiązku wydrukowania i dostarczenia do sekretariatu deklaracji przedmiotów

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.03.2015 Rejestracja na warsztaty "Ars Docendi"

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na kurs pt. "Jak cię słyszą, tak cię widzą – poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej".

Prowadząca: Dr Barbara Batko-Tokarz
Start: 11 marca 2015 r.
Daty spotkań:
11 marca - od 17.00 do 18.30
25 marca - od 17.00 do 20.15
1 kwietnia - od 17.00 do 18.30
15 kwietnia - od 17.00 do 20.15
6 maja - od 17.00 do 18.30
(Łącznie 5 spotkań)
Miejsce: Instytut Historii UJ, sala numer 212
Liczba miejsc:
Doktoranci – 10
Nauczyciele akademiccy – 10

Zapisy od 3 marca (od wtorku) od 8.00 do 5 marca (do czwartku) do 12.00.
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszam!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.02.2015 Druga tura rejestracji na seminarium magisterskie, kierunek Zarządzanie – studia II stopnia niestacjonarne

Druga tura rejestracji na seminarium magisterskie, kierunek Zarządzanie – studia II stopnia niestacjonarne – semestr letni 2014/2015 (specjalności: ZZL, PwZ, MiL, CiDG)

Druga tura rejestracji na seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunku Zarządzanie studia niestacjonarne odbędzie się w terminie od 26.02.2015 r. (godz.07:00) do 03.03.2015 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, które jest przedmiotem obowiązkowym.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – rejestracje na zajęcia

Po dokonaniu rejestracji na seminarium, przedmiot należy niezwłocznie podpiąć. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

studia niestacjonarne
Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/14/15 – liczebność grupy: 14 lub 22 osób

Treść: Urszula Czernik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.02.2015 Rejestracja na kurs podstawowy Ars Docendi

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ mam zaszczyt zaprosić Państwa na kurs podstawowy prowadzony w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi UJ.

Start: 4 marca 2015 r.
Daty spotkań: 4, 11, 18 i 25 marca, 1, 8, 15, 22 i 29 kwietnia, a także 6, 13, 20 i 27 maja oraz 10 i 17 czerwca 2015 roku (Łącznie 15 spotkań)
Godziny:
Grupa I od 16.00 do 17.30
Grupa II od 17.45 do 19.15
Miejsce: Collegium Novum, sala numer 30
Liczba miejsc:
Doktoranci – po 22 miejsca w każdej grupie
Nauczyciele akademiccy – po 3 miejsca w każdej grupie
Warunki zaliczenia: 80% obecności oraz napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany spośród podanych w późniejszym terminie, temat

Zapisy od 25 lutego (od środy) od 9.00 do 27 lutego (do piątku) do 12.00
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy - drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres bozena.freund@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszam!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2015 II tura rejestracji dla studentów Wydziału Polonistyki

II tura rejestracji na zajęcia przez system USOS na II semestr 2014/2015
23.02.2015 g. 12:00 - 01.03.2015 g. 24:00
Rejestracja jest obowiązkowa.

Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.02.2015 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS)

Spring semester 14/15 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) lasts until March 5th, 8 P.M.
Please, remember about linkage of the courses (in "Student’s Section" directory "Linkage"). Unlinked courses are removed from student account next day after registering (instruction available at www.usosweb.uj.edu.pl)
In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2015 Rejestracja dla studentów I i II stopnia Filologii Orientalnej na semestr letni

Wg wcześniejszych ustaleń rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 18 lutego 2015 r. od godz. 10.00, a zakończy 4 marca 2015 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

 • Studenci I stopnia IO-FO-1st-14/15l
 • Studenci II stopnia IO-FO-2st-14/15l
 • Studenci łącznie I i II stopień IO-FO-MON/ANG-14/15l

Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.02.2015 Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne w ISM dla kierunków Kulturoznawstwo Międzynarodowe oraz Relacje Międzykulturowe

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne w ISM na kierunki Kulturoznawstwo Międzynarodowe oraz Relacje Międzykulturowe o kodach; WSM.ISM-KM14/15LL, WSM.ISM-RM14/15LL, WSM.ISM-RM14/15ML, WSM.ISM-KM-RM14/15WL, WSM.ISM-KM14/15FL odbędzie się w następujących terminach:
 • I tura 07:00 21.02 - 23:59 27.02.2015
 • II tura 07:00 01.03 -23:59 04.03.2015

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Registration for the optional courses for Transatlantic Studies in summer semester

MA in Transatlantic Studies Programme Registration for the optional courses for Transatlantic Studies in summer semester 2014/2015 will open in February 17, 2015 (11.00 a.m.) and will close in February 23, 2015 (23.00 p.m.)
The code of the registration is listed below:

IAISP-TAS-14/15L Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

Treść: Anna Łukaszewicz-Derwich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki - rejestracja na zajęcia 10.02.- 8.03.2015 r.
Szczegóły podano w komunikatach IHS www.ihs.uj.edu.pl

Treść: Michał Śmidowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

13.02.2015 Rejestracja na fakultety dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Rejestracja na fakultety dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (17.02.2015-23.02.2015)
W dniach od 17 do 23 lutego studenci będą mogli zarejestrować się na fakultety. Należy wpisać się na 3 przedmioty po jednym z każdego modułu: K, P i S. W razie wątpliwości odsyłamy do programów studiów niestacjonarnych, które są dostępne na stronie http://www.iaisp.uj.edu.pl/programy.

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na semestr letni w Instytucie Pedagogiki

Kod rejestracji: WFz.IP-WPP-II-14/15L

Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) (dla wszystkich) oraz przedmioty w języku obcym (tylko I rok II stopnia) – semestr letni 2014/15 rozpocznie się: 17 lutego 2015 od godz. 21.00 i potrwa do 22 lutego 2015 roku do godz. 21.00

UWAGA, BARDZO WAŻNE ! Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) do czasu najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano) !!! Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden - „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej terminy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl
Rejestracji na "małe WPP za 2 ECTS" dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury

Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Kultury UJ dla studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniach:
16.02.2015 od godziny 7:00 do dnia 20.02.2015 do godziny 23:59.

Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji na semestr letni

Prawo stacjonarne i niestacjonarna

 • 15.02.2015 r. o godz. 18:00 – Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty
 • 15.02.2015 r. o godz. 19:00 – Rejestracja na wykłady, praktyki
 • 18.02.2014 r. o godz. 16:00 – Dodatkowa rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych na ćwiczenia przeznaczone dla studentów stacjonarnych.

