Jagiellonian University in Kraków - Central LoginYou are not logged in | log in
study programs - help

Faculty of Philology - study programs

Listed below are all study programs offered by selected department all of its subdepartments.
(in Polish) Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539C-P
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-15-KRS
(in Polish) Studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, podyplomowe WF-470-6-PN-2
(in Polish) Studia podyplomowe dla tłumaczy WF-539-0-PN-2
(in Polish) Tłumaczenie audiowizualne – dubbing WF-600-1-KRS
(in Polish) Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji WF-601-1-KRS
(in Polish) Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum WF-604-0-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-11-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-12-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-13-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-16-KRS
(in Polish) Studium przekładu literackiego, podyplomowe WF-400-3-PN-2
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-17-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-18-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-6-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-7-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-8-KRS
(in Polish) Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-9-KRS
(in Polish) Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539A-P
(in Polish) Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539B-P
(in Polish) Studia dla tłumaczy konferencyjnych, podyplomowe WF-462-4-PN-3
(in Polish) Staż STAŻ-WF.IFS
(in Polish) Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki D_WPl
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Słowiańskiej ER-WF.IFS
(in Polish) Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - językoznawstwo D_WPl_JEZ
(in Polish) Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - kulturoznawstwo D_WPl_KUL
(in Polish) Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - literaturoznawstwo D_WPl_LIT
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Angielskiej ER-WF.IFA
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Germańskiej ER-WF.IFG
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Klasycznej ER-WF.IFK
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Orientalnej ER-WF.IFO
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej ER-WF.IFR
(in Polish) Program Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej ER-WF.IFW
(in Polish) MOST MOST-WF.KUNESCO
(in Polish) Program Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa ER-WF.IJ
(in Polish) Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO ER-WF.KUN
(in Polish) MOST MOST-WF.IFA
(in Polish) MOST MOST-WF.IFG
(in Polish) MOST MOST-WF.IFK
(in Polish) MOST MOST-WF.IFO
(in Polish) MOST MOST-WF.IFR
(in Polish) MOST MOST-WF.IFS
(in Polish) MOST MOST-WF.IFW
Doctoral Programme in Literary Studies D_WF
(in Polish) specjalizacja traduktologiczna (in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-36-UD-4
(in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-n022-36-UD-4
(in Polish) językoznawstwo stosowane - metodyka nauczania języka angielskiego (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.3-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.3-UZ-4
(in Polish) Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia WF-125-1.3.o-UD-4
(in Polish) przekładoznawstwo (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.4-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, przekładoznawstwo (przekład literacki), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UZ-4
(in Polish) Filologia angielska, przekładoznawstwo, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.5-UZ-4
(in Polish) filologia rosyjska (in Polish) Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
(in Polish) filologia szwedzka Swedish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-125-19-ZD-6
(in Polish) specjalizacja filologiczna (in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-33-UD-4
(in Polish) specjalizacja pedagogiczna (in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja pedagogiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-34-UD-4
(in Polish) specjalizacja komunikacyjna (in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia MISH-125-35-UD-4
(in Polish) specjalizacja filologiczna (in Polish) Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.1-UD-4
(in Polish) Filologia francuska, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.1-UD-4
(in Polish) literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stac. II stopnia MISH-125-1.1-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.1-UD-4
(in Polish) specjalizacja traduktologiczna (in Polish) Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.3-UD-4
(in Polish) Filologia francuska, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.3-UD-4
(in Polish) specjalizacja komunikacyjna (in Polish) Filologia francuska, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.2-UD-4
(in Polish) język angielski Literary Translation - English WF-125-43.1-UD-4
(in Polish) język francuski Literary Translation - French WF-125-43.3-UD-4
(in Polish) język hiszpański Literary Translation - Spanish WF-125-43.4-UD-4
(in Polish) język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) (in Polish) Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim), stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0249-1SO
(in Polish) region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (in Polish) Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0250-1SO
(in Polish) językoznawstwo angielskie (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.2-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.2-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, językoznawstwo angielskie (język w biznesie), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.6-UZ-4
(in Polish) język i literatura Rosji (in Polish) Język i literatura Rosji, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0324-2NO
(in Polish) filologia rumuńska (in Polish) Filologia rumuńska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0230-1SO
