Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 22 godziny temu

19.09.2017 Rejestracje żetonowe

Rejestracje żetonowe na lektoraty

Więcej informacji dla studentów Collegium Medicum.
Więcej informacji dla studentów UJ.

Rejestracje na WF

Więcej informacji dla studentów Collegium Medicum.
Więcej informacji dla studentów UJ.

Rejestracje na Wydziale Prawa i Administracji

Rejestracje rozpoczynające się w dniu dzisiejszym:

Harmonogram rejestracji WPiA

Przypominamy, że uprawnienia do rejestracji nadaje studentom dziekanat. W razie braku dostępu do rejestracji należy zwrócić się do swojego dziekanatu z prośbą o nadanie tych uprawnień. Nadane przez dziekanat uprawnienia będą widoczne w USOSweb następnego dnia rano.

UWAGA Dostęp do rejestracji otrzymują tylko osoby wpisane na kolejny rok studiów. Wpisy na lata można sprawdzić w zakładce zaliczenia etapów.

Przypominamy także, że poszczególne grupy zajęciowe mogą posiadać swoje DEDYKACJE, które blokują zapis studentom, dla których dana grupa nie jest dedykowana. Dedykacje grup można sprawdzić klikając w ikonkę zapełnienia grup - w kolumnie dedykacji są wymieniony kody programów studiów, dla których przeznaczona jest grupa. Kod własnego programu studiów student może sprawdzić w zakładce "Dla studentów" -> "zaliczenia etapów".


Rejestracje WPiA z poprzednich dni:
pokaż/ukryj listę rejestracji

Kalendarz składania wniosków

oświadczenie o dochodach 2016: otwarte
wniosek o zapomogę: otwarte

wniosek o stypendium socjalne (studenci): do 30.09.2017
wniosek o stypendium specjalne (studenci): do 30.09.2017
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów: do 20.10.2017

wniosek o stypendium socjalne (doktoranci): do 15.10.2017
wniosek o stypendium specjalne (doktoranci): do 15.10.2017
wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów: do 15.10.2017

wniosek o dom studencki:
 • studenci UJ: dyżur UKE 25.09 (III tura); dyżur UKE 9.10
 • giełda zamiany miejsc: od 19.09 do 25.09
 • studenci i doktoranci CM: tura bez podawania dochodu do 30.09

Wnioski o przyznanie stypendium ministra

Trwa nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Wnioski należy zarejestrować, wydrukować i z wymaganymi dokumentami dostarczyć do właściwego sekretariatu do dnia:

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronach Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogłoszenia jednostek o rejestracjach na zajęcia lub egzaminy:

22.09.2017 Instytut Historii
Rejestracja na zajęcia

22.09.2017 Instytut Europeistyki
Rejestracja na zajęcia

22.09.2017 Instytut Judaistyki
Rejestracja na zajęcia

22.09.2017 Instytut Sztuk Audiowizualnych
Rejestracja na przedmioty na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 8:30 26.09-10.10.2017.

22.09.2017 Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Rejestracja na zajęcia

19.09.2017 Wydział Polonistyki
Rejestracje na zajęcia i seminaria magisterskie: 25.09.2017 g. 8:00 - 08.10.2017 g. 23:59. Rejestracje są obowiązkowe.

19.09.2017 Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Rejestracja na seminaria

20.09.2017 Instytut Filologii Słowiańskiej
Termin rejestracji: 01.10. 2017 - od godz.12,00 do 15.10.2017 – do godz. 23,59. Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać : - programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 17/18. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

20.09.2017 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Rejestracja na kursy kierunkowe dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się : od 25.09.2017 r. (godz. 09.00) do 28.06.2017 r. (godz.22.00)
Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kursy kierunkowe odbędzie się od 25.09.2017 (godz. 7.00) do 28.09.2017 (godz. 22.00)

19.09.2017 Wydział Lekarski
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja do grup dziekanatowych
Rejestracja na fakultety
Rejestracja do grup V rok

19.09.2017 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Rejestracja na zajęcia

19.09.2017 Instytut Socjologii UJ
Rejestracja będzie dostępna od 26 września (wtorek) od godz. 10.00 do 8 października (niedziela) do godz. 23.59.

18.09.2017 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum
Rejestracja na WF

13.09.2017 Instytut Muzykologii
Rejestracja na przedmioty w Instytucie Muzykologii w br. akademickim odbywa się w dniach 20 września – 13 października. Studenci wszystkich lat są zobowiązani zarejestrować się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ (www.muzykologia.uj.edu.pl) w zakładkach „Studia I stopnia” oraz „Studia II stopnia”, a także z załącznikiem do komunikatu dotyczącego rejestracji, który dostępny jest na wspomnianej wyżej stronie.