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

UWAGA!! Rejestracja na ćwiczenia zostanie zamknięta 17.02.2013 r. o godz. 23:59 i będzie ponownie otwarta 18.02.2013 r. o godz. 16:00.

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 14.02.2015 r. o godz. 17:00 – Rejestracja na ćwiczenia
 • 14.02.2015 r. o godz. 17:30 – Rejestracja na warsztaty licencjackie (obowiązuje osoby na programie WPA-n001-0-ZD-6 i WPA-n001-0-ZZ-6 oraz osoby wznawiające studia)
 • 14.02.2015 r. o godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady, warsztaty i praktyki.

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane. Podpięcia będą możliwe w tych samych terminach co rejestracja na przedmioty.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady i ćwiczenia
 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady fakultatywne 1
 • 14.02.2015 r. o godz. 16:30 – Rejestracja na wykłady fakultatywne 2

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty najpóźniej do 08.03.2013 r.
Po dokonaniu rejestracji student ma obowiązek podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap studiów. Przedmioty na warunku muszą zostać podpięte pod rok studiów, na którym powinne być zdane.
Wydruk deklaracji będzie możliwy od dnia 16.03.2015. Student ma obowiązek wydrukować z systemu USOSweb deklarację wyboru przedmiotów oraz złożyć ją w Dziekanacie od dnia 16.03.2015 do dnia 22.03.2015.

Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.02.2015 Rejestracja na "Montaż TV"

Informacja o rejestracji na wykład i konwersatoria "Montaż telewizyjny" dla studentów II roku, studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia, dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Rejestracja na "Montaż TV" odbędzie się w dniach 13.02.2015 od godz. 09:00 do 16.02.2015 do godz. 22:00.

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Joanna Hajto

11.02.2015 Rejestracja na przedmiot Ars Docendi pt. Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, a także Pani dr inż. Justyny Bugaj oraz Pana dr hab. Jana F. Jacko mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty Ars Docendi pt. „Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych”.
Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj oraz dr hab. Jan F. Jacko
Start: 27 lutego 2015 roku
Daty spotkań: 27 lutego, a także 6, 13, 20 i 27 marca 2015 r.
Godziny: od 17.00 do 19.30
Miejsce: Kampus Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala lustrzana 1.108
Liczba miejsc:
Doktoranci – 20
Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy od 18 lutego (od środy) od 6.30 do 20 lutego (do piątku) do 14.00
Doktoranci – w systemie USOS
Nauczyciele akademiccy – drogą elektroniczną, za pomocą e-maila na adres ars.docendi@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Treść: Bożena Freund
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2015 Rejestracje na fakultety dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 17.02.2015 (godz. 9:00) do 23.02.2015 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje na fakultety (studia stacjonarne):
 • IASP-STAC-14/15L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-14/15L - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.02.2015 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 16.02.2015 r. o godz. 8.00, a zakończy 06.03.2015 r. o godz. 15.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu przed najbliższą planowaną migracją danych między USOSweb a USOS (wykonywaną codziennie około 04:00 rano). Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Treść: Monika Pawlus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2014/2015 rozpoczyna się w dniu

20.02.2015 r. o godz. 19.00.
kończy się 2.03.2015 r. o godz. 19.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim dla studentów KPSC

Rejestracja odbędzie się w terminie:

10 LUTEGO 2015 g. 10.00 - 22 lutego 2015 g. 22.00

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 22 lutego, g. 22.00.

24 lutego 2015 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

 • niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)
 • prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej nie będą możliwe.

Jeśli kurs zostanie zlikwidowany z powodu zbyt małej ilości chętnych, osoby te zostaną z niego wyrejestrowane i będą miały możliwość dopisania się do kursu, na którym będą jeszcze wolne miejsca.

WYREJESTROWANIE Z KURSU TYLKO DO 22 LUTEGO!

W związku z wprowadzeniem dodatkowego etapu rejestracji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PODANIA dotyczące wprowadzania indywidualnych zmian na kontach studentów.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 3 marca 2015 o godz. 14.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru letniego – obowiązkowe i fakultatywne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl. Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA – REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM BĘDZIE UDOSTĘPNIONA JEDYNIE OSOBOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJE WYBORU SPECJALNOŚCI

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

 1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;
 2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;
 3. Kurs raz zadeklarowany (i nieskorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu/). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.
Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy, które muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2014/2015 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima: lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób; (osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ

Dziękuję
Sabina Hałucha
koordynator USOS w KPSC

Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja dla studentów informatyki analitycznej

9 lutego br. zostanie uruchomiona rejestracja:
 1. na przedmioty fakultatywne dla studentów z informatyki analitycznej drugiego stopnia oraz drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia;
 2. na seminaria dla studentów z informatyki analitycznej drugiego stopnia oraz trzeciego roku pierwszego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja na przedmioty z semestru letniego dla studentów stacjonarnych na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

W dniu 16 lutego 2015 o godz. 12.00 uruchomiona zostanie rejestracja na przedmioty z semestru letniego r.akad. 2014/2015 dla studentów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Rejestracja potrwa do 23 lutego 2015 do godz. 23.59.

Treść: Monika Kaczmarska-Skoczylas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.02.2015 Rejestracja w Instytucie Archeologii na II semestr

Zapisy przez USOSweb na zajęcia na II semestr roku akademickim 2014/2015 rozpoczną się:
9 lutego (poniedziałek) od godz. 8:00, a zakończą 28 lutego (sobota) 2015 roku do godz. 23:59.
Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane.
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Archeologii UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do sekretariatu IA UJ.

Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 II tura rejestracji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

II tura rejestracji WBNZ-14/15, WBNZ-14/15_ŚF, WBNZ-14/15_ŚO na przedmioty z katalogu biologii (symbole kursów WBNZ)

Rozpoczynają się rejestracje (II tura) na przedmioty z katalogu biologii z symbolem kursów WBNZ: WBNZ-14/15, WBNZ-14/15_ŚF, WBNZ-14/15_ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia:

 • Biologia
 • Biologia i geografia
 • Studia: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody
 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

 • I etap:

  od 09.02.2015r. od godz. 9:00 do 15.02.2015r. do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

 • II etap:

  Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

  od 18.02.2015r. od godz. 9:00 do 23.02.2015r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce Rejestracje

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

UWAGA!!!

