Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 36 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 24 dni temu
Zintegruj

zintegruj_logo

Rejestracja na bezpłatne kursy

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie certyfikowane - Ochrona Radiologiczna Pacjenta, specjalność FT
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Leczenie ran
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Leczenie ran
 • Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Szkolenie certyfikowane - Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
 • Szkolenie certyfikowane - Fascial Distortion Model – Moduł I podstawowy
 • Szkolenie certyfikowane - Fascial Distortion Model - Moduł podstawowy II i III
 • Szkolenie certyfikowane - Sekretarka/ rejestratorka medyczna
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Wywiad i badanie fizykalne
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Wywiad i badanie fizykalne
 • Szkolenie certyfikowane - Dokumentacja medyczna w placówce
 • Szkolenie certyfikowane - Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych dla studentów Elektroradiologii
 • Szkolenie certyfikowane - Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych dla studentów Zdrowia Publicznego
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Szkolenie certyfikowane - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Szkolenie certyfikowane - Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarstwa
 • Szkolenie certyfikowane - Diagnostyka obrazowa
 • Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support)

Kursy adresowane są do studentek i studentów Collegium Medicum. Terminy: od 17.04.2019 r. godz. 9:00 do 30.06.2019 r. godz. 23:59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatne kursy:

 • Systemy informacji Geograficznej – podejście praktyczne
 • Obsługa edytora nutowego Finale – warsztat
 • Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku
 • Zarządzanie projektami muzycznymi
 • Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat
 • Kurs Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator w pracy humanisty – warsztat
 • Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej
 • Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego – podejście praktyczne
 • Event management w instytucji kultury
 • Zarządzanie projektami w Kulturze
 • Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych
 • Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation​

Kursy adresowane są do studentek i studentów Wydziału Historycznego.
Terminy: od 21.03.2019 r. godz. 9.00 do 31.05.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy:

 • Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących
 • Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu​
 • Wczesna diagnostyka logopedyczna (dla nauczycieli)
 • Warsztat głosu i mowy
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
 • Promocja i marketing na rynku książki
 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

Kursy adresowane są do wszystkich studentów UJ (cztery ostatnie semestry studiów).
Terminy: od 25.01.2019 r. godz. 9.00 do 31.05.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy:

 • E-entrepreneurship
 • Komunikacja medyczna i o zdrowiu
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy

Kursy adresowane są do studentek i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (kierunki dedykowane wskazane w rejestracji) oraz studentów psychologii (Wydział Filozoficzny).Kursy E-przedsiębiorczość i E-entrepreneurship są adresowane do wszystkich studentów UJ
Terminy: od 11.01.2019 r. godz. 9.00 do 31.05.2019 r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy "Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne","Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej". Kursy są adresowane do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów (I, II stopień i jednolite) stacjonarnych i niestacjonarnych Collegium Medicum.
Terminy: 19.02.2018r. godz. 9.00 do 31.05.2019r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatny kurs "Zaawansowane programowanie funkcyjne". Kurs adresowany jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku informatyka, WMiI.
Terminy: 19.12.2018r. godz. 9.00 do 30.09.2019r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

zintegruj_logo