Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH KONTAKT
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu

OBOWIĄZEK PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku wszystkie przedmioty muszą zostać podpięte pod program oraz etap studiów.
Podczas rejestracji na przedmiot USOSweb tworzy automatycznie podpięcie do domyślnego programu studiów. Studenci wielu kierunków mogą samodzielnie wybrać domyślny program w zakładce 'Domyślny program'.

Uwaga! Ponieważ USOSweb automatycznie tworzy jedynie podpięcie pod program niezbędne jest również dodanie podpięcia pod etap za pomocą przycisku "Edytuj etap" w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że wpisy na przedmiot dokonane przez sekretariat nie podlegają mechanizmowi automatycznego podpinania i muszą zostać podpięte ręcznie. Przedmioty nie podpięte zostaną usunięte z konta studenta.
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program i etap studiów należy wydrukować z USOSweb deklarację przedmiotów i dostarczyć ją do właściwego sekretariatu/dziekanatu obsługującego tok studiów studenta. Wydruk Deklaracji będzie możliwy od 30 października. Zgodnie z zarządzeniem rektora deklaracje powinny zostać złożone najpóźniej do 7 listopada. Dokładny termin do którego należy złożyć deklaracji jest sprawą wewnętrznych ustaleń jednostki dydaktycznej i może ulec skróceniu.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.

Kalendarz składania wniosków

Wnioski aktualnie otwarte

oświadczenie o dochodach 2015: otwarte
wniosek o zapomogę: otwarte
wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - studenci: do 30 września
wniosek o stypendium socjalne - studenci: do 30 września
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów: do 20 października
wniosek o stypendium socjalne - doktoranci: do 15 października
wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - doktoranci: do 15 października
wniosek o dom studencki - studenci (bez UJ CM): do 6 października (przyznania miejsc na dyżurze UKE)
wniosek o dom studencki - doktoranci: do 30 września, godz. 14.00
wniosek o dom studencki – studenci UJ CM: otwarte, miejsca przyznawane w miarę dostępności

Rejestracje na Wydziale Prawa i Administracji

Przypominamy, że uprawnienia do rejestracji nadaje studentom dziekanat. W razie braku dostępu do rejestracji należy zwrócić się do swojego dziekanatu z prośbą o nadanie tych uprawnień. Nadane przez dziekanat uprawnienia będą widoczne w USOSweb nastepnego dnia rano.

Przypominamy także, że poszczególne grupy zajęciowe mogą posiadać swoje DEDYKACJE, które blokują zapis studentom, dla których dana grupa nie jest dedykowana. Dedykacje grup można sprawdzić klikając w ikonkę zapełnienia grup - w kolumnie dedykacji są wymieniony kody programów studiów, dla których przeznaczona jest grupa. Kod własnego programu studiów student może sprawdzić w zakładce "Dla studentów" -> "zaliczenia etapów".

Przypominamy także o obowiązku podpięcia przedmiotów w dniu rejestracji.


Rejestracje WPiA z poprzednich dni:
pokaż/ukryj listę rejestracji

22.09.2016 Rejestracje żetonowe na lektoraty

Więcej informacji dla studentów Collegium Medicum.
Więcej informacji dla studentów UJ.

Informacje dla osób rejestrujących się na zajęcia JCJ UJ:
  • Studenci, którzy mają wolne żetony, mogą zapisywać się na lektorat dowolnego języka na dowolnym poziomie, zgodnie z ofertą JCJ.
  • Podpięcie przedmiotu pod program studiów za pomocą opcji "rezygnacja z zaliczenia" nie zwalnia z obowiązku zaliczania kolejnych semestrów (kontynuacji) lektoratów.
  • Przed przystąpieniem do rejestracji należy wybrać domyślny program podpięcia.

12.09.2016 Automatyczna aktywacja kont pocztowych w usłudze O365

W dniu 12.09.2016r została wykonana automatyczna aktywacja kont pocztowych w usłudze Office 365 dla wszystkich osób które nie wykonały jej samodzielnie.

Po przeniesieniu konta, obowiązującym identyfikatorem logowania nie będzie już adres email w domenie @uj.edu.pl, lecz adres z domeny @student.uj.edu.pl (@doctoral.uj.edu.pl).

Aby korzystać z poczty elektronicznej i innych usług Office 365 konieczne jest zalogowanie się nowym identyfikatorem i dotychczasowym hasłem do Punktu Logowania UJ (https://login.uj.edu.pl ) i dokonanie zmiany hasła (zakładka Zmiana hasła na ekranie Punktu Logowania).