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 14 marca 2015r.

Studentów, którzy wybierają kursy z katalogu kursów oferowanych przez inne kierunki UJ prosimy o:

 1. złożenie Karty programowej wg wzoru zamieszczonego na stronie http://www.biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/formularze
 2. dokonanie rejestracji na te kursy we właściwych jednostkach UJ, z zastrzeżeniem: na kursy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zapisy studentów kierunku biologia będzie dokonywał dziekanat.
Powtarzanie przedmiotu
W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru letniego ustalone z doradcami.

Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku psychologia stosowana

Rejestracja dla studentów I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych KIERUNKU PSYCHOLOGIA STOSOWANA do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni r.a. 2014/2015 tylko dla osób uprawnionych

Studenci I - IV lat studiów stacjonarnych

Rejestracja na przedmioty tj. do grup wykładowych i ćwiczeniowych na semestr letni w r. a. 2014/2015.
Kody rejestracji:

 • I rok - WZ.IPS-MD-1_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:30 do 19.02.2015, godz.20:00
 • II rok - WZ.IPS-MD-2_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:40 do 19.02.2015, godz.20:00
 • III rok - WZ.IPS-MD-3_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 07:40 do 19.02.2015, godz.20:00
 • IV rok - WZ.IPS-MD-4_14/15LR
  Termin rejestracji: od 18.02.2015, godz. 08:00 do 19.02.2015, godz.20:00
I rok: zapisy na WF ogłasza i prowadzi Studium WF UJ. Proszę sprawdzać ogłoszenia w USOSweb,
II i III rok – zapisy do grup lektoratowych ogłasza JCJ UJ

Dodatkowe informacje:

 • I rok: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia – grupy przeniesione z semestru zimowego,
 • II rok stacjonarne: Zapisy do grup na Trening II dla studentów, którzy nie odbywali zajęć w semestrze zimowym
 • II rok: Psychologia Ogólna Część D- Osobowość – grupy przeniesione z semestru zimowego
 • III rok: Psychopatologia jednostki – grupy przeniesione z semestru zimowego

Przed zapisaniem się na wykłady oraz do grup ćwiczeniowych, proszę dokładnie zapoznać się z harmonogramem i planem studiów, dostępnym na stronie www.ips.uj.edu.pl

Proszę sprawdzić czy jesteście zapisani na przedmioty, bo tylko osoby uprawnione będą mogły dokonać rejestracji (dotyczy to zwłaszcza studentów realizujących przedmioty awansem lub powtarzających przedmiot).

W razie problemów z logowaniem albo z hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Jeżeli ktoś z Państwa ma nieaktywną rejestrację (nie jest wpisany na przedmiot), proszę o emaila do sekretariatu przed rozpoczęciem zapisów: nina.obidzinska@uj.edu.pl

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 17.02.2015 r. od godz. 9.00, a zakończy 03.03.2015 r. o godz. 23.59. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu; po upływie terminu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.
 7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.
 9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 31.03.2015 r. w Sekretariacie.

Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

05.02.2015 Rejestracja na proseminaria licencjackie i magisterskie w semestrze letnim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Rejestracja na proseminaria licencjackie i magisterskie w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 dla studentów II roku st. I stopnia i I roku studiów II – go stopnia na kierunku: studia azjatyckie odbędzie się w terminie od 10.02.2015 r. (godz.09:00) do 23.02.2015 r.( godz.9:00).
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !
Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.
Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek podpięcia zarejestrowanego przedmiotu. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.02.2015 Rejestracja dla studentów specjalności "nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego"

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 16.02.15 godz. 13:00 do 27.02.15

Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.02.2015 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej w semestrze letnim

Kod rejestracji - WMI.II-14/15L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia w roku akademickim 2014/15
 2. Terminy rejestracji :

  II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 6 lutego 2015 godz. 09:00 do 10 lutego 2015 godz. 23:59

  III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 12 lutego 2015 godz. 08:00 do 20 lutego 2015 godz. 23:59

UWAGA!!! Przypominamy, że po zapisaniu się na przedmiot należy od razu podpiąć go pod program i etap studiów. Niepodpięcie przedmiotu spowoduje wyrzucenie z niego przy kolejnej migracji danych w USOSie.

Prosimy o przemyślane rejestracje.
Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.
Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IIiMK p. 1138.

Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.02.2015 Zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz osób studiujących w KPSC

Lista kursów fakultatywnych BW i DW w roku 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu (wszyscy studenci oprócz studentów pierwszego roku st. azjatyckich I stopnia) oraz osób studiujących w KPSC będą możliwe w dniach:

 • 1 tura: 9.02.2015 (od godz.: 10:00) do 23.02.2015 (do godz. 10:00)
 • 2 tura: 24.02.2014 (od godz.: 9:00) do 2.03.2015 (do godz. 9:00)

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci (czyli wpisani na rok akad. 2014/2015) będą mieli możliwość samodzielnej rejestracji i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Do przedmiotów, gdzie konieczny jest wyższy stopień znajomość języka orientalnego mogą nie mieć możliwości rejestracji wszyscy studenci.

Podczas 2 tury – nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z przedmiotów, studenci mogą się samodzielnie wyłącznie zarejestrować. Podczas 2 tury otwarte będą wyłącznie przedmioty dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

Studenci spoza IBiDW i KPSC, aby móc uczestniczyć w kursach fakultatywnych prowadzonych w IBiDW muszą złożyć najpóźniej do dnia 30.03.2014 podania (do zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w IBIDW, dr Ewy Trojnar) z prośbą o możliwość uczestniczenia w konkretnym z oferowanych kursów. Zgoda jest uwarunkowana miejscem w salach, gdzie są prowadzone zajęcia.

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

02.02.2015 Rejestracja dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Informacja o rejestracji dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
 1. I rok , studia stacjonarne , I stopnia, - gatunki dziennikarskie w mediach oraz język obcy w pracy dziennikarza 06.02.2015 - 08.02.2015 (08:00-22:00)
 2. II rok, studia stacjonarne , I stopnia, - wykład monograficzny - 06.02.2015 - 08.02.2015 (08:00-22:00)
 3. III rok- studia stacjonarne , I stopnia, - kursy kierunkowe 05.02.2015 - 06.02.2015 (09:00 -22:00) oraz specjalizacje 07.02.2015 - 09.02.2015 (09:00 - 22:00)
 4. II rok studia, stacjonarne , II stopnia - kursy kierunkowe 07.02 - 10.02 (11:00-22:00)
 5. II rok studia, stacjonarne , II stopnia - specjalizacje 07.02 - 10.02 (10:00 -22:00)
 6. studia zaoczne I stopnia, I rok - gatunki dziennikarskie w mediach i język obcy w pracy dziennikarza 05.02. - 20.02 (10:00 - 22:00)
 7. studia stacjonarne, II stopnia, rejestracja na kursy kierunkowe, 1 rok - 07.02 - 10.02 (11:00 - 22:00)

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.01.2015 Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w semestrze letnim, dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich typów zostanie uruchomiona 03.02.2015 r.(wtorek) o godz. 10.00 i trwać będzie do 15.02 2015 r. (niedziela) do godz. 23.00.

Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów studiów stacjonarnych

W dniu 17 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2014/2015 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.
Tura zakończy się w dniu 24 lutego br. o godz. 22.00.
II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 26 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się 28 lutego br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p.1.349), tel. 12-664-56-87, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 (semestr letni) w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 23 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2014/15 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 8 marca br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne i opcyjnie ). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano) Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.01.2015 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 (semestr letni) w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie).

W dniu 23 lutego lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2014/15 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 8 marca br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne i opcyjnie). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.01.2015 Rejestracja dla studentów I-go roku Wydziału Lekarskiego

Informacja dla studentów I-go roku Wydziału Lekarskiego kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wszystkich studentów pierwszego roku obowiązuje zapis na jeden fakultet (do wyboru z dziewięciu).

Przypominamy że studenci studiów stacjonarnych rejestrują się na wybrany fakultet rozpoczynający się kodem WL-SL1.F....
studenci studiów niestacjonarnych rejestrują się na wybrany fakultet rozpoczynający się kodem WL-DN1.F....

Zapisy odbywać się będą za pomocą systemu USOSweb w terminie:
od 03.02.2015 (wtorek ) od godz. 9.00
do 15.02.2015 (niedziela) do godz. 23.00

Wszelkie zmiany fakultetu na inny możliwe tylko w terminie jak wyżej.

Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

28.01.2015 Rejestracja dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej na semestr letni

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji: 3 – 17 luty 2014.

Jest to jedyny możliwy termin rejestracji.

Rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFS-D-14/15L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe
 • WF.IFS-D-14/15L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe
 • WF.IFS-D-14/15L-op – I i II stopień, opcje

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania – semestr letni

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie od 02.02.2015 r. (godz.00:00) do 15.02.2015 r.( godz.23:59).
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – rejestracje na zajęcia
Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !
Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.
Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji.

studia niestacjonarne

 • Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/14/15 – liczebność grupy: 10 lub 20 osób
 • Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/14/15 – liczebność grupy: 12 lub 22 osoby
 • Zarządzanie Jakością - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZJ/14/15 – liczebność grupy: 9 osób

studia stacjonarne

 • Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/14/15 - liczebność grupy: 10 osób
 • Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/14/15 - liczebność grupy: 10 osób

Treść: Magdalena Niedzielska - Szewczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.01.2015 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 2 lutego 2015 r. o godz. 8:00. Zapisów można dokonać na stronie zapisy.usos.uj.edu.pl
W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 odbędą się następujące wykłady:

 • Prawo na co dzień dla każdego – od laika do prawnika – prowadzący: dr Paweł Czarnecki (termin: poniedziałki, godz. 16:45-18:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • Literatura i kartografia w renesansowej Europie – prowadzący: dr hab. Jakub Niedźwiedź (termin: wtorki, godz. 15:15 – 16:45, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • Patrząc w niebo: świat planet, gwiazd i galaktyk – prowadzący: prof. dr hab. Marek Urbanik (termin: wtorki, godz. 17:00 – 18:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2014/15 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się testem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku na teście równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales

Treść: Paulina Popowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.01.2015 II tura rejestracji na seminaria magisterskie w Instytucie Spraw Publicznych w semestrze letnim

Informujemy, że II tura zapisów na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: zarządzanie, polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 24.01.2015 r. o godz. 9:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 26.01.2015 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-14/15L-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2015 Rejestracja Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na semestr letni

Szanowni Państwo!

23.01.2015 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 20014/15. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 23 stycznia do 2 lutego 2015. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 6 do 19 lutego 2015.
 3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 3 marca 2015.
Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, do 22 marca 2015. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab. Jerzy Zachorowski, prof. UJ
Prodziekan ds. studiów

Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.01.2015 Rejestracje na zajęcia przygotowania pedagogicznego na semestr letni w Studium Pedagogicznym

Szanowni Państwo!

Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ będzie dostępna w systemie USOS ze swojego konta USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) . Przewidziane są następujące etapy rejestracji:

 • Faza I
  Rejestracja na przedmioty przygotowania pedagogicznego odbywające się w semestrze letnim będzie dostępna od 28.01.2015r. godz. 9:00 do 14.02.2014r. godz. 23:59.
  Proszę pamiętać o dokonaniu podpięć zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku. Rejestracja bez dokonania podpięć będzie traktowana jako nieskuteczna.
 • Faza II
  Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych dostępna będzie od 16.02.2015r. godz. 11:00 do 8.03.2015r. godz. 23:59.
  Do rejestracji w tym etapie uprawnione są osoby, które zarejestrowały się na przedmioty w fazie I rejestracji.

UWAGA!
W sprawach techniczne prosimy pisać na adres: spuj.usos@uj.edu.pl. W pozostałych sprawach i w razie wątpliwości związanych z wyborem przedmiotów prosimy pisać na adres studium.pedagogiczne@uj.edu.pl .

Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.01.2015 Rejestracja na opcje w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

STUDENCI KATEDRY I i II ROK

W dniach 17.02.2015-19.02.2015 odbędą się zapisy na OPCJE przez USOSWEB.
Opisy opcji będą dostępne na stronie internetowej Katedry.

Treść: Aleksandra Rosadzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.01.2015 Rejestracja na praktyki studenckie w IBiDW

Informujemy, że dnia 26 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 rusza rejestracja na praktyki studenckie w IBiDW. Rejestracja będzie dostępna dla wszystkich studentów studiów I stopnia uczących się w roku akad. 2014/15 w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Rejestracja będzie czynna w 2 turach: 1 tura 26.01.2015 godz. 10.00 - 30.06.2015, 2 tura 1.07.2015 godz. 10.00 - 15.09.2015. Z rejestracji powinni skorzystać wyłącznie Ci studenci, którzy posiadają podpisane przez koordynatora skierowanie na praktyki.