15.09.2017 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rejestracja dla kierunku neurobiologia
Rejestracja na przedmioty

13.09.2017 Wydział Prawa
Rejestracja dla studentów WPA

13.09.2017 Instytut Orientalistyki
Rejestracja dla studentów I i II stopnia - sem. zimowy 2017/2018

13.09.2017 Instytut Filologii Angielskiej
Rejestracja na zajęcia obligatoryjne
Rejestracja na seminaria
Rejestracja na opcje

08.09.2017 Instytut Historii Sztuki
Rejestracja na przedmioty (na 1 semestr i zajęcia całoroczne) - HISTORIA SZTUKI I OCHRONA DÓBR KULTURY - rozpocznie się 25 września 2017 r. od godz. 11.00

08.09.2017 Instytut Archeologii
Terminy rejestracji na przedmioty 2017/18: 26.IX.2017 godz. 9:00 - 5.X.2017 godz. 23:59, korekta: 6.X.2017 godz. 9:00 - 13.X.2017 godz. 23:59

07.09.2017 Instytut Nauk Geologicznych
Rejestracja na zajęcia

06.09.2017 Wydział Chemii UJ
Rejestracja na zajęcia

06.09.2017 Artes Liberales
Rejestracja na wykłady Artes Liberales

05.09.2017 Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Rejestracja na zajęcia

01.09.2017 Jagiellońskie Centrum Językowe
Rejestracja na lektoraty

06.09.2017 Instytut Filozofii
Instytut Filozofii informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia została przedłużona do dnia 30.09.2017r. do godz. 23.59.

01.09.2017 Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
Rejestracja na lektoraty

30.08.2017 Wydział Nauk o Zdrowiu
Rejestracja na przedmioty

04.08.2017 Instytut Religioznastwa
Rejestracja na przedmioty

04.08.2017 Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Rejestracja na przedmioty

31.07.2017 Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Rejestracja na przedmioty fakultatywne

28.07.2017 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2017/18 Geografia i e-gospodarka przestrzenna

12.07.2017 Studium WFiS UJ
Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2017/2018

26.06.2017 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rejestracja na zajęcia

26.06.2017 MSMP
Rejestracja na zajęcia

13.06.2017 Wydział Lekarski
Rejestracja na Chirurgię 4/4, V rok

12.06.2017 Instytut Filologii Klasycznej
Rejestracja na zajęcia

26.04.2017 Instytut Matematyki
Rejestracja na zajęcia


Informacje pomocne przy rejestracji znajdą Państwo w dziale Pomoc.
W razie braku uprawnień do rejestracji proszę zgłosić ten fakt do dziekanatu/sekretariatu swojej jednostki.

03.09.2017 Rejestracje

Rejestracje organizowane są przez jednostki prowadzące zajęcia, terminy rejestracji zależą tylko i wyłącznie od decyzji osób odpowiedzialnych za organizację rejestracji.

Gdzie szukać informacji na temat planowanych lub trwających rejestracji ?

 • w ogłoszeniach na głównej stronie USOSweb
 • w Kalendarzu Rejestracji na USOSweb (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • w zakładce aktualności (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • na stronach WWW jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • bezpośrednio w sekretariacie jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • po zalogowaniu na swoje konto USOSweb w zakładce: Dla Studentów - Rejestracja
 • w Statystykach Rejestracji - w zakładce MODUŁY DODATKOWE -> Statystyki
Więcej informacji o tym jak działają rejestracje można znaleść na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/rejestracje-na-zajecia

13.09.2017 Kursy tematyczne w semestrze letnim - Jagiellońskie Centrum Językowe

JCJ zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej oferty kursów tematycznych, które można rozpocząć również w drugim semestrze. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

03.08.2017 Pierwsze kroki w USOSweb

Witamy nowych Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego !

Przypominamy, że nowe konta USOSweb utworzone w trakcie wpisu na studia są aktywne dopiero następnego dnia. Pierwszy identyfikator logowania do USOSweb dla studentów ma formę:

 • dla osób posiadających numer PESEL : NUMER_PESEL@usosweb.uj.edu.pl (np. 12345678900@usosweb.uj.edu.pl)
 • dla osób nieposiadających numeru PESEL : NUMER_ALBUMU@usosweb.uj.edu.pl (np. 9876543@usosweb.uj.edu.pl)
Pierwszym hasłem do USOSweb jest hasło, które było aktualne dla ERK, wtedy gdy student dokonywał procedury wpisu na studia w sekretariacie/dziekanacie.
Studenci, którzy nie pamiętają swojego hasła, mogą uzyskać nowe tylko w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.
W przypadku problemów z zalogowaniem się prosimy o przeczytanie informacji zawartych w "INSTRUKCJI LOGOWANIA".

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Pierwsze kroki", gdzie znajdują się podstawowe i bardzo użyteczne informacje na temat systemu.

22.06.2017 Uniwersytecki Test Cooper’a 2017

Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza społeczność akademicką UJ do sprawdzenia swojej aktualnej formy fizycznej i wzięcia udziału w 12-minutowym nieprzerwanym biegu.

Więcej informacji pod adresem: www.bs.uj.edu.pl

03.10.2016 Ars Quaerendi

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".
Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 2. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 3. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 4. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 5. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

14.07.2015 Edycja zdjęć pracowników

W związku z aktualizacją USOSWeb pracownicy UJ zyskali możliwość aktualizowania zdjęć wyświetlanych w katalogu. Panel pozwalający na wgrywanie zdjęć znajduje się w zakładce Moduły Dodatkowe->Zdjęcia do legitymacji.

10.02.2012 Zasady dokumentacji przebiegu studiów

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat nowych zasad dokumentacji przebiegu studiów do przeczytania w USOSowni.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że możliwość podpięcia przedmiotów przez studentów WPiA została wydłużona do godziny 3:00 w nocy z 15 na 16 października.

WAŻNA INFORMACJA

Część Twoich przedmiotów z semestru letniego 13/14 jest niepodpięta.

W związku z trwającymi rejestracjami przypominamy, że każdy przedmiot na który student jest zapisany należy podpiąć.
Podpięcia można wykonać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia