Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 4 godziny temu

Aktualności

14.12.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2018/19 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie:
od 07.01.2019 r. (godz. 8:00) do 15.01.2019 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

 

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

 

FIZJOTERAPIA

 Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 

Niestacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 

POŁOŻNICTWO 

Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.11.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na zajęcia, które będą realizowane w semestrze letnim, odbędzie się od 01.12.2018 (godz. 7.00) do 05.12.2018 (godz. 22.00). II rok - wykłady monograficzne, III rok - kursy kierunkowe


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.11.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  14.01.2019 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia  fakultatywne w semestrze letnim  /wykłady do wyboru/ w  roku akademickim 2018/2019.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.01.2019 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracja  dostępna  jest pod  kodem:

WF.IFK-18/19L-opcja    kursy do wyboru na semestr letni  dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.11.2018 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji Zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2018/2019 zobowiązani są w dniach od 26.11.2018 do 3.12.2018 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.11.2018 Rejestracja na bezpłatny kurs

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatny kursy "Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji". Kurs adresowany jest do studentek i studentów studiów 2 stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Terminy: 12.12.2018r. godz. 9.00 do 03.01.2019r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia niestacjonarne od 15.10.2018 do 18.10.2018 r.

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 15.10.2018 r. od godz. 1000,
a zakończy 18.10.2018 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia

3.Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

5. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

6. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2018/19).

8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy (system USOS umożliwi drukowanie deklaracji od 24.10.br.). Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć w Sekretariacie INPiSM. Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2018 Registration for elective courses for ISAD students

Registration for elective courses lasts from Friday, October 12th at 10 am untill Monday, October 15th at 11.59pm Registration code:INP-ISAD-1-18/19z. For further details concerning courses available please check our website: http://www.isad.uj.edu.pl/program/programme-structure


Treść: Magdalena Obłoza
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2018 Rejestracja na obóz letni Mazury 2019

Dnia 12.10.2018r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na obóz letni dla studentów I roku kierunku: Lekarskiego, Lekarsko-dentystycznego, Dietetyki, Zdrowia publicznego, Organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Farmacji, Analityki, Elektroradiologii.

Kod rejestracji: CM-SWF-WOZ-OBÓZ-2019
Przedmiot rejestracji: CM-SWF-SPORT-OBÓZ
Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.10.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

 Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE    –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim   I stopień– studia niestacjonarne.

 

 Zarejestrować się na przedmioty mogą tylko osoby wpisane na rok ak. 2018/2019

W dniu  12.10.2018 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej

 I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne   na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  18.10.10. 2018 br. o godz. 22.00

Rejestrujecie się Państwo na wszystkie części PNJA i PNJN oraz dodatkowo na egzaminy dla danego roku

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów (dostępne na stronie IFA), do swojej grupy.

Osoby wpisane na następny rok akademicki warunkowo oraz osoby, które realizują przedmioty awansem  -  proszę złożyć w sekretariacie u P. Elżbiety Maluty wykaz  przedmiotów powtarzanych na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2018 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.10.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytut Filologii Angielskiej


W dniu 12 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2018/19 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla I roku na specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 18 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla I roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation , dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Nuancing translation, nuances in translation i 2. Reading Modernism lub Reading British Drama. Dla I rokujęzykoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Non-Literary Translation lub Effective Business Presentations , dla II roku językoznawstwa 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) i jedno z dwóch seminariów magisterskich.

Studenci I roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci ścieżki językoznawczej w ramach opcji biznesowej mają do wyboru dwa kursy:Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub Opcja biznesowa: Understanding Economics

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.10.2018 Rejestracja na bezpłatne kursy językowe

Projekt ZintegrUJ ogłasza drugi nabór na bezpłatne kursy językowe mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji językowych studentów i studentek UJ.
Terminy: 04.10.2018r. godz. 9.00 do 08.10.2018 godz. 23.59

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

Żetony konieczne do udziału w rejestracji przyznawane są jedynie studentom dwóch ostatnich lat danego kierunku i posiadającym wpis na obecny rok akademicki.

Przejdź do rejestracji

Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym  2018/2019 rozpoczyna się w dniu

4.10. 2018 r. o godz. 20.00.

kończy się 12.10. 2018 r. o godz. 20.00.

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 28.09.2018 r. od godz. 1000,
a zakończy 7.10.2018 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia : Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2018/19).

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy (system USOS umożliwi drukowanie deklaracji od 24.10.br.). Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć w Sekretariacie INPiSM. Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Filologii Angielskiej

 Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE    –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim   I stopień– studia stacjonarne.

 

 Zarejestrować się na przedmioty mogą tylko osoby wpisane na rok ak. 2018/2019

W dniu  27.09 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej

 I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne   na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  07.10. 2018 br. o godz. 23.59.

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów (dostępne na stronie IFA), do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Elżbiety Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2018 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

 


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

 1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2018 r. od godz. 11.00

do 12 października 2018 r. do godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ

z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 27 października br.

 

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W dniu 24 września 2018 r. rusza rejestracja na zajęcia dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w roku akademickim 2018/19.

Rejestracja odbywa się w systemie USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) i będzie aktywna od 24 września 2018 r., 6:00 do 15 października 2018 r., 23:59.Każdy uczestnik studiów doktoranckich powinien zarejestrować się na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne (zgodnie z programem studiów i ustaleniami z opiekunem) oraz podpiąć je pod swój program i etap.

***

Registration for courses for PhD students of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science in the 2018/19 academic year starts on 24 September, 2018. Registration is held through the USOSweb system (https://www.usosweb.uj.edu.pl) and will be open from 24 September, 2018, 6 a.m. to 15 October, 2018, 11.59 p.m. Each PhD student should register for both compulsory and optional courses (according to the study programme and arrangements set with supervisor) and link them with a proper study year/stage.


Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Studia I stopnia

Od 24 września godz. 14:00 do 7 października – III rok

Od 25 września godz. 11:00 do 7 października – II rok

Od 26 września godz. 8:00 do 7 października – I rok

Studia II stopnia

Od 26 września godz. 08:00 do 7 października - II rok

Od 27 września godz. 11:00 do 7 października - I rok

 

Typ wszystkich rejestracji – bezpośrednia do grup 

 

Dostępne rejestracje:

WH.IH.DL_18/19  rejestracja na zajęcia - studia  I stopnia

WH.IH.DL_SEM_18/19 rejestracja na seminaria – studia I stopnia

WH.IH.UD_18/19 rejestracja na zajęcia - studia  II stopnia

WH.IH.UD_SEM_18/19  rejestracja na seminaria – studia II stopnia

 

Dodatkowa rejestracja 10 – 11 października dla wszystkich lat


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: 30.09. 2018 - od godz.9:00 do 15.10.2018 – do godz. 23:59 Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 18/19
- harmonogram zajęć dla I i II stopnia
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2018 Rejestracja na bezpłatne kursy językowe

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy językowe mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji językowych studentów i studentek UJ. Rejestracje odbędą sie w terminie: 24.09.2018 godz. 10.00 do 30.09.2018 godz. 23.59. Więcej informacji na stronie http://www.zintegruj.uj.edu.pl/

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie / komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja.zintegruj@uj.edu.pl

Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Dodatkowa tura rejestracji na proseminarium magisterskie dla studentów IBiDW odbedzie się w terminie 15:00 22.09.2018 - 23:59 26.09.2018


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla kierunku neurobiologia

Rejestracje WBl-IZ-NE-18/19-I (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBl-IZ-NE-18/19-II (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty, z symbolem WBl-IZ-NE, odbywające się w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunku Neurobiologia odbędą się w następujących terminach: 

I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 09:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii znajdują się na stronie WWW kierunku w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich do 27 października 2018r.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,

w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zostaną uruchomione rejestracje:

dla studentów pierwszego roku 2-go stopnia na:

1.) obligatoryjny przedmiot do wyboru:

WZ.ZI-18/19-1r-2sto      od   12:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

„Wybrane aspekty teorii i metodologii informatologii” lub „Wybrane aspekty teorii i metodologii bibliologii”

Kod typu rejestracji: WZ.ZI-18/19-1r-2sto      od   12:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

 oraz

2.) na przedmiot fakultatywny do wyboru: Informatologiczne podstawy zarządzania informacją lub Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową

Kod typu rejestracji: WZ.ZI-18/19-1r-2st        od   13:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

Dla studentów drugiego  roku 1-go stopnia na przedmiot fakultatywny do wyboru:

Estetyka a informacja, lub Media społecznościowe w zarządzaniu informacją, lub Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny (należy skompletować 4 ECTS)

Kod typu rejestracji:  WZ.ZI-18/19-2r-1st         od   14:00 26.09.2018   do  23:59 28.09.2018

studentów trzeciego  roku 1-go stopnia na przedmiot fakultatywny do wyboru:

Dydaktyka czytelnicza i informacyjna (4 ECTS), Metodologia nauk (3ECTS), Wizualizacja informacji (3ECTS), Teorie socjologiczne dla zarzadzania informacją (3ECTS); (należy skompletować 7 ECTS)

Kod typu rejestracji:  WZ.ZI-18/19-3r-1st         od   12:30 26.09.2018   do  23:59 28.09.2018

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 


Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 09:00 29.09.2018 do 23:59 30.09.2018

 • WF-IFG-M-18Z -Rejestracja na seminaria magisterskie 18/19 - filologia germańska i germańska z j. ang. II stopień
 • WF-IFG-L-18Z - Rejestracja na seminaria licencjackie 18/19 - III rok fil. germańska i fil germ. z j. ang.
 • WF-IFG-Lic2-18Z - Rejestracja na opcje dla II roku filologii germańskiej - semestr zimowy 18/19
 • WF-IFG-L3-18 - Rejestracja na opcje dla III roku filologii germańskiej - semestr zimowy 18/19
 • WF-IFG-M-18/19Z - Rejestracja na drugą specjalizację: translatologię, językową, nauczycielską
 • WF-IFG-FGA-O3-18/19Z - Rejestracja na opcje dla 3 roku filologii germ. z j. ang 18/19Z
 • WF-IFG-FGA-P2-18/19Z -Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-O1-18/19 - Rejestracja na opcje dla 1 roku filologii germańskiej z j. ang.

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów

 I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 24.09.2018 r. (godz. 06:00) do 30.09.2018 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
 http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu.

       Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZS/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LES/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

 

studia niestacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZN/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LEN/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla kierunku informatyka analityczna

20 września 2018 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia na kierunku informatyka analityczna.
Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia. Zapisy będą trwać przez 6 dni roboczych do 27 września włącznie i będą podzielone na tury.Podstawą przydzielenia osób do tur będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2018/19 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 7 października br. o godz. 23.59.

UWAGA !

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2018/19.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2018/2019 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 2 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 5 października o godz. 8.00

i zakończy się 7 października o godz. 23.59 – będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc, bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć !

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2018/19.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na seminaria w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2018/19 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

Dnia 24 września br. o godz. 9.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe oraz konwersatoria specjalizacyjne odbędzie się od 22.09.2018 (godz. 9.00) do 25.09.2018 (godz. 22.00)

Rejestracja na kursy kierunkowe w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku odbędzie się w dniu 27.09.2018 r od (godz. 10.00) do 29.09.2018 (godz. 22.00)


Treść: Joanna Klinger-Krizar, Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

WF-IFG-FSZ-SEM-18/19 - Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok

WF-IFG-FSZ-OP-18/19Z - Rejestracja na opcje - dla 3 roku Ist. oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka

WF-IFG-FSZ-L-18/19 - Rejestracja na seminaria licencjackie - filologia szwedzka 18/19

WF-IFG-FSZ-NOR-18/19 - Rejestracja na opcję językową - j. norweski , II stopień, fil. szw. 1 rok

Terminy rejestracji: od 08:00 20.09.2018 do 15:00 21.09.2018


Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

 1. Termin rejestracji :

Od 24 września 2018 r. od godz. 11.00

do 14 października 2018 r. o godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ, patrz-> http://www.swfis.uj.edu.pl/ (rejestracja od 25.09.2018 r., godz. 9:00). Zapisy na BHP są automatyczne w USOS, szkolenie odbywa się  poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ w terminie 07.11–27.11.2018 r. patrz-> http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

 

 1. Kody rejestracji:

WF.IO-L-18/19Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-18/19Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-18/19Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec  oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr patrz STRUKTURA -> http://www.io.filg.uj.edu.pl/

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweb i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 27 października br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12  634 13 55 wew. 258,  259.


Treść: Zięba Ewelina
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Terminy rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2018/19 i 2018/19Z

 

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

18:00 15.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne i  praktyki

18:00 25.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty

20:00 28.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria

 

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

19:00 24.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty

 

 

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

18:00 16.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne

19:00 16.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki

17:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty podstawowe

18:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne

19:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty

20:00 23.09.2018 - 23:59 15.10.2018 - [Law] Lectures in English - 18/19

 

18:00 27.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych (II tura -  08:00 06.10.2018 rejestracja studentów niestacjonarnych na grupy stacjonarne)

 

19:00 27.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych (II tura -  08:00 06.10.2018 rejestracja studentów niestacjonarnych na grupy stacjonarne)

 

18:00 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria V roku

18:30 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na proseminaria

19:00 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria IV roku


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2018 Rejestracja na WF - Collegium Medicum

Dnia 21.09.2018r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

I roku Lekarskiego stacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MW-1)

I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)

I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)

I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru :
1.Gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-JM1)
2.Terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-TFAD-J1)
3.Terapeutyczne formy aktywności osób starszych (CM-SWF-WOZ-F-TFAOS-J)

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-JM2)

 1. Terapia w wodzie (CM-SWF-WOZ-F-TwW-JM2)

  II roku Ratownictwa Medycznego :
  1. Trening wytrzymałościowy w ratownictwie (CM-SWF-WOZ-RM-TWWR-2)
  2. Trening ogólnorozwojowy ratownika medycznego (CM-SWF-WOZ-RM-TORM-2)

 

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja na zajęcia na wydziale Biologii

Rejestracje: WBNZ-18/19_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBNZ-18/19_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 10:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 09.10.2018r., od godz. 10:00 do 13.10.2018r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć we właściwym dla kierunku dziekanacie/sekretariacie ds. studenckich do 27 października 2018r.

Informacje dla studentów biologii:

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

 

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy swobodnego wyboru/dedykowane (min. 8 ECTS) z semestru zimowego.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja do grup dziekanatowych Na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-18/19-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

 od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 09:00

                        do 25 września 2018 r.(wtorek) godzina: 23.00

WL-18/19-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego ( IV i V rok)

                       od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina 10:00

                       do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

WL-18/19-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

 od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 13:00

 do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

WL-18/19-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

                       od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 14:00

                       do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

 Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2018/2019.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

W dniu 18 września 2018 (wtorek) godz. 12:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 24 września 2018 (poniedziałek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/  które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW à Rejestracje). Rejestracja:WL-18/19-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

-    kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

     WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

    WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

-    kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

     WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

     WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

-    kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

-    kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie swojego konta w USOSweb.


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja na zajęcia fakultatywne Na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że

uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną

w systemie USOSweb

 

WL-18/19-FAK.2-5 rejestracja na przedmioty fakultatywne dla:

lat II-V kierunku lekarskiego

lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

od 18.09.2018 (wt.) godz. 11:00 – do 25.09.2018 (wt.) godz. 23:00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akad. 2018/2019.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akad. 2018/2019.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

 


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2018 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 17 września 2018 r. o godz. 12:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl


W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Arktyka i sub-Arktyka w trakcie zmiany globalnej"

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Ziaja,

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Genetyka – od nauk podstawowych do zastosowań klinicznych

Prowadzący: dr hab. Mirosław Bik - Multanowski, prof. UJ

Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Archeologia, pamięć, tożsamość”

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Chochorowski, 

Termin: środy, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Przekład jako transfer kulturowy”

Prowadzący: dr Aleksander Gomola,

Termin: środy, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

 

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2018/2019 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 24.09.2018 (godz. 10:00) do 30.09.2018 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:
IASP-STAC-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
IASP-PROSL-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
IASP-SUM-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych
IASP-PROS-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka
IASP-KON-18/19Z - Rejestracja na konwersatorium dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy, semestr letni i kursy roczne) dla studentów kierunku: geologia odbędzie się w terminie: od 09:00 10.09.2018 do 23:00 23.09.2018.

Wybierając kursy obowiązkowe i fakultatywne należy kierować się odpowiednio planem studiów dostępnym pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia/plan-studiow lub http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia/plan-studiow


Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_18/19Z.

Termin rejestracji: I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): - dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich: od 17 września, godz. 10.00 do 2 października, godz. 17.00. - dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich: od 24 września, godz. 10.00 do 2 października, godzina 17.00.

II TURA (tylko rejestrowanie): - dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 4 października, godz. 10.00 do 10 października, godz. 17.00.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY. Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów : - pod właściwy program studiów, - pod etap studiów (np. KU-DL-1/1), i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów. Przypominamy, że:

· Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

· Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

***

W związku z nawiązaną współpracą zInstytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

· Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się 10.08.2018, godz. 8.00 do 30.09.2018, godz. 23.59. Studenci KPSC rejestrują się przez system USOS. Kody rejestracji: WFz-140-0-ZD-6, WFz-140-1-UD-4, WFz-140-2-UD-4 WFz-140-3-UD-4, WFz-140-4-UD-4.

· Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW - od 17.09.

***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach 24.09-04.10.2018. Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).

Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 10 października 2018 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).

***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

· wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

· seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST). W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2018 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2018/2019

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się również do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl

03.09.2018 Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2018/2019

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2018/2019.

Terminy rejestracji dla studentów oraz doktorantów UJ (bez CM)
 • I TURA - 26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
 • II TURA - 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE -> żetonowe .

Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).
Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).
Żetony zostaną przyznane do 20.09.2018

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1 Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa

Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Szczegóły dotyczące rejestracji: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

31.08.2018 Rejestracja na przedmioty dla studentów studiów II stopnia Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (WPl-136-2-UD-4)

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 2.10.2018 godz. 10.00 do 15.10.2018.

28.08.2018 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
16.09.2018 r do 24.09.2018 r. - I tura
8:15 - Chemia III rok i Chemia Medyczna III rok - rejestracja na zajęcia modułowe;
8:45 - rejestracja na pozostałe zajęcia dla studentów Chemii III rok i Chemii Medycznej III rok;
9:15 - rejestracja dla pozostałych roczników Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

28.09.2018 r. od 8:00 do 1.10.2018 r. - II tura
8:00 - wszystkie roczniki Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.
Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Michał Pysz

16.08.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2018/2019 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:
od 17.09.2018 r. (godz. 08:00) i trwać będzie do 05.10.2018 r. (godz. 23:00)

Rejestracja dotyczy:
- przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego
- seminariów dyplomowych z semestru zimowego

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019 zostanie uruchomiona
w styczniu 2019 r. Szczegółowa data będzie podana w USOSweb.

Szczegóły dotyczące rejestracji:

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/


Treść: Edyta Surówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.08.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznastwa

Rejestracja na kursy w roku akademickim 2018/2019 odbywa się od 10 sierpnia 2018 do 30 września 2018 roku. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.07.2018 Rejestracja na lektoraty - Collegium Medicum

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2018/2019.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

1. TEST

2. REJESTRACJA

3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY dostępny na stronie https://pegaz.uj.edu.pl w terminie(linki do testów dostępne na stronach przedmiotów w USOSweb) od 5 września 2018 od godz. 9.00 do 16 września 2018 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 20 września 2018 od godz. 10:00 do 02 października 2018 do godz. 23:00.

UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

UWAGA!!! Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu !!!

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2017/2018 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Studenci kierunku Lekarski rejestrują się na lektoraty do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup). Studenci II r. rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci kierunku Lekarsko-dentystyczny rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

Studenci kierunku Dietetyka II i III roku rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM.

Studenci kierunku Farmacja podziału studentów do grupy dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

Studenci kierunku Analityka medyczna rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

Studenci kierunku Kosmetologia rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

Aby dokonać rejestracji student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-18/19, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA: od 20.09.2018 r. od godziny 10.00 do 02.10.2018 r. do godziny 23.00

II TURA: od 08.10.2018r. od godziny 8.00 do 14.10.2018r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM - mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM - mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

Szczegółowe informacje oraz kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.07.2018 Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2018/19 Geografia, e-gospodarka przestrzenna

Od 30 lipca do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2018/19. Szczegółowe informacje na stronie IGiGP http://www.geo.uj.edu.plw ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z sekretariatem ds studenckich IGiGP (12/664-52-43, astrzelec@geo.uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.07.2018 Rejestracja na zajęcia na Studia Matematyczno-Przyrodnicze

W dniu 20.07.2018 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
na rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy. Termin rejestracji od 20.07.2018 r. godz. 06.00 do 05.10.2018 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie.
W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

29.06.2018 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2018/19. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
29 czerwca do 9 września 2018. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
15 do 23 września 2018. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 28 września-04 października 2018.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu”…, w tym przypadku do 27 października 2018. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Grzegorz Michałek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że zapisy na zajęcia opcyjne dla I i II roku na semestr zimowy rok akad. 2018/2019 odbędą się w dniach: 21.09.2018 od godz. 8.00 do 24.09.2018 do godz. 24.00. Zapisy na seminaria i zajęcia specjalizacyjnie dla I roku odbędą się w dniach: 25.09.2018 od godz. 8.00 do 28.09.2018 do godz. 24.00.


Treść: Aleksandra Weiss
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia ( II rok) odbędzie się od 27.06.2018 (godz. 8.00) do 30.06.2018 (godz. 22.00).


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 29.06.2018 (od godz. 08:15) zostanie uruchomiona rejestracja na specjalizacje i będzie trwała do 29.06.2018, do godz. 23:59. Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 16 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-18/19Z-2r-2st, Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na Chirurgię 4/4 (WL-L6.Chir...) oraz Pediatrię 4/4
(WL-L6.Pediatr...) z roku VI w cyklu 18/19.

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-18

I tura od 25.06.2018 r. godz. 18:00 do 26.06.2018 r. godz.03:00

II tura od 26.06.2018 r. godz. 18:00 do 27.06.2018 r. godz. 03:00

III tura od 27.06.2018 r. godz. 18:00 do 28.06.2018 r. godz. 03:00

IV tura od 28.06.2018 r. godz. 18:00 do 29.06.2018 r. godz. 03:00

V tura od 29.06.2018 r. godz. 18:00 do 01.07.2018 r. godz. 23:00

Studenci zostali przypisani do odpowiedniej Chirurgii i Pediatrii zgodnie
z wybraną przez siebie ścieżką.

W ramach rejestracji należy wybrać dowolną grupę z dostępnej listy.

