Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 18 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 14 dni temu

Aktualności

04.08.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznastwa

Studenci Instytutu Religioznawstwa - rejestracja na kursy w roku akademickim 2017/2018 odbywa się od 07 sierpnia 2017 do 01 października 2017 roku.

Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.08.2017 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2017/18 SEMESTR ZIMOWY

I TURA: 17 września, godz. 10.00-28 września, godz. 17.00

II TURA: 04 października, godz. 10.00-10 października, godz. 17.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury !

W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które

znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)

i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 20.10.2017. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach 20.09-08.09.2017. Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 10 października 2017 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

 seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się 07.08.2017 do 30.09.2017 . Zgłoszenie chęci realizacji danego kursu należy przesłać na adres pani Elżbiety Szyjewskiej e.szyjewska@iphils.uj.edu.pl podając imię, nazwisko, numer indeksu, pełny tytuł kursu.

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW

terminy rejestracji:

04.09-14.09

18.09-22.09

25.09-29.09

Rejestracyjne FAQ:

W jakich jednostkach mogę realizować kursy fakultatywne?

Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta. Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Ponieważ IR prowadzi rejestrację wyłącznie w semestrze zimowym studenci KPSC mogą zwrócić się z prośbą o rejestrację na drodze mailowej. zob. wyżej


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE) W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)

· studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.00 - 14.09.2017 godz. 23.00
II tura: 18.09.2017 godz. 18:00 - 22.09.2017 godz. 23:00
III tura: 25.09.2017 godz. 18:00 - 29.09.2017 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się na kursów fakultatywnych – tura ta powinna być potrzebna osobom, które w późniejszym terminie zaczęły się rejestrować. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 5 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE) W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
  (poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)
 • studentów KPSC
 • Studentów programu ERASMUS odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.30 - 22.09.2017 godz. 23.00
II tura: 25.09.2017 godz. 18:30 - 29.09.2017 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być poprawnie podpięte najpóźniej do dnia 22 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje.


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.07.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Geografii

Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2017/18 Geografia i e-gospodarka przestrzenna Od 1 sierpnia do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje na stronie IGiGP http://www.geo.uj.edu.pl w ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z sekretariatem ds studenckich IGiGP (12/664-52-43, astrzelec@geo.uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2017/2018

Terminy zapisów na WF 2016/2017 Studium WFiS UJ:

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2017 od godz.9.00 – 01.10.2017 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2017 od godz.9.00 – 18.10.2017 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl
Treść: Zdzisława Rodzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

27.06.2017 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/18. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
27 czerwca do 10 września 2017. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
16 do 24 września 2017. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 28 września-05 października 2017.

4. W czasie giełdy nie będzie możliwości rejestracji bezpośredniej na kursy: WFAIS.IF-D007.1 – II Pracownia Fizyczna (cz. 1),
WFAIS.IF-B027.1 – Pracownia Metod Fizycznych Biologii I.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów”…, w tym przypadku do 23 października 2017. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2017 Rejestracja na zajęcia na MSMP

W dniu 21.07.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy. Termin rejestracji od 21.07.2017 r. godz. 06:00 do 05.10.2017 r. godz. 23:59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.06.2017 Rejestracja na Chirurgię

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na Chirurgię 4/4 z roku VI w cyklu 17/18 (WL-L6.Chir....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-17

I tura od 19.06.2017 r. godz. 18:00 do 20.06.2017 r. godz.03:00

II tura od 20.06.2017 r. godz. 18:00 do 21.06.2017 r. godz. 03:00

III tura od 21.06.2017 r. godz. 18:00 do 22.06.2017 r. godz. 03:00

IV tura od 22.06.2017 r. godz. 18:00 do 23.06.2017 r. godz. 03:00

V tura od 23.06.2017 r. godz. 18:00 do 25.06.2017 r. godz. 23:00

Studenci zostali przypisani do odpowiedniej Chirurgii zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką.

W ramach rejestracji należy wybrać dowolną grupę z dostępnej listy.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.06.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 4.10.2017 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2017 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-17/18-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-17/18-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-17/18Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że I tura rejestracji na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunków: etyka, kognitywistyka zostanie uruchomiona 08.06. 2017 r. o godz. 08.00 i trwać będzie do 31.08.2017r. do godz. 23.00.

Instytut Filozofii informuje, że I tura rejestracji na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia zostanie uruchomiona 01.06. 2017 r. o godz. 10.00 i trwać będzie do 31.08.2017r. do godz. 23.59.
Treść: Katarzyna Jakusik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.05.2017 Rejestracja na praktyki wakacyjne na Wydziale Lekarskim

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!! Wydziału Lekarskiego kierunku: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki rok akademicki 2016/2017

Od dnia 16.05.2017 r. (wtorek) od godz. 15:00
do dnia 21.05.2017 r. (niedziela) do godz. 23:00

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem : https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/ (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.) Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie. Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji. Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura.

Niedokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało niezaliczeniem jej w roku akad. 2016/2017

Dziekanat Wydział Lekarskiego

Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.04.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

08.05.2017 rusza rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2017/18. (rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2017/18)

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe. Rejestracja ma 3 etapy:

I etap

Rejestracja na przedmioty do wyboru ( semestr zimowy i letni) WMI.IM-17/18Z-1

jest aktywna dla studentów : od 8 do 17 maja 2017.

Uwaga.
Uruchomione zostaną kursy, na które w pierwszej turze rejestracji zgłosi się dostateczna liczba studentów.

W tym samym czasie rusza także oddzielna rejestracja na PROSEMINARIUM (na przedmiot i od razu do grup ćwiczeniowych) WMI.IM-17/18Z-2

dla obecnego 2 roku studiów 1 stopnia oraz tych studentów 3 roku, którzy nie realizowali tego przedmiotu w tym roku akademickim.