Dla Państwa wygody, do czerwca 2017r., wiadomości wysyłane na Państwa dotychczasowy adres w domenie @uj.edu.pl będą automatycznie przekierowywane na nowy adres w Office 365.

Po aktywacji nowego konta istnieje możliwość migracji (do dn. 31.10.2016r) zawartości dotychczasowej skrzynki pocztowej przy użyciu przygotowanej dla Państwa aplikacji. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://serwis.uoks.uj.edu.pl/MailDoChmuryCopy/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem obsługi użytkowników – Pomoc informatyczna UJ w ramach Działu Usług Informatycznych:

26.09.2016 Kursy tematyczne - Jagiellońskie Centrum Językowe

JCJ zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej gamy kursów tematycznych, na których można doskonalić język ogólny, specjalistyczny oraz akademicki. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

Ogłoszenia jednostek o rejestracjach na zajęcia lub egzaminy:

18.10.2016 Instytut Dziennikarstwa
Rejestracja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kurs Język obcy w pracy dziennikarza odbędzie się od 20.10.2016 (godz. 8.00) do 24.10.2016 (godz. 22.00).

11.10.2016 Instytut Filologii Angielskiej
Rejestracja na zajęcia
Rejestracja na zajęcia opcyjne
Rejestracja na zajęcia obligatoryjne
Rejestracja na zajęcia obligatoryjne. Filologia angielska z językiem niemieckim
Rejestracja na zajęcia obligatoryjne. Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne
Rejestracja na zajęcia dla I roku.
Rejestracja na zajęcia dla II roku.

27.09.2016 Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences
Registration for courses

23.09.2016 Wydział Prawa i Administracji
Rejestracja na zajecia

23.09.2016 Instytut Pedagogiki
Rejestracja na zajecia

23.09.2016 Instytut Europeistyki
Rejestracja na zajecia

22.09.2016 Instytut Historii Sztuki
Rejestracja dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury rozpocznie się 28 września od godz. 8.00. Szczegóły podano w komunikatach IHS.

21.09.2016 Instytut Muzykologii
Rejestracja na zajęcia prowadzone w Instytucie Muzykologii odbędzie się przez witrynę www.usosweb.uj.edu.pl. Rejestracja jest dostępna pod kodem WH.IM. Termin rejestracji: 23.09.2016, godz. 9.00 - 09.10.2016, godz. 23:59 Studenci wszystkich lat są zobowiązani zarejestrować się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ (www.muzykologia.uj.edu.pl) w zakładkach "Studia I stopnia" oraz "Studia II stopnia".

21.09.2016 Wydział Matematyki i Informatyki
22 września 2016 roku od godziny 09:00 rano zostanie uruchomiona rejestracja na kierunku informatyka analityczna na następujące przedmioty:
- na języki programowania dla studentów z drugiego i z trzeciego roku pierwszego stopnia;
- filozofie dla studentów z drugiego roku drugiego stopnia;
- seminaria dla studentów drugiego stopnia;
- przedmioty fakultatywne dla studentów drugiego stopnia.

21.09.2016 Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Rejestracja na fakultety oraz proseminarium w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych dla studentów amerykanistyki niestacjonarnej.

20.09.2016 Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej.

20.09.2016 Instytut Filologii Słowiańskiej
Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

19.09.2016 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
Rejestracja żetonowa na WF dla studentów UJ (bez CM)

16.09.2016 Katedra Porównaczych Studiów Cywilizacji
Rejestracja dla studentów KPSC - sem. zimowy 2016/2017

16.09.2016 Wydział Lekarski
Rejestracja dla studentów I roku na Wydziale Lekarskim - sem. zimowy 2016/2017

15.09.2016 Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2016/2017

14.09.2016 Instytut Orientalistyki
Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - sem. zimowy 2016/2017

13.09.2016 Instytut Sztuk Audiowizualnych
W dniu 26.09.2016 o godz. 12.00 uruchomiona zostanie rejestracja na przedmioty całoroczne i z semestru zimowego r.akad. 2016/17 dla studentów I i II stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Rejestracja potrwa do 15.10.2016 do godz. 23.59

13.09.2016 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe odbędzie się od 16.09.2016 (godz. 9.00) do 21.09.2016 (godz. 22.00).

13.09.2016 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 4.10.2016 godz. 10.00 do 11.10.2016.