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2018 Rejestracja na kurs wyjazdowy "Chiny- tradycje i współczesność"

Rejestracja na kurs wyjazdowy "Chiny- tradycje i współczesność" dla studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu w terminie 15.06.2018 godz. 14:00 - 20.06.2018 godz. 23:00


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2018 Rejestracja na seminaria na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS na rok akademicki 2018/2019 15.06.2018 g. 8:00 - 30.06.2018 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii uprzejmie informuje, że rejestracja na kursy dostępne w roku akademickim 2018/2019 dla studentów wszystkich kierunków Instytutu: filozofia, etyka, kognitywistyka zostanie uruchomiona 06.06 2018 r. o godz. 08.00 i trwać będzie do 31.08.2018 r. do godz. 23.59


Treść: Katarzyna Jakusik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na dwa przedmioty z roku VI w cyklu 18/19 tj. zajęcia dowolne ( WL-L6-N.Klin.) oraz choroby wewnętrzne 4/4 (WL-L6.Chor.Wew ....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-18

I tura od 11.06.2018 r. godz. 20:00 do 12.06.2018 r. godz.03:00

II tura od 12.06.2018 r. godz. 20:00 do 13.06.2018 r. godz. 03:00

III tura od 13.06.2018 r. godz. 20:00 do 14.06.2018 r. godz. 03:00

IV tura od 14.06.2018 r. godz. 20:00 do 15.06.2018 r. godz. 03:00

V tura od 15.06.2018 r. godz. 20:00 do 17.06.2018 r. godz. 23:00

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 111-173 mają obowiązek wybrać ścieżki M,N,S,T,U,Z

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 211-273 mają obowiązek wybrać ścieżki O,P,R,W,X,Y

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 311-373 mają obowiązek wybrać ścieżki A,B,F,G,H,L

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 411-473 mają obowiązek wybrać ścieżki C,D,E,I,J,K

Brak zapisu według powyższej zasady upoważnia Dziekanat do przepisania studenta.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.2018 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ("Rozporządzenie Ogólne") Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24 pok. 31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” – jeżeli będzie Pani/Pan korzystać z zakwaterowania w domach studenckich, uczelnie partnerskie, na których będzie Pani/Pan chciał(a) odbywać zajęcia (uczelnie w kraju oraz za granicą np. w ramach wymian Erasmus+), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on), Wojskowa Komenda Uzupełnień.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 8. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych realizowane jest tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Przez:

dostęp do danych - należy rozumieć dostęp do danych przetwarzanych w systemie USOSweb na indywidualnym koncie osoby, której dane dotyczą, a także możliwość dostępu do danych przetwarzanych w wersji tradycyjnej (papierowej) w aktach osobowych, z którymi można zapoznać się w dziekanatach/biurach jednostek realizujących proces kształcenia;

sprostowanie - rozumie się możliwość uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także zmiana danych nieprawidłowych;

ograniczenie przetwarzania – rozumie się sytuację, gdy przetwarzanie danych prowadzone jest niezgodnie z prawem lub przetwarzanie danych nie jest już konieczne do osiągnięcia celu przez administratora danych.

22.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 2.10.2018 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2018/2019.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 17.10.2018 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-18/19-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-18/19-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-18/19Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.05.2018 Rejestracja na kurs w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Rejestracja na kurs "Interwencja NATO na Bliskim Wschodzie – symulacja procesów decyzyjnych w sytuacji konfliktowej"

- dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych spec. studia bliskowschodnie i dalekowschodnie uczących się w IBiDW -

odbędzie się w terminie: 15.05.2018 r. od godz. 14.00 do 22.05.2018 r. do godz. 23.00


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że druga tura zapisów na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpocznie się w dniu 15.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 16.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym : WZ.ISP-18/19-f-z

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim : WZ.ISP-18/19-f-l


Treść: Katarzyna Proch
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.05.2018 Rejestracja na praktyki na Wydziale Lekarskim

Od dnia 14.05.2018 r. (poniedziałek) od godz. 15:00 do dnia 20.05.2018 r. (niedziela) do godz. 23:00 uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem : https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/ (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem obowiązkowo dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie. Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji.

Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura. Niedokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało niezaliczeniem jej w roku akad. 2017/2018


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Rejestracja na seminaria licencjackie w r. a. 2018/2019

Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: polityka społeczna / zarządzanie, rozpoczną się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 11.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-18/19LIC-sem

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w r. a. 2018/2019

Informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpoczną się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 11.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym : WZ.ISP-18/19-f-z
Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim : WZ.ISP-18/19-f-l

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.04.2018 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach od 16.04.2018 do 27.04.2018 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 • np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18L
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl

Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.03.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Opcja : Intensywny kurs języka norweskiego (A1)

kod rejestracji: WF-IFG-NOR-17/18L
termin rejestracji: 09.04.2018 od godz 10.00 do 11.04.2018 godz.10.00
Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.03.2018 Rejestracja na na wykład "Polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu"

Rejestracja na wykład "Polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu" dla studentów studiów stacjonarnych spec. studia bliskowschodnie uczących się w IBiDW odbędzie się w następującym terminie: 28.03.2018 r. od godz. 14.00 do 03.04.2018 r. do godz. 23.00
Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.03.2018 Rejestracja na kurs "Various aspects of Korean culture"

Rejestracja dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie uczących się w IBiDW (poza studentami I roku I stopnia) odbędzie się w następującym terminie: 15.03.2018 r. od godz. 15.00 do 18.03.2018 r. do godz. 23.00
Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.03.2018 Rejestracja na Ars Docendi

Rejestracja na Ars Docendi - Nowoczene Techniki Prowadzenia Zajęć - doktoranci Wydziału Filologicznego

Termin rejestracji na przedmiot WF-DOK-AD.17.18: 08:00 07.03.2018 - 23:55 11.03.2018

Zajęcia z prof. Anną Sajdak w II semestrze 2017/18 odbywać się będą w następujących terminach: 12.03., 19.03., 26.03., 09.04., 16.04., 23.04. 2018 - poniedziałki 12.00-13.30 sala 305a ul. Krupnicza 2, poniedziałki 13.30-15.00 sala 201 ul. Krupnicza 2.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.03.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uwaga wszyscy studenci studiów niestacjonarnych

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej !!!

8:00 03.03.2018 r. Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2017/18

Dotyczy

Wszystkich zaliczanych przedmiotów

Bez rejestracji nie będzie możliwości zaliczenia przedmiotu

Co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla i roku i st. Skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 09.03.2018!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

Uwaga! Po wpisaniu się do grup należy podpiąć wszystkie przedmioty do właściwej specjalności studiów
oraz pod etap (rok) studiów.

Uwaga - przeczytaj uważnie:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (zarządzenie rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.02.2018 Rejestracja na wykłady dla doktorantów i studentów studiów II stopnia na Wydziale Filologicznym "The Nobel Prize in Literature: A Fiendish Invention?", prowadzący Prof. John Douglas Clayton, visiting professor (University of Ottawa)

Termin zajęć: piątek 15.00-20.00 23.03., 06.04., 20.04., 18.05., 25.05. Język wykładowy: angielski, 3 punkty ECTS.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.02.2018 Rejestracja na wykład z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (dr Sybilla Stanisławska-Kloc) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

Termin rejestracji 28.02.2018 r. od godz. 9.00 do 01.03.2018 r. do godz. 23.55

WF-OWI
Ochrona własności intelektualnej - studia stacjonarne
WF-OWI-N
Ochrona własności intelektualnej - studia niestacjonarne
Dwa terminy zajęć (grupy) do wyboru:
 • 24.03.2018 w godz. 9.00-14.00
 • 21.05.2018 w godz. 15.30-20.15

Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej odbędzie się od 18.02.2018 (godz. 9.00) do 21.02.2018 (godz. 22.00).

Studia stacjonarne II stopnia:

I rok- kursy kierunkowe oraz konwersatoria specjalizacyjne,
II rok - kursy kierunkowe,

Studia niestacjonarnych I stopnia:

I rok - gatunki dziennikarskie

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2018 Rejestracja na zajęcia II stopień (SUM) w Instytucie Kultury UJ

I tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim dla studiów II stopnia rozpocznie się 15 lutego br. o godz. 07:30, zakończy 18 lutego o godz. 23:59 Proszę pamiętać o obowiązkowym podpięciu każdego przedmiotu pod etap studiów.


Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2018 Rejestracja na przedmioty z symbolami wbnz i wb.ins oferowane na wydziale biologii uj w semestrze letnim, w roku ak. 2017/2018

Rejestracje na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w następujących terminach:

WBNZ-17/18_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia)

WBNZ-17/18_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia)

I etap:

od 13.02.2018r., od godz. 9:00 do 24.02.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2018r., od godz. 09:00 do 01.03.2018r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS.

Informacje dla studentów biologii:

Po zakończonej rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 12 marca 2018r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018 rozpoczyna się w dniu

26.02.2018 r. o godz. 08.00 .

kończy się 2.03.2018 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2018 Rejestracja na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

12.02.2018 r. od godziny 10:00 do 24.02.2018 do godz. 22:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na warsztaty interdyscyplinarne dla wszystkich obcokrajowców studiujących na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się :
 • 1 rok – gatunki dziennikarskie w mediach: od 20.02.2018 r. ( godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)
 • 2 rok – wykłady monograficzne : od 20.02.2018 r (godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz.22.00)
 • 2 rok - montaż TV : od 20.02.2018 (godz.10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)
 • 3 rok – kursy kierunkowe od 20.02.2018 r. ( godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia - kierunek informatyka analityczna

12 lutego 2018 roku od godziny 7:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia na kierunku informatyka analityczna. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia. Zapisy będą trwać przez 5 dni roboczych do 16 lutego włącznie i będą podzielone na tury. Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
12.02.2018 r do 18.02.2018 r. - I tura
Chemia rozpoczęcie rejestracji 8:00
Chemia medyczna i Ochrona środowiska rozpoczęcie rejestracji - 8:30
Kursy fakultatywne - 9.00
21.02.2018 r. od 8:00 do 22.02.2018 r. 24:00 - II tura

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16.02.2018 o godz. 9.00 w Instytucie Filologii Angielskiej rozpocznie się

I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia na semestr letni 2017/2018 dla I, II, III roku studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02.2018 r. br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem KONIECZNE jest złożenie w sekretariacie u P. Eli Maluty wykazu tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy). Na tej podstawie sekretariat zarejestruje Państwa na wskazane przedmioty.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2018 r. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16.02.2018 o godz. 9.00 w Instytucie Filologii Angielskiej rozpocznie się

I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia na semestr letni 2017/2018 dla I, II, III roku studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02.2018 r. br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem KONIECZNE jest złożenie w sekretariacie u P. Eli Maluty wykazu tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy). Na tej podstawie sekretariat zarejestruje Państwa na wskazane przedmioty.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2018 r. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2018 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2017/2018

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

od dnia 08.02.2018 r. (czwartek) od godz. 9.00

do dnia 18.02.2018 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2017/2018.


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa

Instytut Religioznawstwa (Wydział Filozoficzny UJ) informuje o rozpoczęciu z dn. 03.02 dodatkowej rejestracji w systemie USOS na nowe kursy w semestrze letnim:

1. “Approaches to Central and Eastern Europe”, Prof. András Mate-Toth, (kurs programu CEEPUS). WFz.IR-I/91, 30h, 4 ECTS

2. “Religion in European and Middle Eastern Media: The Jewish and Israeli Case”, Prof. Gideon Kouts, WFz.IR-I/82, 60h, 4 ECTS

3. „Koncepcje Boga”, dr Stefan Klemczak WFz.IR-E/05, 60h, 5 ECTS.

4. “Historiography of Greek Religion: the French trend”, dr hab. Joanna Patera, WFz.IR-A/96, 60h, 6 ECTS.

5. “Archaeology of Ritual”, dr hab. Joanna Patera, WFz.IR-A/97, 60h, 6 ECTS.

6. „Klasyczny język egipski zaawansowany”, dr Mariusz Prokopowicz, WFz.IR-J/21, 60h, 4 ECTS.

Rejestracja zakończy się w dn. 15.03. Przypominamy o obowiązku podpięcia przedmiotów pod właściwy program i etap studiów. Następnym krokiem jest złożenie wydrukowanej deklaracji w sekretariacie jednostki. W przypadku trudności z rejestracją prosimy o kontakt z sekretariatem ds. spraw studenckich Instytutu Religioznawstwa, Grodzka 52, pok. 11, tel. 012 663 17 79.


Treść: Robert Czyżykowski
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Termin rejestracji :

Od 14 lutego 2018 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2018 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2018 od godz.8.00 do 1 marca 2018 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ za 2 semestr z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 12 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2017/18 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 28 lutego br. o godz. 22.00
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne (

dla I roku przekładoznawstwa

2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction;

dla II roku przekładoznawstwa

2 opcje: 1. Finance, Banking and Economy in Translation lub Career Path Documents in Translation i 2. Non-Literary Translation: Tourism and Art History lub Non-Literary Translation: Business and Marketing ;

dla I roku językoznawstwa angielskiego

3 opcje: 1. Business Option: Language and Media lub Business Option: Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Specialist Translation, 3. Basic Issues in Pragmatics lub Pragmatics of Communication;

dla II roku językoznawstwa angielskiego

2 opcje: 1. Opcja specjalizacyjna: Morfologia lub Opcja specjalizacyjna: Fonologia i 2. EU Translation lub Non-literary Translation

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)
Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego(niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 15 lutego br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2017/2018 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Tura zakończy się w dniu 21 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 23 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się

25 lutego br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania się z opcji !).

Przypominam Państwu, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na zajęcia w II semestrze roku akad. 2017/18 będzie trwała od 21.02.2018 do 2.03.2018 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 21.02.2018 r. o godz. 1000, a zakończy 2.03.2018 r. o godz. 2300. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnychI i II stopnia : Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnychoprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownegozarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkiezajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranegoprzedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2017/18).

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 22.03.2018r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku
studiów II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 12.02.2018 r. (godz.06:00) do 18.02.2018 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/17/18 – liczebność grupy: 12 lub 24 osoby

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/17/18 – liczebność grupy: 12 lub 24 osoby

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/17/18 - liczebność grupy: 12 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/17/18

limit in group – 12 people

 

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/17/18 - liczebność grupy: 12 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 10:00 19.02.2018 do 20:00 21.02.2018.
 • WF-IFG-L1-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - I rok filologia germańska grupa I i II
 • WF-IFG-L0-18L – Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - I rok filologia germańska grupa III i IV
 • WF-IFG-L2-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - II rok filologia germańska
 • WF-IFG-L3-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - III rok filologia germańska
 • WF-IFG-FSZ-OM-17/18L Rejestracja na opcje dla 3 roku I st. oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka 17/18L
 • WF-IFG-FSZ-OL-17/18L Rejestracja na opcje - dla 1 i 2 roku I st. filologia szwedzka 17/18L
 • WF-IFG-FGA-O1-17/18L Rejestracja na opcje praktyczne dla 1 roku I st. filologii germańskiej z j. ang. 17/18L
 • WF-IFG-FGA-O2-17/18L Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku I st. Fil. germ. z j. ang. 17/18L

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w dniach: 1.02.2018 r. od godz. 8:00 do 23.02.2018 r. do godz. 23:00


Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja

 • 16.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady obowiązkowe i warsztaty 16.02.2018 godz. 18:30 – Rejestracja na wykłady podstawowe
 • 16.02.2018 godz. 19:00 – Rejestracja na wykłady specjalizacyjne
 • 16.02.2018 godz. 19:30 – Rejestracja na ćwiczenia

Prawo

 • 17.02.2018 godz. 17:30 – Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe
 • 17.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady specjalizacyjne
 • 17.02.2018 godz. 18:30 – Rejestracja na warsztaty
 • 17.02.2018 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe
 • 17.02.2018 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

Prawo własności intelektualnej

 • 19.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na ćwiczenia i wykłady

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2018 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Termin rejestracji: 1 – 15 luty 2018. Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.

Rejestracje dostępne są pod kodami:
 • WF.IFS-D-17/18L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe
 • WF.IFS-D-17/18L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe
 • WF.IFS-D-17/18L-op – I i II stopień, opcje
 • WF.IFS-D-17/18L-wmjo – wykład monograficzny, II st.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 17.02.2018, godz.: 9:00 do 23.02.2018 godz.: 23:00 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety:
 • IASP-STAC-17/18L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-17/18L - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki i migracji międzynarodowych SUM

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2017/2018 15.02.2018 g. 8:00 - 28.02.2018 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie, rozpoczną się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 21:00.Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.01.2018 r. o godz. 23:00. Kod rejestracji: WZ.ISP-17/18L-sem-z


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

1. Termin rejestracji :

Od 12 lutego 2018 r. od godz. 12.00 do 20 lutego 2018 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-17/18L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-17/18L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-17/18Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW I CYKL ETAPU 2017/2018.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb. Po zamknięciu rejestracji internetowej rejestracja przedmiotu lub wyrejestrowanie przedmiotu będzie możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich złożony w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego br. Wzory wniosków są dostępne na stronie IO w zakładce STUDENCI => WZORY PODAŃ. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 12 marca br. Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO;

tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Joanna Grudzień
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.01.2018 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 5 lutego 2018 r. o godz. 8:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl


W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbędą się następujące wykłady:

 • „Związki między żywieniem a sztuką – pozorne czy rzeczywiste?”

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka,

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Biologia molekularna w medycynie: poznać, zrozumieć, zdiagnozować, naprawić”

Prowadzący: prof. dr hab. Alicja Józkowicz i Współpracownicy,

Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Chiny – tradycja i współczesność”

Prowadzący: dr Katarzyna Sarek,

Termin: wtorki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Anatomia gry komputerowej”

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Białas,

Termin: czwartki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2017/18 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

W dniach od 22 stycznia 9:00 do 26 stycznia 23:59 będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty z semestru letniego. Będzie się można tylko zarejestrować na przedmioty. Wypisywanie tylko możliwe w drodze złożenia podania. Szczegóły w ogłoszeniach na stronie www.geo.uj.edu.pl. Rejestracja dotyczy Studentów II i III roku licencjatu i I i II roku SUM kierunków: Geografia i e-gospodarka przestrzenna.
Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia SMP

W dniu 26.01.2018 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2017/2018 semestr letni. Termin rejestracji od 26.01.2018 r. godz. 09.00 do 01.03.2018 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie.

Rejestracja na zajęcia na "kierunkach wiodących" odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.01.2018 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji:

25.01.2018 godz. 10.00 do 02.02.2018 godz.17.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury !

W terminie od 07.02.2018 godz. 10.00 do 14.02.2018 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)

i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 12.03.2018. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach:

29.01.2018 godz. 10.00 do 02.02.2018 godz.17.00

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 14.02.2018 roku, w miarę wolnych miejsc.

Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 • wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 • seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

26.01.2018 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2017/18. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty
w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 26 stycznia do 11 lutego 2018. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 17 do 21 lutego 2018.

3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 1 marca 2018.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego”… do 12 marca 2018. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab. Grzegorz Michałek

Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

Kod rejestracji WMI.IM -17/18L

I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe.

od 24 stycznia 2018r. godz. 09:00 (środa) do 29 stycznia 2018r. godz. 23:59 (poniedziałek)

UWAGA WAŻNE;

- studenci studiów I stopnia

I rok rejestrują się tylko na przedmioty: analiza matematyczna 2, informatyka, tutorial 2 ,

na pozostałe przedmioty tj. algebrę liniową z geometrią 2, topologię 1, wstęp do algebry zostaną zapisani przez sekretariat dydaktyczny IM

- studenci studiów II stopnia

Nie ma rejestracji na konsultacje indywidualne (studenci zostali już wpisani do grup według złożonych deklaracji wyboru promotora)

I rok specjalność finansowa i stosowana - rejestrują się na seminarium wstępne do tych samych grup co w semestrze zimowym

2 rok specjalność finansowa i stosowana - rejestrują się na seminarium dyplomowe przeglądowe

do tych samych grup co w semestrze zimowym

- rejestracja na przedmioty do wyboru dotyczy osób, które nie zapisały się na przedmioty podczas wstępnej rejestracji w maju 2017r. Jeżeli liczba osób zapisanych na dany przedmiot będzie większa od ustalonego limitu w grupie (po zakończeniu zapisów na przedmioty) pierwszeństwo maja studenci zapisani na przedmiot w maju 2017r., inne osoby będą odrzucane.

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 12 lutego 2018r. godz. 11:00 (poniedziałek) do 15 lutego 2018r. godz. 23:59 (czwartek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

od 19 lutego 2018r. godz. 09:00 (poniedziałek) do 22 lutego 2018r. godz. 23:59 (czwartek)

Rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru tj. do 16 marca 2018r. , na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2017/2018 odbywać się będą w następujących etapach.

- I etap – do 9.02.2018 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2017/2018. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie. Posiadanie uprawnień jest równoznaczne z możliwością nieodpłatnej realizacji zajęć przygotowania pedagogicznego, w przypadku ich braku student może realizować zajęcia odpłatnie.

- II etap od 12.02.2018 r. godz. 10:00 do 25.02.2018 r. godz. 23:59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

- III etap od 26.02.2018 r. do 4.03.2018 r. – ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2017/2018. Procedura uzyskiwania uprawnień w etapie III jest analogiczna do etapu I.

- IV etap od 5.03.2018 r. godz. 9:00 do 7.03.2018 r. godz. 23:59 – ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jet to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Prosimy nie odkładać zapisów do etapu IV.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą /w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się ze swoim sekretariatem dydaktycznym/.

4. Prosimy pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją /w semestrze zimowym/ zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Emisja głosu /do wyboru 15 lub 30 godzin./ jest przedmiotem fakultatywnym, którego uruchomienie jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.

5. Student dokonuje zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy /jednocześnie/. Zobowiązany jest także dokonać podpięcia według ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ. Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki /np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji/.

Uwaga:
Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze letnim 2017/18 rozpoczynają się 26.02.2018 r.


Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się od 04.01.2018 (godz. 8.00) do 09.01.2018 (godz. 22.00). II rok - wykłady monograficzne, III rok - kursy kierunkowe.
Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Wydziału Nauk o Zdrowiu - Rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2017/18

Drodzy Studenci, rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2017/18 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie: od 05.01.2018 r. (godz. 8:00) do 15.01.2018 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:


FIZJOTERAPIA
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

PIELĘGNIARSTWO
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

POŁOŻNICTWO
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

19.12.2017 Instytut Kultury - rejestracja na seminaria magisterskie

21 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 8:00 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na seminaria magisterskie, które będą realizowane dla studentów I roku II stopnia w roku akad. 2017/2018.
Zapraszamy do zapoznania się z opisami, w których znajdują się informacje o przygotowanej ofercie seminariów
Rejestracja zakończy się 29 grudnia (piątek) 2017 r. o godz. 23:00. Druga tura zapisów przewidziana jest w lutym 2018.

18.12.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 12.02.2018 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne /wykłady do wyboru/ rok akademicki 2017/2018.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2018 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest pod kodem:

WF.IFK-17/18L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.12.2017 Rejestracja na seminaria magisterskie na sem. letni 2017/2018

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 18.12.2017 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 20.12.2017 r. o godz. 23:00. Kod rejestracji: WZ.ISP-17/18L-sem
Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.12.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 11.12.2017 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty i będzie trwała do 13.12.2017,do godz. 23:59.

dla 1-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 08:30; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 3 ECTS, kod typu rejestracji - WZ.ZI-17/18L-1r-1st,

dla 2-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 06:30 ; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 6 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-17/18L-2r-1st,

dla 3-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 07:00 – rejestracja na wykład do wyboru - kod typu rejestracji WZ.ZI-17/18L-3r-1st oraz od godz. 07.05 na przedmioty fakultatywne; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 5 ECTS, kod typu rejestracji WZ.ZI-17/18L-3r-1stg,

dla 1-go roku drugiego stopnia rejestracja od godz.09:00; dokonując wyboru przedmiotów specjalizacyjnych należy skompletować 16 ECTS, kod typu rejestracji - WZ.ZI-17/18L-1r-2st; od godz 09.05 rejestracja na seminaria kod typu rejestracji – WZ.ZI-17/18L-1r-2stg

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów
Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.11.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach 28.11.17 - 7.12.17 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 • np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl

Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.10.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ !!!

24.10.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2017/18

dotyczy

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 31.10.2017!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.09.2017 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2017/2018 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

W dniu 01.10.2017 o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne dla I, II, III roku w roku akad. 2017/2018 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 06.10. 2017 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo.

W dniu 5 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo Rejestracja zakończy się w dniu 15 października br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji : przedmioty obligatoryjne, opcyjnie ( dla przekładoznawstwa 1 opcja: Translator’s Workshop lub Theories of Translation; dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja : Translating Official Document lub Legal translation) i jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Studenci powtarzający II rok studiów na seminaria magisterskie zostaną zarejestrowani przez Sekretariat, w przypadku powtarzania innych przedmiotów trzeba dokonać rejestracji.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127).

Tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu5 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 15 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. American Literature in translation lub Ambiguity in Literary Translation , dla językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Bussines Translation 1 lub Introduction to Interpreting oraz jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71
Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Studia I stopnia

Kod rejestracji

Na zajęcia: WH.IH.DL_17/18

Na seminaria: WH.IH.DL_17/18sem

Od 25 września godz. 14:00 do 6 października – III rok

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października – II rok

Od 27 września godz. 8:00 do 6 października – I rok

Studia II stopnia

Kod rejestracji

Na zajęcia: WH.IH.UD_17/18

Na seminaria: WH.IH.UD_17/18sem

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października - II rok

Od 27 września godz. 8:00 do 6 października - I rok

Dodatkowa rejestracja

11 – 12 października dla wszystkich lat

Wszystkie rejestracje są typu: rejestracja bezpośrednia do grup


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/2018 rozpoczyna się w dniu

4.10. 2017 r. o godz. 20.00 .

kończy się 10.10. 2017 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć - nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Termin rejestracji :

Od 26 września 2017 r. od godz. 11.00

do 12 października 2017 r. do godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Judaistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ

z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 27 października br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria licencjackie

w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

– semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku studiów

I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 25.09.2017 r. (godz. 06:00) do 30.09.2017 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium,
przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap,
brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu
Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 10


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja do Grup dziekanatowych na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów V roku studiów na kierunku lekarskim do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-17/18-GRDZ-LK.5 - V rok kierunek lekarski

od 21 września 2017 r. (czwartek) godzina: 10.00

do 26 września 2017 r.(wtorek) godzina: 23.00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2017/2018.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne od 29.09.2017 do 8.10.2017 r.

Studia niestacjonarne od 11.10.2017 do 17.10.2017 r.

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 29.09.2017 r. od godz. 800,
a zakończy 8.10.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 11.10.2017 r. od godz. 800,
a zakończy 17.10.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia :Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3.Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4.Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5.Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6.W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2017/18).

9.Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 27.10.2017 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2017 Rejestracja na WF UJ-CM

Dnia 20.09.2016r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

I roku Lekarskiego stacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MW-1)

I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)

I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)

I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru :
1.Gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-JM1)

2.Terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-TFAD-J1)

3.Terapeutyczne formy aktywności osób starszych(CM-SWF-WOZ-F-TFAOS-J)

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-L2)

III roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Terapia w wodzie (CM-SWF-WOZ-F-TW-L3)

II roku Ratownictwa Medycznego :
1. Trening wytrzymałościowy w ratownictwie (CM-SWF-WOZ-RM-TWWR-2)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-WF-2)

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2017 Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS oferowane na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Rejestracje na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w następujących terminach:

Rejestracja na ścieżki kształcenia:

I stopień: biologia

WBNZ-17/18Ś_I_st : od 20.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r., do godz. 23:59

II stopień: biologia

WBNZ-17/18Ś_II_st: od 20.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r., do godz. 23:59

Rejestracja na przedmioty:

WBNZ-17/18_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia)

WBNZ-17/18_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia)

I etap:

od 23.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników. 09:00 07.10.2017 23:59 18.10.2017

od 07.10.2017r., od godz. 10:00 do 18.10.2017r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2018 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS.

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 27 października 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy swobodnego wyboru/dedykowane (min. 8 ECTS) z semestru zimowego.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2017 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia

W środę 20.09.2017 rozpocznie się rejestracja na przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia. Terminy rejestracji są następujące:

Semestr zimowy:

od 20.09.2017r. od godz. 9:00 do 06.10.2017r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2017/18).

Semestr letni:

od 12.02.2018r. od godz. 9:00 do 23.02.2018r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie rano).


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Wydział Prawa i Administracji

Terminy rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2017/18

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 15.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki
 • 23.09.2017 godz. 17:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty podstawowe, specjalizacyjne i niestacjonarne lektoraty
 • 24.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty
 • 29.09.2017 godz.: 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria
Prawo własności intelektualnej
 • 23.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminarium
 • 23.09. 2017 godz. 18:15 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty do wyboru 2
 • 23.09. 2017 godz. 18:30 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty do wyboru 1
 • 23.09. 2017 godz. 18:45 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe
Prawo stacjonarne i niestacjonarne
 • 16.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki
 • 16.09.2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne
 • 25.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty podstawowe, praktyki i lektorat z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych
 • 25.09.2017 godz. 18:30 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na lektorat dla studentów niestacjonarnych język francuski, niemiecki i rosyjski (grupy łączone z administracją)
 • 26. 09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne
 • 26.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na warsztaty
 • 27.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych
 • 27.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych
 • 30.09. 2017 godz. 17:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na proseminaria
 • 30.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria IV roku
 • 30.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria V roku
 • 4.10. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  II tura: ćwiczenia, warsztaty – grupy stacjonarne dostępne dla studentów niestacjonarnych w miarę wolnych miejsc

 • Treść: Bożena Smolarska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

  1. Termin rejestracji :

  Od 26 września 2017 r. od godz. 8.00

  do 09 października 2017 r. o godz. 23.59.

  Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i BHP, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

  2. Kody rejestracji

  WF.IFO-L-17/18Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

  WF.IFO-M-17/18Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

  WF.IFO-17/18Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

  Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

  Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 16 października br.

  Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku .

  Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

  Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

  Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

  Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 27 października br.

  Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

  W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

  Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


  Treść: Ewelina Zięba
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej

  W dniu 24 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

  i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

  i II stopnia przekład literacki.

  Rejestracja zakończy się w dniu 30 września br. o godz. 22.00.

  UWAGA !

  Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

  Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

  Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

  Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

  Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

  Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

  UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

  Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Filologii Angielskiej

  Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

  - filologia angielska

  - filologia angielska z językiem niemieckim

  - przekład literacki – język angielski

  Dnia 23 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna sięobowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

  Rejestracja zakończy się 27 września br. o godz. 22.00.

  Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

  Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2017/2018 w Instytucie Filologii Angielskiej

  W dniu 23 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2017/2018 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

  Tura zakończy się w dniu 27 września br. o godz. 22.00.

  II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 29 września o godz. 14.00

  i zakończy się 1 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja

  z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc, bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć !

  UWAGA !

  Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

  Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

  Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia fakultatywne na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną w systemie USOSweb

  WL-17/18-FAK.2-5 rejestracja na fakultety obowiązkowe dla:

  • lat II-V kierunku lekarskiego
  • lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

  od 18.09.2017 (pon.) godz. 13:00 – do 26.09.2017 (wt.) godz. 23:00

  WL-17/18-NFAK.4 rejestracja na nadobowiązkowy fakultet dla IV roku kierunku lekarskiego

  od 18.09.2017 (pon.) godz. 13:30 – do 26.09.2017 (wt.) godz. 23:00

  Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akad. 2017/2018.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

  Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akad. 2017/2018.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia dla kierunku informatyka analityczna

  22 września 2017 roku od godziny 18:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów kierunku informatyka analityczna na przedmioty:
  - seminaria dla trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów z drugiego stopnia.
  - na przedmioty fakultatywne dla studentów z drugiego stopnia.
  14 września 2017 roku od godziny 8:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów kierunku informatyka analityczna na przedmioty:
  • języki programowania dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia.
  • obowiązkowe przedmioty dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia.
  • na przedmioty fakultatywne dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia oraz studentów drugiego roku pierwszego stopnia tylko na programowanie współbieżne (grupa nr 3);
  Rejestracja na seminaria oraz na przedmioty dla studentów z drugiego stopnia zostanie uruchomiona po zapisach kandydatów z drugiej rekrutacji na drugi stopień.
  Studenci pierwszego roku zostaną wpisani na przedmioty przez sekretariat.

  Treść: Monika Gillert
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  07.09.2017 Rejestracja w Instytucie Nauk Geologicznych

  Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: geologia odbędzie się w terminie: od 09:00 11.09.2017 do 23:00 24.09.2017.
  Wybierając kursy obowiązkowe i fakultatywne należy kierować się odpowiednio planem studiów dostępnym pod adresem:
  http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia/plan-studiow lub http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia/plan-studiow

  Treść: Ewa Kwiatkowska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  06.09.2017 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Chemii UJ

  Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
  Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

  Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
  12.09.2017 r do 21.09.2017 r. - I tura
  II rok Chemia rozpoczęcie rejestracji 9:30
  III rok Chemia rozpoczęcie rejestracji - zajęcia modułowe 8:00, zajęcia obowiązkowe 9:00
  pozostałe roczniki chemii, chemii medycznej i ochrony środowiska rozpoczęcie rejestracji 8:30
  25.09.2017 r. od 10:00 do 26.09.2017 r. 24:00 - II tura

  Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

  Rejestracja na III rok Chemii Medycznej odbywać się będzie w terminie: 18.09.2017 - 21.09.2017 r.
  8:00 zajęcia modułowe
  9:00 zajęcia obowiązkowe


  Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

  Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


  Treść: Agata Kozioł
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  06.09.2017 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

  Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2017 r. o godz. 8:00. Zapisów można dokonać na stronie internetowej usosweb.uj.edu.pl W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbędą się następujące wykłady:

  • „Od Peryklesa do Cycerona. Retoryka jako narzędzie politycznej walki w ateńskiej demokracji i w republice rzymskiej" - Prowadzący: dr hab. Joanna Janik, termin: poniedziałki, godz.17:45 – 19:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „Humanistyczne aspekty matematyki" - Prowadzący: Dr Zdzisław Pogoda, termin: czwartki, godz. 17:00 – 18:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych dawnych lekach" - Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Bela, termin: piątki, godz. 16:45 – 18:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).
  • „Polityka Sądu Najwyższego USA"- Prowadzący: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, termin: środy, godz. 15:00 – 16:30, miejsce: Collegium Nowodworskiego UJ, Aula im. B. Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12).

  Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2017/18 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS - o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

  Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales
  Treść: Aneta Filus
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja do grup dziekanatowych na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

  WL-17/18-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 11.00

  do 26 września 2017 r.(wtorek) godzina: 23.00

  WL-17/18-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego (tylko IV rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina 12.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  WL-17/18-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 14.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  WL-17/18-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 14.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2017/2018.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

  Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

  W dniu 19 września 2017 (wtorek) godz. 9:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 26 września 2017 (wtorek) do godz. 23:00.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW-> Rejestracje). Rejestracja:WL-17/18-GRDZ

  Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

  Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

  - kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

  WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

  WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

  - kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

  WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

  WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

  - kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

  - kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

  Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

  Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

  W dniach od 24.09.2017 (godz. 9:00) do 30.09.2017 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje ( studia stacjonarne ):
  • IASP-PROS-17/18Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka
  • IASP-PROSL-17/18Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
  • IASP-STAC-17/18Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
  • IASP-SUM-17/18Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM
  • IASP-LEADER-17/18Z - Rejestracja na Leadership - amerykanistyki, migracje międzynarodowe

  Treść:
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  1.09.2017 Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych

  W roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.

  Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2017/2018.

  Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Rejestracje -> żetonowe . Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki.

  Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

  Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np.JCJ-A-M-B2-30/1

  Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np.JCJ-A-M-B2-30/3

  Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:

  WPiA-Wydział Prawa i Administracji

  WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

  WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych

  WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

  WGiG – Wydział Geografii i Geologii

  WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki

  WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  WCH – Wydział Chemii

  WPL – Wydział Polonistyki

  WF – Wydział Filologiczny

  WH – Wydział Historyczny

  WFZ – Wydział Filozoficzny

  M - Międzywydziałowa

  ZAPISY

  I TURA - studenci I i II stopnia

  - tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.

  od 27.09.2017 r. od godziny 8.00 do 04.10.2017 r. do godziny 23.59

  II TURA – studenci I, II oraz III stopnia

  - tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.

  od 09.10.2017r. od godziny 8.00 do 14.10.2017r. do godziny 23.59

  Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

  W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:

  - j.angielski Pani mgr Monika Garncarz

  - pozostałe języki Pani Anna Sania


  Treść: Monika Garncarz
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  15.09.2014 Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

  UWAGA: 15 WRZEŚNIA TO PIERWSZY DZIEŃ OBOWIĄZYWANIA NOWYCH ZASAD PODPINANIA PRZEDMIOTÓW

  Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisanym na niego przez sekretariat/dziekanat).
  Więcej informacji o rejestracjach (gdzie ich szukać, jak się rejestrować) znajdziesz w Pomocy.

  UWAGA ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów aż do momentu rozliczenia programu przez sekretariat/dziekanat.

  Sugerowane ścieżki postępowania:
  • jeśli wpis na kolejny rok nie jest potrzebny w Twojej jednostce do rejestracji, możesz wstrzymać się z zgłoszeniem programu do rozliczenia aż do zakończenia Twoich rejestracji;
  • jeśli wpis na kolejny rok jest potrzebny do rejestracji, zgłoś program do rozliczenia możliwie szybko;
  • w przypadku zgłoszenia programu do rozliczenia i potrzeby wykonania podpięć możesz poprosić w sekretariacie o wycofanie zgłoszenia, co umożliwi podpinanie przedmiotów po najbliższej migracji następujacej po wycofaniu zgłoszenia przez sekretariat.
  UWAGA ! Nie należy podpinać nowych przedmiotów pod etap z roku akademckiego 13/14, ponieważ może to spowodować usunięcie z przedmiotu.

  Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 przypominamy o nowych regulacjach związanych z podpięciami przedmiotów (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku).

  Od dnia 15 września wszystkie przedmioty, na które studenci rejestrują się przez USOSweb, powinny być podpinane na bieżąco. Dotyczy to również rejestracji dwuetapowych.

  Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

  Wszystkie pozostałe przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb:
  • przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym - do dnia 22 października.
  • przedmioty prowadzone w semestrze letnim – do 8 marca.
  Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (odpowiednio 23 października i 9 marca).

  Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

  Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
  Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

  Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.
  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.