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym będzie aktywna dla studentów:

od 5 do 8 września 2017

II etap

Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów :

od 13 do 18 września 2017.

III etap

Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla

osób, które nie zapisały się na zajęcia: od 21 do 26 września 2017.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu w innych jednostkach dla studentów 2 stopnia specjalności stosowanej) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na dwa przedmioty z roku VI w cyklu 17/18 tj. zajęcia dowolne (WL-L6-N.Klin.) oraz choroby wewnętrzne 4/4 (WL-L6.Chor.Wew....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-17

I tura od 24.04.2017 r. godz. 20:00 do 25.04.2017 r. godz.03:00

II tura od 25.04.2017 r. godz. 20:00 do 26.04.2017 r. godz. 03:00

III tura od 26.04.2017 r. godz. 20:00 do 27.04.2017 r. godz. 03:00

IV tura od 27.04.2017 r. godz. 20:00 do 28.04.2017 r. godz. 03:00

V tura od 28.04.2017 r. godz. 20:00 do 06.05.2017 r. godz. 23:00

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 111-173 mają obowiązek wybrać ścieżki M,N,S,T,U,Z

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 211-273 mają obowiązek wybrać ścieżki O,P,R,W,X,Y

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 311-373 mają obowiązek wybrać ścieżki A,B,F,G,H,L

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 411-473 mają obowiązek wybrać ścieżki C,D,E,I,J,K

Brak zapisu według powyższej zasady upoważnia Dziekanat do przepisania studenta.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.04.2017 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są w dniach od 21.04.2017 do 30.04.2017 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC) NASTĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-16/17L
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając koszyczek z zieloną strzałką
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
 • Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl
 • Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.03.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!!!

03.03.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2016/17

dotyczy

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 12.03.2017!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/2017 rozpoczyna się w dniu

24.02.2017 r. o godz. 20.00 .

kończy się 10.03. 2017 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść:Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.02.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Szanowni Studenci WBBiB

Rejestracja na zajęcia WBBiB rozpocznie się w sobotę 18 lutego 2017 od godz. 11. i będzie przebiegała w dwóch etapach:

I etap – od 18.02.2017 od godz. 11 do 23.02.2017 do godz. 23,59 – rejestracja bezpośrednia do grup na semestr letni 2016/17

II etap – od 24.02.2017 od godz. 17 do 26.02.2017 do godz. 23 – rejestracja uzupełniająca, tylko na te przedmioty, na których są jeszcze wolne miejsca, bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów wybranych w I etapie.

Przedmioty, na które nie zgłosi się wystarczająca liczba studentów nie zostaną uruchomione.

Po zarejestrowaniu należy dokonać podpięć przedmiotów w systemie usosweb.

Sekretariat ds. studenckich WBBiB

Dorota Żołnierczyk, Katarzyna Tokarz


Treść: Dorota Żołnierczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

Kod rejestracji: WFz.IP-WPP-II-16/17L

Instytut Pedagogiki rejestracja na WPP - warsztaty pracy pedagoga zajęcia do wyboru - harmonogram poniedziałkowy, (oraz na przedmiot w języku obcym - TYLKO dla I roku II stopnia) rozpocznie się : 21.02.2017 od godz.21.00 i potrwa do 23.02.2017 do godz. 22.00

UWAGA: Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do PODPIĘCIA tych przedmiotów (pod cykl/ rok akademicki i etap/rok studiów) W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE WPISALI. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

UWAGA : rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy" przedmiot
z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list
z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl

Rejestracji na tzw. „małe WPP za 2 ECTS" dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2017 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2016/2017 (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Od dnia 15.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00

do dnia 21.02.2017 r. (wtorek) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2016/2017.
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

W dniu 21.02.2017 o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02. 2017 br. o godz. 22.00.

II tura: rejestracja od dnia 01.03. 2017 godz. 10.00 do 05.03.2017 g.22.00

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22.03.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia niestacjonarne.

W dniu 24.02.2017 o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 05.03. 2017 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22.03.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – semestr letni w roku akademickim 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo, przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 24 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2016/17 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo, przekładoznawstwo (przekład literacki) i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 05 marca br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne ( dla I roku przekładoznawstwa 1 opcja: 1. American Love Poetry lub Transgessive Literature, dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1 Gender in Literature lub The Class System in Great Britain from the Victorian Period to the Present i 2.Finance, Banking and Economy in Translation lub Career Path Dokuments in Translation; dla I roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Introduction to Interpreting lub Business Translation 1 i 2. Introduction to Economics lub Reading and Understanding Economics, dla II roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja specjalizacyjna: Morfologia lub Opcja specjalizacyjna: Fonologia i 2. Legal Translation lub Translating Official Documents

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)
Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego(niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.02.2017 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. letni 2016/2017

1. Termin rejestracji :

Od 21 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do 5 marca 2017 r. o godz. 22.00.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-16/17L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Neofilologii Orientalnej

WF.IFO-M-16/17L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Neofilologii Orientalnej

WF.IFO-16/17Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Neofilologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 22 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Zapisy przez USOSweb na zajęcia na II semestr w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną się:

18 lutego (sobota) od godz. 8:00, a zakończą 28 lutego (wtorek) 2017 roku do godz. 23:59.

W dniach 01- 08 marca 2017, będzie można dokonywać korekt i przeprowadzać zmiany w zapisach na kursy.

Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane .

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem - w godzinach pracy sekretariatu.

Osoby spoza Instytutu Judaistyki UJ mogą zapisywać się na kursy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego konkretne zajęcia i dostarczeniu jej do sekretariatu IJ UJ.


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia WBiNoZ

W dniu 08 lutego 2017 rusza rejestracja uzupełniająca na przedmioty z sem. letniego z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia.

Semestr letni:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r . do godz. 23:00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Ważne:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach), wpisu studentów dokonuje wyłącznie Sekretariat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów proszę ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2016/2017

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

· wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

· studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 08.02.2017 godz. 18.00 - 16.02.2017 godz. 18.00
II tura: 20.02.2017 godz. 14:00 - 23.02.2017 godz. 14:00
III tura: 27.02.2017 godz. 18:00 - 1.03.2017 godz. 18:00

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych – tura ta powinna być potrzebna osobom, które w późniejszym terminie zaczęły się rejestrować. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Uwaga – wpisanie się na przedmiot dopiero podczas 3 tury – po rozpoczęciu zajęć – nie usprawiedliwia automatycznie nieobecności na wybranych zajęciach.

Równocześnie przypominam o konieczności podpinania przedmiotów, po wpisaniu się na nie w systemie USOS i następnie złożenia deklaracji na przedmioty !


Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 20 lutego br. o godz. 12.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2016/2017 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Tura zakończy się w dniu 27 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 1 marca br. o godz. 8.00 i zakończy się

5 marca br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania).

Przypominam Państwu, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 15 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 • 1 rok – gatunki dziennikarskie w mediach od 10.02.2017 r. ( godz. 14.00) do 14.02.2017 (godz. 22.00) oraz język obcy w pracy dziennikarza od 10.02.2017 r (godz. 15.00) do godz. 14.02.2017 r.
 • 2 rok – montaż telewizyjny od 10.02.2017 r. (godz. 09.00) do 14.02.2017 r. (godz. 22.00)
 • 3 rok – kursy kierunkowe od 10.02.2017 r. (godz. 09.00) do 14.02.2017 r. (godz.22.00)

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS: WBNZ-16/17, WBNZ-16/17-ŚF, WBNZ-16/17-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Ecology and evolution

· Zarządzanie zasobami przyrody

 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2016r. od godz. 9:00 do 14.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 19.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 14.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2017r.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na przedmiot w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,

w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zostanie uruchomiona rejestracja do grup laboratoryjnych dla studentów 2-go roku drugiego stopnia na przedmiot Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English w dniu 01.02.2017 o godz. 10.15. Rejestracja będzie trwała do 03.02.2017, do godz. 23:59. Kod typu rejestracji WZ.ZI-16/17L-2r-2stg

Ten podział będzie również obowiązywał na przedmioty: Etyka badań i zawodów informacyjnych oraz Obserwatorium kultury
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
 • - pod właściwy program studiów
 • - pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2016/2017 dla studentów I roku studiów II – go stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 06.02.2017 r. (godz.06:00) do 15.02.2017 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/16/17 – liczebność grupy: 13 osób

Zarządzanie Jakością - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZJ/16/17 – liczebność grupy: 11 osób

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/16/17 – liczebność grupy: 13 osób

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/16/17 - liczebność grupy: 13 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/16/17

limit in group – 9 people

 

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/16/17 - liczebność grupy: 13 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Rejestracja na zajęcia w II semestrze roku akad. 2016/17 będzie trwała od 22.02. do 5.03.2017 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne

Dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpocznie się22.02.2017r. od godz. 800, a zakończy 5.03.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
I i II stopnia
: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 30.03.2017 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2017 Rejestracja na zajęcia fakultatywne w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 24.02.2017 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne /wykłady do wyboru/ rok akademicki 2016/2017.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Rejestracja zakończy się 8.03.2016 r. o godz. 23.00.
W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

 • WF.IFK-16/17L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.
Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Michał Pysz

23.01.2017 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Chemia) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.
Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie

 • 13.02.2017 r 8:00 do 22.02.2017 r. 12:00 - I tura
 • 23.02.2017 r. 9:00 do 24.02.2017 r. 12:00 - II tura.
Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Michał Pysz

16.01.2017 Rejestracja na zajęcia MSMP

W dniu 23.01.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Termin rejestracji od 23.01.2017 r. godz. 09.00 do 03.03.2017 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się z godnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

23.01.2017 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2016/17. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty
w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 23 stycznia do 5 lutego 2017. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 10 do 19 lutego 2017.

3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 23 lutego do 3 marca 2017.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego”… do 20 marca 2017. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.01.2017 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze letnim 2016

Kod rejestracji WMI.IM -16/17L

I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe.

od 20 stycznia 2017r. godz. 09:00 (piątek) do 24 stycznia 2017 godz. 23:59 (wtorek)

UWAGA WAŻNE;

-studenci I roku rejestrują się tylko na przedmiot analiza matematyczna 2 i informatyka, na pozostałe przedmioty tj. algebrę liniową z geometrią 2, topologię 1, wstęp do algebry zostaną zapisani przez sekretariat dydaktyczny IM

- rejestracja na przedmioty do wyboru dotyczy osób, które nie zapisały się na przedmioty podczas wstępnej rejestracji w maju 2016r. Jeżeli liczba osób zapisanych na dany przedmiot będzie większa od ustalonego limitu w grupie (po zakończeniu zapisów na przedmioty) pierwszeństwo maja studenci zapisani na przedmiot w maju 2016r. inne osoby będą odrzucane.

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 27 stycznia 2017 godz. 09:00 (piątek) do 3 lutego 2017 godz. 23:59 (piątek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

od 16 lutego 2017 godz. 09:00 (czwartek) do 21 lutego 2017 godz. 23:59 (wtorek)

Rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.12.2016 Rejestracja na seminaria dyplomowe

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2016/17 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie:
od 05.01.2017 r. (godz. 8:00) do 15.01.2017 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem

http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.11.2016 Rejestracja na egzaminy JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są w dniach od 30.11.2016 do 07.12.2016 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji spowoduje brak możliwości wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów.
 • Studenci rejestrują się na egzamin wybierając rejestracje dla odpowiedniego toku studiów:

np. JCJ-EGZ-LIC-16/17Z - Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 16/17Z następnie student wybiera:

 • odpowiedni poziom lektoratu
 • nazwisko prowadzącego lektorat
 • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE - (semestr zimowy i przedmioty całoroczne) 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim - studia niestacjonarne.

REJESTRACJA MOŻLIWA JEST DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY WPISU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 14 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne (na sem. zimowy i na przedmioty całoroczne) dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 21.10.2016 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy. (I rok - podział na grupy na srtonie IFA UJ)

Rok I i II - proszę o zarejestrowanie się na przedmiot PNJA oraz KONIECZNIE na egzamin z tego przedmiotu.

Rejestracji dokonują również osoby powtarzające przedmiot oraz osoby, które wybrały przedmioty awansem.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu 14 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 21 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla przekładoznawstwa 2 opcje: 1. The Temptation of Power in Shakespeare’s Tragedies lub Tragic Aspects of Shakespeare’s Comedies i 2. American Science Fiction lub American Literature and the Gothic Imagination, dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja specjalizacyjna: Semantics lub Syntax oraz jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo (przekład literacki).

W dniu 14 października br. o godz.10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo (przekład literacki) Rejestracja zakończy się w dniu 21 października br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji : przedmioty obligatoryjne, opcyjnie ( dla przekładoznawstwa 1 opcja: Selected EU Documents in Translation lub Translating EU Documents; dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja : Practical Polish Stylistics lub Correct Polish in Practice) i jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127).

Tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.10.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – (semestr zimowy i przedmioty całoroczne) 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

REJESTRACJA MOŻLIWA JEST DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY WPISU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 10 października br. o godz. 12.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne (na sem. zimowy i na przedmioty całoroczne) dla I, II, III roku w roku akad. 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 17.10.2016 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

Rok I i II - proszę o zarejestrowanie się na przedmiot PNJA oraz KONIECZNIE na egzaminy z tego przedmiotu.

Rejestracji dokonują również osoby powtarzające przedmiot oraz osoby, które wybrały przedmioty awansem.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczył, powtarza je w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.09.2016 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 1 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2016/17 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 10 października br. o godz. 22.00.

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro pokój 127) do dnia 7 listopada br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2016 Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences

Registration for courses of the Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (IPHSS) starts on September 29th at 9 A.M. lasts until October, 13th 09 A.M. Please, remember about linkage of the courses (in "Student’s Section" directory "Linkage"). Unlinked courses are removed from student account next day after registering (instruction available at www.usosweb.uj.edu.pl) . In case of any problems with access to registration please contact IPHSS office, email: anna.stadnicka@uj.edu.pl
Treść: Anna Stadnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2016 Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2016/2017 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 1 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2016/2017 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 4 października br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 6 października o godz. 8.00

i zakończy się 10 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć).

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2016/17.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2016 Rejestracja na zajęcia w IFA

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2016/17 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

Dnia 27 września br. o godz. 14.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 2 października br. o godz. 22.00.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu Rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta skierowany do opiekuna roku/specjalizacji (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

23.09.2016 (piątek 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na wykłady, warsztaty i ćwiczenia

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

23.09.2016 (piątek 19:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na wykłady, praktyki oraz lektoraty (studia niestacjonarne)

24.09.2016 (sobota 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na ćwiczenia i warsztaty

29.09.2016 (czwartek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

25.09.2016 (niedziela 18:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne 26.09.2016 (poniedziałek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty oferowane przez Ośrodek Koordynacji Szkół Praw Obcych

26.09.2016 (poniedziałek 20:30) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty podstawowe, praktyki i lektoraty (studia niestacjonarne)

26.09.2016 (poniedziałek 21:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne

27.09.2016 (wtorek 20:00) – 03.10.2016

I tura - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych oraz na warsztaty

II tura - od 04.10.2016 godz.9:00 do 22.10.2016 w ramach wolnych miejsc studenci niestacjonarni będą się mogli rejestrować na grupy stacjonarne

28.09.2016 (środa 20:00) – 03.10.2016

I tura - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe i specjalizacyjne

II tura - od 04.10.2016 godz.9:00 do 22.10.2016 w ramach wolnych miejsc studenci niestacjonarni będą się mogli rejestrować na grupy stacjonarne 30.09.2016 (piątek 20:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria IV roku 30.09.2016 (piątek 20:30) – 22.10.2016 - Rejestracja na proseminaria 30.09.2016 (piątek 21:00) – 22.10.2016 - Rejestracja na seminaria V roku


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

WFz.IP-WPP-I-16/17Z - Instytut Pedagogiki - rejestracja na WPP – warsztaty pracy pedagoga (zajęcia do wyboru – harmonogram poniedziałkowy) rozpocznie się : 5 października 2016 r
o godz. 21.00 i potrwa do 8 października 2016r do godz. 22.00

UWAGA : rejestracja na WPP MODUŁOWE odbędzie się TYLKO na jeden- „flagowy” przedmiot
z modułu! Na pozostałe przedmioty modułu zostaniecie Państwo przepisani na podstawie list
z rejestracji, dlatego proszę sprawdzić wcześniej termy zajęć całego modułu, aby uniknąć zapisów na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach (harmonogram oraz wykaz WPP MODUŁOWYCH dostępny jest na stronie www.pedagogika.uj.edu.pl Rejestracji na „małe WPP za 2 ECTS” dokonują Państwo sami na wszystkie poszczególne przedmioty według preferencji, terminów i dostępnych miejsc.

Rejestracja na seminaria magisterskie i przedmiot w języku obcym
WFz.IP-FL-I-16/17 (dla I roku II stopnia) rozpocznie się o godz. 21.00, 6 października 2016 i potrwa do godz.22.30, 9 października 2016.

Rejestracja na seminaria licencjackie WFz.IP-SL-2016/17 (dla III roku I stopnia) rozpocznie się o godz. 21.00, 5 października 2016 i potrwa do godz.22.00, 9 października 2016.

Rejestracja na moduły specjalizacyjne dla III roku ASK WFz.IP-MODask2016 rozpocznie się o godz. 21.00, 1 października 2016 i potrwa do godz. 22.00, 3 października.

Rejestracja dla ASK I rok II st na ścieżki specj. do wyboru: C: DZIEDZICTWO KULTUROWE i D: KULTURA MUZYCZNA WFz.IP-ASKIIrIsZ rozpocznie się o godz. 22.00 2 października 2016 i potrwa do godz. 22.00, 4 października.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016/2017 rozpoczyna się w dniu

5.10. 2016 r. o godz. 06.00 .

kończy się 10.10. 2016 r. o godz. 12.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 3 do 9 października rusza rejestracja na fakultety oraz proseminarium licencjackie. Przypominamy, że należy zapisać się na trzy fakultety w semestrze po jednym z każdego modułu (K1, P1, S1) zgodnie z programem studiów.
 • IASP-LIC2-16/17Z - Rejestracja na fakultety dla II roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC3-16/17Z - Rejestracja na fakultety dla III roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna
 • IASP-LIC3-16/17ZPS - Rejestracja na proseminarium dla III roku I stopnia, amerykanistyka niestacjonarna

Treść: Monika Wyroba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

Kod rejestracji - WMI.II-16/17Z

1. Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, specjalistycznych zgodnie z ramowym planem studiów dla danej specjalności, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia w roku akademickim 2016/17)

2. Terminy rejestracji :

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 22 września 2016 godz. 08:00 do 25 września 2016 godz. 23:59

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz ci

pragnący zmienić grupę rejestrują się w ramach wolnych miejsc w grupach oraz na

zasadzie wymiany (giełdy)

od 27 września 2016 godz. 08:00 do 02 października 2016 godz. 23:59

Prosimy o przemyślane rejestracje.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IIiMK p. 1138.


Treść: Iwona Wojtkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: 30.09. 2016 - 15. 10. 2016 początek: godz. 8:00
Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 16/17
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2016 Rejestracja na WF

Terminy zapisów na WF 2016/2017 _Studium WFiS UJ

I tura zapisów 26.09.2016 od godz. 9.00 - 02.10.2016 do godz. 23.00 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów /każdy program ma przypisane terminy zajęć (dzień, godzina, miejsce)/.

W pierwszej turze jest również możliwość rejestracji do jednej z grup "otwartych", do których zaliczają się: zajęcia korekcyjne, fitness, grupy rowerowe, piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, grupa dla osób posiadających zwolnienie lekarskie, grupa dla osób posiadających zaliczenie uzyskane na innym kierunku/uczelni wyższej.

II tura zapisów 4.10.2016 od godz. 9.00 - 18.10.2016 do godz. 23.00 tura bez dedykacji, termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź zmianę pierwotnie wybranej grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Nieprzekraczalny termin rejestracji na WF (bądź zmiany grupy na inną) to 18 października 2016.

Zapisy odbywają się w serwise UL zapisy.usos.uj.edu.pl


Treść: Zdzisława Rodzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2016 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji:

23.09.2016 g. 10.00 – 30.09.2016 g. 22.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do 30 września!

W terminie od 4.10.2016 g. 10.00 do 10.10.2016 g. 22.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. Na tym etapie wyrejestrowanie z kursu możliwe jest jedynie za pisemną zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

UWAGA! Studenci I roku studiów I stopnia w semestrze zimowym rejestrują się TYLKO I WYŁĄCZNIE na kursy obowiązkowe.

Pozostali studenci rejestrują się na kursy semestru zimowego – obowiązkowe
i fakultatywne oraz na kursy całoroczne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl.

Rejestracja na lektoraty nieoferowane przez jednostkę (np. język angielski) odbywa się za pośrednictwem Jagiellońskiego Centrum Językowego, na zajęcia wychowania fizycznego poprzez Studium WF.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)
i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 7 listopada 2016. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.


Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat ( student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach:

27.09.2016-30.09.2016 oraz 04.10.2016-10.10.2016

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha) drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie 27-30.09.2016 oraz 4-10.10.2016 w miarę wolnych miejsc.

Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 • wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 • seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ , SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

Dziękuję

Sabina Hałucha

koordynator USOS w KPSC


Treść: Sabina Hałucha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

W dniu 21 września 2016 (środa) godz. 9:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 27 września 2016 (wtorek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW -> Rejestracje). Rejestracja:WL-16/17-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-dietetyka

- kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

- kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

- kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

- kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2016 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2016/2017

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 dla studentów III roku studiów

I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 22.09.2016 r. (godz. 06:00) do 29.09.2016 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ http://www.econ.uj.edu.pl/ w zakładce Studenci -> Seminaria dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu.

Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/16/17
Maksymalna liczba osób w grupie: 10


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2016 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. zimowy 2016/2017

1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2016 r. od godz. 14.00 do 07 października 2016 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i BHP, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-16/17Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-16/17Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-16/17Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 21 października br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 7 listopada br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2016 Rejestracja na zajęcia w SWF CM UJ

Dnia 22.09.2016r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:
I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-JS-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)
I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)
I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru : gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-L1) oraz terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-ZFAD-L1)
II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru : turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-L2)
III roku Ratownictwa Medycznego : ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3) i wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, I rok

rejestracja na przedmiot - język obcy w pracy dziennikarza w dniach 26.09 godz. 12.00 - 29.09 godz. 22.00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok

rejestracja na wykłady monograficzne w dniach 27.09 godz. 12.00 - 30.09 godz. 22.00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna , studia stacjonarne, pierwszego stopnia, III rok

rejestracja na kursy kierunkowe w dniach 26.09 godz. 12.00- 29.09 godz. 22.00


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.09.2016 Zapisy na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 8:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej zapisy.usos.uj.edu.pl .
W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbędą się następujące wykłady:

 • „Mistrzowie kina i ich dzieła - od Griffitha do Almodóvara " - Prowadzący: Prof. dr hab. Grażyna Stach, termin: czwartki16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ,
  Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • „Cztery i pół miliarda lat historii Ziemi w piętnastu krokach " - Prowadzący: Dr hab. Mariusz Kędzierski, termin: poniedziałki, 15:45-17:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ,
  Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
 • "Ofiarować Niderlandy. O kulturze dawnej Holandii" - Prowadzący: Dr hab. Piotr Oczko, termin: wtorki18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A,
  ul. Krupnicza 33).
 • "Ewolucja a etyka"- Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Załuski, termin: poniedziałki
  18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/17 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

UWAGA: Z dniem 1 października 2016 roku następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!!!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales


Treść: Aneta Filus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że

uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną

w systemie USOSweb

WL-16/17-FAK.2-5 rejestracja na obowiązkowy fakultet dla:

lat II-V kierunku lekarskiego

lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

od 16.09.2016 (piątek) godz. 10:00 – do 27.09.2016 (wtorek) godz. 23:00

WL-16/17-NFAK.4 rejestracja na nadobowiązkowy fakultet dla IV roku kierunku lekarskiego

od 16.09.2016 (piątek) godz. 10:30 – do 27.09.2016 (wtorek) godz. 23:00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2016/2017.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl/) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia wybranego fakultetu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2016/2017.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Zapisy do grup

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-16/17-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 8.00

do 27 września 2016 r.(wtorek) godzina: 23.00

WL-16/17-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego (tylko V rok!)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina 9.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

WL-16/17-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 11.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

WL-16/17-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

od 16 września 2016 r. (piątek) godzina: 11.00

do 27 września 2016 r. (wtorek) godzina 23.00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2016/2017.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Rejestrację dopuszczają giełdę.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na

12 września 2016 roku od godziny 09:00 rano zostanie uruchomiona rejestracja na kierunku informatyka analityczna na:
- obowiązkowe przedmioty dla studentów z drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia;
- na języki programowania dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia.
- seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;
- przedmioty fakultatywne dla studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia;


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2016 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia WBiNoZ

W poniedziałek rozpocznie się rejestracja na przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia.

Semestr zimowy:

od 12.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii znajdują się na stronie WWW kierunku w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia.

Semestr letni:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Ważne:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach), wpisu studentów dokonuje wyłącznie Sekretariat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów proszę ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne od 26.09.2016 do 07.10.2016 r. Studia niestacjonarne od 10.10.2016 do 15.10.2016 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 26.09.2016 r. od godz. 800,
a zakończy 07.10.2016 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 10.10.2016 r. od godz. 800,
a zakończy 15.10.2016 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
I i II stopnia
: Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego
przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż 30 dni licząc od
daty rozpoczęcia zajęć w semestrze, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu
może wyrazić zgodę na rezygnacje z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 30.10.2016 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

· WF-IFG-FSZ-SEM-16/17 Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok

· WF-IFG-FSZ-L-16/17 Rejestracja na seminaria licencjackie – filologia szwedzka 16/17

· WF-IFG-FSZ-OP-16/17Z Rejestracja na opcje - dla 3 roku Ist.oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka

· WF-IFG-FSZ-NID-16/17 Rejestracja na język niderlandzki - II stopień filologia szwedzka 1 rok II st.

Terminy rejestracji: od

10:00 15.09.2016

do 10:00 20.09.2016.


Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
19.09.2016 r 8:00 do 28.09.2016 r. 12:00 - I tura
29.09.2016 r. 8:00 do 30.09.2016 r. 12:00 - II tura.


Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Agata Kozioł
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2016 Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych

W roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki.

Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np.JCJ-A-M-B2-30/1

Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np.JCJ-A-M-B2-30/3

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:

WPiA-Wydział Prawa i Administracji

WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych

WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki

WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WCH – Wydział Chemii

WPL – Wydział Polonistyki

WF – Wydział Filologiczny

WH – Wydział Historyczny

WFZ – Wydział Filozoficzny

M - Międzywydziałowa

ZAPISY

I TURA - studenci I i II stopnia

- tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.

od 27.09.2016 r. od godziny 8.00 do 04.10.2016 r. do godziny 23.59

II TURA – studenci I, II oraz III stopnia

- tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.

od 07.10.2016r. od godziny 8.00 do 13.10.2016r. do godziny 23.59

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:

- j.angielski Pani mgr Monika Garncarz

- pozostałe języki Pani Anna Sania

Uwaga aby dokinać rejestracji w serwisie UL niezbedne jest wybranie domyślnego programu podpięcia.
Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2016/17 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:
od 16.09.2016 r. (godz. 13:00) i trwać będzie do 05.10.2016 r. (godz. 23:00)

Rejestracja dotyczy:
- przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego

- seminariów dyplomowych z semestru zimowego

dla każdego kierunku zgodnie z tabelkami przygotowanymi w oparciu o plan studiów

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2016/17 zostanie uruchomiona
w styczniu 2017 r. Szczegółowa data będzie podana w USOSweb.

Szczegóły dotyczące rejestracji:
http://www.wnz.uj.edu.pl/rejestracja-na-zajecia


Treść: Kamila Wójtowicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rozpoczynają się rejestracje na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS: WBNZ-16/17, WBNZ-16/17-ŚF, WBNZ-16/17-ŚO w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunków:

 • Biologia
 • Ecology and evolution

Zarządzanie zasobami przyrody

 • Neurobiologia
 • Ochrona Środowiska

Zostaną one przeprowadzone w następujących terminach:

Semestr zimowy:

I etap:

od 08.09.2016r. od godz. 9:00 do 14.09.2016r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2016/17).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 19.09.2016r. od godz. 9:00 do 30.09.2016r. do godz. 23:00 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Semestr letni:

I etap:

od 08.02.2017r. od godz. 9:00 do 14.02.2017r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim).

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 18.02.2017r. od godz. 9:00 do 24.02.2017r. do godz. 23:00 będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta i doradcę/opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 7 listopada 2016r.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta i doradcę /opiekuna deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 22 marca 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy z semestru zimowego ustalone z doradcami.

Rejestracja na kursy obowiązkowe z semestru letniego dla Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia zostanie uruchomiona w lutym 2017r.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2016 Rejestracja na lektoraty w CM UJ

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem http://zapisy.usos.uj.edu.pl . Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA !

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wybierając grupę językową na odpowiednim kierunku i poziomie po uprzednim wypełnieniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO dostępnego na stronie www.pegaz.uj.edu.pl w terminach od 5 września 2016 od godz. 9.00 do 18 września 2016 do godz. 23.00.

Wynik testu wskazuje grupę do której student powinien się wpisać w czasie rejestracji, jeśli student wpisze się do grupy z innym wynikiem testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

Studenci kontynuujący lektorat wpisują się do grup do których uczęszczali w roku akademickim 2015/2016

Uwaga! może nastąpić zmiana lektora (przy rejestracji proszę kierować się numerem grupy, zmiana grupy możliwa wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora)

Aby dokonać zapisu do grupy lektoratowej, student wykorzystuje przyznane mu żetony LEK-CM-16/17

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

ZAPISY

I TURA: od 21.09.2016 r. od godziny 11.00 do 02.10.2016 r. do godziny 23.00

II TURA: od 06.10.2016r. od godziny 8.00 do 12.10.2016r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM p. mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl, ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM p. Piotr Kołaczyński (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

Szczegółowe informacje na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.08.2016 Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I roku na kierunku LINGWISTYKA odbędą się w dniach 22.09.2016-23.09.2016 od godz. 8.00.

Zapisy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na zajęcia opcyjne dla I i II roku na kierunku LINGWISTYKA odbędą się w dniach 26.09.2016-30.09.2016 od godz. 8.00.

17.02.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa

Studenci Instytutu Religioznawstwa - rejestracja na kursy w roku akademickim 2016/2017 odbywa się od 15 lipca 2016 do 02 października 2016 roku. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2016 Rejestracja na zajęcia w MSMP

W dniu 21.07.2016 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy. Termin rejestracji od 21.07.2016 r. godz. 06.00 do 05.10.2016 r. godz. 23.59. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.07.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Psychologii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy na rok akademicki 2016/2017 odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Od 6 lipca do 2 września 2016 - ETAP 1 - zapisy na kursy limitowane

Od 6 września do 12 września 2016 - kwalifikacja studentów na kursy limitowane po 1 etapie zapisów

15 września 2016 - ogłoszenie listy osób przyjętych na kursy po 1 etapie zapisów

Od 16 września do 19 września 2016 - ETAP 2 - zapisy na kursy limitowane

Od 20 września do 22 września 2016 - kwalifikacja studentów na kursy po 2 etapie zapisów

23 września 2016 - ogłoszenie list uczestników kursów limitowanych oraz informacja o kursach, które z uwagi na niewypełnienie limitu nie będą realizowane w roku akademickim 2016/2017

Od 24 września do 28 września 2016 - ETAP 3 - zapisy na kursy nielimitowane oraz ewentualne zmiany w podjętych wcześniej wyborach ( wypisy lub dodatkowe zapisy na kursy w miarę wolnych miejsc)

30 września 2016 - ogłoszenie ostatecznych list uczestników kursów.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ „Zapisanie się studenta na kurs oznacza deklarację jego zrealizowania na zasadach określonych przez prowadzącego w katalogu" , a także, że student może zapisać się tylko na jedno seminarium magisterskie. Prosimy zatem o przemyślane deklaracje.

Katalog kursów zostanie udostępniony 3 lipca 2016r.


Treść: Małgorzata Manwelian
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.06.2016 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

27.06.2016 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2016/17. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
27 czerwca do 13 września 2016. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
20 do 27 września 2016. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia - 01-07 października 2016.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w ciągu trzech tygodni od początku każdego semestru studiów"…, w tym przypadku do 24 października 2016. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.06.2016 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 2.10.2016 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2016/2017.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 22.10.2016 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-16/17-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-16/17-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-16/17Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.04.2016 Rejestracja na letnie praktyki na Wydziale Lekarskim

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!!

Wydziału Lekarskiego kierunku:

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki

rok akademicki 2015/2016

Od dnia 10.05.2016 r. (wtorek) od godz. 2100

do dnia 17.05.2016 r. (wtorek) do godz. 2300

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem

https://zapisy.usos.uj.edu.pl

lub

https://usosweb.uj.edu.pl/ul

(student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa.

Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako "Inne miejsca" w wybranym przez siebie terminie.

Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji!!!!!

Zakładka „Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Pierwsza tura zapisów jest turą dedykowaną.

Nie dokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało nie zaliczeniem jej w roku akad. 2015/2016
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.04.2016 - Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2016/17

Kod rejestracji - WMI.IM-16/17Z

I tura: (dwuetapowa)

wstępna rejestracja na przedmioty do wyboru (semestr zimowy i letni 2016/17)

od 6 maja 2016 godz. 08:00 (piątek) do 12 maja 2016 godz. 23:59 (czwartek)

rejestracja na przedmioty s. zimowy 2016/17

od 5 września 2016 godz. 08:00 (poniedziałek) do 9 września 2016 godz. 23:59 (piątek)

Studenci rejestrują się samodzielnie w systemie na wszystkie przedmioty obowiązkowe ,

do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe

(ponowna rejestracja na kursy do wyboru z semestru zimowego, te na które we wstępnej turze rejestracji na przedmioty do wyboru zgłosiła się dostateczna liczba studentów)

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

od 14 września 2016 godz. 08:00 (środa) do 16 września 2016 godz. 23:59 (piątek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

od 20 września 2016 godz. 08:00 (wtorek) do 27 września 2016 godz. 23:59 (wtorek)

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się na przedmiot/do grupy oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia (studia licencjackie),

podejmujących studia w roku akademickim 2016/17.

Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ z dnia 26.09.2012r. rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

Prosimy zatem o przemyślane rejestracje.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.

Dokładna informacja z wykazem przedmiotów dla danego roku będzie dostępna na stronie Instytutu Matematyki - https://www.im.uj.edu.pl/- w zakładce Ogłoszenia dla studentów .


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.03.2016 Rejestracja na egzaminy w Jagiellońskim Centrum Językowym - sesja letnia 2015/2016

Studenci kończący lektorat egzaminem w sesji letniej 2015/2016 zobowiązani są do elektronicznej rejestracji na egzamin w dniach 07.04.2016 do 17.04.2016.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link "ZALOGUJ SIĘ" w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link "DLA STUDENTÓW" (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"
 • na nowej stronie wśród rejestracji odnaleźć rejestrację na egzaminy dla odpowiedniego toku studiów np. „Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 15/16L"
 • po kliknięciu na rejestrację student wybiera odpowiedni poziom lektoratu wybierając odpowiadającą mu nazwę przedmiotu
 • następnie należy kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu
 • na nowej stronie student wybiera odpowiednią grupę według nazwiska prowadzącego lektorat

Osoby które nie zarejestrują się na egzamin mogą zostać dopisane po rejestracji tylko na podstawie pisemnej zgody prowadzącego.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl)

Pozostałe Języki z Anną Sania (anna.sania@uj.edu.pl).


Treść: Anna Sania
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.02.2016 Instytut Filologii Angielskiej

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE - semestr letni 2015/2016 w Instytucie Filologii Angielskiej , filologia angielska z językiem niemieckim - studia niestacjonarne

W dniu 04 marca br. o godz. 13.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

Tura zakończy się w dniu 14 marca br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia do swojej grupy (grupy takie jak w I semestrze) na przedmioty zgodne z planem studiów. Z małymi wyjątkami może nastąpić na przedmiocie zmniejszenie ilości grup. W takim przypadku rejestrujecie się Państwo na wskazaną w systemie ilość grup.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 22 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

INSTRUKCJA REJESTRACJI NA ZAJĘCIA

W SYSTEMIE USOS

1. Zaloguj się na https://www.usosweb.uj.edu.pl/

2. Wejdź w KATALOG (menu na górze strony).

3. Na następnej stronie w okienku „Jednostki” wpisz IFA lub Instytut Filologii Angielskiej.

4. Na następnej stronie wejdź w „przedmioty” (po prawej stronie tabelki).

5. Nie przejmuj się żółtym wykrzyknikiem i kliknij „pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę”.

6. Na górze tabelki zaznacz POKAZUJ CYKLE I KOSZYKI REJESTRACYJNE i zatwierdź klikając przycisk „Zmień ustawienia”.

7. Znajdź interesujące Cię przedmioty. Te, na które możesz się rejestrować (są dla Ciebie dedykowane), mają zieloną strzałkę nad koszyczkiem. Jeśli klikniesz na koszyczek i nie będziesz mógł/mogła wybrać grupy to znaczy, że przedmiot który wybrałeś, nie jest dedykowany dla Ciebie. Wróć do tabelki.

8. Po zarejestrowaniu się do grupy wejdź w „DLA STUDENTÓW” (menu na górze strony)

9. Na następnej stronie, po lewej stronie w Menu „MOJE STUDIA” wybierz „podpięcia”. Powinny pojawić się przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany/a, a które nie są jeszcze podpięte. Klikasz „Dodaj podpięcie” i dalej wybierasz tok studiów oraz
"chcę podpiąć pod konkretny etap programu studiów" (rok I,II,III).

Studenci zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2014 Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

UWAGA: 15 WRZEŚNIA TO PIERWSZY DZIEŃ OBOWIĄZYWANIA NOWYCH ZASAD PODPINANIA PRZEDMIOTÓW

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisanym na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach (gdzie ich szukać, jak się rejestrować) znajdziesz w Pomocy.

UWAGA ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów aż do momentu rozliczenia programu przez sekretariat/dziekanat.

Sugerowane ścieżki postępowania:
 • jeśli wpis na kolejny rok nie jest potrzebny w Twojej jednostce do rejestracji, możesz wstrzymać się z zgłoszeniem programu do rozliczenia aż do zakończenia Twoich rejestracji;
 • jeśli wpis na kolejny rok jest potrzebny do rejestracji, zgłoś program do rozliczenia możliwie szybko;
 • w przypadku zgłoszenia programu do rozliczenia i potrzeby wykonania podpięć możesz poprosić w sekretariacie o wycofanie zgłoszenia, co umożliwi podpinanie przedmiotów po najbliższej migracji następujacej po wycofaniu zgłoszenia przez sekretariat.
UWAGA ! Nie należy podpinać nowych przedmiotów pod etap z roku akademckiego 13/14, ponieważ może to spowodować usunięcie z przedmiotu.

Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 przypominamy o nowych regulacjach związanych z podpięciami przedmiotów (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku).

Od dnia 15 września wszystkie przedmioty, na które studenci rejestrują się przez USOSweb, powinny być podpinane na bieżąco. Dotyczy to również rejestracji dwuetapowych.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

Wszystkie pozostałe przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb:
 • przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym - do dnia 22 października.
 • przedmioty prowadzone w semestrze letnim – do 8 marca.
Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (odpowiednio 23 października i 9 marca).

Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.