(in Polish) Filologia rumuńska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0230-1SO
(in Polish) filologia rosyjska Russian Philology, full-time, first-cycle MISH-0231-1SO
Russian Philology, full-time, first-cycle WFLG-0231-1SO
Russian Philology, full-time, second-cycle MISH-0231-2SO
Russian Philology, full-time, second-cycle WFLG-0231-2SO
Classical Studies (in Polish) Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0126-1SO
(in Polish) Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0126-2SO
(in Polish) Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-126-0-UD-4
(in Polish) Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-126-0-ZD-6
(in Polish) Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia WF-126-0-UD-4
(in Polish) Filologia klasyczna, stacjonarne I stopnia WF-126-0-ZD-6
(in Polish) Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0126-1SO
(in Polish) Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0126-2SO
Culture of Russia and Neighbouring Nations Culture of Russia and Its Neighbours, full-time, first-cycle WF-125-24-ZD-6
Culture of Russia and Its Neighbours, full-time, second-cycle WF-125-24-UD-4
Culture of Russia and Neighbouring Nations. Philological studies Culture of Russia and Its Neighbours, full-time, first-cycle MISH-0233-1SO
Culture of Russia and Its Neighbours, full-time, first-cycle WFLG-0233-1SO
English Studies (in Polish) Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-125-1I-ZD-6
English Philology in the framework of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities, MISH-125-1I-ZD-6
English Studies (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0220-1SO
(in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0220-2SO
(in Polish) Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0220-1SO
(in Polish) Filologia angielska, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2NO
(in Polish) Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2SO
English Studies (in Polish) Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-1-UD-4
(in Polish) Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-022-1I-ZD-6
English Studies with German (in Polish) Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-28-ZD-6
English Philology (major) and German (minor) WF-125-28-UD-4
English Philology (major) and German (minor) WF-125-28-ZD-6
English Philology (major) and German (minor) WF-125-28.o-ZD-6
English Philology (major) and German (minor) WF-125-28.o-ZZ-6
English Philology (major) and German (minor). WF-125-28-UZ-4
English Philology (major) and German (minor). WF-125-28-ZZ-6
English Studies with German English Philology (major) and German (minor) MISH-0221-1SO
English Philology (major) and German (minor) MISH-0221-2SO
English Philology (major) and German (minor) WFLG-0221-1NO
English Philology (major) and German (minor) WFLG-0221-1SO
English Philology (major) and German (minor) WFLG-0221-2SO
English Philology (major) and German (minor). WFLG-0221-2NO
European Joint Master’s Programme in English and American Studies (in Polish) European Joint Master’s Programme in English and American Studies WFLG-0222-2SO
French Philology (in Polish) Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0226-1SO
(in Polish) Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0226-2SO
(in Polish) Filologia francuska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0226-1SO
(in Polish) Filologia francuska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0226-2SO
French Philology (in Polish) Filologia francuska, stacjonarne I stopnia WF-125-37-ZD-6
French philology in the framework of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities MISH-125-37-ZD-6
French Philology (in Polish) Filologia romańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-11-UD-4
German Philology German Philology, first-cycle full-time course of study MISH-0223-1SO
German Philology, first-cycle full-time course of study WFLG-0223-1SO
German Philology, second-cycle full-time course of study MISH-0223-2SO
German Philology, second-cycle full-time course of study WFLG-0223-2SO
German Philology (in Polish) Filologia germańska w rmach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-2-ZD-6
German Philology, Second Cycle Part-Time Course of Study WF-125-2-UZ-4
German Philology, first-cycle full-time course of study WF-125-2-ZD-6
German Philology, second-cycle full-time course of study WF-125-2-UD-4
Germanic Studies with English German Philology (major) and English (minor) MISH-0224-1SO
German Philology (major) and English (minor) MISH-0224-2SO
German Philology (major) and English (minor) WFLG-0224-1SO
German Philology (major) and English (minor) WFLG-0224-2SO
Germanic Studies with English German Philology (major) and English (minor) WF-125-29-UD-4
German Philology (major) and English (minor) WF-125-29-ZD-6
German Philology (major) and English (minor) WF-125-29.o-ZD-6
Hungarian Philology (in Polish) Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0243-1SO
(in Polish) Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0243-2SO
(in Polish) Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0243-1SO
(in Polish) Filologia węgierska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0243-2SO
Hungarian Philology (in Polish) Filologia węgierska, stacjonarne II stopnia WF-125-21-UD-4
(in Polish) Filologia węgierska, stacjonarne I stopnia WF-125-21-ZD-6
Italian Philology Italian Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0228-1SO
Italian Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0228-1SO
Italian Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0228-2SO
Italian Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0228-2SO
Italian Philology Italian Philology within the MISH framework, Second-Cycle Full-Time Course of Study MISH-125-4-UD-4
Italian Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-125-4-ZD-6
Italian Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-4-ZD-6
Italian Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-4-UD-4
Linguistics (in Polish) Przekład i komunikacja międzykulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WF-131-0-UD-4
General linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) MISH-0244-2SO
General linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) WF-131-1-UD-4
General linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) WFLG-0244-2SO
Linguistics Linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) WF-047-16-UD-4
Linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) WF-n047-16-UD-4
Linguistics Linguistics (Second Cycle, Full-Time Programme) MISH-n047-16-UD-4
Literary Translation (in Polish) Przekład literacki - język francuski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169B-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język hiszpański w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169C-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język portugalski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169D-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język włoski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169E-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język węgierski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169F-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język niemiecki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169G-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język francuski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169B-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język hiszpański, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169C-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język portugalski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169D-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język włoski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169E-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język węgierski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169F-2SO
(in Polish) Przekład literacki - język niemiecki, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169G-2SO
Literary Translation - English MISH-0169A-2SO
Literary Translation - English WFLG-0169A-2SO
Oriental Philology: Arabic Philology Oriental Philology - Arabic Philology in the framework of the Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities, First Cycle, Full-Time Programme MISH-125-6-ZD-6
Oriental Philology: Indian Philology Oriental Philology - Indian Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WF-125-7-UD-4
Oriental Philology—Arabic Studies Oriental Philology - Arabic Philology, First Cycle, Full-Time Programme MISH-0236-1SO
Oriental Philology - Arabic Philology, First Cycle, Full-Time Programme WFLG-0236-1SO
Oriental Philology - Arabic Philology, Second Cycle, Full-Time Programme MISH-0236-2SO
Oriental Philology - Arabic Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WFLG-0236-2SO
Oriental Philology—Arabic Studies Oriental Philology - Arabic Philology in the framework of the Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities, First Cycle, Full-Time Programme MISH-125-6-ZD-6
Oriental Philology - Arabic Philology, First Cycle, Full-Time Programme WF-125-6-ZD-6
Oriental Philology - Arabic Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WF-125-6-UD-4
Oriental Philology—Chinese Studies Oriental Philology - Sinology Philology, full-time, first cycle WF-125-41-ZD-6
Oriental Philology – Sinology, second cycle full-time programme WF-125-41-UD-4
Oriental Philology—Chinese Studies Oriental Philology - Sinology Philology, full-time, first cycle WFLG-0240-1SO
Oriental Philology – Sinology, second cycle full-time programme WFLG-0240-2SO
Oriental Philology—Iran and the Central Asia Oriental Philology – Iran and the Middle East, Second Cycle, Full-Time Programme WF-125-40-UD-4
Oriental Philology—Iranian Studies Oriental Philology - Iranian Philology, First Cycle, Full-Time Programme MISH-0238-1SO
Oriental Philology - Iranian Philology, First Cycle, Full-Time Programme WFLG-0238-1SO
Oriental Philology - Iranian Philology, Second Cycle, Full-Time Programme MISH-0238-2SO
Oriental Philology - Iranian Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WFLG-0238-2SO
Oriental Philology—Iranian Studies (in Polish) Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-8-ZD-6
Oriental Philology - Iranian Philology, First Cycle, Full-Time Programme WF-125-8-ZD-6
Oriental Philology—Japanese Studies (in Polish) Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia MISH-125-9-ZD-6
Oriental Philology - Japanese Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WF-125-9-UD-4
Oriental Philology - Japanese Philology, full-time, first cycle WF-125-9-ZD-6
Oriental Philology—Japanese Studies Oriental Philology - Japanese Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WFLG-0239-2SO
Oriental Philology - Japanese Philology, full-time, first cycle MISH-0239-1SO
Oriental Philology - Japanese Philology, full-time, first cycle WFLG-0239-1SO
Oriental Philology—South Asian Studies (in Polish) Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-39-UD-4
Oriental Philology – Hindu Studies, first cycle full-time programme WF-125-39-ZD-6
Oriental Philology – Hindu Studies, second cycle full-time programme WF-125-39-UD-4
Oriental Philology—South Asian Studies Oriental Philology – Hindu Studies, first cycle full-time programme MISH-0237-1SO
Oriental Philology – Hindu Studies, first cycle full-time programme WFLG-0237-1SO
Oriental Philology – Hindu Studies, second cycle full-time programme MISH-0237-2SO
Oriental Philology – Hindu Studies, second cycle full-time programme WFLG-0237-2SO
Oriental Philology—Turkish Studies Oriental Philology - Turkish Philology, First Cycle, Full-Time Programme MISH-0241-1SO
Oriental Philology - Turkish Philology, First Cycle, Full-Time Programme WFLG-0241-1SO
Oriental Philology - Turkish Philology, Second Cycle, Full-Time Programme MISH-0241-2SO
Oriental Philology - Turkish Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WFLG-0241-2SO
Oriental Philology—Turkish Studies (in Polish) Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-10-UD-4
Oriental Philology - Turkish Philology, First Cycle, Full-Time Programme WF-125-10-ZD-6
Oriental Philology - Turkish Philology, Second Cycle, Full-Time Programme WF-125-10-UD-4
Philology – Spanish Studies Spanish, First-Cycle Part-Time Course of Study WF-125-3-ZW-6
Portuguese Philology Portuguese Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0229-1SO
Portuguese Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0229-1SO
Portuguese Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0229-2SO
Portuguese Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0229-2SO
Portuguese Philology Portuguese Philology, MISH-125-5-ZD-6
Portuguese Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-5-ZD-6
Portuguese Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study MISH-125-5-UD-4
Portuguese Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-5-UD-4
Romanian Philology (in Polish) Filologia rumuńska, stacjonarne I stopnia WF-125-13-ZD-6
Romanic Languages and Cultures Romanic Languages and Cultures WF-125-32-UD-4
Russian Language and Culture Russian Language and Culture, extramural, first-cycle WF-022-22-ZZ-6
Russian Language and Culture Russian Language and Culture, extramural, first-cycle WF-125-22-ZZ-6
Russian Language and Culture, extramural, second-cycle WF-125-22-UZ-4
Russian Language and Culture Russian Language and Culture, extramural, first-cycle WFLG-0245-1NO
Russian Philology (in Polish) Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
(in Polish) Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-12-ZD-6
Russian Philology, full-time, first-cycle WF-125-12-ZD-6
Russian Philology, full-time, second-cycle WF-125-12-UD-4
Russian in Specialized Translation (in Polish) Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych MISH-0232-2SO
(in Polish) Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych WFLG-0232-2SO
Slavonic Philology (in Polish) Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-38.2-UD-4
(in Polish) Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-125-38.2-ZD-6
(in Polish) Filologia serbska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-38.5-ZD-6
(in Polish) Filologia bułgarska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.1-UD-4
(in Polish) Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.1-ZD-6
(in Polish) Filologia chorwacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.2-UD-4
(in Polish) Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.2-ZD-6
(in Polish) Filologia czeska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.3-UD-4
(in Polish) Filologia czeska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.3-ZD-6
(in Polish) Filologia słowacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.4-UD-4
(in Polish) Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.4-ZD-6
(in Polish) Filologia serbska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.5-UD-4
(in Polish) Filologia serbska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.5-ZD-6
Slavonic Philology (in Polish) Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235A-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235A-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235E-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235D-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235D-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235C-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235C-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235B-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235B-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235A-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235A-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235E-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235E-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235D-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235D-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235C-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235C-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235B-2SO
(in Polish) Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235B-1SO
(in Polish) Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235E-2SO
Slavonic Philology. Bulgarian Slavonic Philology,Bulgarian Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-022-14-ZD-6
Slavonic Philology. Czech Slavonic Philology,Czech Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-022-16-ZD-6
Slavonic Philology. Serbian Slavonic Philology,Serbian Philology, Second-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-17-UD-4
Spanish Philology Spanish Philology WF-125-3-UD-4
Spanish Philology in the framework of MISH, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-125-3-ZD-6
Spanish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-3-ZD-6
Spanish Philology Spanish Philology MISH-0227-2SO
Spanish Philology WFLG-0227-2SO
Spanish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0227-1SO
Spanish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0227-1SO
Swedish Philology Swedish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WF-125-19-ZD-6
Swedish Philology, Second Cycle Part-Time Course of Study WF-125-19-UD-4
Swedish Philology Swedish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study MISH-0225-1SO
Swedish Philology, First-Cycle Full-Time Course of Study WFLG-0225-1SO
Swedish Philology, Second Cycle Part-Time Course of Study MISH-0225-2SO
Swedish Philology, Second Cycle Part-Time Course of Study WFLG-0225-2SO
Translation Studies (in Polish) Przekładoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0242-2SO
(in Polish) Przekładoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0242-2SO
Translation Studies and Intercultural Communication Translation and Intercultural Communication within the framework of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities MISH-131-0-UD-4
Ukrainian Philology Ukrainian Philology, full-time, first-cycle WF-125-20-ZD-6
Ukrainian Philology, full-time, second-cycle WF-125-20-UD-4
Ukrainian Philology with the Russian Language (in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44-UD-4
(in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne I stopnia WF-125-44-ZD-6
(in Polish) Dwudyplomowa filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44.1-UD-4
Ukrainian Philology with the Russian Language (in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0234-1SO
(in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0234-2SO
(in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0234-1SO
(in Polish) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0234-2SO

all fields of study