Kod rejestracji: KBDW-PRAKTYKI-14/15

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.01.2015 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Spraw Publicznych w semestrze letnim

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: zarządzanie, polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 19.01.2015 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 21.01.2015 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-14/15L-sem

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.01.2015 Rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego na semestr letni

W dniu 20.01.2015 roku rozpoczyna się rejestracja na przedmiot Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego UJ, na semestr letni 2014/2015.

Rejestracja będzie trwała od 20 stycznia 2015r. godz. 10.00 do 6 marca 2015r. godz. 23.59.

Kod rejestracji: WF-OWI-14/15L

Treść: Anna Lembas
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.01.2015 Rejestracja dla studentów Wydziału Polonistyki na zajęcia w drugim semestrze

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2014/2015 :
16.02.2015 g. 9:00 - 22.02.2015 g. 24:00
Rejestracja jest obowiązkowa.

Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

14.01.2015 Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na semestr letni

W dniu 26.01.2015 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2014/2015 semestr letni. Termin rejestracji od 26.01.2015 r. godz. 09.00 do 05.03.2015 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

12.01.2015 Cykl wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie"

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie". Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej dostępne w Internecie
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Analiza krytyczna źródeł informacji: ewaluacja źródeł internetowych – nowość!
 7. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2015 Rejestracja na zajęcia i opcje w Instytucie Filologii Germańskiej na semestr letni

Rejestracja rozpocznie się 17.01.2015 o godzinie 10:00 i trwać będzie do 20.01.2015 do godziny 20:00

 • WF-IFG-L-14/15L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 14/15 - filologia germańska, studia I stopnia (II i III rok)
 • WF-IFG-L-15L - Rejestracja na opcje dla I roku filologii germańskiej - semestr letni 14/15 studia I stopnia
 • WF-IFG-MS-14/15L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 14/15 - filologia germańska, studia II stopnia
 • WF-IFG-FSZ-OP-14/15L - Rejestracja na opcje - dla 1 i 2 roku I st. filologia szwedzka
 • WF-IFG-FGA-P3-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru dla 3 roku filologii germ. z j. angielskim
 • WF-IFG-FGA-P2-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-P1-14/15L - Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 1 roku filologii germ. z j.ang.

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.01.2015 Rejestracja dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia stosowana na seminarium magisterskie w semestrze letnim

W dniu 19.01.2015 rozpoczyna się rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla studentów IV roku oraz studentów uprawnionych z III roku studiów stacjonarnych psychologii stosowanej na semestr letni 2014/2015.

W bieżącym roku akademickim tj. 2014/2015 seminaria są dedykowane oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Termin rejestracji: od 19.01.2015, godz. 08:00 do 21.01.2015, godz. 20:00.

Odbędzie się tylko I tura zapisów. Można wybrać tylko jedno seminarium!
Zapisy przez USOSweb, decyduje kolejność zapisów.

Kod rejestracji: WZ.IPS-14/15sem_st

Zgłoszenia przedmiotów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ips.uj.edu.pl ,w zakładce Studia Magisterskie/Seminarium magisterskie

W razie problemów z hasłem logowania do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu IPS.

Studenci, których nie obejmuje lista uprawnionych do zapisów, a mają zgodę na uczestnictwo w seminarium w r.a. 2014/15, proszeni są o przysłanie emaila do sekretariatu z prośbą o dopisanie do listy na adres: nina.obidzinska@uj.edu.pl przed rozpoczęciem rejestracji.

Treść: Nina Obidzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.01.2015 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki w semestrze letnim

Kod rejestracji - WMI.IM/M-14/15L

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia , drugiego stopnia w roku akademickim 2014/15

Terminy rejestracji :

 • I tura: wstępna rejestracja na przedmioty
  Wszyscy studenci muszą zarejestrować się samodzielnie w systemie na przedmioty które będą realizować w semestrze letnim 2014/15

  od 23 stycznia 2015 godz. 08:00 do 28 stycznia 2015 godz. 23:59

 • II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury
  Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

  od 5 lutego 2015 godz. 08:00 do 10 lutego 2015 godz. 23:59

 • III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą
  Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

  od 13 lutego 2015 godz. 08:00 do 18 lutego 2015 godz. 23:59

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowych) zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliżej migracji danych.(migracja-proces uzgadniania danych między głównym systemem USOS, a powiązanymi systemami internetowymi: odbywa się raz dziennie we wczesnych godzinach porannych)

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta. Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie. (dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136. tel 664 6664

Instrukcja rejestracji będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - http://www.im.uj.edu.pl/ - w zakładce Ogłoszenia

Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.12.2014 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na Wydziale Chemii

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
09.02.2015 r 12:00 do 18.02.2015 r. 12:00 - I tura
19.02.2015 r. 8:00 do 20.02.2015 r. 16:00 - II tura.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.12.2014 Rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2014/15 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona od 07.01.15 r. (godz. 8:00) i trwać będzie do 17.01.2015 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem
http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 seminariów z podanych obszarów tematycznych i dokonuje rejestracji do grupy prowadzonej przez danego promotora

Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.12.2014 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na semestr letni 2014/15

Kody rejestracji : WMI.II-14/15L
 1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia w semestrze letnim 2014/15
 2. Terminy rejestracji :

  I tura : rejestracja na zajęcia [prezapisy]

  od 17 grudnia 2014 godz. 08:00 do 09 stycznia 2015 godz. 23:59
  [dotyczy rejestracji na semestr letni]

*Daty rejestracji do grup na semestr letni 2014/15 [II i III tura] zostaną podane w terminie późniejszym, jednak zapisanie się na przedmiot w I turze, będzie dawać pierwszeństwo w zapisach do grup.

Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.11.2014 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2014/2015 zobowiązani są w dniach od 24.11.2014 do 03.12.2014 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

W związku z brakiem obowiązku posiadania indeksu na UJ, niedokonanie rejestracji spowoduje niemożność wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 14/15Z”
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).

Pozostałe Języki z p. Anną Sanią (anna.sania@uj.edu.pl)

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

04.11.2014 Rejestracja na kurs "Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice"

Dyrekcja Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zaprasza wszystkich studentów INPiSM UJ do wzięcia udziału w kursie prowadzonym przez dr Ilonę Baumane pod tytułem "Innovation management and business idea development: Theory, methodology and practice".
Dokładny opis znajduje się na stronie http://www.inp.uj.edu.pl/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_drmk74Ihv3kz/3905854/68021006
Rejestracja będzie trwać od 5.11.2014 godz. 8:00 do 11.11.2014 godz. 23:59.

Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

20.10.2014 Rejestracja dla studentów studiów niestacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach

Studernci zaoczni filmoznawstwa, jutro , tj. 21.10.2014, o godz. 8:00 rano rusza rejestracja na przedmioty w ramach poszczególnych roczników studiów I i II stopnia filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach (niestacjonarne).

Treść: Małgorzata Czarnik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

10.10.2014 Wnioski o świadczenia pomocy dla doktorantów

Uprzejmie przypominamy doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum o możliwości składania wniosków o świadczenia pomocy.

Przyznawanie w/w świadczeń reguluje Zarządzenie nr 92 Rektora UJ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJ ze środków funduszu pomocy materialnej.

Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej doktorantów

Treść: Bartosz Wojciechowski
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2014 Dodatkowy termin rejestracji na przedmiot do wyboru z wychowania fizycznego- fizjoterapia II rok

Dodatkowy termin rejestracji na przedmiot do wyboru z wychowania fizycznego- fizjoterapia II rok od 10.10.2014 godz. 8:00.
Termin zakończenia rejestracji 12.10.2014r.

Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Joanna Hajto

09.10.2014 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 13 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych.
Rejestracja zakończy się w dniu 20 października br. o godz. 22.00.
Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15. Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.
Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.
Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego
UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego – będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.10.2014 Druga tura zapisów na seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej

W czwartek 09.10.2014 r. o godzinie 21.00 rozpocznie się druga tura zapisów na seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone w IFR UJ w roku akademickim 2014/2015.
Informujemy, iż jest to wyłącznie REJESTRACJA do grup bez możliwości wypisywania się.

Treść: Marta Szkuta-Włoch
Osoba publikująca: Joanna Hajto

08.10.2014 Rejestracja na studiach niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Studenci studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej mogą się rejestrować na przedmioty w semestrze zimowym 2014/2015 od 09.10.2014 r. godz. 8:00 do 22.10.2014 r. godz. 22:00.

Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Joanna Hajto

07.10.2014 Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi

15 października 2014 r. rusza kolejna edycja warsztatów dydaktycznych Ars Docendi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na początek na Kurs Podstawowy. Informacje o kursie oraz zapisach dostępne są na stronie: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/warsztaty-ars-docendi.

Treść: Dorota Maciejowska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.10.2014 Cykl wykładów otwartych „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”. Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej dostępne w Internecie
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Treść: Barbara Bułat
Osoba publikująca: Joanna Hajto

06.10.2014 Rejestracja dla doktorantów studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym

Uprzejmie informuję, że doktoranci na Wydziale Filozoficznym mogą rejestrować się na zajęcia Wydziałowe w sem. zimowym 2014/2015.
Kod rejestracji w USOS to WFz-DOKT-14/15Z.
Rejestracja zostanie uruchomiona 8.10.2014r. i potrwa do 31.10.2014r.

Treść: Adrianna Witek
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla studentów filologii orientalnej - indologii

Studenci II stopnia Filologii orientalnej - indologii mogą się rejestrować na przedmioty w semestrze zimowym 2014/2015 od 04.10.2014 r. godz. 11:00 do 10.10.2014 r. godz. 23:00.

Treść: Agnieszka Weber
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla specjalności "nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego"

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 6.10.14 godz. 10:00 do 14.10.14.

Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Joanna Hajto

03.10.2014 Rejestracja dla doktorantów Wydziału Polonistyki

W dniu 04.10.2014 od godziny 12 odbędzie się rejestracja dla doktorantów (I, II, III rok) Wydziału Polonistyki.

Treść: Agnieszka Uszko
Osoba publikująca: Joanna Hajto

30.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Rejestracja na zajęcia dla studentów kierunku: JUDAISTYKI (I i II stopnia)

Studenci zobowiązani są do wpisania się na wszystkie zajęcia przewidziane planem i programem studiów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu USOSweb.

Zapisy na zajęcia trwać będą od 29.09.2014 godziny 11:00 do 12.10.2014 godziny 23:59.

Rejestracja dotyczy przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 oraz przedmiotów całorocznych. Student rejestruje się na zajęcia przewidziane dla roku studiów, na który został wpisany. W przypadku powtarzania przedmiotów student zostanie dopisany do odpowiedniej rejestracji na podstawie ubiegania się o powtarzanie danego przedmiotu.

Poza sytuacją powtarzania kursu nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie. Studenci, pragnący uczestniczyć w innym kursie niż przewiduje dla nich program, muszą mieć na to zgodę pani Prodziekan ds. Studenckich (podanie należy kierować do dr hab. M. Smorąg-Różyckiej i złożyć w sekretariacie Instytutu Judaistyki).

Przedmioty fakultatywne: student ma obowiązek wybrać po jednym przedmiocie fakultatywnym z danego modułu.

Osoby, które nie spełniają warunków do uczestnictwa w danym kursie będą usuwane z listy uczestników zajęć.

Student może przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zdeklarował uczestnictwo w danym kursie. Program i plan studiów dostępny jest na stronie www.judaistyka.uj.edu.pl.

Treść: Jolanta Kruszniewska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

29.09.2014 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS)

Winter semester 14/15 courses in English of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences - registration info.

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) opens on Tuesday, September 30th at 10 A.M. and lasts until October, 14th , 7 P.M. In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl

Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2014 Rejestracja w Instytucie Pedagogiki

REJESTRACJA – semestr zimowy 2014/15 Instytut Pedagogiki WFz.IP-WPP-I-14/15 - Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) (dla wszystkich) oraz przedmioty w języku obcym (tylko I rok II stopnia) – semestr zimowy 2014/15 rozpocznie się 2 października 2014 o godz. 21.00 i potrwa do 5 października 2014 do godz. 22.00

WFz.IP-sem14/15 Rejestracja na seminaria dyplomowe – dla III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz na seminaria magisterskie – dla I roku studiów II stopnia (magisterskich) - rozpocznie się 2 października 2014 o godz. 21.45 i potrwa do 5 października 2014 do godz. 22.00

UWAGA, BARDZO WAŻNE! Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI!!! Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA: rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl

Rejestracji na „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

26.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji:
01.10.2014 - 15.10.2014
początek: godz. 11:00

Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji.

