Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
W związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącymi rejestracji egzaminów, zaliczeń w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów zapraszamy do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO.
Aplikacja Mobilny USOS UJ

Podania dotyczące toku studiów

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej informuje, że możliwe jest składanie podań związanych z tokiem studiów za pośrednictwem USOSweb. Lista spraw, które studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej mogą w ten sposób załatwić dostępna jest w zakładce Dla Studentów -> Podania. Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcjonalności, która umożliwia złożenie podania i otrzymania odpowiedzi z wyeliminowaniem dokumentacji w formie papierowej.

Przypominamy, że wnioski o stypendia, poza wyraźnie określonymi wyjątkami, po zarejestrowaniu w USOSweb należy wydrukować i dostarczyć na Uczelnię.

OBOWIĄZEK PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku wszystkie przedmioty muszą zostać podpięte pod program oraz etap studiów.
Podczas rejestracji na przedmiot USOSweb tworzy automatycznie podpięcie do domyślnego programu studiów. Studenci wielu kierunków mogą samodzielnie wybrać domyślny program w zakładce 'Domyślny program'.

Uwaga! Ponieważ USOSweb automatycznie tworzy jedynie podpięcie pod program niezbędne jest również dodanie podpięcia pod etap za pomocą przycisku "Edytuj etap" w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że wpisy na przedmiot dokonane przez sekretariat nie podlegają mechanizmowi automatycznego podpinania i muszą zostać podpięte ręcznie. Przedmioty nie podpięte zostaną usunięte z konta studenta.
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program i etap studiów należy złożyć w USOSweb deklarację przedmiotów. Składanie Deklaracji będzie możliwe od 8 marca. Zgodnie z zarządzeniem rektora deklaracje powinny zostać złożone najpóźniej do 12 marca.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.
Przypominamy, że korzystanie z usług Office 365 i Microsoft Teams wymaga zalogowania się kontem studenckiej poczty elektronicznej UJ czyli loginem z domen: @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.
Nie jest możliwe zalogowanie się identyfikatorem postaci @usosweb.uj.edu.pl ani prywatnym adresem email.
Aktywacja poczty dostępna jest w USOSweb w zakładce: DLA WSZYSTKICH -> AKTYWACJA POCZTY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI ELEKTRONICZNYCH

Zgodnie z art.51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wszystkie ważne legitymacje studenckie zostają automatycznie przedłużone. Nie ma konieczności osobistego stawiania się w sekretariatach.
Więcej informacji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy

 • Język polski dla cudzoziemców
pokaż/ukryj pełną listę kursów

Więcej informacji o kursach i projekcie ZintegrUJ

Wnioski o świadczenia

Rok akademicki 2020/2021

 • wniosek o dom studencki – nabór ciągły (wniosek rejestrowany w USOSweb)
 • wniosek o stypendium socjalne – do 30.09.2020 na semestr zimowy, do 31.01.2021 na semestr letni (wniosek dostarczany w wersji papierowej wraz z załącznikami, do koordynatora ds. stypendialnych, którego dane znajdziesz w zakładce Dla studentów, a tam Obsługa)
 • wniosek o stypendium rektora – do 20.10.2020 (wniosek w wersji papierowej należy wysłać do Działu Spraw Stypendialnych)
 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – od miesiąca złożenia wniosku (od 19.10.2020 wystarczająca jest wersja elektroniczna złożona w USOSweb)
 • wniosek o zapomogę – do 3 miesięcy od zdarzenia (od 19.10.2020 wystarczająca jest wersja elektroniczna złożona w USOSweb)
 • wniosek o zapomogę dla osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 – do 3 miesięcy od zdarzenia. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacją dostępną tutaj. Wniosek rejestrowany w USOSweb
 • wniosek o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej - do 20.09.2020 (wniosek w wersji papierowej należy wysłać na adres koordynatora ds. stypendialnych, którego dane znajdziesz w zakładce Dla studentów, a tam Obsługa). Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy - należy wysłać w wersji papierowej do Rektora UJ, ul. Gołębia 24, 31-007, w terminie przewidzianym w pouczeniu. Jeżeli wyrażasz zgodę na doręczenie decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez USOSweb to zawrzyj w piśmie zgodę na takie doręczenie.
 • odwołania: składane poza USOSweb, w wersji papierowej wraz z załącznikami, do koordynatora ds. stypendialnych, którego dane znajdziesz w zakładce Dla studentów, a tam Obsługa; w terminie przewidzianym w pouczeniu. Przykładowy wzór odwołania Jeżeli wyrażasz zgodę na doręczenie decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia odwołania przez USOSweb to zawrzyj w odwołaniu zgodę na takie doręczenie.
Więcej informacji o składaniu wniosków o świadczenia tutaj.

Ogłoszenia jednostek o rejestracjach na zajęcia lub egzaminy:

17.02.2021 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja na zajęcia - niestacjonarne

15.02.2021 Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Rejestracja na zajęcia

15.02.2021 Instytut Historii Sztuki
Rejestracja na zajęcia

10.02.2021 Instytut Filologii Germańskiej
Rejestracja na zajęcia

10.02.2021 Wydział Polonistyki
Rejestracja na zajęcia

09.02.2021 Instytut Filologii Angielskiej
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja na zajęcia - I stopień
Rejestracja na zajęcia - niestacjonarne
Rejestracja na zajęcia - niestacjonarne, II stopień

09.02.2021 Katedra Przekładoznawstwa
Rejestracja na zajęcia

08.02.2021 Instytut Informatyki Analitycznej
Rejestracja na zajęcia

08.02.2021 Instytut Studiów Informacyjnych
Rejestracja na seminaria
Rejestracja na zajęcia

05.02.2021 Instytut Europeistyki
Rejestracja na zajęcia

05.02.2021 Neurobiologia
Rejestracja na zajęcia

08.02.2021 Instytut Studiów Informacyjnych
Rejestracja na seminaria
Rejestracja na zajęcia

04.02.2021 Instytut Judaistyki
Rejestracja na zajęcia

02.02.2021 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rejestracja na zajęcia - doktoranci
Rejestracja na zajęcia

01.02.2021 Wydział Geografii i Geologii
Rejestracja na zajęcia

29.01.2021 Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Rejestracja na zajęcia

28.01.2021 Instytut Orientalistyki
Rejestracja na zajęcia

28.01.2021 Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Rejestracja na zajęcia

27.01.2021 Wydział Biologii
Rejestracja na zajęcia

27.01.2021 Wydział Chemii
Rejestracja na zajęcia

25.01.2021 Wydział Prawa i Administracji
Rejestracja na zajęcia

25.01.2021 Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Rejestracja na zajęcia

22.01.2021 Instytut Filozofii
Rejestracja na zajęcia

21.01.2021 Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Rejestracja na zajęcia

11.01.2021 Instytut Matematyki
Rejestracja na zajęcia

11.01.2021 Artes Liberales
Rejestracja na wykłady

11.01.2021 Wydział Lekarski
Rejestracja na fakultety

08.01.2021 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Rejestracja na zajęcia

08.01.2021 Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Rejestracja na seminaria

03.12.2020 Instytut Filologii Klasycznej
Rejestracja na zajęcia

16.11.2020 Jagiellońskie Centrum Językowe
Rejestracja na egzaminy

 


Informacje pomocne przy rejestracji znajdą Państwo w dziale Pomoc.
W razie braku uprawnień do rejestracji proszę zgłosić ten fakt do dziekanatu/sekretariatu swojej jednostki.

15.10.2019 Ars Quaerendi

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".
Cykl składa się z następujących wykładów:
 1. Katalogi biblioteczne bez tajemnic
 2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
 3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 6. Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne
 7. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

Pierwsze kroki w USOSweb

Witamy nowych Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego !

Przypominamy, że nowe konta USOSweb utworzone w trakcie wpisu na studia są aktywne dopiero następnego dnia. Pierwszy identyfikator logowania do USOSweb dla studentów ma formę:

 • dla osób posiadających numer PESEL : NUMER_PESEL@usosweb.uj.edu.pl (np. 12345678900@usosweb.uj.edu.pl)
 • dla osób nieposiadających numeru PESEL : NUMER_ALBUMU@usosweb.uj.edu.pl (np. 9876543@usosweb.uj.edu.pl)
Pierwszym hasłem do USOSweb jest hasło, które było aktualne dla ERK, wtedy gdy student dokonywał procedury wpisu na studia w sekretariacie/dziekanacie.
Studenci, którzy nie pamiętają swojego hasła, mogą uzyskać nowe tylko w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.
W przypadku problemów z zalogowaniem się prosimy o przeczytanie informacji zawartych w "INSTRUKCJI LOGOWANIA".

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Pierwsze kroki", gdzie znajdują się podstawowe i bardzo użyteczne informacje na temat systemu.

Rejestracje

Rejestracje organizowane są przez jednostki prowadzące zajęcia, terminy rejestracji zależą tylko i wyłącznie od decyzji osób odpowiedzialnych za organizację rejestracji.

Gdzie szukać informacji na temat planowanych lub trwających rejestracji ?

 • w ogłoszeniach na głównej stronie USOSweb
 • w Kalendarzu Rejestracji na USOSweb (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • w zakładce aktualności (link po lewej stronie głównej strony USOSweb)
 • na stronach WWW jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • bezpośrednio w sekretariacie jednostki prowadzącej wybrane przedmioty
 • po zalogowaniu na swoje konto USOSweb w zakładce: Dla Studentów - Rejestracja
 • w Statystykach Rejestracji - w zakładce Dla Wszystkich -> Statystyki
Więcej informacji o tym jak działają rejestracje można znaleść na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/rejestracje-na-zajecia

10.01.2019 Kursy tematyczne - Jagiellońskie Centrum Językowe

Jagiellońskie Centrum Językowe zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej gamy kursów tematycznych, na których można doskonalić język ogólny, specjalistyczny oraz akademicki. Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

14.07.2015 Edycja zdjęć pracowników

W związku z aktualizacją USOSWeb pracownicy UJ zyskali możliwość aktualizowania zdjęć wyświetlanych w katalogu. Panel pozwalający na wgrywanie zdjęć znajduje się w zakładce Moduły Dodatkowe->Zdjęcia do legitymacji.

10.02.2012 Zasady dokumentacji przebiegu studiów

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat nowych zasad dokumentacji przebiegu studiów do przeczytania w USOSowni.