13.09.2016 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum UJ
Zapisy na zajęcia

12.09.2016 Instytut Dziennikarstwa
Zapisy na zajęcia

12.09.2016 Artes Liberales
Zapisy na wykłady

09.09.2016 Wydział Lekarski
Rejestracja na zajęcia.

09.09.2016 Wydział Matematyki i Informatyki
Rejestracja na zajęcia dla kierunku informatyka analityczna.

09.09.2016 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia WBiNoZ.

08.09.2016 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w INPiSM.

08.09.2016 Instytut Filologii Germańskiej
Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w IFG.

08.09.2016 Wydział Chemii UJ
Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Chemii UJ.

08.09.2016 Jagiellońskie Centrum Językowe
Zapisy na lektoraty.

07.09.2016 Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Zapisy na zajecia i seminaria.

06.09.2016 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
Zapisy na zajecia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

02.09.2016 Instytut Polonistyki
Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS (II tura) na I semestr 2016/2017 25.09.2016 g. 13:00 - 08.10.2016 g. 23:59Rejestracja jest obowiązkowa.

01.09.2016 Instytut Filozofii
Instytut Filozofii informuje, że I tura rejestracji na kursy odbywające się w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I, II i III stopnia została przedłużona do 09.10 2016 r. do godz. 23.59.

01.08.2016 Collegium Medicum
Rejestracje żetonowe na lektoraty dla studentów CM UJ

08.08.2016 Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
W dniach od 24.09.2016 (godz. 9:00) do 30.09.2016 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje ( studia stacjonarne ): IASP-PROS-16/17Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka IASP-PROSL-16/17Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka IASP-STAC-15/16Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia IASP-SUM-16/17Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM

08.08.2016 Wydział Polonistyki
Rejestracje na zajęcia oraz seminaria magisterskie przez system USOS na I semestr 2016/2017 25.09.2016 g. 12:00 - 08.10.2016 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.

01.08.2016 Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
Zapisy na zajecia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

12.07.2016 Instytut Religioznawstwa
Rejestracja na zajęcia

11.07.2016 Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Rejestracja na zajęcia

05.07.2016 Instytut Psychologii
Rejestracja na zajęcia

24.06.2016 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rejestracja na zajęcia

08.06.2016 Instytut Filologii Klasycznej
Rejestracja na zajęcia


Informacje pomocne przy rejestracji znajdą Państwo w dziale Pomoc.
W razie braku uprawnień do rejestracji proszę zgłosić ten fakt do dziekanatu/sekretariatu swojej jednostki.

13.10.2016 Uniwersytecka Liga Sportowa 2016

Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza całe środowisko akademickie UJ do wzięcia udziału w siódmej edycji Uniwersyteckiej Ligi Sportowej 2017.

Więcej informacji pod adresem: www.bs.uj.edu.pl

03.10.2016 Ars Quaerendi

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza na kontynuację cyklu wykładów otwartych "Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie".
Cykl składa się z następujących wykładów:
  1. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie
  2. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
  3. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ
  4. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
  5. Strategie wyszukiwania
Szczegóły wraz z harmonogramem znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/ars-quaerendi

08.09.2016 Dni Zero UJ 2016

Już po raz kolejny Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje dla nowoprzyjętych studentów tzw. Dni Zero. Jest to czas w okresie wakacyjnym, kiedy możecie poznać swoją uczelnię i miasto, w którym zamieszkacie od października. Podczas Dni Zero będziecie mieli okazję uzyskać szereg przydatnych w studiowaniu informacji od starszych kolegów. Będzie to również czas przeznaczony na integrację z przyszłymi znajomymi z roku. Poza tym poznacie strukturę Uniwersytetu oraz będziecie uczestniczyć w warsztatach na temat prawa studenta i pomocy materialnej na Uniwersytecie. Zobaczycie, jak wygląda studenckie życie w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem: http://dnizerouj.pl/

14.07.2015 Edycja zdjęć pracowników

W związku z aktualizacją USOSWeb pracownicy UJ zyskali możliwość aktualizowania zdjęć wyświetlanych w katalogu. Panel pozwalający na wgrywanie zdjęć znajduje się w zakładce Moduły Dodatkowe->Zdjęcia do legitymacji.

10.02.2012 Zasady dokumentacji przebiegu studiów

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat nowych zasad dokumentacji przebiegu studiów do przeczytania w USOSowni.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że możliwość podpięcia przedmiotów przez studentów WPiA została wydłużona do godziny 3:00 w nocy z 15 na 16 października.

WAŻNA INFORMACJA

Część Twoich przedmiotów z semestru letniego 13/14 jest niepodpięta.

W związku z trwającymi rejestracjami przypominamy, że każdy przedmiot na który student jest zapisany należy podpiąć.
Podpięcia można wykonać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia