Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 19 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 11 godzin temu
W związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącymi rejestracji egzaminów, zaliczeń w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów zapraszamy do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO.
Aplikacja Mobilny USOS UJ

OBOWIĄZEK PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku wszystkie przedmioty muszą zostać podpięte pod program oraz etap studiów.
Podczas rejestracji na przedmiot USOSweb tworzy automatycznie podpięcie do domyślnego programu studiów. Studenci wielu kierunków mogą samodzielnie wybrać domyślny program w zakładce 'Domyślny program'.

Uwaga! Ponieważ USOSweb automatycznie tworzy jedynie podpięcie pod program niezbędne jest również dodanie podpięcia pod etap za pomocą przycisku "Edytuj etap" w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że wpisy na przedmiot dokonane przez sekretariat nie podlegają mechanizmowi automatycznego podpinania i muszą zostać podpięte ręcznie. Przedmioty nie podpięte zostaną usunięte z konta studenta.
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program i etap studiów należy złożyć w USOSweb deklarację przedmiotów. Składanie Deklaracji będzie możliwe od 24 października. Zgodnie z zarządzeniem rektora deklaracje powinny zostać złożone najpóźniej do 27 października.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.
Przypominamy, że korzystanie z usług Office 365 i Microsoft Teams wymaga zalogowania się kontem studenckiej poczty elektronicznej UJ czyli loginem z domen: @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.
Nie jest możliwe zalogowanie się identyfikatorem postaci @usosweb.uj.edu.pl ani prywatnym adresem email.
Aktywacja poczty dostępna jest w USOSweb w zakładce: DLA WSZYSTKICH -> AKTYWACJA POCZTY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI ELEKTRONICZNYCH DO 29 LISTOPADA

Zgodnie z rozporządzeniem premiera wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31 marca zostają automatycznie przedłużone do 29 listopada. Nie ma konieczności osobistego stawiania się w sekretariatach.
Więcej informacji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy

 • Język polski dla cudzoziemców
pokaż/ukryj pełną listę kursów

Więcej informacji o kursach i projekcie ZintegrUJ

Wnioski o świadczenia

Rok akademicki 2020/2021

 • wniosek o dom studencki – cudzoziemcy przyjęci na 1 rok studiów: do 9 lipca

Rok akademicki 2019/2020

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych: nabór ciągły, przyznawane od miesiąca złożenia wniosku
 • zapomoga: otwarte, do 3 miesięcy od zdarzenia
 • zapomoga dla osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19: otwarte, do 3 miesięcy od zdarzenia
  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacją dostępną tutaj

Rejestracje żetonowe

Rejestracje żetonowe na lektoraty

 • Rejestracja na lektoraty (bez Collegium Medicum)
  I tura (dedykowana): 25.09.2020 08:00 - 02.10.2020 23:59
  II tura (do wszystkich grup): 07.10.2020 08:00- 13.10.2020 23:59
 • Rejestracja na lektoraty dla Collegium Medicum
  I tura (dedykowana): 30.09.2020 10:00 - 03.10.2020 23:00
  II tura (dedykowana): 14.10.2020 08:00 - 15.10.2020 23:00
Więcej informacji dla studentów Collegium Medicum.
Więcej informacji dla studentów UJ.

Rejestracje na WF

Więcej informacji dla studentów Collegium Medicum.
Więcej informacji dla studentów UJ.

Ogłoszenia jednostek o rejestracjach na zajęcia lub egzaminy:

08.10.2020 Instytut Studiów Informacyjnych
Rejestracja na zajęcia II tura

03.10.2020 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja na zajęcia -st. niestacjonarne

01.10.2020 Instytut Pedagogiki
Rejestracja na zajęcia

28.09.2020 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Rejestracja na zajęcia

18.06.2020 Wydział Lekarski
Rejestracja na zajęcia - I rok
Rejestracja na zajęcia - II,III rok
Rejestracja na zajęcia - IV,V rok

24.09.2020 Instytytut Filologii Germańskiej
Rejestracja na specjalizację 3
Rejestracja na zajęcia

24.09.2020 Instytut Europeistyki
Rejestracja na zajęcia

22.09.2020 Instytut Orientalistyki
Rejestracja na zajęcia

22.09.2020 Instytut Filologii Angielskiej
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja na zajęcia obligatoryjne
Rejestracja na zajęcia opcyjne
Rejestracja na seminaria
Rejestracja na zajęcia - I stopień - niestacjonarne
Rejestracja na zajęcia - II stopień - niestacjonarne

21.09.2020 Instytut Historii
Rejestracja na zajęcia

21.09.2020 Wydział Nauk o Zdrowiu
Rejestracja na zajęcia

18.09.2020 Instytytut Judaistyki
Rejestracja na zajęcia

18.09.2020 Instytytut Filologii Słowiańskiej
Rejestracja na zajęcia

18.09.2020 Neurobiologia
Rejestracja na zajęcia

17.09.2020 Instytut Informatyki Analitycznej
Rejestracja na zajęcia

17.09.2020 Katedra Przekładoznawstwa
Rejestracja na zajęcia

16.09.2020 Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Rejestracja na zajęcia

16.09.2020 Jagiellońskie Centrum Językowe
Rejestracja na lektoraty

15.09.2020 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.
Rejestracja na zajęcia

15.09.2020 Wydział Biologii
Rejestracja na zajęcia

14.09.2020 Wydział Chemii
Rejestracja na zajęcia

11.09.2020 Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Rejestracja na zajęcia

11.09.2020 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rejestracja na zajęcia

10.09.2020 Studia Matematyczno - Przyrodnicze
Rejestracja na zajęcia

04.09.2020 Artes Liberales
Rejestracja na wykłady

03.09.2020 Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji
Rejestracja na zajęcia

31.08.2020 Wydział Geografii i Geologii
Rejestracja na zajęcia

31.08.2020 Instytut Nauk Geologicznych
Rejestracja na zajęcia

17.06.2020 Rejestracja na przedmioty w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Rejestracja na zajęcia

09.06.2020 Instytut Filologii Klasycznej
Rejestracja na zajęcia

08.06.2020 Wydział Polonistyki
Rejestracja na seminaria


Informacje pomocne przy rejestracji znajdą Państwo w dziale Pomoc.
W razie braku uprawnień do rejestracji proszę zgłosić ten fakt do dziekanatu/sekretariatu swojej jednostki.

15.10.2019 Ars Quaerendi

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".
Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi biblioteczne bez tajemnic
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne
 7. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Pierwsze kroki w USOSweb

Witamy nowych Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego !

Przypominamy, że nowe konta USOSweb utworzone w trakcie wpisu na studia są aktywne dopiero następnego dnia. Pierwszy identyfikator logowania do USOSweb dla studentów ma formę:

 • dla osób posiadających numer PESEL : NUMER_PESEL@usosweb.uj.edu.pl (np. 12345678900@usosweb.uj.edu.pl)
 • dla osób nieposiadających numeru PESEL : NUMER_ALBUMU@usosweb.uj.edu.pl (np. 9876543@usosweb.uj.edu.pl)
Pierwszym hasłem do USOSweb jest hasło, które było aktualne dla ERK, wtedy gdy student dokonywał procedury wpisu na studia w sekretariacie/dziekanacie.
Studenci, którzy nie pamiętają swojego hasła, mogą uzyskać nowe tylko w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.
W przypadku problemów z zalogowaniem się prosimy o przeczytanie informacji zawartych w "INSTRUKCJI LOGOWANIA".

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Pierwsze kroki", gdzie znajdują się podstawowe i bardzo użyteczne informacje na temat systemu.

Rejestracje

Rejestracje organizowane są przez jednostki prowadzące zajęcia, terminy rejestracji zależą tylko i wyłącznie od decyzji osób odpowiedzialnych za organizację rejestracji.

Gdzie szukać informacji na temat planowanych lub trwających rejestracji ?

 • w ogłoszeniach na głównej stronie USOSweb
 • w Kalendarzu Rejestracji na USOSweb (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • w zakładce aktualności (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • na stronach WWW jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • bezpośrednio w sekretariacie jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • po zalogowaniu na swoje konto USOSweb w zakładce: Dla Studentów - Rejestracja
 • w Statystykach Rejestracji - w zakładce Dla Wszystkich -> Statystyki
Więcej informacji o tym jak działają rejestracje można znaleść na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/rejestracje-na-zajecia

10.01.2019 Kursy tematyczne - Jagiellońskie Centrum Językowe

Jagiellońskie Centrum Językowe zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej gamy kursów tematycznych, na których można doskonalić język ogólny, specjalistyczny oraz akademicki. Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

14.07.2015 Edycja zdjęć pracowników

W związku z aktualizacją USOSWeb pracownicy UJ zyskali możliwość aktualizowania zdjęć wyświetlanych w katalogu. Panel pozwalający na wgrywanie zdjęć znajduje się w zakładce Moduły Dodatkowe->Zdjęcia do legitymacji.

10.02.2012 Zasady dokumentacji przebiegu studiów

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat nowych zasad dokumentacji przebiegu studiów do przeczytania w USOSowni.