Przypominamy: przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- program studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 14/15
- harmonogram na I semestr 14/15
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.09.2014 Rejestracja na seminarium dyplomowe dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 29 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się obowiązkowa REJESTRACJA NA SEMINARIUM DYPLOMOWE dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 1 października br. o godz. 22.00.

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15. Na seminarium dyplomowe z przekładoznawstwa mogą rejestrować się studenci, którzy z PNJA uzyskali ocenę co najmniej dobrą.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - pokój 1.349.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

25.09.2014 Rejestracja uzupełniająca dla studentów Geografii

W dniach 24.09 do 5.10 trwa rejestracja uzupełniająca dla studentów Geografii. Podczas rejestracji można się wyrejestrować tylko z kursów nieuruchomionych oraz zarejestrować na inne aby uzupełnić brakujące ECTS.

Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.09.2014 Rejestracja w Instytucie Orientalistyki

Rejestracja dla Studentów I i II st. w Instytucie Orientalistyki - SEMESTR ZIMOWY 2014/15 Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 26 września 2014 r. od godz. 8:00, a zakończy 10 października 2014 r. o godz. 23:00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratu z j. łacińskiego, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

 • Studenci I stopnia Filologii orientalnej: arabistyki, iranistyki i turkologii IO-FO-1st-14/15z
 • Studenci II stopnia Filologii orientalnej: arabistyki, iranistyki i turkologii IO-FO-2st-14/15z
 • Studenci łącznie I i II stopień ( wszystkie specjalności) IO-FO-MON/ANG-14/15z

Treść: Joanna Świerc
Osoba publikująca: Joanna Hajto

24.09.2014 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2014/2015 rozpoczyna się w dniu
1.10.2014 r. o godz. 20:00.
kończy się 10.10.2014 r. o godz. 20:00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.
W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!
ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.
Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.
Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.
Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl

Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Joanna Hajto

Treść: Kinga Gizbert-Studnicka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Rejestracja na fakultety oraz proseminarium dla studentów niestacjonarnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (02-10.10.2014)
W dniach od 2 do 8 października studenci będą mogli zarejestrować się na fakultety. Należy wpisać się na 3 przedmioty w module K, P i S. W razie wątpliwości odsyłamy do programów studiów niestacjonarnych, które są dostępne na stronie http://www.iaisp.uj.edu.pl/programy. Ponadto w tych dniach będzie dostępna rejestracja na proseminarium dla studentów II roku II stopnia (Ameryka Północna) oraz III roku I stopnia (amerykanistyka).

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uwaga studenci zarządzania informacją - 1 rok 2 stopnia

Druga tura rejestracji na przedmioty rozpocznie się 25.09.2014 o godzinie 10:00. Szczegóły na stronie www.inib.uj.edu.pl w zakładce ogłoszenia.

Treść: Katarzyna Leśkiewicz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na przedmiot "projekt programistyczny"

23.09. 2014 roku zostanie uruchomiona rejestracja na przedmiot "projekt programistyczny" dla wszystkich studentów informatyki analitycznej z drugiego stopnia.

Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 2 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2014/2015 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych, dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.
Tura zakończy się w dniu 9 października br. o godz. 22.00. II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 11 października o godz. 8.00 i zakończy się 13 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc.

UWAGA !
Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p.1.349).

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 29 września br. o godz.10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo stosowane i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2014/15.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne, opcyjnie i jedno z dwóch seminariów magisterskich). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2014/15 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie).

W dniu 29 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2014/15 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji (przedmioty obligatoryjne, opcyjnie i jedno z dwóch seminariów magisterskich). Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 1.349) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 1.349).

Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Joanna Hajto

23.09.2014 Rejestracja na przedmioty fakultatywne na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

24 września rusza rejestracja na przedmioty fakultatywne na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Prosimy o wybór jednego z dwóch przedmiotów ("Historia prawa na dobrach niematrialnych" lub "Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej". Prosimy o samodzielne podpięcie przedmiotów obowiązkowych.

Komunikat dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Treść: Zofia Walka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

22.09.2014 Rejestracja na wychowanie fizyczne dla Collegium Medicum

Studenci kierunków :
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
DIETETYKA
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA
proszeni są o rejestrację elektroniczną na zajęcia z wychowania fizycznego do konkretnych grup wg harmonogramu.
Rejestracja rozpocznie się 24.09.2014 o godz.11:00.
W UJ CM nie ma zwolnień z WF - proszę zarejestrować sie na zajęcia, a przeniesienie na grupę leczniczą nastąpi na pierwszym spotkaniu.
Zapisy dla studentów wydziałów LEKARSKIEGO i FARMCJI aktywne do niedzieli godz. 23:59 dnia 5 pażdziernika.

Treść: Zofia Walka
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2014 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne rozpocznie się 22.09.2014 r. od godz. 14.00, a zakończy 10.10.2014 r. o godz. 00.00. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.
 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Biotechnologia I i II st., Biochemia I i II st., Biofizyka.
 3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez WBBiB oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym kursem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 31.10.2014 w Sekretariacie.

Treść: Monika Pawlus
Osoba publikująca: Joanna Hajto

19.09.2014 Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

MA in Transatlantic Studies Programme

Registration for the 2014 - 2015 optional courses will open in September 24, 2014 and will close in September 30, 2014.
The code of the registration is listed below:
IAISP-TAS-14/15Z Registration for the optional courses for Transatlantic Studies

Treść: Anna Łukaszewicz-Derwich
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.09.2014 Rejestracja na seminarium magisterskie dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej

Dnia 20 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA NA SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 25 września br. o godz. 22.00.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - pokój 1.349.

Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

18.09.2014 Rejestracja do grup zajęciowych w Instytucie Historii

Terminy rejestracji dla studiów stacjonarnych:

 • Od 22 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla III roku I stopnia
 • Od 22 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla II roku II stopnia
 • Od 24 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla II roku I stopnia
 • Od 25 września godz. 13:00 do 6 października 2014r.: dla I roku I stopnia
 • Od 26 września godz. 11:00 do 6 października 2014r.: dla I roku II stopnia

Typ rejestracji - bezpośrednia do grup. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć na stronie Instytutu Historii www.historia.uj.edu.pl

Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2014 Rejestracja w Instytucie Filologii Germańskiej

W dniach 20.09.2014 godz10:00 - 24.09.2014 godz. 20:00 odbędzie się rejestracja:
 • na opcje i drugą specjalizację dla studiów II stopnia filologii germańskiej,
 • na opcje dla II i III roku studiów I stopnia filologii germańskiej,
 • na opcje dla filologii szwedzkiej,
 • na pnjn do wyboru i opcje praktyczne dla filologii germańskiej z językiem angielskim
 • na seminaria magisterskie dla studiów II stopnia filologii szwedzkiej.
Rejestracja na seminaria magisterskie dla filologii germańskiej, studia II stopnia będzie 23.09.godz 10:00 - 24.09.godz. 20:00

Treść: Rozalia Kutrybała
Osoba publikująca: Joanna Hajto

17.09.2014 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

Rejestracja na seminaria dyplomowe na rok akademicki 2014/2015 dla studentów III roku studiów I – wszego stopnia ( licencjackich ) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie od 22.09.2014 r. (godz.00:00) do 30.09.2014 r. (godz.23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium,przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Maksymalna liczba osób w grupie: 11

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :
www.usosownia.uj.edu.pl rejestracje na zajęcia

studia stacjonarne

 • Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/14/15
 • Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/14/15

studia niestacjonarne

 • Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/14/15
 • Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/14/15

Treść: Magdalena Niedzielska - Szewczyk
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.09.2014 Rejestracja na przedmioty w Instytucie Filologii Germańskiej

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2014/15 w dniu 20.09.2014 od godz.10.00 do 24.09.2014do godz.20.00

Filologia szwedzka :


Seminaria magisterskie (studenci 1 roku studiów II stopnia):

 • WF.IFG-FSZ-SM-IK-1Z Seminarium magisterskie językoznawcze: Językoznawstwo stosowane
 • WF.IFG-FSZ-SM-MW-1Z Seminarium magisterskie literaturoznawcze: Szwedzka literatura współczesna wobec innych zjawisk kultury

Opcje – dla studentów 3 roku studiów I stopnia i 1 i 2 roku studiów II stopnia:

 • WF.IFG-FSZ-O-103 Opcja: Powieść historyczna w literaturze szwedzkiej
 • WF.IFG-FSZ-O-106 Opcja: Norrland w literaturze szwedzkiej
 • WF.IFG-FSZ-O-107 Opcja: Stałe związki wyrazowe w języku szwedzkim
 • WF.IFG-FSZ-O-81 Opcja -Norwegia: język, społeczeństwo, kultura
Studenci 1 roku studiów II stopnia zapisują się na dwie opcje , studenci 3 roku studiów I stopnia i 2 roku II stopnia zapisują się na trzy opcje.

Filologia germańska z językiem angielskim :

Studenci zapisują się na:

Studenci 3 roku:
WF-FDEEN-SLIIILPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Praca ze słownictwem na bazie współczesnych opowiadań
lub
WF-FDEEN-SLIIILPN2 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Rozwijanie sprawności pisania w połączeniu z pracą nad często występującymi problemami gramatycznymi

Studenci 2 roku:
WF-FDEEN-SLIIZOP1 Opcja praktyczna (projekt): Język jako zwierciadło czasów (przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze ostatnich dziesięcioleci w Niemczech)
lub
WF-FDEEN-SLIIZOP2 Opcja praktyczna (projekt): Język potoczny-przyswajanie, utrwalanie i poszerzanie słownictwa poprzez rozumienie przekazu multimedialnego
i
WF-FDEEN-SLIIZPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Poszerzanie słownictwa na podstawie wyrażeń idiomatycznych
lub
WF-FDEEN-SLIIZPN1H Praktyczna nauka języka niemieckiego: Poszerzanie słownictwa na podstawie słuchowisk kryminalnych z serii ARD Radio Tatort

Studenci 1 roku:
WF-FDEEN-SLIZIOP2 Opcja praktyczna (projekt): Intensywny trening językowy poprzez ćwiczenie sprawności "słuchanie"
lub
WF-FDEEN-SLIZOP1 Opcja praktyczna (projekt): Święta i zwyczaje w krajach niemieckojęzycznych
i
WF-FDEEN-SLIZPN1 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Czasownik w języku niemieckim
lub
WF-FDEEN-SLIZPN2 Praktyczna nauka języka niemieckiego: Analizy słowotwórcze na przykładzie słownictwa w tekstach popularno-naukowych

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Joanna Hajto

16.09.2014 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na Wydziale Chemii

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie

 • 17.09.2014 r 8:00 do 29.09.2014 r. 16:00 - I tura
 • 30.09.2014 r. 8:00 do 01.10.2014 r. 16:00 - II tura.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Joanna Hajto

15.09.2014 Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

UWAGA: 15 WRZEŚNIA TO PIERWSZY DZIEŃ OBOWIĄZYWANIA NOWYCH ZASAD PODPINANIA PRZEDMIOTÓW

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisanym na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach (gdzie ich szukać, jak się rejestrować) znajdziesz w Pomocy.

UWAGA ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów aż do momentu rozliczenia programu przez sekretariat/dziekanat.

Sugerowane ścieżki postępowania:
 • jeśli wpis na kolejny rok nie jest potrzebny w Twojej jednostce do rejestracji, możesz wstrzymać się z zgłoszeniem programu do rozliczenia aż do zakończenia Twoich rejestracji;
 • jeśli wpis na kolejny rok jest potrzebny do rejestracji, zgłoś program do rozliczenia możliwie szybko;
 • w przypadku zgłoszenia programu do rozliczenia i potrzeby wykonania podpięć możesz poprosić w sekretariacie o wycofanie zgłoszenia, co umożliwi podpinanie przedmiotów po najbliższej migracji następujacej po wycofaniu zgłoszenia przez sekretariat.
UWAGA ! Nie należy podpinać nowych przedmiotów pod etap z roku akademckiego 13/14, ponieważ może to spowodować usunięcie z przedmiotu.

Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 przypominamy o nowych regulacjach związanych z podpięciami przedmiotów (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku).

Od dnia 15 września wszystkie przedmioty, na które studenci rejestrują się przez USOSweb, powinny być podpinane na bieżąco. Dotyczy to również rejestracji dwuetapowych.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Wszystkie pozostałe przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb:
 • przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym - do dnia 22 października.
 • przedmioty prowadzone w semestrze letnim – do 8 marca.
Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (odpowiednio 23 października i 9 marca).

Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.